Celkový přehled návrhů zákonů a mezinárodních smluv projednaných v roce 2010

  Počet čísla senátních tisků
Ústavní zákony - celkem    
schváleno    
zamítnuto    
pozměňovací návrhy    
Návrhy zákonů – celkem 54  
nezabývat se (vyjádření vůle návrhem zákona se nezabývat má stejný následek jako jeho schválení) 0  
schváleno 41 220, 222, 223, 224, 225, 234, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 261, 262, 263, 265, 276, 278, 279, 280, 281, 286, 343, 344, 362, 363, 364, 365, 366
zamítnuto 5 227, 230, 260, 284, 285
pozměňovací návrhy 5 221, 258, 259, 264, 340
nepřijato usnesení 3 256, 277, 283
Mezinárodní smlouvy – celkem 22  
dán souhlas k ratifikaci 22 184, 187, 189, 190, 191, 192, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 210, 212, 214, 215, 226, 228, 268, 282, 310, 312
Odročeno / vráceno výborům    
Senátní návrhy    
přikázáno 13 150, 270, 271, 272, 274, 275, 288, 303, 311, 328, 331, 335, 336
odročeno 1 150
vrácen navrhovateli k dopracování 1 294
Vrácen výborům k novému projednání 0  
schválen a postoupen PS PČR 13 150, 270, 271, 272, 274, 275, 288, 311, 328, 331, 335, 336
Zamítnut 0  
vrácen Senátu k dopracování 1 336
dopracován a postoupen PS    
vyhlášen ve Sbírce zákonů    
Vrácené zákony Znění Senátu Znění PS Zákon nepřijat
Zákony vrácené s pozměňovacími návrhy 221, 258, 259 264, 340  
Zamítnuté zákony   227, 230, 260 284, 285