Celkový přehled návrhů zákonů a mezinárodních smluv v roce 2004

  počet čísla senátních tisků
Ústavní zákony - celkem 2  
Schváleno 2 181, 417
zamítnuto    
pozměňovací návrhy    
Návrhy zákonů - celkem 152
nezabývat se 23 257, 283, 289, 296, 305, 309, 312, 321, 332, 333,334, 341, 357, 369, 379, 380, 389, 390, 393, 427,430, 441, 456
schváleno 73 242, 243, 244, 247, 248, 250, 251, 256, 258, 259,260, 263, 284, 286, 290, 292, 293, 294, 295, 297,298, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 310,311, 314, 315, 316, 318, 324, 325, 326, 327, 328,329, 331, 342, 346, 347, 358, 359, 365, 366, 368,372, 379, 385, 388, 391, 399, 400, 415, 416, 419,420, 421, 428, 429, 443, 446, 447, 448, 449, 450,452, 458, 468
zamítnuto 7 252, 285, 394, 402, 418, 423, 432
pozměňovací návrhy 42 240, 241, 245, 246, 249, 253, 254, 261, 264, 265,287, 288, 313, 317, 322, 330, 335, 343, 344, 345,349, 350, 351, 356, 367, 371, 384, 386, 392, 397,398, 401, 402, 403, 404, 405, 426, 431, 435, 442,445, 451
nepřijato usnesení 5 255, 340, 348, 387, 444
Mezinárodní smlouvy - celkem 43  
dán souhlas k ratifikaci 42 182, 187, 188, 189, 197, 198, 199, 200, 201, 203,204, 205, 206, 207, 209, 218, 228, 234, 235, 238,239, 266, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 281, 300,319, 320, 354, 355, 361, 374, 377, 382, 383, 396,408, 409
nedán souhlas k ratifikaci 1 208
Senátní návrhy - celkem 9  
schváleno 3 270, 323, 406
zamítnuto 1 232
vzato zpět 1 233
odročeno 2 262, 436
vyhlášeno ve Sbírce zákonů 2 76, 364
Vrácené zákony znění Senátu znění PS zákon nepřijat
zákony vrácené s pozměňovacími návrhy (42) (28) 245, 246, 249, 253, 261,264, 265, 288, 313, 322,330, 335, 343, 344, 345,350, 351, 356, 367, 384,386, 403, 404, 405, 426,431, 442, 435 (12) 240, 241, 254, 287, 317,392, 397, 398, 401, 402,445, 451 (2) 349, 371
zamítnuté zákony (7)   (5) 252, 285, 402, 423, 432 (2) 394, 418