Zahraniční cesty delegací Senátu, orgánů Senátu a senátorů rok 2004

CESTY STÁLÉ DELEGACE PČR DO ZEU

20. 1. - 21. 1. Belgické království - Brusel - členové Stálé delegace PČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu Z. Roithová a M. Dvořák - účast na společném zasedání Výboru předsedů, Politického výboru, Výboru pro obranu, Výboru pro parlamentní vztahy a styk s veřejností Shromáždění Západoevropské unie - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu se Stálou radou ZEU
7. 2. - 10. 2. Španělské království - Valencie - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu Z. Roithová a M. Dvořák - účast na konferenci Evropská bezpečnost a obrana: Jak se vypořádat s novými hrozbami?
1. 6. - 6. 6. Francouzská republika - Paříž - účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu J. Seitlové a M. Dvořáka na 1. části 50. plenárního zasedání ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
15. 9. - 17. 9. Nizozemské království - Enschede - účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu M. Dvořáka na konferenci pořádané ZEU - Prozatímním shromážděním pro evropskou bezpečnost a obranu
21.10. - 24.10. Francouzská republika - Paříž - účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu J. Seitlové a M. Dvořáka na konferenci k 50. výročí založení Západoevropské unie (ZEU)

CESTY STÁLÉ DELEGACE PČR DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ RADY EVROPY

8. 1. - 9. 1. Francouzská republika - Paříž - člen Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupa - účast na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
8. 1. - 9. 1. Francouzská republika - Paříž - členové Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Mezihorák a J. Jařab - účast na zasedání Výboru pro kulturu, vědu a vzdělání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
25. 1. - 30. 1. Francouzská republika - Štrasburk - členové Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařab, F. Mezihorák, D. Filipiová a F. Kroupa - účast na 1. zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
19. 2. Belgické království - Brusel - účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na zasedání Evropského parlamentu o spolupráci s Radou Evropy
1. 3. Francouzská republika - PařížPaříž - účast členky Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Filipiové na zasedání Byra Parlamentního shromáždění Rady Evropy
9. 3. - 10. 3. Francouzská republika - Paříž - členka Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Filipiová - účast na zasedání Výboru pro migraci, uprchlíky a demografii Parlamentního shromáždění Rady Evropy
14. 3. - 16. 3 Francouzská republika - Paříž - účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
17. 3. - 21. 3. Francouzská republika - Paříž - účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění rady Evropy F. Mezihoráka na zasedání Výboru pro kulturu, vědu a vzdělání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
5. 4. - 8. 4. Turecká republika - Istanbul - účast členky Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Filipiové na zasedání Byra Parlamentního shromáždění Rady Evropy
25. 4. - 30. 4. Francouzská republika - Štrasburk - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění RE J. Jařaba, D. Filipiové a F. Kroupy na 2. zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy - od 28. 4. se k delegaci připojil F. Mezihorák
23. 5. - 24. 5. Francouzská republika - Paříž - účast členky Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Filipiové na zasedání Byra Parlamentního shromáždění Rady Evropy
25. 5. - 29. 5. Kyperská republika - Limassol - účast členky Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Filipiové na Euro-středomořské konferenci na téma Sociální zabezpečení: faktor sociální soudržnosti
26. 5. - 30. 5. Španělské království - Barcelona - účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na zasedání Výboru pro kulturu, vědu a vzdělání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
6. 6. - 8. 6. Spolková republika Německo - Berlín - účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
20. 6. - 25. 6. Francouzská republika - Štrasburk - účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba, D. Filipiové a F. Mezihoráka na 3. zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
1. 7. - 4. 7. Španělské království - Barcelona - účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Mezihoráka na zasedání Podvýboru pro lidská práva PS RE a 1. kulatého stolu evropských regionálních ombudsmanů
6. 9. - 8. 9. Norské království - Oslo - účast členky Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Filipiové na zasedání Výboru pro migraci, uprchlíky a demografii Parlamentního shromáždění Rady Evropy
8. 9. - 9. 9. Francouzská republika - Paříž - účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba a F. Mezihoráka na zasedání Výboru pro kulturu, vědu a vzdělání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
12. 9. - 13. 9. Francouzská republika - Paříž - účast členky Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Filipiové na zasedání Výboru pro migraci, uprchlíky a demografii Parlamentního shromáždění Rady Evropy
15. 9. - 16. 9. Francouzská republika - Paříž - účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
22. 9. - 24. 9. Slovenská republika - Bratislava - účast členky Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Filipiové na semináři Demografické výzvy k sociální solidaritě se specifickým zaměřením na střední a východní Evropu, dále účast na zasedání Podvýboru pro obyvatelstvo PS RE
2.10. - 8.10. Francouzská republika - Štrasburk - účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba, D. Filipiové, F. Kroupy, a F. Mezihoráka na 4. zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
28.10. - 1.11. Ukrajina - účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Mezihoráka na pozorování prezidentských voleb
17.11. - 18.11. Francouzská republika - Paříž - účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
5.12. - 7.12. Francouzská republika - Paříž - účast členky Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Filipiové na zasedání Výboru pro migraci, uprchlíky a demografii Parlamentního shromáždění Rady Evropy

CESTY STÁLÉ DELEGACE PČR DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ OBSE

18. 2. – 20. 2. Rakouská republika – Vídeň – účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE S. Bělehrádka a E. Outraty na zasedání Parlamentního shromáždění OBSE
25. 3. – 30. 3. Gruzie – účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE S. Bělehrádka a E. Outraty na monitorování všeobecných parlamentních voleb na žádost Parlamentu Gruzie a Parlamentního shromáždění OBSE
4. 7. – 10. 7. Spojené království Velké Británie a Severního Irska - Edinburgh – účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Lišky, E. Outraty a S. Bělehrádka na výročním zasedání Parlamentního shromáždění OBSE
16. 9. – 21. 9. Kazachstán – účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Lišky a E. Outraty na pozorování parlamentních voleb pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR
28. 9. – 3. 10. Řecko – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE S. Bělehrádka na Konferenci o obchodování lidmi a na II. parlamentním fóru o Středozemí
18.12. – 25.12. Gruzie – účast místopředsedy Ústavně-právního výboru a člena SD PČR do PS OBSE E. Outraty na zjišťovací misi o stavu reforem v Parlamentu Gruzie na žádost gruzínské strany

CESTY STÁLÉ DELEGACE PČR DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ NATO

14. 2. – 17. 2. Belgické království – Brusel – účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO J. Moserové a V. Vavrouška na společném zasedání Výboru pro obranu a bezpečnost, Výboru politického a Výboru pro ekonomiku a bezpečnost Parlamentního shromáždění NATO
28. 5. – 1. 6. Slovenská republika – Bratislava – účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO J. Moserové a V. Vavrouška na jarním zasedání Parlamentního shromáždění NATO
2. 8. – 7. 8. Norské království – Svalbard – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO V. Vavrouška na Rose-Rothově semináři
12.11. – 17.11. Italská republika – Benátky – účast člena delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO V. Vavrouška na Výročním zasedání Parlamentního shromáždění NATO

CESTY STÁLÉ DELEGACE PČR DO STŘEDOEVROPSKÉ INICIATIVY

18. 3. – 20. 3. Republika Slovinsko – Lublaň – účast člena Stálé delegace PČR do Středoevropské iniciativy I. Bárka na zasedání Parlamentního výboru Středoevropské iniciativy
16. 9. – 18. 9. Republika Slovinsko – Lublaň – účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy F. Kopeckého a J. Zlatušky na zasedání Parlamentního shromáždění Středoevropské iniciativy

CESTY STÁLÉ DELEGACE PČR DO MEZIPARLAMENTNÍ UNIE

17. 4. – 25. 4. Spojené státy mexické – účast členů Stálé delegace PČR do Meziparlamentní unie K. Bartáka, T. Julínka, H. Rögnerové a P. Smutného na 110. konferenci Meziparlamentní unie
26. 9. – 1. 10. Švýcarsko – Ženeva – účast členky Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie H. Rögnerové na 111. konferenci Meziparlamentní unie
18.10. – 23.10. USA – New York – účast členky Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie H. Rögnerové na 59. zasedání Organizace spojených národů

CESTY STÁLÉ DELEGACE PČR DO EURO-STŘEDOZEMSKÉHO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

21. 9. Belgické království – Brusel – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Euro-středomořského parlamentního shromáždění L. Sefziga na zasedání Euro-středomořského parlamentního shromáždění

CESTY POZOROVATELŮ ZA SENÁT PČR NA JEDNÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

12. 1. – 18. 1. Belgické království – Brusel, Francouzská republika – Štrasburk – senátorka A. Palečková a senátoři R. Falbr a J. Pospíšil – účast na zasedání a jednání Evropského parlamentu
19. 1. – 22. 1. Belgické království – Brusel, Francouzská republika – Štrasburk – senátoři D. Kroupa, L. Sefzig a J. Vaculík – účast na zasedání a jednání Evropského parlamentu
26. 1. – 27. 1. Belgické království – Brusel – členové Stálé delegace PČR pro spolupráci s Evropským parlamentem A. Palečková, D. Kroupa, L. Sefzig a J. Šula – účast na 18. schůzi Parlamentního výboru přidružení ČR – EU
26. 1. – 1. 2. Belgické království – Brusel, Francouzská republika – Štrasburk – senátorka A. Palečková a senátoři J. Pospíšil, D. Kroupa, L. Sefzig a J. Vaculík – účast na zasedání a jednání Evropského parlamentu
2. 2. – 8. 2. Belgické království – Brusel, Francouzská republika – Štrasburk – senátorka A. Palečková a senátoři J. Pospíšil a J. Vaculík – účast na zasedání a jednání Evropského parlamentu
9. 2. – 15. 2. Belgické království – Brusel, Francouzská republika – Štrasburk – senátorka A. Palečková a senátoři R. Falbr, R. Kolář, J. Pospíšil, D. Kroupa, L. Sefzig a J. Vaculík – účast na zasedání a jednání Evropského parlamentu
16. 2. – 19. 2. Belgické království – Brusel, Francouzská republika – Štrasburk – senátorka A. Palečková a senátoři D. Kroupa, L. Sefzig a J. Vaculík – účast na zasedání a jednání Evropského parlamentu
23. 2. – 29. 2. Belgické království – Brusel, Francouzská republika – Štrasburk – senátoři D. Kroupa, J. Pospíšil, L. Sefzig a J. Vaculík – účast na zasedání a jednání Evropského parlamentu
1. 3. – 7. 3. Belgické království – Brusel, Francouzská republika – Štrasburk – senátoři J. Pospíšil, L. Sefzig a J. Vaculík – účast na zasedání a jednání Evropského parlamentu
8. 3. – 14. 3. Belgické království – Brusel, Štrasburk – senátorka A. Palečková, senátoři D. Kroupa, J. Pospíšil, L. Sefzig a J. Vaculík – účast na zasedání a jednání Evropského parlamentu
14. 3. – 16. 3. Belgické království – Brusel – účast místopředsedkyně Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerové na zasedání Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu
15. 3. – 21. 3. Belgické království – Brusel, Štrasburk – senátoři D. Kroupa, R. Falbr, J. Pospíšil, L. Sefzig a J. Vaculík – účast na zasedání a jednání Evropského parlamentu
29. 3. – 4. 4. Belgické království – Brusel, Štrasburk – senátorka A. Palečková, senátoři D. Kroupa, J. Pospíšil, L. Sefzig a J. Vaculík – účast na zasedání a jednání Evropského parlamentu
5. 4. – 11. 4. Belgické království – Brusel, Štrasburk – senátorka A. Palečková a senátor J. Pospíšil – účast na zasedání a jednání Evropského parlamentu
12. 4. – 18. 4. Belgické království – Brusel, Štrasburk – senátoři A. Palečková, J. Pospíšil, D. Kroupa, L. Sefzig a J. Vaculík – účast na zasedání a jednání Evropského parlamentu
26. 4. – 2. 5. Belgické království – Brusel, Štrasburk – senátoři A. Palečková, R. Falbr, R. Kolář, J. Pospíšil, D. Kroupa, L. Sefzig a J. Vaculík – účast na zasedání a jednání Evropského parlamentu
3. 5. – 9. 5. Belgické království – Brusel, Štrasburk – senátoři A. Palečková, R. Falbr, J. Pospíšil, H. Rögnerová, D. Kroupa, L. Sefzig a J. Vaculík – účast na zasedání a jednání Evropského parlamentu

CESTY DELEGACÍ SENÁTU

17. 2. – 21. 2. Ruská federace – Moskva, Sankt Peterburg – oficiální návštěva delegace Senátu vedené předsedou Senátu P. Pithartem za účasti místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zosera, členů Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Lišky, J. Kani a P. Smutného, člena Ústavně-právního výboru a předsedy Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury J. Stodůlky a člena Ústavně-právního výboru O. Febera
17. 5. – 19. 5. Francouzská republika – Štrasburk – účast předsedy Senátu P. Pitharta, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na Evropské konferenci předsedů parlamentů
2. 6. – 3. 6. Nizozemské království – Haag – delegace Senátu vedená předsedou Senátu P. Pithartem za účasti senátorů I. Adamce, K. Jarůška, J. Volného, J. Stodůlky, L. Macáka, V. Domšové a J. Doubravy spolu se zástupci Poslanecké sněmovny PČR - na pozvání Mezinárodního trestního soudu (ICC)
4. 6. Rakouská republika – Schlägel – setkání předsedy Senátu P. Pitharta s předsedou Spolkové rady Rakouské republiky J. Weisem za účasti místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Pospíšila a místopředsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku M. Štěcha
14. 6. – 18. 6. Ruská federace – Petrohrad – delegace Senátu ve složení: předseda Senátu P. Pithart, místopředseda Senátu M. Topolánek, předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabán, místopředsedové téhož výboru J. Fencl a R. Kolář a členové výboru I. Bárek, F. Kopecký a S. Paukrtová – účast na 8. mezinárodním ekonomickém fóru
19. 9. – 22. 9. Rumunsko – oficiální návštěva delegace Senátu vedené předsedou Senátu P. Pithartem za účasti senátorky V. Domšové a senátorů J. Kubery, J. Kani, J. Fencla a P. Fejfara
28. 9. – 29. 9. Francouzská republika – Paříž – účast předsedy Senátu P. Pitharta a senátora P. Smutného na slavnostním otevření historické budovy českého velvyslanectví v Paříži, P. Pithart převzal Řád důstojníka Čestné legie
21.11. – 26.11. Kypr, Malta – návštěva předsedy Senátu P. Pitharta spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury a členem Ústavně-právního výboru J. Stodůlkou, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem, členem Ústavně-právního výboru O. Feberem, členkou Výboru pro záležitosti EU A. Gajdůškovou a členem Výboru pro zdravotní a sociální politiku V. Vavrouškem Kyperské republiky a Republiky Malta

CESTY PŘEDSEDY SENÁTU

14. 1. – 16. 1. Maďarská republika – Budapešť – účast předsedy Senátu P. Pitharta na přehlídce české kultury v rámci festivalu zemí přistupujících k Evropské unii
2. 2. – 3. 2. Maďarská republika – Budapešť – účast předsedy Senátu P. Pitharta na zahájení výstavy Samizdat – alternativní kultura ve střední a východní Evropě v letech 1956 – 1989
3. 2. – 4. 2. Maďarská republika – Budapešť – účast předsedy Senátu P. Pitharta na 16. setkání předsedy Evropského parlamentu P. Coxe s předsedy parlamentů kandidátských zemí účastnících se procesu rozšíření
13. 4. – 21. 4. USA – Washington, Boston, College Station – předseda Senátu P. Pithart – přednáška na Georgetown University ve Washingtonu na téma Nová Evropa, setkání s krajany a se zástupci American Friends of the Czech Republic
25. 4. – 29. 4. Jihoafrická republika – Johannesburg – předseda Senátu P. Pithart zastupoval Českou republiku na inauguraci prezidenta Jihoafrické republiky v Pretorii a na oslavách 10. výročí demokracie v Jihoafrické republice
3. 5. Francouzská republika - Štrasburk – účast předsedy Senátu P. Pitharta na oslavách rozšíření Evropské unie
19. 5. Slovenská republika – Bratislava - předseda Senátu P. Pithart – slavnostní večeře pořádaná prezidentem Slovenské republiky R. Schusterem
24. 5. – 26. 5. Polská republika – Varšava – účast předsedy Senátu P. Pitharta na VI. zasedání Asociace evropských senátů
1. 7. – 3. 7. Nizozemské království – Haag - účast předsedy Senátu P. Pitharta na Konferenci předsedů parlamentů členských zemí EU
23.7. – 25.7. Rakouská republika – Salcburk – účast předsedy Senátu P. Pitharta na Salcburských hudebních slavnostech
13.12. Slovenská republika – návštěva předsedy Senátu P. Pitharta

CESTY MÍSTOPŘEDSEDŮ SENÁTU

5. 2. – 7. 2. Lotyšská republika – Riga – účast místopředsedy Senátu J. Rumla na mezinárodní konferenci Budoucnost demokracie přesahující Pobaltí
15. 3. Spolková republika Německo – Norimberk – účast místopředsedy Senátu L. Svobody a senátora P. Smutného na 31. ročníku mezinárodního veletrhu IWA & Outdoor Classics 2004
20. 3. – 24. 3. USA – Washington, New York – účast místopředsedy Senátu L. Svobody na odhalení pamětní desky u sochy T. G. Masaryka ve Washingtonu a na slavnostním zahájení Roku české hudby v New Yorku
25. 5. – 28. 5. Ruská federace – Velký Novgorod, Petrohrad – návštěva 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky spolu s předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem
24.10. – 4.11. Vietnamská socialistická republika – návštěva místopředsedy Senátu L. Svobody, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána, místopředsedy výboru J. Fencla, člena výboru I. Adamce a člena Výboru pro záležitosti EU A. Jílka na pozvání předsedy Hospodářského a rozpočtového výboru Národního shromáždění VSR
13.11. – 19.11. Kostarika – účast místopředsedy Senátu J. Rumla na mezinárodním fóru Mezinárodní podpora demokracie na Kubě. Cesta se uskutečnila na pozvání Mezinárodního výboru pro demokracii na Kubě a Kostarického výboru solidarity s demokracií na Kubě
25.12. – 28.12. Ukrajina – účast místopředsedy Senátu E. Outraty a senátora J. Štětiny na monitorování prezidentských voleb

ZAHRANIČNÍ CESTY VÝBORŮ A KOMISÍ SENÁTU

CESTY VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

16. 2. – 18. 2. Belgické království – Brusel – návštěva delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve složení předseda výboru J. Jařab, místopředsedové výboru F. Kroupa a J. Pospíšil a člen výboru J. Doubrava – setkání s partnerskými výbory Senátu a Sněmovny reprezentantů Parlamentu Belgického království
28. 3. – 31. 3. Irsko – Dublin – účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba na zasedání předsedů zahraničních výborů parlamentů členských a kandidátských zemí EU
2. 5. – 8. 5. USA – Washington, New York – delegace Výboru pro obranu a bezpečnost ve složení předseda výboru J. Jařab, místopředsedové výboru F. Kroupa a J. Zoser a člen výboru J. Horák – jednání s partnerskými výbory Senátu a Sněmovny reprezentantů, účast na jednání v sídle OSN, konference EU na Kolumbijské univerzitě, setkání s krajany
23. 5. – 27. 5. Turecká republika – delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve složení: předseda výboru J. Jařab, členové J. Doubrava, J. Kaňa, J. Liška a P. Smutný – jednání s partnerskými výbory Parlamentu Turecké republiky a se zástupci ministerstva zahraničních věcí a obrany
19. 7. Spojené království Velké Británie a Severního Irska – účast členů Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Doubravy a J. Kani na Famborough International Airs Show 2004
2. 9. – 5. 9. Rakouská republika – Salzburg – účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba na semináři Amerika v naší době
29. 9. – 1. 10. Nizozemské království – Haag – účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba na zasedání předsedů výborů pro zahraniční záležitosti parlamentů členských států Evropské unie a Evropského paramentu, Bulharska, Rumunska, Turecka a Chorvatska
22.10. – 24.10. Spolková republika Německo – Berlín – účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba na konferenci Živé evropské hodnoty: umění a vzdělávání, pořádané nizozemským Nexus Institute
25.10. – 28.10. Portugalsko – Lisabon – účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba na mezinárodní konferenci Nové hranice Evropy
20.11. Kosovo – účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba na návštěvě vojenského kontingentu v Kosovu

CESTY VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

22. 1. – 25. 1. Běloruská republika – Minsk – člen Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Z. Bárta – studijní cesta, návštěva zastupitelského úřadu České republiky
2. 3. – 8. 3. Spojené státy mexické – delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve složení předseda výboru F. Mezihorák, místopředseda výboru V. Roubíček a členové výboru J. Pavlata a J. Zlatuška – jednání s partnerskými výbory Senátu Spojených států mexických, setkání se zástupci ministerstev školství a kultury, návštěva Národní komise pro lidská práva
25. 3. – 1. 4. Gruzie – účast člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Z. Bárty na mezinárodní misi při monitorování parlamentních voleb; setkání se zástupci krajanské komunity
29. 3. – 4. 4. Etiopská federativní demokratická republika – delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve složení předseda výboru F. Mezihorák, místopředseda výboru V. Jehlička a člen výboru M. Dvořák – jednání s partnerskými výbory Parlamentu Etiopské federativní demokratické republiky, setkání s představiteli vlády a ministerstev školství a kultury
31. 3. – 12. 4. USA - Stát Kalifornie, Stát Havaj – návštěva členky Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Moserové – jednání s představiteli místní samosprávy států Kalifornie a Havaj, návštěva krajanských komunit v Honolulu a Los Angeles
29. 4. – 4. 4. Etiopská federativní demokratická republika – delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve složení předseda výboru F. Mezihorák, místopředseda výboru V. Jehlička a člen výboru M. Dvořák – jednání s partnerskými výbory Parlamentu Etiopské federativní demokratické republiky, setkání s představiteli vlády a ministerstev školství a kultury
7.11. – 10.11. Spolková republika Německo – Lucembursko – účast delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve složení: předseda výboru F. Mezihorák, místopředseda výboru V. Roubíček a členové výboru Z. Bárta a M. Mejstřík na jednání se zástupcem ČR u Evropského soudního dvora na Evropském soudním dvoře pro lidská práva v Lucembursku, setkání se starostou města Nördlingen (SRN) a představiteli města Aachen (SRN)

CESTY VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

1. 2. – 3. 2. Belgické království – Brusel – člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Vaculík – účast na semináři Politika Evropské unie v oblasti bezpečnosti potravin (TAIEX)
18. 2. Belgické království – Brusel – účast člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Vaculíka na semináři Politika Evropské unie v oblasti lesnictví (TAIEX)
14. 7. – 17. 7. Rakouská republika – Salzburg – účast člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Vaculíka na semináři Ekologické zemědělství (TAIEX)
31. 8. – 5. 9. Turecká republika – Istanbul – účast místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu R. Koláře a člena výboru J. Vaculíka na 7. Euroasijském ekonomickém summitu
11. 9. – 18. 9. Spolková republika Německo – Berlín – účast místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu E. Škrabiše na semináři Evropské akademie v Berlíně
6.10. – 9.10. Ruská federace – Jaroslav – účast předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána a člena téhož výboru J. Vaculíka na slavnostním otevření závodu HAMÉ FOOD Moskva
14.11. – 22.11. Argentinská republika – návštěva předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána, místopředsedy výboru R. Koláře a člena výboru I. Bárka - jednání s partnerskými výbory Senátu, setkání s představiteli Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva pro plánování a Ministerstva průmyslu, návštěva významné nadace a setkání s krajany
24.11. – 28.11. Nizozemské království – Haag – účast člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Vaculíka na setkání členů výborů pro zemědělství parlamentů členských států Evropské unie, Evropského parlamentu, Bulharska, Rumunska, Turecka a Chorvatska
12.12. – 14.12. Belgické království – Brusel – účast předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána, místopředsedy výboru R. Koláře a člena výboru F. Kopeckého na jednání v Evropském parlamentu a návštěva Mise ČR při Evropských společenstvích

CESTY VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

1. 2. – 2. 2. Slovenská republika – Bratislava – účast předsedy Výboru pro evropskou integraci J. Skalického na mimořádné schůzce předsedů zahraničních a integračních výborů Polské republiky, Maďarské republiky, Slovenské republiky a České republiky
3. 2. – 5. 2. Belgické království – Brusel – účast člena Výboru pro evropskou integraci A. Jílka a předsedy Ústavně-právního výboru J. Kubery na semináři pořádaném TAIEXem (Technical Assistance Information Exchange Office) na téma Spravedlnost a vnitro
18. 5. – 21. 5. Irsko – Dublin – účast předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Skalického a místopředsedy výboru L. Sefziga na XXXI. konferenci zvláštních orgánů pro evropské záležitosti (COSAC)
31. 5. – 2. 6. Litevská republika – delegace Výboru pro záležitosti EU ve složení předseda výboru J. Skalický, místopředseda výboru J. Šula a člen výboru M. Škaloud – jednání s partnerskými výbory Parlamentu Litevské republiky
29. 9. – 1. 10. Rumunsko – návštěva delegace Výboru pro záležitosti EU pod vedením předsedy výboru J. Skalického za účasti členů výboru L. Sefziga a A. Jílka – jednání s partnerskými výbory Senátu Parlamentu Rumunska, setkání s představiteli Ministerstva evropské integrace a Ministerstva zahraničních věcí
3.10. – 5.10. Estonsko – účast delegace Výboru pro záležitosti EU ve složení předseda výboru J. Skalický, místopředsedkyně výboru H. Rögnerová a člen výboru K. Jarůšek na jednání se členy Výboru pro evropské záležitosti estonského Parlamentu (Riigikogu) , setkání s ministryní zahraničních věcí a představiteli státní správy
12.10. – 13.10. Nizozemské království – účast delegace Výboru pro záležitosti EU ve složení předseda výboru J. Skalický, členové výboru A. Gajdůšková a E. Matykiewicz na jednání s partnerskými výbory Senátu a Poslanecké sněmovny Generálních stavů Nizozemského království, setkání se zástupci Ministerstva zahraničních věcí
21.11. – 23.11. Nizozemské království – Haag – účast místopředsedkyně Výboru pro záležitosti Evropské unie H. Rögnerové a místopředsedy výboru L. Sefziga na XXXII. konferenci zvláštních orgánů pro evropské záležitosti (COSAC)

CESTY ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍHO VÝBORU

3. 5. – 5. 5. Slovenská republika – delegace Ústavně-právního výboru ve složení předseda výboru J. Kubera, členové výboru O. Feber, V. Kulhánek, L. Macák a J. Stodůlka – reciproční návštěva
9. 5. – 12. 5. Švédské království – delegace Ústavně-právního výboru ve složení předseda výboru J. Kubera, členové V. Domšová, O. Feber, J. Volný a J. Stodůlka – jednání s partnerskými výbory Parlamentu Švédského království, se zástupci Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a Ministerstva spravedlnosti, návštěva úřadu ombudsmana a setkání s krajany
15.10. – 23.10. Brazílie – návštěva delegace Ústavně-právního výboru pod vedením předsedy výboru J. Kubery, za účasti místopředsedů výboru P. Janaty, E. Outraty a členů výboru J. Kubína a L. Macáka - jednání s předsedou Senátu a partnerskými výbory Senátu i Poslanecké sněmovny Brazílie, setkání s viceguvernérem státu Sao Paulo a přijetí v Parlamentu státu Sao Paulo

CESTY VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

21.10. – 1. 11. Austrálie - pracovní cesta delegace Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí vedené předsedou výboru J. Brýdlem se senátory V. Schovánkem, J. Mitlenerem, S. Bělehrádkem a M. Pelcem.
29.11. – 30.11. Belgické království – Brusel – účast místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Seitlové a člena téhož výboru J. Mitlenera na společném jednání výborů pro životní prostředí členských zemí EU (29. 1. 2004) a meziparlamentního kolokvia Nová politika v oblasti životního prostředí (30. 11. 2004).

CESTY VÝBORU PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

26. 4. – 28. 4. Rakouská republika – delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku: předseda výboru T. Julínek, místopředseda výboru M. Štěch a členové výboru J. Hadrava, R. Sequens a V. Vavroušek – účast na jednání s Výborem pro sociální pojištění Spolkové rady Rakouské republiky, konzultace na ministerstvech pro sociální zabezpečení, pro zdraví a ženy, návštěva regionální zdravotní a penzijní pojišťovny
31. 5. – 2. 6. Finská republika – delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku ve složení předseda výboru T. Julínek, místopředseda výboru M. Štěch a členové výboru A. Palečková a K. Barták – jednání s partnerskými výbory Parlamentu Finské republiky a na ministerstvech zdravotnictví a sociálních věcí
14.11. – 21.11. Izrael – návštěva delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku ve složení: předseda výboru T. Julínek, členové výboru D. Filipiová a K. Barták - jednání s partnerskými výbory Parlamentu Izraele, jednání na ministerstvech zdravotnictví a pro sociální věci

CESTY STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

21. 6. – 29. 6. Kanada – Otawa, Montreal, Toronto – delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve složení předsedkyně komise J. Seitlová, členové komise F. Kroupa, J. Liška a M. Mejstřík – setkání s představiteli krajanské komunity v Ottawě a Montrealu, účast na 11. sletu Sokola Kanada a na Československém dni v Masaryktownu v Torontu, jednání se zástupci horní a dolní komory kanadského Parlamentu
10. 9. – 15. 9. Ruská federace – Moskva, Novorossijsk – účast delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve složení předsedkyně komise J. Seitlová a členové komise I. Bárek a K. Barták na Festivalu národnostních kultur
15. 9. – 16. 9. Slovenská republika – Trnava – účast Stále komise Senátu pro krajany žijící v zahraniční ve složení předsedkyně Stálé komise J. Seitlová a člen komise M. Mejstřík na oslavě 10. výročí vzniku Českého spolku na Slovensku

CESTY STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA

2. 4. – 4. 4. Belgické království - účast delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí pod vedením předsedkyně komise J. Seitlové za účasti senátorů I. Bárka a K. Bartáka na slavnosti k 100. výročí založení krajanského spolku Beseda Volnost, setkání s krajany
6. 7. – 9. 7. Spojené království Velké Británie a Severního Irska – delegace Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova vedená předsedou komise J. Fenclem za účasti senátorů V. Domšové, O. Febera a M. Pelce – jednání s partnerskými výbory obou komor britského Parlamentu
8. 11. – 9.11. Rakousko – návštěva delegace Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova ve složení: předseda komise J. Fencl, místopředseda J. Vaculík a členové O. Feber, P. Smutný a J. Zoser - jednání na dolnorakouském zemském hejtmanství, setkání s představiteli Ústředí agrárních komor a návštěva dolnorakouské zemědělské komory

CESTY STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO PRÁCI KANCELÁŘE SENÁTU

14. 7. – 17. 7. Francouzská republika – Paříž – delegace Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu pod vedením předsedy komise A. Jílka za účasti senátorů S. Paukrtové, V. Jehličky a J. Pavlaty - pracovní návštěva v Senátu Francouzské republiky

CESTY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ A SENÁTORŮ

28. 1. – 31. 1. Italská republika – Řím – účast senátorky Z. Roithové na Parlamentním fóru o rozvoji Afriky – pozvání předsedy Asociace evropských parlamentů pro Afriku J. N. Scholtena
21. 6. – 22. 6. Polská republika – Varšava – předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Skalický a místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoser – účast na pravidelné schůzce předsedů zahraničních výborů, branně-bezpečnostních výborů a výborů pro evropské záležitosti parlamentů Polské republiky, Maďarské republiky, Slovenské republiky a České republiky
14. 7. – 15. 7. USA – Washington – účast senátora J. Zlatušky na IV. debatě o transatlantickém pohybu organizované Global Panel Foundation ve spolupráci s American Foreign Policy Council a the Prague Society
26. 9. – 29. 9. Nizozemské království– Haag – účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba a místopředsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga na mezinárodní konferenci Evropa a jih - nová epocha
26.10. – 28.10. Švédské království – Stockholm – účast senátora J. Vaculíka na 7. Evropské konferenci členů národních parlamentů o informačních a komunikačních technologiích