Činnost Volební komise v roce 2004

V roce 2004 ve 4. funkčním období měla Volební komise sedm členů, v čele komise byl její předseda senátor Josef Pavlata. V průběhu roku organizačně zajišťovala řádný průběh tajného hlasování k žádostem prezidenta republiky o vyslovení souhlasu se jmenováním soudců Ústavního soudu.

Po listopadových řádných volbách do Senátu byla v dalším, tj. 5. funkčním období, ustavena nová Volební komise, složená ze sedmi senátorů. Na své 1. schůzi v 5. funkčním období si komise zvolila své funkcionáře a jejím předsedou se stal senátor Josef Pavlata. Volební komise v 5. funkčním období organizovala a zajišťovala tajné volby funkcionářů Senátu tj. předsedy Senátu, místopředsedů Senátu a předsedů komisí Senátu. Do konce roku 2004 ještě jedenkrát zajišťovala tajné hlasování k žádosti prezidenta republiky o souhlas se jmenováním soudce Ústavního soudu.

Josef Pavlata v.r.
předseda komise