Zpráva o činnosti Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM za rok 2009

Plénum Senátu Parlamentu České republiky uložilo svým usnesením ze dne 29. listopadu 2006 Dočasné komisi pro posouzení ústavnosti KSČM dva základní úkoly:

  1. Prozkoumat, zda Komunistická strana Čech a Moravy řádně dodržuje zákony ve smyslu § 4 Zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích č. 424/1991 Sb.
  2. Prozkoumat, zda existence Komunistické strany Čech a Moravy odpovídá Článku 5 Ústavy České republiky.

V říjnu loňského roku komise předložila plénu Senátu Závěrečnou zprávu Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM. Na základě usnesení pléna předseda Senátu Přemysl Sobotka předal 13. listopadu 2009 Závěrečnou zprávu vládě.

Zpráva dokládá především, že KSČM soustavně a opakovaně porušuje článek 5 Ústavy České republiky, který říká: „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“

Za uplynulé období se Dočasná komise sešla 5x, v březnu letošního roku komise uspořádala slavnostní shromáždění k udělení Ceny Rudolfa Medka za rok 2009, na které se podílel Nadační fond angažovaných nestraníků.

Na svém posledním zasedání dne 8. prosince 2009, kterého se kromě členů dočasné komise zúčastnil ministr vnitra Martin Pecina a ministr pro lidská práva Michael Kocáb, bylo přijato usnesení,
ve kterém komise doporučuje vládě, aby navrhla Nejvyššímu správnímu soudu pozastavit činnost Komunistické strany Čech a Moravy;
ve kterém se komise domnívá, že by KSČM měla provést následující úkony pokud vláda navrhne Nejvyššímu správnímu soudu pozastavení činnosti KSČM:

  1. odstranit ze svého názvu slovo komunistická a jiné mluvnické deriváty slova komunismus a zaregistrovat se pod jiným názvem
  2. jasně a zřetelně odmítnout marxisticko-leninské násilí jako prostředek k dosažení svých politických cílů;

ve kterém komise nabízí vládě, pokud vláda navrhne Nejvyššímu správnímu soudu pozastavit činnost Komunistické stran Čech a Moravy, spolupráci při zpracování návrhu na posouzení činnosti KSČM.

Jaromír Štětina
senátor
předseda KPÚ KSČM