Celkový přehled návrhů zákonů a mezinárodních smluv projednaných v roce 2015

Legislativní proces v roce 2015

 

počet

čísla senátních tisků
Ústavní zákony - celkem 0  
Schváleno 0  
zamítnuto 0  
pozměňovací návrhy 0  
Návrhy zákonů - celkem

68

 
nezabývat se (vyjádření vůle návrhem zákona se nezabývat má stejný následek jako jeho schválení)

3

65, 66, 88
schváleno

49

18, 15, 31, 39, 42, 43, 38, 33, 34, 41, 35, 36, 37, 79, 77, 86, 89, 81, 82, 101, 97, 98, 99, 95, 96, 100, 114, 115, 113, 110, 111, 112, 128, 135, 136, 137, 138, 132, 134, 140, 151, 148, 157, 158, 159, 153, 154, 160, 156
zamítnuto

 
pozměňovací návrhy

15

Schváleno ve znění Senátu
16, 19, 32, 40, 64, 80, 78, 133, 149, 155
Schváleno v původním znění PS
17, 87, 127, 126, 139
nepřijato usnesení 1 150

Celkový přehled návrhů zákonů a mezinárodních smluv projednaných v roce 2015

schůze zákony celkem schváleno nezabývat se pozměňovací návrhy zamítnuto nepřijato usnesení smlouvy tisky EU
552-3--32
6------13
71311-2--32
83-21--21
910613--27
1077----61
1166----22
12------54
1331-2---5
1497-2--3-
1542-1-1-4
1687-1--1-
Celkem6849315012831