Zahraniční cesty delegací Senátu, orgánů Senátu a senátorů v roce 2007

STÁLÁ DELEGACE PČR DO ZEU

4. 2. – 7. 2., SRN, Berlín
Členky Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Meziparlamentního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu A. Palečková a L. Janáčková se zúčastnily Konference o budoucnosti evropské bezpečnosti a obranné politiky pořádané ZEU – Meziparlamentním shromážděním pro evropskou bezpečnost a obranu
30. 5. – 1. 6., Ruská federace, Petrohrad
Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Meziparlamentní shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu V. Roubíček se zúčastnil zasedání Politického výboru ZEU
3. 6. – 6. 6., Francie, Paříž
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – meziparlamentního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu L. Janáčková a J. Vaculík se zúčastnili 1. části 53. plenárního zasedání ZEU
17. 9. – 19. 9., Portugalsko, Lisabon
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Meziparlamentního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu V.Roubíček a L. Janáčková se zúčastnili zasedání Výboru pro obranu a bezpečnost a Výboru pro politické záležitosti ZEU a konference o mořských hranicích pořádané ZEU – Meziparlamentního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
6. 11. – 7. 11., Francie, Paříž
Členka Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Mezinárodního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu L. Janáčková se zúčastnila Kolokvia o protiraketové obraně Evropy a zasedání Výboru pro obranu a bezpečnost a Výboru pro politické záležitosti ZEU – Meziparlamentního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
2. 12. – 5. 12., Francie, Paříž
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Meziparlamentního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu L. Janáčková a V. Roubíček se zúčastnili II. části 53. plenárního zasedání ZEU – Meziparlamentního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu

STÁLÁ DELEGACE PČR DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ RADY EVROPY

14. 1. – 15. 1., Francie, Paříž
Členka Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění RE A. Gajdůšková se zúčastnila zasedání Výboru pro rovnoprávné postavení žen a mužů v Paříži
21. 1. – 26. 1., Francie, Štrasburk
Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy T Jirsa se zúčastnil 1. zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
26. 2 . – 27. 2., Francie, Paříž, Štrasburk
Členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy A. Gajdůšková se zúčastnila zasedání Výboru pro rovnoprávné postavení žen a mužů a zasedání Výboru pro kulturu, vědu a vzdělání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
14. 3. – 17. 3., Monako
Členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Filipiová se zúčastnila zasedání Podvýboru pro evropskou sociální chartu a zaměstnání Výboru pro sociální otázky, zdraví a rodinu Parlamentního shromáždění Rady Evropy
15. 4. – 20. 4., Francie, Štrasburk
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy A. Gajdůšková a T. Jirsa se zúčastnili 2. zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
24. 6. – 29. 6., Francie, Štrasburk
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy A. Gajdůšková, D. Filipiová a T. Jirsa se zúčastnili 3. zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
29. 9 – 5. 10., Francie, Štrasburk
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy A. Gajdůšková, D. Filipiová a T. Jirsa se zúčastnili 4. zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
19. 10. – 24. 10., Turecko, Antalya
Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy T. Jirsa se zúčastnil Euro-asijského / euro-středomořského parlamentního fóra o migraci organizovaného PS RE a Parlamentem Turecka
8. 11. – 10. 11., Lotyšsko, Riga
Členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy A. Gajdůšková se zúčastnila semináře o rovné účasti žen a mužů na politickém rozhodování pořádaném Výborem pro rovnoprávné postavení žen a mužů Parlamentního shromáždění Rady Evropy
20. – 21. 11., Brusel
Účast členky Stálé delegace do PSRE A. Gajdůškové na zasedání Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů
6. 12. – 8. 12., Itálie, Florencie
Členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Filipiová se zúčastnila zasedání Výboru pro sociální otázky, zdraví a rodinu Parlamentního shromáždění Rady Evropy

STÁLÉ DELEGACE PČR DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ OBSE

18. – 22. 1. 2007, Srbsko
Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Volný se zúčastnil pozorování parlamentních voleb pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR
21. 2. – 23. 2., Rakouská republika, Vídeň
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Liška a J. Volný se zúčastnili Stálého výboru a zimního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE
9. 5. – 15. 5., Arménie
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Štětina a J. Volný se zúčastnili pozorování parlamentních voleb pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR
23. 5. – 27. 5., Andorra
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Liška a J. Volný se zúčastnili Ekonomické konference Parlamentního shromáždění OBSE na téma „Význam mezinárodního obchodu pro posílení stability a spolupráce“
4. 7. – 9. 7., Ukrajina, Kyjev
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Liška, J. Štětina a J. Volný se zúčastnili 16. výročního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE
26. 9. – 2. 10., Ukrajina, Kyjev
Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Štětina se zúčastnil pozorování parlamentních voleb pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR
28. 9. – 2. 10., Slovinsko, Portorož
Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Liška se zúčastnil Podzimního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE
29. 11. – 3. 12., Ruská federace, Moskva
Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Volný se zúčastnil pozorování parlamentních voleb pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR
13. 12. – 18. 12., Kyrgyzstán, Biškek
Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Volný se zúčastnil pozorování parlamentních voleb pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR

STÁLÉ DELEGACE PČR DO EUROSTŘEDOZEMSKÉHO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

15. 3. – 18. 3., Tuniská republika, Tunis
Členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Euro-středomořského parlamentního shromáždění A. Palečková se zúčastnila plenárního zasedání Euro-středomořského parlamentního shromáždění
26. 11. – 27. 11., Belgie, Brusel
Členka Stálé delegace Parlamentu ČR Do Euro-středomořského parlamentního shromáždění A. Palečková se zúčastnila zasedání Výboru pro politické záležitosti, obranu a lidská práva Euro-středomořského parlamentního shromáždění

STÁLÉ DELEGACE PČR DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ NATO

17. 2. – 20. 2., Belgie, Brusel
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO V. Vavroušek a J. Nedoma se zúčastnili pravidelného společného zasedání výborů Parlamentního shromáždění NATO
24. 5. – 29. 5.,Portugalsko, Madeira
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO J. Nedoma a V. Vavroušek se zúčastnili Jarního zasedání Parlamentního shromáždění NATO
4. 10. – 10. 10., Island
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO R. Slavotínek a V. Vavroušek se zúčastnili Podzimního zasedání Parlamentního shromáždění NATO

STÁLÁ DELEGACE PČR DO STŘEDOEVROPSKÉ INICIATIVY

5. 6. – 8. 6., Bělorusko, Minsk
Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Sředoevropské iniciativy F. Kopecký se zúčastnil zasedání Ekonomického výboru Parlamentního shromáždění Středoevropské iniciativy
19. 11. – 21. 11., Bulharsko, Sofie
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy F. Kopecký a J.Rippelová se zúčastnili zasedání Parlamentního shromáždění Středoevropské iniciativy

STÁLÁ DELEGACE PČR DO MEZIPARLAMENTNÍ UNIE

27. 4. – 6. 5., Indonésie
Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie T. Julínek, I. Bárek, K. Barták a J. Pospíšil se zúčastnili 116. zasedání Meziparlamentní unie
7. 10. – 11. 10., Švýcarsko, Ženeva
Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie J.Pospíšil se zúčastnil 17. Konference Meziparlamentní unie

CESTY DELEGACE SENÁTU

4. 2. – 6. 2., Polská republika
Předseda Senátu P. Sobotka, místopředseda VEU R. Sequens, M. Škaloud, místopředseda VUZP L. Müllerová, člen VZSP J. Novotný a člen VHZD O. Veřovský navštívili Polskou republiku na pozvání předsedy Senátu Polské republiky B. Borusewicze
26. 3. – 30. 3., Bulharská republika, Rumunsko
Cesta delegace Senátu v čele s předsedou Senátu P. Sobotkou spolu se členem VUZP J. Kalbáčem, členem VZSP J. Novotným, členem VEU O. Veřovským, místopředsedou VHZD F. Kopeckým a členem VHZD J. Stříteským do Bulharské a Rumunské republiky.
2. 12. – 6. 12., Indie, Hyderabad, Chennai, Dillí
 
6. 12. – 7. 12., Ruská federace, Jekatěrinburg
Předseda Senátu P. Sobotka, předseda ÚPV J. Kubera, členka VEU a předsedkyně SK ČSSD A. Gajdůšková, člen VEU a předseda SK KDU-ČSL A. Jílek, člen VZSP a předseda SK SNK J. Novotný a členka VHZD a předsedkyně Klubu otevřené demokracie S. Paukrtová navštívili Indii a Ruskou federaci. Setkali se s viceprezidentem Indie, ministrem obchodu a průmyslu a ministrem energetiky. Zúčastnili se podnikatelského semináře v Hyderabádu, setkali se s guvernérem státu Andhra Pradesh. Dále navštívili Jekatěrinburg na pozvání předsedy Parlamentu Sverdlovské oblasti J. Osinceva

CESTY PŘEDSEDY SENÁTU

21. 3. – 23. 3., Italská republika, Řím
Předseda Senátu P. Sobotka a předseda VEU L. Sefzig se zúčastnili oslav 50. výročí podpisu Římských smluv
2. 5., Polská republika, Varšava
Předseda Senátu P. Sobotka se zúčastnil Souběžného slavnostního setkání poslanců a senátorů Polské republiky a poslanců Seimasu Litevské republiky ve Varšavě a Vilniusu v souvislosti s výročím schválení Ústavy 3. května 1791
9. 11. – 10. 11., Maďarská republika, Budapešť
Předseda Senátu P.Sobotka se zúčastnil 9. zasedání předsedů parlamentů zemí Regionálního partnerství

CESTA MÍSTOPŘEDSEDŮ SENÁTU

18. – 19. 1. 2007, SRN, Berlín
Místopředseda Senátu J. Liška a člen VZOB J. Štětina se zúčastnili konference na téma „Vyrovnání se s totalitní minulostí po roce 1989. Situace v Německu a v České republice“ pořádané Českým centrem v Berlíně a Nadací „Aufarbeitung der SED Diktatur“
4. 2. – 6. 2., Belgie, Brusel
Místopředseda Senátu J. Liška se spolu s předsedou VEU L. Sefzigem zúčastnil meziparlamentního jednání o Lisabonské strategii
25. 3. – 1. 4., Kanada
Místopředseda Senátu J. Šneberger, předseda VHZD I. Adamec, místopředseda VHZD J. Vaculík a členka VHZD S. Paukrtová se zúčastnili setkání se zástupci exekutivy a parlamentů provincií Manitoba a British Columbia a setkali se s krajany
26. 4 – 29. 4., Ruská federace
Místopředseda Senátu J. Šneberger byl členem oficiální delegace prezidenta republiky V. Klause při jeho státní návštěvě v Ruské federaci
31. 5. – 3. 6., Švýcarsko
Místopředseda Senátu J. Liška spolu s předsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a členkou VEU J. Juřenčákovou, místopředsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a předsedou Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí a členem VUZP J. Kalbáčem, místopředsedou Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí a místopředsedou VHZD J. Nádvorníkem a členem Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a členem VEU O. Veřovským se zúčastnili „Sympozia na počest Jana Palacha a Jana Zajíce“ pořádaného Besedou Slovan v Ženevě společně s Klubem Jana Palacha a Jana Zajíce v Curychu a setkali se s krajany
10. – 12. 6., Belgické království, Brusel
Místopředseda Senátu J. Šneberger se spolu s předsedou VEU L. Sefzigem a členkou VEU a předsedkyní senátorského klubu ČSSD A. Gajdůškovou zúčastnili Třetího společného parlamentního shromáždění o budoucnosti Evropy
17. 6. – 24. 6., Čínská lidová republika, Peking, Shenyang
Místopředseda Senátu J. Liška, předseda VHZD I. Adamec, místopředsedové VHZD J. Nádvorník a I. Petrov se zúčastnili jednání s nejvyššími představiteli Všečínského shromáždění lidových zástupců, s představiteli partnerských výborů. Dále jednali na resortních ministerstvech, v Obchodní a průmyslové komoře, zúčastnili se jednání s představiteli místní vlády a místního parlamentu provincie Liaoning
21. 8. – 27. 8., Jihoafrická republika
Místopředseda Senátu J. Šneberger, předsedkyně VZSP A. Palečková a členové VZSP D. Filipiová a M. Špaček jednali s partnerskými výbory Senátu Jihoafrické republiky, setkali se se zástupci Ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí a zdravotnickými organizacemi
16. 9. – 19. 9., Ukrajina
1. místopředseda Senátu P. Pithart se zúčastnil semináře „Česká zkušenost transformace“
10. 10. – 16. 10., Tchaj-wan
Návštěva 1. místopředsedy Senátu P. Pitharta, místopředsedy VZOB T. Töpfera a členky VHZD S. Paukrtové na Tchaj-wan na pozvání místopředsedy Legislativního dvora Tchaj-wanu Jung-chi Chungu
6. 11. – 9. 11., Portugalsko, Lisabon
Místopředseda Senátu J. Liška se zúčastnil Konference druhého ročníku Evropských rozvojových dnů pořádaných Evropskou komisí a Rozvojovým programem Organizace spojených národů
6. 11. – 14. 11., USA
Místopředseda Senátu J. Šneberger, předseda UPV J. Kubera a členové UPV J. Rippelová a P. Pakosta se zúčastnili setkání s představiteli Kongresu USA. Dále jednali s partnery z oblasti soudnictví a policie, státní správy a samosprávy a navštívili leteckou základnu Vandenberg
14. 11. – 16. 11., Slovenská republika, Bratislava
Místopředseda Senátu J. Liška se zúčastnil mezinárodní konference „Aktivity NKVD/KGB a jejich spolupráce s tajnými službami ve střední a východní Evropě“
3. 12. – 4. 12., Belgie, Brusel
Místopředseda Senátu J. Liška a člen VEU T. Grulich se zúčastnili 4. společného parlamentního setkání o budoucnosti Evropy „Lisabonská smlouva – základ pro budoucnost Evropské unie“

PRACOVNÍ SKUPIA JETE

17. 9. – 18. 9., Rakousko
Členové česko-rakouské parlamentní pracovní skupiny k problematice JETE P. Eybert, S. Paukrtová a V. Jonáš se zúčastnili 2. setkání česko-rakouské parlamentní pracovní skupiny k problematice JETE

ZAHRANIČNÍ CESTY VÝBORŮ A KOMISÍ SENÁTU

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

25. 2. – 27. 2., SRN, Berlín
Předseda VZOB R. Sequens se zúčastnil zasedání předsedů zahraničních výborů parlamentů členských zemí EU, EP a parlamentů kandidátských zemí
14. 3. – 19. 3., Jihoafrická republika, Kapské město
Člen VZOB J. Štětina se zúčastnil výročního zasedání Parlamentní sítě Světové banky se zaměřením na zahraniční rozvojovou pomoc
18. 3. – 20. 3., Polská republika
Předseda VZOB R. Sequens, místopředseda VZOB L. Svoboda, J. Zoser a člen VZOB V. Sehnal se zúčastnili jednání s partnerskými výbory obou komor polského parlamentu. Dále členy české delegace přijalo Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo obrany
31. 3. – 1. 4., Afghánistán
Místopředseda VZOB J. Zoser se zúčastnil cesty delegace NGŠ AČR genpor. Picka do Afghánistánu, kde navštívil kontingenty LN KAIA, polní nemocnici a chemický odřad
14. 4. – 21. 4., USA, Marshallovy ostrovy
Předseda VZOB R. Sequens, místopředseda VZOB J. Zoser a člen VZOB R. Svoboda navštíví radarové základny Kwajadein na pozvání Ministerstva obrany USA
5. 9. – 8. 9., Polská republika, Krynica
Člen VZOB J. Štětina a člen VHZD F. Kopecký se zúčastnili XVII. Ekonomického fóra-Krynica 2007
9. 9. – 12. 9.,Francie, Paříž, Toulouse
Předseda VZOB R. Sequens se zúčastnil 5. letní konference o obraně na pozvání předsedy Výboru pro zahraniční záležitosti, národní obranu a ozbrojené síly Senátu Francouzské republiky
30. 9. – 2. 10., Portugalsko, Lisabon
Předseda VZOB R.Sequens se zúčastnil zasedání předsedů výborů pro obranu parlamentů členských zemí EU, EP a parlamentů kandidátských zemí
7. 10. – 9. 10., Portugalsko, Lisabon
Místopředseda VZOB T. Jirsa se zúčastnil setkání předsedů výborů pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu a národních parlamentů
22. 10. – 26. 10., Francie, Paříž, Lille
Předseda VZOB R. Sequens, místopředsedové VZOB L. Svoboda, J. Zoser, členové VZOB R. Slavotínek a J. Pospíšil se zúčastnili jednání s partnerskými výbory v Senátu a Národním shromážděním. Dále se zúčastnili jednání na Ministerstvu obrany Francie, zúčastnili se slavnostní recepce u příležitosti státního svátku ČR a navštívili Centrum NATO v Lille
26. 11. – 27. 11., Belgie, Brusel
Místopředseda VZOB J. Zoser a člen VEU T. Grulich se zúčastnili společného výborového jednání o tématech svobody, bezpečnosti a spravedlnosti národních parlamentů EU a EP

VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

5. 6. Španělsko
Oběd pořádaný předsedou VVVK K. Bartákem pro předsedu Petičního výboru Kongresu poslanců Parlamentu Španělska pana Jordi Marsala Muntala.
3. 6., Rakousko, Vídeň
Místopředsedkyně VVVK a místopředsedkyně SK Senátu pro sdělovací prostředky L. Janáčková se zúčastnila semináře „Boj proti obchodu s lidmi na regionální úrovni“ pořádaného v rámci Regionálního partnerství
14. 6. – 15. 6., SRN, Berlín
Předseda VVVK K. Barták se zúčastnil zasedání předsedů Výborů pro lidská práva parlamentů členských zemí EU, EP a parlamentů kandidátských zemí
20. 10. – 30. 10., Čína
Předseda VVVK K. Barták, místopředseda VVVK J. Hálek a členové VVVK Z. Janalík a J. Pavlata navštívili na pozvání Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu a zdravotnictví Všečínského shromáždění lidových zástupců Čínu

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

26. 2., Belgie, Brusel
Předseda Podvýboru pro dopravu VHZD J. Nedoma a předseda Podvýboru pro cestovní ruch VHZD J. Hajda se zúčastnili zasedání smíšeného Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu
13. 3. – 16. 3., Rakousko
Předseda VHZD I. Adamec a členové VHZD J. Hajda a V. Jonáš se zúčastnili jednání s partnerskými výbory v rakouském parlamentu, jednali se zástupci Ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství a Ministerstva hospodářství a práce a také se zúčastnili jednání s představiteli zemské vlády a zemského sněmu spolkové země Dolní Rakousy
19. 3. – 20. 3., Belgie, Brusel
Člen VHZD J. Stříteský se zúčastnil 1. Bruselského daňového fóra na téma „Zdanění pro trvale udržitelný rozvoj“
2. 4. – 4. 4., Slovensko, Bratislava
Místopředseda VHZD J. Vaculík a člen VHZD J. Hajda se zúčastnili setkání zástupců parlamentních výborů zemí Visegrádské skupiny a nových členů EU Bulharska a Rumunska
23. 4. – 27. 4., Slovenská republika, Bratislava, Košice, Přerov, Žilina
Předseda VHZD I. Adamec, místopředseda VHZD I. Petrov a člen VHZD V. Jonáš se zúčastnili jednání s partnerskými výbory Národní rady Slovenské republiky, přijetí předsedy Košického samosprávního kraje, primátorem města Košice, předsedy regionálních průmyslových komor obou krajů a setkali se s podnikateli
29. 4. – 30. 4., SRN, Berlín
Předseda VHZD I. Petrov se zúčastnil zasedání předsedů finančních výborů parlamentů členských zemí EU, EP a parlamentů kandidátských zemí
20. 5 – 21. 5., SRN, Berlín
Místopředseda VHZD J. Vaculík se zúčastnil zasedání předsedů Zemědělských výborů parlamentů členských zemí EU, EP a parlamentů kandidátských zemí
28. 6., Belgie, Brusel
Místopředseda VHZD I. Petrov se zúčastnil Výročního zasedání rozpočtových a finančních výborů národních parlamentů Evropské unie
7. 10. – 10. 10., Itálie, Řím
Předseda Podvýboru VHZD pro dopravu J. Nedoma se zúčastnil 9. Evropské meziparlamentní vesmírné konference
5. 11. – 6. 11., Portugalsko, Lisabon
Místopředseda VHZD I. Petrov se zúčastnil setkání předsedů rozpočtových výborů Evropského parlamentu a národních parlamentů
18. 12.- 19. 12.,Belgie, Brusel
Místopředseda VHZD I. Petrov se zúčastnil setkání předsedů výborů odpovědných za problematiku spojenou s kontrolou a dohledem nad plněním rozpočtu EU na pozvání předsedy Evropského parlamentu H. G. Pötteringa

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

21. 5., Albánie
Návštěva se uskutečnila na základě pozvání předsedkyně albánského parlamentu paní Jozefiny Topalli a byla zaměřena zejména na připravenost Albánie na vstup do NATO a Evropské unie
6.5. -13.5., USA – Kalifornie
Zahraniční návštěva členů ÚPV společně s místopředsedou Senátu Jiřím Šnebergerem byla zaměřena na porovnání politických systémů obou zemí a na fungování legislativního procesu. Senátoři si vyměnili se svými partnery zkušenosti z oblasti soudnictví a policie, dále z oblasti státní správy a samosprávy a jednali také o mezinárodně - právních otázkách vzájemných vztahů našich zemí včetně otázky bezpečnosti. V rámci této cesty senátoři kromě jiného navštíví i leteckou základu Vandenberg

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

5. 2. – 7. 2., SRN, Berlín
Člen VEU T. Grulich se zúčastnil konference o budoucnosti evropské bezpečnosti a obranné politiky pořádané ZEU – Meziparlamentním shromážděním pro evropskou bezpečnost a obranu
1. 2 – 12. 2., SRN, Berlín
Předseda VEU L. Sefzig se zúčastnil setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti (COSAC)
28. 2. – 1. 3., Belgie, Brusel
Předseda VEU L. Sefzig se zúčastnil meziparlamentní diskuze „Eurozóna – sbližuje či vytváří rozdíly“
21. 4. – 26. 4., Norské království, Švédské království
Předseda VEU L. Sefzig, místopředseda VEU M. Škaloud, členové VEU J. Juřenčáková a E. Matykiewicz se zúčastnili jednání s partnerskými výbory Parlamentu Norského království a Parlamentu Švédského království a setkali se s představiteli Ministerstev zahraničních věcí
6. 5. – 7. 5., SRN, Berlín
Člen VEU T. Grulich se zúčastnil zasedání předsedů výborů pro vnitřní záležitosti parlamentů členských zemí EU, EP a parlamentů kandidátských zemí
7. 5. – 12. 5., Izrael
Předseda VEU L. Sefzig, místopředsedové VEU A. Venhodová, M. Škaloud a člen VEU A. Jílek se zúčastnili jednání s partnerskými výbory Parlamentu (Knesset) Izraele a setkali se s představiteli Ministerstva zahraničních věcí
13. 5. – 15. 5., SRN, Berlín
Předseda VEU L. Sefzig a místopředseda VEU M. Škaloud se zúčastnili XXXVII. konference zvláštních orgánů pro evropské záležitosti (COSAC)
1. 6. – 3. 6., Rakousko, Götttweig
Předseda VEU L. Sefzig se zúčastnil diskusního fóra Europa-Forum Wachau na téma „Evropa přátelská k občanům – od člověka pro člověka.“
4. 6. - 6. 6., Belgie, Brusel
Předseda VEU L. Sefzig, místopředsedové VEU A. Venhodová, V. Koukal, M. Škaloud, členové VEU A. Gajdůšková, T. Grulich, A. Jílek, J. Juřenčáková, E. Matykiewicz, K. Tejnora, místopředseda VVVK J. Hálek, člen VHZD J. Nedoma, členové VZOB J. Pospíšil a R. Slavotínek se zúčastnili jednání v evropských institucích
9. 7. – 11. 7., Portugalsko, Lisabon
Předseda VEU L. Sefzig se zúčastnil setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti
11. 9. – 14. 9., Francie, Štrasburk
Místopředsedkyně VEU A. Venhodová a místopředseda VUZP J. Horník se zúčastnili konference národních a regionálních shromáždění „Zastupitelská demokracie, evropské záležitosti a aktivní občanství“
1. 10. – 2. 10., Belgie, Brusel
Předseda VEU L. Sefzig a členka VEU A. Gajdůšková se zúčastnili zasedání Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu
14. 10. – 17. 10., Portugalsko, Lisabon
Předseda VEU L. Sefzig a místopředseda VEU V. Koukal se zúčastnili XXXVIII. Konference zvláštních orgánů pro evropské záležitosti
24. 10. – 26. 10., SRN, Berlín
Předseda VEU L. Sefzig a členové VEU A. Gajdůšková, J. Juřenčáková, E. Matykiewicz a T. Grulich se zúčastnili jednání s partnerskými výbory Spolkového sněmu a setkali se s představiteli Ministerstva zahraničních věcí
2. 12. – 4. 12., Rakousko, Vídeň
Reciproční návštěva předsedy VEU L. Sefziga, místopředsedů VEU A. Venhodové, V. Koukala a člena VEU O. Veřovského na pozvání Výboru pro záležitosti Evropské unie Spolkové rady Rakouské republiky. Setkali se s představiteli Ministerstva zahraničních věcí Rakouské republiky
18. 12. – 19. 12., Belgie, Brusel
Členka VEU A. Gajdůšková se zúčastnila setkání předsedů výborů pro vzdělávání a kulturu na pozvání předsedy Evropského parlamentu H. G. Pötteringa

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9. 3. – 19. 3., Japonsko, Tokio, Kobe, Hirošima, Fukuoka
Předseda VUZP I. Bárek, místopředseda VUZP P. Eybert, J. Horník, L. Müllerová a člen VUZP V. Vlček se zúčastnili jednání s partnerskými výbory horní komory japonského parlamentu, jednali se zástupci místní samosprávy a navštívili neziskové organizace
25. 9. – 27. 9.,Slovensko, Bratislava
Předseda VUZP I. Bárek a členové VUZP V. Domšová a K. Šebek se zúčastnili setkání předsedů výborů pro veřejnou správu a regionální rozvoj parlamentů zemí Visegrádské skupiny
12. 12. – 14. 12., Rakousko, Vídeň, Sankt Pölten
Předseda VUZP I. Bárek, místopředseda VUZP L. Müllerová a členové VUZP K. Šebek a V. Vlček se zúčastnili jednání s partnerskými výbory Národní rady Rakouské republiky a setkali se s dolnorakouskou zemskou radní J. Mikl-Leitner

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

17. 6. – 22. 6., Island
Předsedkyně VZSP A. Palečková, místopředsedové VZSP P. Sušický, V. Vavroušek a člen VZSP J. Novotný se zúčastnili jednání s partnerskými výbory Parlamentu Islandu, dále se setkali se zástupci Ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí a zdravotnickými organizacemi

MANDÁTNÍ A IMUNITNÍ VÝBOR

6. 11. – 7. 11., Slovenská republika
Společná zahraniční cesta členů MIV Senátu P. Čáslavy, D. Filipiové a J. Volného s MIV Poslanecké sněmovny se uskutečnila na pozvání předsedy Výboru pro neslučitelnost funkcí Národní rady Slovenské republiky

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

25. 1. – 27. 1., Ukrajina, Užhorod
Předsedkyně Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Seitlová se zúčastnila na pozvání Užhorodské společnosti české kultury J. A. Komenského a Klubu T. G. Masaryka slavnostního otevření českého krajanského střediska v Užhorodě
22. 5., SRN, Budyšín
Předsedkyně Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí J. Juřenčáková a místopředseda Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí J. Kalbáč se setkali s představiteli Domowiny (Svaz lužických Srbů), navštívili základní školu v obci Chróščice a zúčastnili se besedy s vedením a studenty Lužickosrbského gymnázia v Budyšíně
21. 9. – 26. 9., USA, Kanada
Předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Zoser a členové T. Grulich, L. Sefzig a O. Veřovský se zúčastnili oslav 100. výročí zahájení výuky českého jazyka na Univerzitě Nebraska, dále 68. ročníku Moravského dne v Chicagu a navštívili krajanské komunity v Torontu
14. 11. – 17. 11., Ukrajina, Lvov
Členové Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí T. Grulich a O. Veřovský se zúčastnili Mezinárodní vědecké konference „140 let České besedy“, konané na Lvovské univerzitě

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA

14. 6., SRN, Sasko
Delegace Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova navštívila v rámci výjezdního zasedání Sasko, kde jednala s orgány státní správy a místní samosprávy

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

18. 3. – 20. 3., Portugalsko, Lisabon
Předseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky J. Oberfalzer se zúčastnil 9. konference EPRI na téma „Vytváření prostoru pro komplexní politická témata na Internetu“
17. 4. – 20. 4., Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn
Předseda Stálé delegace Senátu pro sdělovací prostředky J. Oberfalzer, místopředsedové SK L. Janáčková, M. Bureš a člen SK A. Jílek se zúčastnili jednání s Výborem pro kulturu a média Dolní komory Parlamentu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a setkali se s představiteli BBC

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO OCHRANU SOUKROMÍ

6. 11. – 8. 11., SRN, Bonn, Berlín
Předseda SK Senátu pro ochranu soukromí J. Kalbáč a členové Stálé komise J.Pospíšil a R. Slavotínek se zúčastnili jednání se zástupcem spolkového zmocněnce pro ochranu dat a informační svobodu, dále se setkali s poslanci Spolkového sněmu, jednali s předsedkyní Podvýboru Poslanecké sněmovny spolkové země Berlín pro ochranu dat a informační svobodu a se zmocněnkyní spolkové země Braniborsko pro ochranu dat a právo na náhled do spisů

CESTY SENÁTORŮ

1. 5. – 2. 5., Francie, Paříž
Senátor M. Mejstřík se na pozvání předsedy Club Grande Europe J. Rupnika zúčastnil semináře o problematice komunismu ve střední Evropě
11. 6. – 14. 6., USA
Na pozvání Nadace Památníku obětem komunismu se člen VVVK M. Mejstřík zúčastnil slavnostního odhalení Památníku obětem komunismu na celém světě ve Washingtonu
29. 9. – 5. 10., Francie, Štrasburk
Účast D. Filipiové, A. Gajdůškové a T. Jirsy na 4. plenárním zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
1. 10. – 2. 10., Belgie, Brusel
Senátoři E. Matykiewicz a B. Moldan se zúčastnili mezinárodních jednání o klimatických změnách
9. 10. – 11. 10., Brusel
Výjezdní zasedání senátorského klubu ČSSD do Evropského parlamentu v Bruselu