Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro podporu demokracie ve světě za rok 2010

ÚVOD

Stálá komise Senátu pro podporu demokracie ve světě (dále SKPD) se v roce 2010 pravidelně scházela k projednání aktuálních témat.

Komise pracovala v tomto složení:

 • senátor Vlastimil Sehnal (předseda komise, senátorský klub ODS)
 • senátor Milan Štěch (místopředseda komise, senátorský klub ČSSD)
 • senátor Jiří Dienstbier (člen komise, senátorský klub ČSSD)
 • senátor Adolf Jílek (člen komise senátor nezařazený v klubu)
 • senátor Tomáš Jirsa (člen komise, senátorský klub ODS)
 • senátor Vítězslav Jonáš (člen komise, senátorský klub ODS)
 • senátor Jaroslav Kubera (člen komise, senátorský klub ODS)
 • senátor Jiří Nedoma (člen komise, senátorský klub ODS)
 • senátor Karel Šebek (člen komise, senátorský klub ODS)
 • senátor Jaromír Štětina (člen komise, Klub otevřené demokracie)

SCHŮZE KOMISE

Stálá komise Senátu pro podporu demokracie ve světě se v roce 2010 sešla čtyřikrát. V rámci těchto zasedání komise přijímala usnesení k aktuální situaci ve sledovaných zemích, k plánovaným akcím komise a pracovním cestám. Hlavními tématy jednání SKPD v roce 2010 byly zprávy Amnesty International o aktuální situaci v monitorovaných zemích, mezi které patří: Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Rusko, Ukrajina, Čína, Sýrie, Írán a další země. Komise se dále věnovala problematice azylové politiky České republiky a případu Timura Borchaschviliho. Komise ve spolupráci s organizací Amnesty International rozesílala urgentní apely v případech porušování lidských práv.

DALŠÍ AKTIVITY

 • Promítání filmu „Ruská lekce“ režiséra Andreje Někrasova
  Promítání tohoto filmu se uskutečnilo v rámci 7. schůze komise dne 16. března 2010 v Hlavním sále Valdštejnského paláce. Promítání se zúčastnili členové komise, režisér filmu a pozvaní hosté.
 • Promítání filmu „Katyň“ režiséra Andrzeje Wajdy
  Promítání filmu se uskutečnilo 21. dubna 2010 v Hlavním sále Valdštejnského paláce za účasti členů komise, velvyslance Polské republiky v ČR J.E. pana Jana Pastwy a po záštitou předsedy Senátu PČR pan Přemysla Sobotky. Součástí této akce bylo předání kondolenční listiny senátorů v souvislosti s tragickou leteckou nehodou ve Smolensku a výstava fotografií z Katyně umístěná v Chodbě místopředsedů.
 • Přijetí předsedy Ruského výboru advokátů na ochranu lidských práv pana Jurije Schmidta
  se uskutečnilo 23. června 2010. Setkání se zúčastnili členové komise, novináři a zástupci z odborné veřejnosti.
 • Promítání dokumentárního filmu „Odvrácená tvář světa“
  se konalo 21. září 2010 v Hlavním sále Valdštejnského paláce. Po skončení promítání následovala diskuze členů komise a dalších pozvaných hostů.
 • Pracovní cesta do Běloruské republiky
  Pracovní cesta do Běloruské republiky se uskutečnila ve dnech 16. – 20. srpna 2010 a zúčastnili se jí členové SKPD senátoři Tomáš Jirsa, Karel Šebek, Jiří Nedoma a tajemnice komise.      V rámci této cesty delegace navštívila projekt Evropského rádia pro Bělorusko, proběhla setkání se zástupci opozičních lidskoprávních a politických organizací např. lidsko- právní organizace Viasna, Asociace prodemokratických nevládních organizací Asambleja, setkání s opozičními kandidáty na prezidenta a setkání s opozičními novináři. Komise také navštívila v regionech města Baranoviči a Vitěbsk, kde se setkala se členy místních opozičních organizací. Na závěr návštěvy delegace proběhla tisková konference, které se zúčastnily přibližně dvě desítky novinářů.

ZÁVĚR

SKPD se v roce 2010 sešla na čtyřech schůzích, na kterých navázala na svou činnost v předchozím roce. Nadále se intenzivně věnovala problematice lidských práv a demokracie nejen v Evropě, ale i ve světě.

SKPD úspěšně plní cíle a plán činnosti, který si vytyčila. Svou aktivitou v oblasti lidských práv a rozvoje demokracie navázala na svou předchozí činnost a potvrdila své respektované postavení jak v Senátu, tak u odborné veřejnosti.

v.z. Jaromír Štětina, v.r. předseda
Stálé komise Senátu
pro podporu demokracie ve světě