Konference, semináře, výstavy, veřejná setkání pořádaná v prostorách Senátu v roce 2010

5. 1.
Seminář na téma „Finanční gramotnost - Zahájení evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, spolupořádáno Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
5. 1.
Simulace zasedání Evropského parlamentu, pořádáno místopředsedou Senátu J. Liškou
8. 1.
Simulace zasedání Evropského parlamentu, pořádáno místopředsedou Senátu J. Liškou
12. 1.
Slavnostní zahájení výstavy „Nikdy nezapomeneme - Jan Palach“, pořádáno senátorem V. Koukalem
12. 1.
Setkání českých žen k tématu „Éra sobectví končí…aneb jak dál po finanční a hospodářské krizi?“, pořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
13. 1.
Vernisáž výstavy „Poklady muzeí Pojizeří“, pořádáno Kanceláří Senátu
19. 1.
Přijetí arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera a biskupa Královéhradecké diecéze Mons. Dominika Duky předsedou Senátu P. Sobotkou
19. 1.
Slavnostní zahájení výstavy „MADE IN UH 2“, pořádáno senátorkou H. Doupovcovou
19. 1.
Tradiční novoroční setkání senátorek a senátorů s představiteli sdělovacích prostředků, pořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
22. 1.
Schůzka k energetice/podpora technického vzdělávání. Další z řady pracovních setkání 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůškové s energetickými odborníky
22. 1.
Tradiční novoroční setkání senátorek senátorů s diplomatickým sborem pořádané předsedou Senátu P. Sobotkou
26. 1.
Mezinárodní konference „Provinční rekonstrukční týmy - jak dál? Obnova Afghánistánu jako výzva“, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
27. 1.
Slavnostní shromáždění u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
27. 1.
Konference na téma „Zaměstnávání a podnikání cizinců v ČR“, pořádáno Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu
28. 1.
Zahájení výstavy „Šumava“, pořádáno senátorem M. Krejčou
28. 1.
Veřejné slyšení VVVK na téma : „Stop spalovně v Rybitví“, pořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
29. 1.
Slavnostní setkání k „20. výročí Pionýra“, pořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
2. 2.
Seminář pro pedagogy
2. 2.
Slavnostní zahájení výstavy „Pocta krajině“, pořádáno senátorem M. Krejčou
3. 2.
Tisková konference senátora A. Vondry
4. 2.
Seminář na téma: „Dopady směrnice EU o průmyslových emisích na český průmysl po roce 2015“, spolupořádáno Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
8. 2.
Tisková konference k Národnímu týdnu manželství, pořádáno místopředsedou Senátu P. Pithartem
9. 2.
Setkání předsedy VEU L. Sefziga s posluchači Diplomatické akademie MZV ČR
9. 2.
Seminář s názvem „Spisovatel ve sjednocující se Evropě“, pořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
10. 2.
Pracovní setkání senátorek a poslankyň klubu ČSSD, pořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
11. 2.
Tisková konference senátora Jaromíra Štětiny - azylová politika
15. 2.
Výstava „Ázerbájdžán, 20. leden 1990 - násilné obsazení“, pořádáno senátorem J. Horníkem
16. 2.
Seminář „Návrh nového zákona o ochraně ovzduší“, pořádáno Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
17. 2.
Konference s názvem „Kvalita doručování“, spolupořádáno Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu
23. 2.
Veřejné slyšení VVVK na téma : „Rovný přístup ke vzdělání s ohledem na žáky z romské menšiny“, spolupořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
23. 2.
Udělování autorizace novým členům do České komory architektů, spolupořádáno Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
24. 2., 25. 2.
Konference: „Zločiny komunistických režimů“, pořádáno místopředsedou Senátu J. Liškou
25. 2.
Seminář na téma“ Silniční povrchy z gumoasfaltu - kvalita, bezpečnost a ekologie
2. 3.
Slavnostní zahájení výstavy „Kouzlo Austrálie“, pořádáno senátorem K. Korytářem
3. 3.
Mezinárodní seminář „Politika ochrany klimatu“ cesta z Kodaně“, spolupořádáno Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
5. 3.
Tisková konference 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůškové ke korupci
5. 3.
Slavnostní setkání bývalých a současných senátorů ČSSD u příležitosti 160. výročí T. G. Masaryka, pořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
9. 3.
Konference na téma: „Spolupráce parlamentu a vlády v evropské agendě po přijetí Lisabonské smlouvy“, pořádáno Výborem pro záležitosti EU
11. 3.
Vernisáž výstavy „Za zdí“, pořádáno KS
12. 3.
Seminář „Legislativní prostředí pro nestátní organizace“, pořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
16. 3.
Slavnostní zahájení výstavy „Výběr z tvorby malíře Petra Špačka“, pořádáno senátorem M. Antlem
16. 3.
Slavnostní koncert Olivovy nadace, spolupořádáno místopředsedou Senátu P. Pithartem
22. 3.
Konference s názvem „Léky, věc veřejná“, pořádáno místopředsedou Senátu P. Pithartem
23. 3.
Konference „Ekonomická bezpečnost ČR“, pořádáno místopředsedou Senátu J. Liškou
23. 3.
Diskuse na téma „Kulatý stůl k budoucnosti vědy a výzkumu“, pořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
25. 3.
Seminář „Svoboda projevu a ochrana osobnosti“, pořádáno Stálou komisí Senátu pro sdělovací prostředky
29. 3
Konference s názvem „Regionální rozvoj“, pořádáno místopředsedou Senátu P. Pithartem
29. 3.
Seminář na téma: „Reforma kohezní politiky - aktuální vývoj a důsledky pro ČR“, spolupořádáno Výborem pro záležitosti EU
30. 3.
Slavnostní setkání sportovců a příznivců běhů do vrchu u příležitosti 25. výročí konání těchto akcí, pořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
30. 3.
Slavnostní zahájení výstavy „Atelier Kjulleněn“, pořádáno senátorem V. Jonášem
8. 4.
Konference „10 let eGovernmentu v ČR“, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
13. 4.
Přednáška místopředsedy Senátu P. Pitharta pro studenty New York University in Prague na téma „Pozice Senátu PČR v ústavním pořádku a zahraniční politika“
13. 4.
Slavnostní zahájení výstavy „Architektonické návrhy Johanna Lucase von Hildenbrandta“, pořádáno senátorem J. Sykáčkem
14. 4.
Veřejné slyšení VVVK na téma: „Státní maturity“, pořádáno VVVK
14. 4.
Vernisáž Stálé výstavy protokolárních darů po rozšíření Trčkovské galerie pořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou a vedoucím KS F. Jakubem
16. 4.
Představení knihy historiků Muriel Blaive a Bertholda Moldena z vídeňského Bolzmannova institutu - „Hranice probíhají vodním tokem: Odrazy historie ve vnímání obyvatel Gmündu a Českých Velenic“, pořádáno místopředsedou Senátu P. Pithartem
18. 4.
Veřejné shromáždění s názvem „Všichni jsme lidi“, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
19. 4.
Seminář „Česko-slovenské vztahy a krajané“, pořádáno Stálou komisí pro krajany žijící v zahraničí
20. 4.
Seminář na téma „Ekonomické dopady domácího násilí“, pořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
20. 4.
Seminář pro pedagogy, pořádáno KS
21. 4.
Výstava „Katyň, pořádáno Stálou komisí Senátu pro sdělovací prostředky
23. 4.
Graduace posluchačů programu MBA ve zdravotnictví, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
26. 4.
Konference s názvem „Leadership a český byznys“, pořádáno místopředsedou Senátu P. Pithartem
27. 4.
Veřejné slyšení „Česká škola bez hranic“, pořádáno Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí
27. 4.
Prezentace knihy Vojtěcha Bellinga „Legitimita moci v postmoderní době“, s podtitulem „Proč potřebuje Evropská unie členské státy?“, pořádáno Stálou komisí Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
28. 4.
Přednáška velvyslankyně ČR v Keni JUDr. Margity Fuchsové k výstavě „Za zdí“, pořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
1. 5.
Multietnický projekt s názvem „ETHNICA POETICA 2010“, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
4. 5.
Konference k 60. výročí Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, pořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
4. 5.
Konference na téma „Kyberšikana a ochrana osobních údajů aneb Kam až to může zajít na internetu“, pořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
4. 5.
Slavnostní zahájení výstavy „Dřevořezby Jaroslava Lišky“, pořádáno J. Juřenčákovou
5. 5.
Setkání 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůškové s řediteli festivalů a starosty měst, kteří dávají záštitu na akce Folklorního sdružení ČR
5. 5.
Slavnostní koncert u příležitosti zahájení výstavy Klasicismus a biedermeier z knížecích lichtenštejnských sbírek v Jízdárně Valdštejnského paláce, spolupořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
7. 5.
Setkání předsedy Senátu P. Sobotky a místopředsedy vlády a ministra obrany ČR Martina Bartáka s válečnými veterány oceněnými stříbrnou pamětní medailí Senátu u příležitosti 65. výročí konce 2. světové války
7. 5.
Setkání s občany a vernisáž výstavy Pětačtyřicátý - konec války v Evropě, pořádáno KS
8. 5.
Den otevřených dveří Senátu
8. 5.
Den Evropy, spolupořádáno místopředsedou Senátu P. Pithartem
10. 5.
Konference „Ženy ve střední Evropě - zkušenosti křesťansko-demokratických stran“, pořádáno místopředsedou Senátu P. Pithartem
10. 5.
Tisková konference senátora J. Štětiny
11. 5.
Konference „Ochrana soukromí - kamerové a sledovací systémy“, pořádáno Stálou komisí Senátu pro ochranu soukromí
11. 5.
Konference s názvem „Problematika sociální inkluze mládeže vycházející z dětských domovů“, pořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
14. 5.
Slavnostní setkání místopředsedy Senátu J. Lišky s volejbalovými jubilanty, pořádáno místopředsedou Senátu J. Liškou
17. 5.
Slavnostní setkání u příležitosti Světového dne Červeného kříže, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
18. 5.
Seminář „Rozvoj území a životního prostředí Montanregionu Krušné hory - slavná minulost, uranové doly a nejistá budoucnost“, pořádáno Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
18. 5.
Slavnostní zahájení výstavy „Pocta K. H. Máchovi“, pořádáno sen. K. Kapounem
19. 5.
Rubikon 2010 - finále soutěžně vzdělávacího projektu s mottem: „Nepřejeme si sázení dětí a mladistvých“, spolupořádáno místopředsedou Senátu J. Šnebergerem
20. 5.
Slavnostní zahájení Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2010, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
23. 5.
Vystoupení Kühnova dětského sboru v rámci 65. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2010, spolupořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu kulturu, lidská práva a petice
25. 5.
Udílení cen Společnosti pro vědu a kulturu Praha, pořádáno Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí
25. 5.
Setkání významných žen českého veřejného života s Vladimírem Špidlou k tématu „Vize 2020… Strategie nové Evropy“, pořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
27. 5.
Beseda předsedy Senátu P. Sobotky se studenty
27. 5.
Společenské setkání u příležitosti 20. výročí založení Asociace pro mládež, vědu a techniku, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
1. 6.
Kulatý stůl na téma: Organizace péče po poranění mozku, pořádáno Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
1. 6.
Slavnostní zahájení výstavy „Sdružení výtvarných umělců moravských“, pořádáno senátorkou A. Venhodovou
2. 6.
Slavnostní předávání plaket prof. MUDr. J. Janského pro bezplatné dárce krve, pořádáno Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
3. 6.
Koncert dětských pěveckých sborů Permoníček Most a Čmeláček Žatec, spolupořádáno senátorem V. Balínem
4. 6.
Celostátní slyšení žákovských a studentských týmů „Projekt Občan 2010“, pořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
6. 6.
Slavnostní koncertní vystoupení školního projektu dětské opery B. Brittena „Komimíček“, spolupořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
9. 6.
Beseda předsedy Senátu P. Sobotky se seniory Libereckého kraje
9. 6.
Odborný seminář na téma „Potřebuje Česká republika důchodovou reformu?“, pořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
9. 6.
Komorní koncert „Pocta české myslivosti“, spolupořádáno Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu
10. 6.
Konference „Mentoring - nástroj pro zvyšování kvalifikace a kompetence žen v podnikání a profesním životě“, spolupořádáno Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
10. 6.
Genderový seminář pro ženy z Kosova o ženách v politice
10. 6.
V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě se uskutečnil koncert smíšeného pěveckého sboru „Slavík Pacov“, pořádáno KS
11. 6.
Udělení stříbrné pamětní medaile Senátu exilovému spisovateli a profesoru politologie Otovi Ulčovi předsedou Senátu P. Sobotkou za účasti člena VEU T. Grulicha
14. 6.
Setkání předsedy VZOB J. Dienstbiera se studenty Vysoké školy mezinárodních vztahů na téma role Rady bezpečnosti OSN
15. 6.
Seminář pod názvem „Nedostatek lidských zdrojů v energetice“, pořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
15. 6.
Konference „Jak dál po krizi“, spolupořádáno Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
15. 6.
Tisková konference k semináři pod názvem „Nedostatek lidských zdrojů v energetice“, pořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
15. 6.
Slavnostní zahájení výstavy „Čertův ocas je bicykl“, pořádáno senátorem V. Jonášem
15. 6.
Evropský klub, pořádáno sen. S. Paukrtovou
16. 6.
10. výročí ustavení Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, spolupořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
16. 6.
9. ročník koncertu vážné hudby „S jarem za ruku“, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
17. 6.
Konference na téma „Prevence internetové kriminality“, spolupořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
17. 6.
V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě se uskutečnil koncert pěveckého folklorního sdružení „Mužáci z Pohořelic“, pořádáno KS
18. 6.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o titul nejkrásnější nádraží ČR 2010, spolupořádáno Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova
18. 6.
3. ročník mezinárodního festivalu pěveckých námořnických sborů pod názvem „Shantyfest“, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
19. 6.
Den města Plzně v Senátu, spolupořádáno místopředsedou Senátu J. Šnebergerem
21. 6.
Slavnostní slib architektů, spolupořádáno Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
22. 6.
Koncert „Ženy tvoří hudbu II.“, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
23. 6.
Slavnostní vyhlášení titulů EKOŠKOLA, pořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
24. 6.
Diskuse na téma „Politické a hospodářské vyhlídky České republiky po vstupu do EU“ pořádaná místopředsedou VHZD I. Petrovem pro skupinu německé nadace Karl-Arnold-Stiftung
24. 6.
Koncert ZUŠ Krnov „Žákovský dixieland“, taneční soubor „Move2you“ Rýmařov a pěvecký sbor „Bernardini“ Břidličná, spolupořádáno senátorem J. Žákem
24. 6.
V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě se uskutečnil koncert Smíšeného pěveckého sboru Bruntál, pořádáno KS
26. 6.
11. ročník Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „Devět bran“, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
28. 6.
Setkání členů SK ČSSD s delegací frakce SPÖ Spolkové rady Rakouska, pořádáno SK ČSSD
29. 6.
Koncert sboru Resonance pod vedením sbormistryně Mgr. Miloslavy Pospíšilové, spolupořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
29. 6.
Tradiční setkání senátorek a senátorů s vedoucími obchodně-ekonomických úseků Zastupitelských úřadů ČR pořádané předsedou Senátu P. Sobotkou
30. 6.
Předseda Senátu P. Sobotka a předsedkyně VZSP A. Palečková uctili památku 68. výročí popravy senátorky Františky Plamínkové společným položením kytice u pamětní desky
30. 6.
Slavnostní ukončení akademického roku 2009/2010, spolupořádáno Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
30. 6.
Pracovní večeře vedení Senátu se členy vlády ČR pořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou za účasti 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůškové, místopředsedy Senátu J. Lišky, místopředsedy Senátu P. Pitharta a místopředsedy Senátu J. Šnebergera
1. 7.
Vernisáž výstavy Česká hračka, pořádáno KS
1. 7.
V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě se uskutečnil koncert Michala Prokopa a skupiny Framus Five, pořádáno KS
8. 7.
V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupil pěvecký soubor Zvonek, pořádáno KS
12. 7.
20th International Leadership Conference, pořádáno místopředsedou Senátu J. Liškou
15. 7.
V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě se uskutečnil koncert s názvem „Vyznání Pavla Nováka ml.“, pořádáno KS
16. 7.
Den Zlínského kraje, spolupořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
16. 7.
RETRO PRAGUE 2010, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
18. 7.
Slavnostní koncert účastníků Letní hudební akademie Praha 2010, spolupořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
21. 7.
Setkání se zasloužilými hasiči Středočeského kraje, pořádáno senátorským klubem ODS
22. 7.
V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě se uskutečnil koncert dechového orchestru Dreams z Dukovan, pořádáno KS
26. 7.
Tisková konference senátora Jaromíra Štětiny
29. 7.
2. společné setkání učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních univerzitách, pořádáno Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí
29. 7.
V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě se konal koncert dechové hudby Stráňanka ze Strání, pořádáno KS
5. 8.
Beseda s účastníky Kurzu českého jazyka pro krajany žijící v zahraničí, pořádáno Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí
5. 8.
V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupila kapela Svítání, pořádáno KS
9. 8.
Setkání senátora M. Antla se zástupci Českého červeného kříže
12. 8.
V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupil dechový orchestr Zlatíčka ze Stříbra pod vedením Františka Kratochvíla, pořádáno KS
19. 8.
Vernisáž Výstava tří autorů Josef Poláček, Vladimír Cejnar, Josef Zoser, pořádáno KS
19. 8.
V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupil soubor Světlovan z Bojkovic pod vedením Jany Kahounové, pořádáno senátorkou Janou Juřenčákovou
20. 8.
Koncert tanečně dramatického pásma „Hody, milé hody ze Spytihněvi“
23. 8.
Tisková konference senátora V. Balína a senátorky M. Bayerové
24. 8.
Slavnostní zahájení výstavy „Lidé a jiné bytosti“, pořádáno senátorkou A. Venhodovou
25. 8.
Pracovní večeře vedení Senátu se členy vlády ČR pořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou za účasti 1. místopředsedkyně Senátu A. GAjdůškové, místopředsedy Senátu J. Lišky, místopředsedy Senátu P. Pitharta a místopředsedy Senátu J. Šnebergera
26. 8.
V rámci kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupil chlapecký sbor BONIFANTES z Pardubic pod vedením uměleckého ředitele Jana Míška, pořádáno KS
1. 9.
Tradiční setkání senátorek a senátorů s vedoucími zastupitelských úřadů ČR pořádané předsedou Senátu P. Sobotkou
2. 9.
V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupil pěvecký sbor Vrabčáci z Jablonce nad Nisou, pořádáno KS
2. 9.
Koncert 19. mezinárodního hudebního festivalu „Mladá Praha“, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
8. 9.
Seminář „Výstupy a data poskytovaná Mezivládním panelem pro změnu klimatu“, pořádáno Výborem pro záležitosti EU
8. 9.
Koncert 19. mezinárodního hudebního festivalu „Mladá Praha“, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
9. 9.
Seminář „Možnosti snížení emisí skleníkových plynů z pohledu ČR“, pořádáno Výborem pro záležitosti EU
9. 9.
Zahájení 4. mezinárodního krajanského folklorního festivalu, pořádáno Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí
9. 9.
Setkání předsedy Senátu P. Sobotky se zástupci České besedy Záhřeb
9. 9.
V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě se uskutečnil koncert ZUŠ J. A. Bendy z Benátek nad Jizerou pod názvem „Pojizeří hraje a tančí“, pořádáno KS
10. 9.
Přehlídka krajanských souborů v rámci 4. ročníku Mezinárodního krajanského folklorního festivalu, pořádáno Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí
13. 9.
Seminář s názvem „Bydlení jako základ fungující společnosti“, pořádáno místopředsedou Senátu P. Pithartem
14. 9.
Zasedání výborů pro záležitosti EU Visegrádské skupiny
15. 9.
Seminář „Proměny státnosti v procesu europeizace“, pořádáno VEU
16. 9.
V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě se uskutečnil koncert hudebního souboru Muzika Špalíček Praha, pořádáno KS
16. 9.
Slavnostní zahájení výstavy „Odemkněte srdce modrým klíčem“, pořádáno senátorem T. Grulichem
20. 9.
Slavnostní vyhodnocení folklorních festivalů za rok 2010, pořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
20. 9.
Seminář pro studenty MBA programu partnerských křesťanských vysokých škol v USA: Czech Legal History, pořádáno místopředsedou Senátu P. Pithartem
21. 9.
Veřejné slyšení VVVK na téma: Výchova příkladem III, pořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
21. 9.
Seminář na téma: Lidská práva, pořádáno senátorem J. Štětinou
21. 9.
Pracovní setkání 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůškové na téma: Proč je dobré financovat vědu?
22. 9.
Slavnostní koncert „Mexiko mezi dvěma úsvity“, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
23. 9.
Setkání a následná diskuse VHZD s delegací muzejních pracovníků z Wolfenbüttelu
23. 9.
Tradiční přátelské setkání u příležitosti Svatováclavské slavnosti českého piva pořádané předsedou Senátu P. Sobotkou
23. 9.
V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě se uskutečnil koncert Městské hudby Františka Kmocha Kolín, pořádáno KS
23. 9.
Slavnostní mezinárodní Setkání zástupců a hostů Confédération Fiscale Européenne, spolupořádáno místopředsedou Senátu J. Liškou
29. 9.
Odhalení pamětní desky armádnímu generálovi in memoriam Aloisi Eliášovi při příležitosti 120 let od jeho narození místopředsedou Senátu P. Pithartem
30. 9.
Slavnostní setkání předsedy Senátu P. Sobotky s účastníky „Dnů stavitelství a architektury 2010“
30. 9.
Setkání místopředsedy Senátu M. Štěcha s účastníky XVIII. Kongresu IUT
1. 10.
Konference s názvem „Tarifní platy - mýty a skutečnost“, pořádáno místopředsedou Senátu M. Štěchem
3. 10.
5. ročník „Malostranských komorních slavností 2010“, pořádáno KS
4. 10.
Mezinárodní konference „Rodinná politika v kontextu evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení“, spolupořádáno Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
5. 10.
Slavnostní zahájení výstavy „Karel Pokorný - Oleje a akvarely“, pořádáno senátorem K. Šebkem
7. 10.
Konference k Mezinárodnímu roku biodiverzity, spolupořádáno Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
9. 10.
7. mistrovství ČR ve znalostech Bible, spolupořádáno místopředsedou Senátu P. Pithartem
10. 10.
5. ročník „Malostranských komorních slavností 2010“, pořádáno KS
11. 10.
Setkání pravidelných diváků Kulturního léta v Senátu, pořádáno KS
12. 10.
Kulatý stůl „Prevence násilí na pracovišti v oblasti zdravotnictví a sociální péče“, spolupořádáno Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
12. 10.
Slavnostní zahájení výstavy „Máchův kraj“, pořádáno senátorem J. Jermářem
12. 10.
Komorní koncert k 20. výročí úmrtí amerického skladatele Leonarda Bernsteina, spolupořádáno Ústavně-právním výborem
14. 10.
Vernisáž výstavy „Značka Praga“, pořádáno KS
17. 10.
5. ročník „Malostranských komorních slavností“, pořádáno KS
19. 10.
Seminář pro pedagogy, pořádáno KS
21. 10.
Pracovní setkání předsedy VZOB J. Dienstbiera s představiteli občanských sdružení k otázkám bezpečnosti
24. 10.
5. ročník „Malostranských komorních slavností 2010“, pořádáno KS
25. 10.
Pracovní setkání předsedy VZOB J. Dienstbiera se zástupci Mezinárodní organizace pro migraci, MZV a MV ČR na téma „Migrace a rozvoje: příležitosti a úskalí“
25. 10.
5. ročník „Ceny Michala Tošovského“, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
26. 10.
Učeň roku, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
26. 10.
Slavnostní zahájení výstavy „Duch dřeva a kovu“, pořádáno senátorem J. Hajdou
26. 10.
Tisková konference SK ČSSD
26. 10.
Slavnostní koncert při příležitosti 10. hudební sezóny orchestru VŠE v Praze, spolupořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
27. 10.
Přátelské setkání senátorek a senátorů u příležitosti konce 7. funkčního období Senátu pořádané předsedou Senátu P. Sobotkou
28. 10.
Den otevřených dveří Senátu
1. 11.
Slavnostní předání žezla Město stromů a vyhlášení výsledků soutěže Entente Florale Europe, spolupořádáno Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova
3. 11.
Odborný seminář na téma: III. energetický balíček EU a potřebné změny české legislativy, spolupořádáno předsedou Senátu P. Sobotkou
3. 11.
Ocenění autorů nejlepších odborných lékařských knižních publikací a článků, pořádáno místopředsedou Senátu M. Štěchem
4. 11.
Setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR, pořádáno Výborem pro záležitosti EU
9. 11.
Slavnostní akt udělení autorizace novým členům do České komory architektů, spolupořádáno Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
9. 11.
Slavnostní zahájení výstavy Svět kolem nás, pořádáno senátorem P. Víchou
10. 11.
Předání ocenění předsedou Senátu P. Sobotkou hasičům, kteří se podíleli na záchraně životů a likvidaci povodňových škod na Frýdlantsku
12. 11.
Setkání sítě Mateřských center, spolupořádáno Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
15. 11.
Mezinárodní konference na téma: „Jan Amos Komenský - jeho odkaz dnešku“, pořádáno Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
15. 11.
Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění Oranžová a Zelená stuha roku 2010 v rámci soutěže Vesnice roku 2010, spolupořádáno Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova
16. 11.
XIII. Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže, pořádáno 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
16. 11.
Panelová diskuze na téma „České a moravské vinařství v roce 2010“, spolupořádáno VHZD
18. 11.
Konference na téma: „Sociální a ekonomické aspekty moderní léčby“, spolupořádáno Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
23. 11.
Seminář na téma: „Přírodě blízká protipovodňová ochrana: prostor pro vodní toky a zapojení ekosystémů“, pořádáno místopředsedou Senátu P. Pithartem
23. 11.
Konference „Lidé bez domova - součást města či periferie?“ pořádáno místopředsedou Senátu P. Pithartem
23. 11.
Slavnostní zahájení výstavy „Obrazy Prahy“, pořádáno senátorem M. Antlem
25. 11.
Pracovní setkání 1.místopředsedkyně Senátu A. Gajdůškové k tématu domácí násilí
26. 11.
Konference „Města budoucnosti“, spolupořádáno Výborem pro záležitosti Evropské unie
26. 11.
Slavnostní setkání senátora P. Sobotky s volejbalovými jubilanty
29. 11.
Seminář na téma: „ Jak ovlivňuje nezdravé zadlužování občany ČR“, spolupořádáno Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
29. 11.
Veřejné slyšení - Výzva PČR k zamítnutí novely zákona č. 180/2005 Sb., o obnovitelných zdrojích
30. 11.
Seminář na téma: „Perspektivy eurozóny ve světle zkušeností z finanční krize“, pořádáno Výborem pro záležitosti Evropské unie
2. 12.
Vernisáž výstavy Vánoční zastavení, pořádáno KS
3. 12.
Cena Inovace roku 2010, spolupořádáno Výborem pro hospodářství, zemědělství dopravu
6. 12.
Předvánoční zpívání ve Valdštejnské zahradě, pořádáno Kanceláří Senátu
7. 12.
Mezinárodní panelová diskuse „NATO v měnícím se světě a Nová strategická koncepce NATO 2010“, spolupořádáno místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou
7. 12.
Pracovní večeře vedení Senátu a Poslanecké sněmovny pořádaná předsedou Senátu M. Štěchem za účasti 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky, místopředsedkyně Senátu A. Gajdůškové, místopředsedkyně Senátu A. Palečkové, místopředsedy Senátu P. Pitharta a místopředsedy Senátu Z. Škromacha
8. 12.
Setkání vítězů soutěže „Vesnice roku 2010“, pořádáno Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova
14. 12.
Slavnostní zahájení výstavy „Chvála kresby“, pořádáno senátorem M. Krejčou
15. 12.
Slavnostní shromáždění k 14. výročí Ustavující schůze Senátu
15. 12.
Desáté vánoční setkání spojené s koncertem, pořádáno předsedou Senátu M. Štěchem
17. 12.
Tisková konference senátora P. Bratského