Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

V Praze dne 14. prosince 2015

ÚVOD

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (dále SKRV) se v roce 2015 pravidelně scházela.

Komise pracovala v tomto složení:

 • Zdeněk Besta (Senátorský klub ČSSD)
 • Jiří Burian (Senátorský klub ODS)
 • Ivana Cabrnochová (Strana zelených, nezařazená do klubu)
 • Milada Emmerová (Senátorský klub ČSSD)
 • Jan Hajda (Senátorský klub ČSSD)
 • Zdeňka Hamousová (Senátorský klub Ano + Severočeši.cz)
 • Václav Homolka (Senátorský klub SPOZ+KSČM+Severočech)
 • Jan Horník (místopředseda komise, Klub Starostové a nezávislí)
 • Karel Kratochvíle (Senátorský klub ČSSD)
 • Jan Látka (Senátorský klub ČSSD)
 • Zbyněk Linhart (Klub Starostové a nezávislí)
 • Radko Martínek (Senátorský klub ČSSD)
 • Miroslav Nenutil (předseda komise, Senátorský klub ČSSD)
 • Vladimír Plaček (Senátorský klub ČSSD)
 • Božena Sekaninová (Senátorský klub ČSSD)
 • Petr Šilar (místopředseda komise, Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí)
 • Josef Táborský (Senátorský klub ČSSD)
 • Dagmar Terelmešová (Senátorský klub ČSSD)
 • Emilie Třísková (Senátorský klub ČSSD)
 • Ivo Valenta (nezávislý, nezařazený do klubu)
 • Jan Veleba (místopředseda komise, Senátorský klub SPO+KSČM+Severočech)
 • Jiří Vosecký (Klub Starostové a nezávislí)
 • Veronika Vrecionová (místopředsedkyně komise, Senátorský klub ODS)
 • Jaroslav Zeman (Senátorský klub ODS)

SCHŮZE KOMISE

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkov se v roce 2015 sešla na pěti schůzích komise, bylo přijato celkem 35 usnesení komise, jedna schůze byla výjezdním zasedáním komise. Členové komise se prostřednictví svých výborů věnovali také legislativní činnosti.

AKTIVITY KOMISE

 • Spolek pro obnovu venkova ČR

  Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova v letošním roce pokračovala ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR. Členka komise, místopředsedkyně komise, senátorka Veronika Vrecionová, byla za komisi nominována do Spolku pro obnovu venkova. Zde byla zvolena 1. místopředsedkyní Spolku, aktivně se účastní všech zasedání a další akcí Spolku.

 • soutěž Vesnice roku 2015

  Stejně jako v předchozích letech i v roce 2015 Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova převzala záštitu nad soutěží Vesnice roku 2015. V historických prostorách Valdštejnského paláce proběhlo v září 2015 slavnostní vyhlášení vítězů soutěže o Oranžovou a Zelenou stuhu Vesnice roku 2015. V prosinci téhož roku proběhlo společné slavnostní setkání účastníků letošního ročníků této soutěže v Senátu. Senátorka Veronika Vrecionová se za komisi zúčastnila slavnostního vyhlášení vítěze soutěže v Luhačovicích a také ceremoniálu ve vítězné obci tohoto ročníku, v obci Krásná.

 • výjezdní zasedání Brno – Regiontour 2015

  Komise se zúčastnila zahajovacího dne veletrhu regionů Regiontour 2015, členové komise vedli individuální rozhovory se zástupci měst a krajů ČR.

 • návštěva regionů

  Členové komise v průběhu celého roku navštívili Dvůr Králové nad Labem (sen. Josef Táborský), v červnu se zúčastnili dvoudenní návštěvy Šlunkovska a Národního parku České Švýcarsko (sen. Zdeněk Linhart), v létě proběhla návštěva v regionu Plzeňsko (sen. Milada Emmerová) a na podzim navštívili u příležitosti Folklórních slavností v Uherském Hradišti také Slovácko (sen. Ivo Valenta). Jednotlivé výjezdy byly organizované senátory z těchto senátních obvodů.

 • slavnostní setkání krajů na Vyšehradě „Má vlast 2015“

  Nad touto akcí převzala komise již posedmé záštitu a komisi zde reprezentoval předseda komise, senátor Miroslav Nenutil. Výstava celý rok putuje po všech krajích ČR a také po vybraných knihovnách a nádražích. V září 2015 byla výstava umístěna také ve Valdštejnské zahradě.

 • Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění Oranžová a Zelená stuha 2015 v rámci soutěže Vesnice roku 2015

  Tradiční akce Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova se uskutečnila v září letošního roku. Na akci navazuje slavnostní setkání vítězů soutěže Vesnice roku 2015 v Senátu, které se uskutečnilo v prosinci 2015.

 • seminář na téma protipovodňových opatření

  Komise v dubnu 2015 uspořádala seminář věnovaný problematice povodní v České republice. Na semináři vystoupili zástupce místní samosprávy, krajů, představitelé ministerstev a také záchranného integrovaného systému ČR.

 • seminář na téma zadávání veřejných zakázek

  Tento seminář komise uspořádala v květnu 2015 s cílem propojit odborníky v této oblasti k širší diskuzi k novelizovanému zákonu o zadávání veřejných zakázek.

 • zahraniční pracovní cesty komise

  Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova uskutečnila v roce 2015 tři plánované zahraniční cesty komise. První z nich proběhla v květnu 2015 do Haagu a byla zaměřená na problematiku protipovodňové ochrany. Další pracovní cesta se konala v září 2015 a byla směřována do Francie. Komise navštívila oblast Provence a poté oblast Alsaska. Zde jednala se zástupci ČR v Evropském parlamentu ve Štrasburku. V říjnu 2015 komise navštívila Slovenskou republiku. Po jednáních s partnery v Bratislavě komise navštívila oblast středního Slovenska a v závěru cesty region východní – Pieniny. Tématem cesty byl rozvoj venkova, čerpání dotací z EU a také přeshraniční spolupráce.

 • slavnostní vyhlášení vítězů soutěže „Společné zařízení roku 2014“

  Tato akce byla realizována v únoru 2015 a poskytla prostor pro předání ocenění „Společné zařízení roku 2014“ – ocenění nejlepších pozemkových úprav.

 • slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o titul „Nejkrásnější nádraží 2015“

  Akce se konala již devátým rokem a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova tuto akci vždy pořádá. Jako každý rok, se v Senátu sešli vítězové z celé České republiky.

 • Krojované slavnosti v Senátu

  V květnu 2015 komise uspořádala první ročník Krojovaných slavností ve Valdštejnské zahradě, která je součástí sídla Senátu. Podnět k této akci daly členky komise sen. Milada Emmerová a Dagmar Terelmešová. Členové komise na této akci představili své regiony a představily folklórní soubory, typické pro region. Akce se setkala s velkým úspěchem u veřejnosti a komise na ni navážel dalším ročníkem v roce 2016.

 • Národní konference Venkov 2015 ve Velehradě a v Modré

  Komisi na této akci zastoupili senátoři Petr Šilar a Radko Martínek.

 • novelizace horního a geologického zákona

  Senátoři Veronika Vrecionová a Jan Horník aktivně pracovali na novelizaci horního a geologického zákona, v úzké spolupráci se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a dalšími odborníky.

Miroslav Nenutil, v. r.
předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova