Přijetí zahr. návštěv a setkání se zahraničními návštěvami v roce 2004

PŘIJETÍ PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU REPUBLIKY KAZACHSTÁN

23. 2. Slavnostní večeře pořádaná předsedou Senátu P. Pithartem na počest předsedy Senátu Parlamentu Republiky Kazachstán O. Abdykarimova za účasti místopředsedy Senátu L. Svobody a místopředsedy Ústavně-právního výboru E. Outraty
24. 2. Setkání předsedy Senátu Parlamentu Republiky Kazachstán O. Abdykarimova s předsedou Senátu P. Pithartem spolu s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou, místopředsedou Senátu J. Rumlem, místopředsedou Senátu L. Svobodou a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem
24. 2. Slavnostní oběd pořádaný 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou pro předsedu Senátu Parlamentu Republiky Kazachstán O. Abdykarimova za účasti předsedy Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu a člena Výboru pro evropskou integraci A. Jílka, místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu E. Škrabiše a místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zosera

PŘIJETÍ PŘEDSEDY PARLAMENTU ALBÁNSKÉ REPUBLIKY

10. 3. Setkání předsedy Parlamentu Albánské republiky S. Pëllumbiho s předsedou Senátu P. Pithartem spolu s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost P. Smutným a členkou Ústavně-právního výboru V. Domšovou
10. 3. Oběd pořádaný 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou pro předsedu Parlamentu Albánské republiky S. Pëllumbiho za účasti členů Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Kani a P. Smutného a člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,lidská práva a petice M. Mejstříka
10. 3. Slavnostní večeře pořádaná předsedou Senátu P. Pithartem pro předsedu Parlamentu Albánské republiky S. Pëllumbiho za účasti místopředsedy Senátu L. Svobody, člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost P. Smutného, členů Ústavně-právního výboru V. Domšové a O. Febera a člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Pavlaty

PŘIJETÍ PŘEDSEDY NÁRODNÍ RADY SLOVENSKÉ REPUBLIKY

22. 4. Slavnostní večeře pořádaná předsedou Senátu P. Pithartem na počest předsedy Národní Rady Slovenské republiky P. Hrušovského za účasti místopředsedů Senátu J. Rumla, L. Svobody a M. Topolánka a místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zosera
23. 4. Setkání předsedy Senátu P. Pitharta s předsedou Národní Rady Slovenské republiky P. Hrušovským za účasti 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky, místopředsedy Senátu L. Svobody a místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zosera

PŘIJETÍ MARŠÁLKA SENÁTU POLSKÉ REPUBLIKY

4. 5. Setkání maršálka Senátu Polské republiky L. H. Pastusiaka s předsedou Senátu P. Pithartem spolu s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou, místopředsedou Ústavně-právního výboru E. Outratou, členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost P. Smutným, členkou Ústavně-právního výboru V. Domšovou a členkou Výboru pro záležitosti Evropské unie A. Gajdůškovou
4. 5. Slavnostní večeře pořádaná předsedou Senátu P. Pithartem na počest maršálka Senátu Polské republiky L. H. Pastusiaka za účasti předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Skalického, místopředsedy Ústavně-právního výboru E. Outraty, členů Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost P. Smutného a J. Lišky a členky Ústavně-právního výboru V. Domšové
5. 5. Setkání maršálka Senátu Polské republiky L. H. Pastusiaka s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Skalickým, předsedou Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu a členem Výboru pro záležitosti Evropské unie A. Jílkem, členy Výboru pro záležitosti Evropské unie A. Gajdůškovou, E. Matykiewiczem, M. Škaloudem a K. Tejnorou
5. 5. Oběd pořádaný 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou pro maršálka Senátu Polské republiky L. H. Pastusiaka za účasti místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu E. Škrabiše, člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost P. Smutného a členů Ústavně-právního výboru V. Domšové a O. Febera

PŘIJETÍ PŘEDSEDKYNĚ SENÁTU PARLAMENTU NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

24. 6. Setkání předsedkyně Senátu Parlamentu Nizozemského království Y. Timmerman-Buck s předsedou Senátu P. Pithartem

PŘIJETÍ V ČELE S PŘEDSEDOU SENÁTU

16. 2. Přijetí předsedy vlády Nizozemského království J. P. Balkenendeho předsedou Senátu P. Pihartem, místopředsedou Senátu M. Topolánkem, předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost P. Smutným
24. 2. Přijetí maršálka Sejmu Polské republiky M. Borowského předsedou senátu P. Pithartem spolu s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou, místopředsedy Senátu J. Rumlem a L. Svobodou, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, místopředsedou Výboru pro evropskou integraci J. Šulou, členkou Ústavně-právního výboru V. Domšovou a členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Moserovou
18. 3. Přijetí předsedy frakce EPP-ED v Evropském parlamentu H. G. Poetteringa předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedkyní Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Z. Roithovou
25. 3. Snídaně předsedy Senátu P. Pitharta s exilovou prezidentkou Rady Běloruské národní republiky I. Survillou za účasti místopředsedy Senátu J. Rumla, člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Lišky a člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice M. Mejstříka
7. 4. Setkání prezidenta Rumunska I. Illiesca s předsedou Senátu P. Pithartem a s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou, místopředsedou Senátu L. Svobodou, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem a předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým
20. 5. Přijetí předsedy vlády Slovenské republiky M. Dzurindy předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedy Senátu L. Svobodou a M. Topolánkem, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem, místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Šulou, členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost P. Smutným a členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Moserovou
31. 5. Oběd pořádaný předsedou Senátu P. Pithartem u příležitosti návštěvy předsedy Evropského parlamentu P. Coxe v České republice
21. 6. Přijetí ministra zahraničních věcí Palestinské národní správy Nabíla Šáse předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedou Senátu M. Topolánkem, místopředsedou Ústavně-právního výboru E. Outratou a členem Výboru pro záležitosti Evropské unie M. Škaloudem
12. 7. Oficiální setkání prezidenta Slovenské republiky I. Gašparoviče s předsedou Senátu P. Pithartem za účasti 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky, místopředsedy Senátu J. Rumla a senátorů K. Tejnory a J. Zosera
7. 9. Přijetí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu Uruguayské východní republiky J. A. Batlleho předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedou Senátu L. Svobodou a senátory E. Outratou, J. Kaňou a H. Rögnerovou
11. 10. Slavnostní oběd pořádaný předsedou Senátu P. Pithartem na počest generální guvernérky Nového Zélandu S. Cartwight za účasti místopředsedy Ústavně-právního výboru E. Outraty, místopředsedy Výboru pro záležitosti EU L. Sefziga, místopředsedy Mandátového a imunitního výboru J. Doubravy a člena Výboru pro záležitosti EU M. Škalouda
12. 10. Přijetí ministra zahraničních věcí Slovenské republiky E. Kukana předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedou Senátu J. Rumlem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, místopředsedkyní Výboru pro záležitosti EU H. Rögnerovou a členy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Liškou a P. Smutným
14. 10. Přijetí ministra zahraničních věcí Moldavské republiky A. Stratana předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedou Senátu L. Svobodou, předsedou Výboru pro záležitosti EU J. Skalickým, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem, místopředsedkyní Mandátového a imunitního výboru A. Palečkovou a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost P. Smutným
15. 10. Setkání prezidenta Spolkové republiky Německo H. Köhlera s předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedou Senátu J. Rumlem, předsedou Výboru pro záležitosti EU J. Skalickým, místopředsedkyní Výboru pro záležitosti EU H. Rögnerovou, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem, místopředsedou Výboru pro Evropskou unii L. Sefzigem, členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Moserovou a s členem Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Rakušanem
20. 10. Přijetí ministra zahraničních věcí Ruské federace S. Lavrova předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedou Senátu L. Svobodou, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, místopředsedou Výboru pro záležitosti EU L. Sefzigem a členkou Ústavně-právního výboru V. Domšovou
12. 11. Přijetí ministra zahraničních věcí Srbska a Černé Hory V. Dražkoviče předsedou Senátu P. Pithartem za účasti místopředsedy Senátu M. Topolánka, místopředsedkyně Výboru pro záležitosti Evropské unie H. Rögnerové, člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost P. Smutného a členky Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Moserové
7. 12. Slavnostní oběd pořádaný předsedou Senátu P. Pithartem na počest prezidenta Polské republiky A. Kwaśniewského za účasti místopředsedy Senátu L. Svobody, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba, místopředsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga a člena Ústavně-právního výboru O. Febera

PŘIJETÍ PŘEDSEDY SENÁTU

2. 2. Přijetí představitele Simon Wiesenthal Centrum rabína Abrahama Coopera předsedou Senátu P. Pithartem
31. 3. Přijetí generálního ředitele Ministerstva zahraničních věcí Státu Izrael Y. Birana předsedou Senátu P. Pithartem
22. 4. Setkání předsedy vlády Irska B. Aherna s předsedou Senátu P. Pithartem
6. 5. Přijetí kubánských disidentů předsedou Senátu P. Pithartem
7. 5. Setkání předsedy Senátu P. Pitharta s viceprezidentem Bulharské republiky A. Marinem
11. 5. Přijetí předsedkyně Monitorovacího výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Durrieu předsedou Senátu P. Pithartem
10. 6. Přijetí předsedy Ústavního soudu Litevské republiky E. Kürise předsedou Senátu P. Pithartem
29. 6. Přijetí poradce předsedy Senátu Francouzské republiky Y. Mareka předsedou Senátu P. Pithartem
9. 9. Přijetí skupiny poslanců Německého spolkového sněmu předsedou Senátu P. Pithartem

PŘIJETÍ VELVYSLANCŮ PŘEDSEDOU SENÁTU

23. 1. Novoroční setkání předsedy Senátu P. Pitharta s diplomatickým sborem
27. 1. Přijetí chargé d´affaires Kubánské republiky v ČR A. Hernández Quesady předsedou Senátu P. Pithartem
27. 1. Přijetí velvyslance Egyptské arabské republiky v ČR M. M. Kamala předsedou Senátu P. Pithartem
10. 2. Přijetí velvyslance Ruské federace v ČR I. S. Savolského předsedou Senátu P. Pithartem
10. 2. Přijetí velvyslance Chorvatské republiky v ČR V. Brože předsedou Senátu P. Pithartem
10. 2. Přijetí velvyslance Tuniské republiky v ČR M. Larbiho předsedou Senátu P. Pithartem
16. 2. Přijetí velvyslance Japonska v ČR K. Takahashiho předsedou Senátu P. Pithartem
4. 3. Přijetí velvyslance Suverénního řádu maltézských rytířů v ČR Yves-Jean du Monceau de Bergendal předsedou Senátu P. Pithartem
24. 3. Přijetí velvyslance Srbska a Černé Hory v ČR A. Iliče předsedou Senátu P. Pithartem
30. 3. Přijetí velvyslance Kanady v ČR B. Jutziho předsedou Senátu P. Pithartem
31. 3. Přijetí velvyslance Španělska v ČR S. C. Ansoreny předsedou Senátu P. Pithartem
7. 4. Přijetí velvyslankyně Nizozemského království Idy van Veldhuizen-Rothenbücher předsedou Senátu P. Pithartem
23. 4. Přijetí velvyslance Řecké republiky v ČR V. Ikossipentarchose předsedou Senátu P. Pithartem
6. 5. Přijetí apoštolského nuncia v ČR Mons. Diega Causera předsedou Senátu P. Pithartem
12. 5. Přijetí velvyslance Ruské federace v ČR A. L. Fedotova předsedou Senátu P. Pithartem
17. 5. Přijetí velvyslance Srbska a Černé Hory v ČR A. Iliće předsedou Senátu P. Pithartem
3. 6. Přijetí velvyslance Maďarské republiky v ČR K. Forraie předsedou Senátu P. Pithartem
8. 9. Přijetí velvyslance ČR v Indické republice J. Novotného předsedou Senátu P. Pithartem
8. 9. Přijetí velvyslance ČR v Estonské republice M. Lexy předsedou Senátu P. Pithartem
8. 9. Přijetí velvyslankyně ČR v Malajsijské federaci D. Huňátové předsedou Senátu P. Pithartem
24. 9. Přijetí vrchního ředitele Sekce Evropské unie MZV ČR a designovaného velvyslance ČR v Dánském království I. Jančárka předsedou Senátu P. Pithartem
30. 9. Přijetí velvyslance Korejské republiky v ČR Hae-jin Chuna předsedou Senátu P. Pithartem
11. 10. Přijetí velvyslance Rumunska v ČR G. Tinky předsedou Senátu P. Pithartem
11. 10. Přijetí velvyslance Korejské lidově demokratické republiky v ČR Ri Pyong Gapa předsedou Senátu P. Pithartem
19. 10. Přijetí velvyslance Španělska v ČR S. Cabanase Ansoreny předsedou Senátu P. Pithartem
20. 10. Přijetí velvyslance Maďarské republiky v ČR I. Szabó předsedou Senátu P. Pithartem
10. 12. Přijetí velvyslance Španělska v ČR A. Pedauyé předsedou Senátu P. Pithartem

PŘIJETÍ MÍSTOPŘEDSEDŮ SENÁTU

15. 1. Setkání předsedy Národního shromáždění Parlamentu Republiky Slovinsko B. Pahora s místopředsedou Senátu M. Topolánkem a se členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost P. Smutným a členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Moserovou
12. 3. Pracovní snídaně pořádaná místopředsedou Senátu L. Svobodou pro delegaci zahraničního výboru Národního shromáždění Republiky Slovinsko vedenou jeho předsedou J. Kacinem za účasti předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba a místopředsedy téhož výboru J. Zosera
22. 3. Pracovní snídaně pro delegaci frakce SPD Parlamentu města Eschbom, Spolková republika Německo, pořádaná místopředsedou Senátu L. Svobodou, jehož zastoupil F. Vízek, poradce místopředsedy Senátu
23. 3. Setkání evropského veřejného ochránce práv N. Diamandrourose s místopředsedou Senátu J. Rumlem, předsedou Výboru po zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem a místopředsedkyní Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerovou
17. 6. Pracovní snídaně pořádaná místopředsedou Senátu J. Rumlem pro prezidenta Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku L. Wildhabera za účasti předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba a místopředsedkyně Výboru pro záležitosti Evropské unie H. Rögnerové
22. 6. Přijetí H. Ottena, ředitele Ústavu pro aplikaci výzkumu v oblasti komunikací v mimoškolním vzdělávání Bonn, 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou
30. 6. Přijetí delegace Výboru pro finance a státní pokladnu Senátu Parlamentu Italské republiky vedené předsedou výboru R. Pedrizzim 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou spolu s předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem
30. 6. Pracovní setkání delegace Hospodářského a rozpočtového výboru Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky vedené předsedou výboru Nguyen Duc Kienem s místopředsedou Senátu L. Svobodou, předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem, místopředsedou výboru R. Kolářem a členy výboru I. Adamcem, S. Paukrtovou a J. Vaculíkem
2. 7. Přátelské setkání 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky se státními zástupci a pracovníky Generální prokuratury Spolkové republiky Německo se členy Unie státních zástupců České republiky
2. 7. Přijetí Vysokopřeosvícenosti vladyky Kirilla, metropolity Smolenského a Kaliningradského, zástupce jeho Svátosti Alexije II, patriarchy Moskevského a celé Rusi místopředsedou Senátu J. Rumlem
29. 7. Přijetí delegace Pracovního výboru Senátu Thajského království vedené předsedou výboru S. Suwanpanontem místopředsedou Senátu J. Rumlem a senátorkou S. Paukrtovou
10. 8. Oficiální přijetí guvernéra Velikonočního ostrova Enrique Pakarati místopředsedou Senátu Mirkem Topolánkem
7. 9. Oběd pořádaný místopředsedou Senátu L. Svobodou pro místopředsedu Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky Nguyen Van Yeu za účasti předsedy Ústavně-právního výboru J. Kubery, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána, předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Fencla a místopředsedy Ústavně-právního výboru E. Outraty
7. 9. Přijetí náměstka ministra zahraničních věcí Kostarické republiky M. V. Vargase místopředsedou Senátu L. Svobodou spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
20. 9. Pracovní oběd pořádaný místopředsedou Senátu J. Rumlem pro předsedu Výboru regionů EU P. Strauba za účasti senátorky H. Rögnerové a senátora J. Skalického
6. 10. Přijetí generálního inspektora Bundeswehru gen. W. Schneiderhana 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou spolu s místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Pospíšilem, místopředsedou téhož výboru J. Zoserem, místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefzigem a místopředsedou Mandátového a imunitního výboru Z. Bártou
12. 10. Setkání předsedy Novgorodské oblastní dumy A. A. Bojceva s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou a s předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem a místopředsedou téhož výboru J. Fenclem
12. 10. Oběd pořádaný 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou pro předsedu Novgorodské oblasti A. A. Bojceva za účasti předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána, místopředsedy téhož výboru J. Fencla a místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zosera
13. 10. Přijetí delegace poslanců Legislativního dvora Čínské republiky na Tchaj-wanu místopředsedou Senátu J. Rumlem
19. 11. Oběd pořádaný 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou pro státního tajemníka pro plánování Ministerstva federálního plánování, veřejných investic a služeb Argentinské republiky C. Ubertiho za účasti místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice V. Roubíčka
21. 10. Přijetí předsedy vlády spolkové země Hesensko (SRN) R. Kocha místopředsedou Senátu M. Topolánkem
29. 11. Přijetí ministryně zahraničních věcí Kolumbijské republiky C. Barco místopředsedou Senátu L. Svobodou za účasti senátora F. Příhody

PŘIJETÍ VELVYSLANCŮ MÍSTOPŘEDSEDY SENÁTU

15. 1. Oběd pořádaný místopředsedou Senátu M. Topolánkem pro velvyslance Španělska v ČR S. Cabanase Ansorenu
28. 1. Přijetí velvyslankyně Lotyšské republiky v ČR I. Šulcy místopředsedou Senátu J. Rumlem
4. 2. Přijetí velvyslance Ruské federace v ČR I. S. Savolského místopředsedou Senátu M. Topolánkem
11. 2. Přijetí velvyslance Spojených států amerických v ČR W. J. Cabanisse místopředsedou Senátu M. Topolánkem
25. 2. Přijetí velvyslance Japonska v ČR K. Takahashiho místopředsedou Senátu M. Topolánkem
25. 2. Přijetí velvyslankyně Lotyšské republiky v ČR I. Šulcy, velvyslance Litevské republiky v ČR R. Kozyrovičiuse a velvyslankyně Estonské republiky v ČR Eve-Külli Kaly místopředsedou Senátu M. Topolánkem
25. 2. Oběd pořádaný místopředsedou Senátu M. Topolánkem pro velvyslankyni Lotyšské republiky v ČR I. Šulcu, velvyslance Litevské republiky v ČR R. Kozyrovičiuse a velvyslankyni Estonské republiky v ČR Eve-Külli Kalu
30. 3. Přijetí rady velvyslanectví a zástupce vedoucího diplomatické mise Spojených států amerických v ČR K. M. Hillase 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou
31. 3. Přijetí chargé d´affaires Ruské federace v ČR A. V. Agapova 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou
21. 4. Přijetí velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska A. F. Pringle místopředsedou Senátu M. Topolánkem
22. 4. Přijetí velvyslance Království Saudské Arábie v ČR Prince Mansoura Bin Khalid Bin Abdullah Al-Farhan Al-Sauda místopředsedou Senátu M. Topolánkem
20. 5. Přijetí velvyslance Ruské federace v ČR A. L. Fedotova místopředsedou Senátu M. Topolánkem

PŘIJETÍ VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

12. 3. Přijetí velvyslance Korejské republiky v ČR Joona Hee Leeho předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
16. 3. Oběd pořádaný předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem pro delegaci Spojeného zahraničního výboru Parlamentu Irska vedenou jejím předsedou M. Woodsem za účasti členů Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Lišky a J. Kani
18. 3. Přijetí náměstka ministra obrany Polské republiky pro sociální záležitosti M. Górského předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem spolu s místopředsedy výboru F. Kroupou a J. Zoserem
27. 4. Setkání ministra obrany Finské republiky S. Kääriäinena s místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem a s členem téhož výboru J. Horákem
12. 5. Přijetí delegace Výboru pro záležitosti Evropské unie Zemského sněmu Horního Rakouska předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, místopředsedou výboru J. Pospíšilem a členem výboru P. Smutným
18. 5. Přijetí velvyslance Státu Izrael v ČR A. Avnona předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
2. 6. Setkání představitelů NATO Defence College (NDC) v čele s generálporučíkem G. Pascarellim a absolventů 104. Senior Course s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
4. 6. Oběd pořádaný předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem pro delegaci zahraničního výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců vedenou místopředsedou výboru Yangem Guoliangem za účasti členů Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Lišky, P. Smutného a J. Doubravy
16. 6. Setkání místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Státu Izrael S. Ziona Shaloma s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem spolu s místopředsedou výboru F. Kroupou a členem výboru P. Smutným
22. 6. Setkání státního tajemníka Ministerstva obrany Slovenské republiky M. Fedora se členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Kaňou
21. 7. Přijetí chargé d´affaires Marockého království v ČR Z. Jibrailiho předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
8. 9. Přijetí ministra kultury prozatímní vlády Irácké republiky M. Jazairiho předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem spolu s místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem a členem výboru J. Kaňou
27. 9. Setkání člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Doubravy se členem Senátu Parlamentu Jordánského hášimovského království Z. Sharaihou
12. 10. Setkání představitelů National Defence College Keňa s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
12. 10. Setkání předsedy Novgorodské oblasti A. A. Bojceva s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem spolu s místopředsedou výboru J. Zoserem a členy výboru J. Horákem a P. Smutným
14. 10. Přijetí delegace poslanců Legislativního dvora Čínské republiky na Tchaj-wanu předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem spolu s místopředsedou téhož výboru J. Zoserem
2. 11. Oficiální přijetí předsedy Legislativní rady Parlamentu Tasmánie D. G. Winga členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost P. Smutným
24. 11. Přijetí velvyslance Alžírské demokratické a lidové republiky v ČR M. M. Geudila předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
30. 11. Přijetí členů Hodnotící mise Rady Evropy k Úmluvě o diváckém násilí předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem spolu s místopředsedou výboru J. Zoserem
30. 11. Oběd pořádaný předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem pro členy hodnotící mise Rady Evropy k Úmluvě o diváckém násilí
30. 11. Pracovní oběd pořádaný místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem pro předsedu Stálého výboru pro zahraniční věci Parlamentu Kyperské republiky N. Anastasiadese za účasti členů téhož výboru J. Pospíšila a P. Smutného

PŘIJETÍ VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

22. 3. Večeře pořádaná předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým pro předsedu Výboru pro evropské záležitosti Parlamentu Estonské republiky R. Langa
18. 5. Setkání místopředsedy vlády a ministra pro podnikání a celoživotní vzdělávání Skotska J. Wallace s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Skalickým spolu s místopředsedou výboru J. Šulou, předsedou Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu a členem Výboru pro záležitosti Evropské unie A. Jílkem a členem téhož výboru E. Matykiewiczem
29. 6. Oficiální setkání předsedy Výboru pro evropské záležitosti Parlamentu Kyperské republiky N. Cleanthouse s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Skalickým a členy výboru A. Jílkem, A. Gajdůškovou a M. Škaloudem
30. 6. Přijetí delegace Výboru pro finance a státní pokladnu Senátu Parlamentu Italské republiky vedené předsedou výboru R. Pedrizzim místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefzigem za účasti členů výboru A. Gajdůškové, E. Matykiewicze, M. Škalouda a V. Železného
8. 12. Oběd místopředsedů Výboru pro záležitosti Evropské unie H. Rögnerové a L. Sefziga se zástupci Divize pro spolupráci s národními parlamenty pod vedením jejího ředitele B. Jensena

PŘIJETÍ VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

17. 2. Přijetí ministra regionálního rozvoje a veřejných prací Bulharské republiky V. Tzerovského předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdlem spolu s dalšími členy výboru
7. 6. Pracovní oběd pořádaný předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdlem pro delegaci Výboru pro místní samosprávu, regionální politiku a veřejné práce Národního shromáždění Bulharské republiky vedenou předsedou R. Osmanem za účasti místopředsedy výboru V. Schovánka
8. 6. Pracovní večeře pořádaná předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdlem pro delegaci Výboru pro místní samosprávu, regionální politiku a veřejné práce Národního shromáždění Bulharské republiky vedenou předsedou R. Osmanem za účasti místopředsedy výboru V. Schovánka a členů výboru R. Harazina, J. Kalbáče, J. Mitlenera a M. Pelce
10. 6. Přijetí delegace Výboru pro místní samosprávu, regionální politiku a veřejné práce Národního shromáždění Bulharské republiky členy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
23. 6. Pracovní večeře pořádaná předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdlem pro delegaci Výboru pro životní prostředí Senátu Italské republiky vedenou předsedou výboru E. Novim
24. 6. Přijetí delegace Výboru pro životní prostředí Senátu Italské republiky vedené předsedou výboru E. Novim členy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
21. 9. Přijetí delegace Výboru pro životní prostředí a veřejnou správu Parlamentu Irska vedené členem výboru J. Bannonem předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdlem

PŘIJETÍ ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍHO VÝBORU

23. 6. Pracovní oběd delegace Ústavně-právního výboru Parlamentu Maďarské republiky vedené předsedou výboru P. Vastaghem s místopředsedou Ústavně-právního výboru E. Outratou a s členy výboru V. Domšovou, V. Kulhánkem, P. Janatou, J. Stodůlkou a J. Volným
2. 7. Přijetí skupiny profesorů z amerických univerzit vedené profesorem D. Crowem z Bradley Univerzity místopředsedou Ústavně-právního výboru E. Outratou
10. 11. Pracovní oběd pořádaný předsedou Ústavně-právního výboru J. Kuberou pro delegaci Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky vedenou předsedou výboru J. Drgoncem

PŘIJETÍ VÝBORU PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

16. 6. Přijetí delegace Stálého výboru pro práci a sociální zabezpečení Senátu Thajského království předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku T. Julínkem spolu s místopředsedou výboru M. Štěchem a členy výboru D. Filipiovou, R. Sequensem a V. Vavrouškem

PŘIJETÍ VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

1. 6. Pracovní večeře pořádaná předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem pro delegaci Výboru pro hospodářství, privatizaci a podnikání Národní rady Slovenské republiky vedené předsedou výboru J. Rusnákem za účasti místopředsedů Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Fencla a E. Škrabiše a člena výboru F. Kopeckého
14. 6. Přijetí skupiny účastníků Mezinárodní studentské konference členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Rücklem
15. 6. Přijetí skupiny účastníků Mezinárodní studentské konference členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu A. Novákem
29. 6. Přijetí delegace Hospodářského a rozpočtového výboru Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky vedené předsedou výboru Nguyen Duc Kienem místopředsedou Senátu L. Svobodou a M. Balabánem, předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

PŘIJETÍ VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

21. 1. Pracovní oběd velvyslankyně Lotyšské republiky I. Šulcy a předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice F. Mezihoráka za účasti místopředsedy výboru V. Jehličky a člena výboru J. Pavlaty
5. 5. Pracovní oběd F. Mezihoráka, předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, místopředsedy výboru V. Jehlička a dalších členů výboru s velvyslancem Ruské federace A. Fedotovem
10. 5. Přijetí skupiny členů drážďanského Politického kruhu mladých členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice M. Mejstříkem
9. 7. Přijetí skupiny rakouských středoškolských učitelů členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Z. Bártou
26. 7. Pracovní oběd předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice F. Mezihoráka a dalších členů výboru s prof. A. J. Leggettem, nositelem Nobelovy ceny za fyziku za rok 2003 a s dalšími účastníky mezinárodní fyzikální konference
15. 11. Pracovní oběd pořádaný předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice F. Mezihorákem pro delegaci Petičního výboru Německého spolkového sněmu vedenou místopředsedou výboru K. Hagemannem za účasti místopředsedy výboru D. Kroupy, členů výboru Z. Bárty a J. Pavlaty
30. 11. Přijetí delegace členů Poradního výboru pro Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin Rady Evropy členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Z. Bártou

PŘIJETÍ STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

8. 6. Setkání členů Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí se studenty Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy

PŘIJETÍ STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO PRÁCI KANCELÁŘE SENÁTU

29. 6. Jednání předsedy Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu A. Jílka s poradcem předsedy Senátu Francouzské republiky Y. Marekem za účasti místopředsedkyně komise S. Paukrtové a členem komise V. Jehličkou

PŘIJETÍ STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO ÚSTAVU ČR A PARLAMENTNÍ PROCEDURY

10. 6. Přijetí předsedy Ústavního soudu Litevské republiky E. Kürise předsedou Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury J. Stodůlkou a předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Skalickým spolu s místopředsedou komise J. Volným a členy komise P. Janatou a E. Outratou

PŘIJETÍ SENÁTORŮ

22. 5. Přijetí delegace Výboru pro rovnoprávné postavení žen a mužů Parlamentního shromáždění Rady Evropy vedené předsedkyní výboru M. Cliveti členem Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Mezihorákem
23. 6. Setkání senátora E. Outraty s americkými studenty z University of Minnesota

PŘIJETÍ SKUPINY PŘÁTEL

23. 6. Přátelské setkání členů Skupiny přátel ČR - Francie s velvyslancem Francouzské republiky v ČR Joëlem de Zorzi a jeho spolupracovníky
24. 3. Přijetí velvyslance Slovenské republiky L. Balleka předsedou Skupiny přátel ČR a Slovenské republiky v rámci MPU