Činnost Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v roce 2004

Členové výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v roce 2004:

Předseda výboru:

 • Josef Jařab

Místopředsedové:

 • František Kroupa
 • Jiří Pospíšil
 • Josef Zoser

Členové:

 • Josef Kaňa
 • Jiří Liška
 • Petr Smutný
 • Josef Zieleniec
 • Jaroslav Horák
 • Jaroslav Doubrava

Legislativní činnost

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal v průběhu 4. funkčního období celkem cca 58 předloh, z toho

 • 15 návrhů zákonů
 • 32 mezinárodních smluv a úmluv
 • 11 informací vlády (MO ČR)

Počet schůzí: 19
Počet usnesení: 96

Významné předlohy

Vystoupení nově designovaných velvyslanců ČR

 • VV ČR v Uzbekistánu a v Tadžikistánu ing. A. Fojtíka (březen 2004)
 • VV ČR v Rakousku JUDr. R. Jindráka (březen 2004)
 • VV ČR v Estonsku ing. M. Lexy (červen 2004)
 • VV ČR ve Španělském království a v Andorrském knížectví RNDr. M. Košatky (červenec 2004)
 • VV ČR ve Slovenské republice JUDr. V. Galušky (září 2004)

Zahraniční aktivity a cesty

 • Belgické království (květen 2004)
 • USA (květen 2004)
 • Turecko (květen 2004)
 • účast na schůzce předsedů zahraničních, branně – bezpečnostních a integračních výborů parlamentů zemí Visegradské čtyřky ve Varšavě ( červen 2004)

Další aktivity - veřejná slyšení výboru

 • „Aktuální informaci o situaci v Armádě ČR a jejím působení v zahraničních misích“ podal ministr obrany ČR Karel Kühnl (21. října 2004)
 • Veřejné slyšení na téma „Obranná politika a reforma AČR“ – březen 2004
 • Vystoupení zástupců Občanského sdružení Berkat k situaci v Čečensku a ke stavu dosavadních občanských aktivit v souvislosti s vývojem situace na Kavkaze
 • Projednání otázek souvisejících s ratifikací Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (Společné jednání s Ústavně-právním výborem a s Výborem pro záležitosti EU)
 • Vystoupení předsedy Stálé komise pro kontrolu činnosti BIS PS PČR ing. Jana Klase ke kauze bývalého pracovníka BIS pana Vladimíra Hučína

Evropská agenda

Projednání Návrhu rozhodnutí Rady EU, kterým se zavádí vízový informační systém (VIS)

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: „Efektivnější společný evropský azylový systém : jednotná procedura jako další krok“ (K 5/04)

Výběr přijetí zahraničních delegací uskutečněných předsedou J. Jařabem a členy VZVOB

Přijetí zástupců zahraničních výborů:

 • Rumunsko (výbor pro obranu a bezpečnost)
 • Legislativního dvora Čínské republiky na Tchajwanu
 • Itálie (společný výbor pro zpravodajské služby a bezpečnost)
 • Senát Polské republiky
 • Finsko
 • Norsko
 • Irsko
 • Rakousko (Výbor pro záležitosti EU Zemského sněmu Horního Rakouska)
 • Kypr

Přijetí velvyslanců zastoupených v ČR:

Indie, Ruské federace, Portugalské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Rakouské republiky, Peru, ČLR, Velké Británie, Estonska, Francie, Slovinska, Kypru, Brazílie, Japonska

Další

 • státní tajemník MZV a Ministerstva obrany Litvy
 • ministr obrany Ukrajiny
 • ministr obrany Albánie
 • absolventi Fakulty mezinárodních vztahů G. Washingtona
 • velitel ozbrojených sil Turecka
 • představitelé NATO Defence College
 • předseda Legislativního shromáždění provincie Alberta
 • státní ministr zahraničních věcí Indie
 • studenti britské Královské akademie obrany v Londýně
 • náměstek ministra obrany Polska
 • ministr obrany Finska
 • státní tajemník ministerstva obrany Slovenské republiky
 • ministr kultury prozatímní vlády v Iráku

Člen výboru sen. J. Zieleniec byl zvolen poslancem Evropského parlamentu, kde působí v zahraničním výboru. Od července 2004 pracoval výbor v počtu devíti členů.

únor 2005
VZVOB