Zahraniční cesty delegací Senátu, orgánů Senátu a senátorů v roce 2003

CESTY DELEGACÍ SENÁTU

12. 5. – 14. 5. Polská republika – oficiální návštěva předsedy Senátu spolu s místopředsedou Senátu M. Topolánkem, místopředsedou Ústavně-právního výboru E. Outratou, členkou Výboru pro evropskou integraci A. Gajdůškovou a členem téhož výboru A. Jílkem, členkou Ústavně-právního výboru V. Domšovou a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Kaňou
20. 9. – 27. 9. Jihoafrická republika – návštěva předsedy Senátu P. Pitharta spolu s místopředsedou Ústavně-právního výboru E. Outratou, místopředsedkyní Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerovou, členy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Liškou a J. Kaňou a místopředsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku M. Štěchem
25. 11. – 26. 11. Slovenská republika – Bratislava – Martin – oficiální návštěva předsedy Senátu P. Pitharta spolu s místopředsedou Ústavně-právního výboru E. Outratou, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem, členem výboru J. Kaňou a členem Ústavně-právního výboru V. Kulhánkem
29. 11. – 8. 12. Argentina – Brazílie – Paraguay – návštěva předsedy Senátu P. Pitharta spolu s místopředsedou Senátu J . Rumlem, členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost P. Smutným, místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a předsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Seitlovou, členem Výboru pro evropskou integraci a předsedou Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu A. Jílkem a členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice M. Dvořákem

CESTY PŘEDSEDY SENÁTU

29. 4. – 30. 4. Belgické království – Brusel – účast předsedy Senátu P. Pitharta na 15. setkání předsedy Evropského parlamentu s předsedy parlamentů kandidátských zemí v Bruselu
3. 5. – 6. 5. USA – New York – Texas – Massachusetts – účast předsedy Senátu P. Pitharta na slavnostním zahájení rekonstrukce Národní budovy v New Yorku a panelové diskuzi Terezín 2003
22. 5. – 25. 5. Řecko – Atény – účast předsedy Senátu P. Pitharta na konferenci předsedů evropských parlamentů v Aténách
17. 6. – 19. 6. Ruská federace – Sankt-Petěrburg – účast předsedy Senátu P. Pitharta, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána a místopředsedy pro evropskou integraci J. Šuly na 7. petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru
9. 10. – 10. 10. Švédské království – Stockholm – účast předsedy Senátu P. Pitharta na slavnostním zahájení Měsíce české kultury v Královské knihovně ve Stockholmu
10. 10. – 11. 10. Rakouská republika – Vídeň – účast předsedy Senátu P. Pitharta na konferenci na téma Po rozšíření: podmínky evropské solidarit
23. 10. – 24. 10. Italská republika – Řím – účast předsedy Senátu P. Pitharta na semináři na téma Idea Evropy
2. 11. – 4. 11. Nizozemské království – Haag – přednáška předsedy Senátu P. Pitharta na semináři konaném v souvislosti s ratifikací Smlouvy o přistoupení k EU a představení České republiky jako nového člena EU nizozemské politické reprezentaci

CESTY MÍSTOPŘEDSEDŮ SENÁTU

12. 1. Maďarská republika - Budapešť - účast 1. místopředsedy Senátu PČR P. Sobotky na setkání předsedů parlamentů zemí Visegrádské čtyřky
24. 4. Slovenská republiky – Martin – účast místopředsedy Senátu J. Rumla na vernisáži mezinárodního výstavního projektu Český a slovenský exil 20. století
29. 4. – 1. 5. Polská republika – Varšava – Osvětim – účast místopředsedy Senátu J. Rumla na Pochodu živých v Osvětimi a oslav při příležitosti 60. výročí židovské vzpoury ve varšavském ghettu
11. 6. – 13. 6. Švýcarsko – Lucembursko – návštěva místopředsedy Senátu M. Topolánka v Parlamentu Lucemburska a účast na jednání ve World Health Organization a World Trade Organization
26. 7. – 27. 7. Spolková republika Německo – Creussen – účast 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky na oficiálních oslavách při příležitosti tisíciletého výročí založení města Creussenu
25. 9. – 26. 9. Slovenská republika – Bratislava – Spiš – Poprad – setkání místopředsedy Senátu L. Svobody s místopředsedou Národní rady Slovenské republiky B. Bugárem, pracovní setkání se zástupci Ministerstva vnitra SR, Ministerstva výstavby a regionálního rozvoje SR a Ministerstva životního prostředí SR
29. 9. – 2. 10. Španělské království – Madrid – Valencie – návštěva 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky a místopředsedy Senátu M. Topolánka na pozvání 1. místopředsedy Senátu Španělska A. P. Presa
3. 10. – 12. 10. Indonésie – návštěva 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána a místopředsedy výboru R. Koláře společně s podnikatelskou misí, setkání s předsedy obou komor Parlamentu, resortních ministerstev, Obchodní komory KAADIN a jednání s guvernéry provincií
18. 12. Rakouská republika – Vídeň – účast místopředsedy Senátu J. Rumla na pracovním setkání předsedů parlamentů České republiky, Slovenské republiky, Maďarské republiky, Slovinské republiky a Rakouské republiky u příležitosti ratifikace přístupových smluv k EU ve Spolkové radě Rakouské republiky

CESTY ČLENŮ STÁLÉ DELEGACE PČR DO ZEU

16. 3. - 19. 3. Řecká republika - Atény - účast členů Stálé delegace PČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu Z. Roithové a M. Dvořáka na kolokviu Transatlantické vztahy a dopady nové bezpečnostní strategické doktríny USA na Evropu - společný boj proti terorizmu, pořádaném ZEU - Prozatímním shromážděním pro evropskou bezpečnost a obranu
6. 5. – 8. 5. Italská republika – Řím – účast členky Stálé delegace PČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu J. Seitlové na zasedání Výboru pro parlamentní vztahy a styky s veřejností Shromáždění ZEU a návštěvy vojenské akademie NATO
1. 6. – 4. 6. Francouzská republika – Štrasburk – účast členů Stálé delegace PČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu J. Seitlové a M. Dvořáka na I. části 49. plenárního zasedání ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
22. 9. – 24. 9. Italská republika – Baveno – účast členů Stálé delegace PČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu Z. Roithové a M. Dvořáka na konferenci Nové scénáře evropské bezpečnosti a obranné politiky
30. 11. – 3. 12. Francouzská republika – Paříž - účast senátorky Z. Roithové na II. části 49. plenárního zasedání ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu

CESTY ČLENŮ STÁLÉ DELEGACE PČR DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ RADY EVROPY

26. 1. - 31. 1. Francouzská republika - Štrasburk - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba, F. Kroupy, F. Mezihoráka a D. Filipiové na 1. řádném zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
2. 3. - 3. 3. Francouzská republika - Paříž - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba a F. Mezihoráka na zasedání Výboru pro kulturu, vědu a vzdělávání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
30. 3. - 4. 4. Francouzská republika - Štrasburk - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba, F. Kroupy, F. Mezihoráka a D. Filipiové na 2. řádném zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
8. 4. – 12. 4. USA – Springfield – Washington – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Mezihoráka na konferenci Justice a lidská práva v pozorovatelských státech RE: Zrušení trestu smrti, pořádané Podvýborem pro lidská práva PS RE
28. 4. – 30. 4. Spolková republika Německo – Berlín – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
4. 5. – 5. 5. Francouzská republika – Paříž – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Mezihoráka na zasedání Výboru pro kulturu, vědu, vzdělání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
6. 5. – 8. 5. Španělské království – Malaga – účast členky Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Filipiové na 2. evropské konferenci ministrů zodpovědných za politiku integrace handicapovaných osob, kde zastupuje Výbor pro sociální otázky, zdraví a rodinu Parlamentního shromáždění Rady Evropy
13. 5. – 14. 5. Francouzská republika – Štrasburk – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na zasedání Podvýboru pro média Parlamentního shromáždění Rady Evropy
4. 6. – 5. 6. Francouzská republika – Paříž – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
12. 6. – 15. 6. Andorra – účast členky Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Filipiové na zasedání podvýboru pro evropskou sociální chartu Parlamentního shromáždění Rady Evropy
22. 6. – 27. 6. Francouzská republika – Štrasburk – účast členů Stálé delegace PČR do PS RE J. Jařaba, F. Mezihoráka, F. Kroupy a D. Filipiové na 3. řádném zasedání PS RE
31. 8. – 1. 9. Francouzská republika – Paříž – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
16. 9. – 19. 9. Spojené království Velké Británie a Severního Irska – Edinburgh – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
18. 9. – 20. 9. Rumunská republika – Bukurešť – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na konferenci Jak zajistit chod nezávislého rozhlasového vysílání, organizované IPI/Radio Romania ve spolupráci s Radou Evropy
26. 9. – 2. 10. Francouzská republika – Štrasburk – účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba, F. Kroupy a F. Mezihoráka na 4. řádném zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
16. 10. – 17. 10. Francouzská republika – Paříž – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na zasedání Výboru pro kulturu, vědu, vzdělání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
25. 10. – 28. 10. Rumunská republika – Bukurešť – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání Výboru pro jednací řád Parlamentního shromáždění Rady Evropy
2. 11. - 3. 11. Francouzská republika – Paříž – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
18. 11. – 20. 11. Spojené království Velké Británie a Severního Irska – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Mezihoráka na zasedání Výboru pro kulturu, vědu a vzdělání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
11. 12. Švýcarsko - Ženeva – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na Parlamentním panelu pořádaném v rámci světového summitu o informační společnosti
14. 12. – 15. 12. Francouzská republika – Paříž – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
18. 10. – 24. 10. Kyperská republika – Limassol – účast členky Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Filipiové na zasedání Výboru pro migraci, uprchlíky a demografii Parlamentního shromáždění Rady Evropy a Prvního euro-středozemního parlamentního fóra o migraci

CESTY ČLENŮ STÁLÉ DELEGACE PČR DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ OBSE

19. 2. - 22. 2. Rakouská republika - Vídeň - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě E. Outraty, J. Lišky a S. Bělehrádka na plenárním zasedání OBSE a setkání s vedoucími stálých misí OBSE
24. 3. - 27. 3. Albánie - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě J. Lišky a E. Outraty na monitorovací misi, oficiálním setkání s misí PS OBSE a představiteli Parlamentu Albánie organizovaného PS OBSE
4. 7. – 10. 7. Nizozemské království – Rotterdam – účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Lišky, E. Outraty a S. Bělehrádka na Výročním plenárním zasedání Parlamentního shromáždění OBSE
8. 10. – 13. 10. Italská republika – Řím – účast členů Stálé delegace PČR OBSE J. Lišky, E. Outraty a S. Bělehrádka na podzimní konferenci PS OBSE
30. 10. – 4. 11. Gruzie – účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE a J. Lišky na monitorování všeobecných parlamentních voleb na žádost Parlamentu Gruzie a Parlamentního shromáždění OBSE

CESTY ČLENŮ STÁLÉ DELEGACE PČR DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ NATO

15. 2. - 18. 2. Belgické království - Brusel - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO J. Moserové a V. Vavrouška na společném zasedání Výboru pro obranu a bezpečnost, Výboru politického a Výboru pro ekonomiku a bezpečnost Parlamentního shromáždění NATO
9. 4. – 11. 4. Ruská federace – Sankt Petěrburg – účast členky Stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO J. Moserové na společném zasedání Výboru pro obranu a bezpečnost, Výboru politického a Výboru pro vědu a technologii Parlamentního shromáždění NATO
12. 7. – 18. 7. Belgické království – Brusel – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO V. Vavrouška na Programu pro nové členy Parlamentního shromáždění NATO

CESTY ČLENŮ STÁLÉ DELEGACE PČR DO STŘEDOEVROPSKÉ INICIATIVY

20. 3. - 22. 3. Polská republika - Varšava - účast člena Stálé delegace PČR do Středoevropské iniciativy I. Bárka na zasedání Parlamentního výboru SEI

CESTY ČLENŮ STÁLÉ DELEGACE PČR DO MEZIPARLAMENTNÍ UNIE

16. 2. - 18. 2. Švýcarsko - Ženeva - účast člena Stálé delegace PČR do Meziparlamentní unie T. Julínka na společném zasedání MPU a Světové obchodní organizace
3. 4. – 14. 4. Chile – Santiago de Chile – účast členů Stálé delegace PČR do Meziparlamentní unie T. Julínka, H. Rögnerové, K. Bartáka a P. Smutného na 8. konferenci Meziparlamentní unie
29. 9. – 4. 10. Švýcarsko – Ženeva – účast členky Stálé delegace PČR do Meziparlamentní unie H. Rögnerové na 109. konferenci Meziparlamentní unie

CESTY DELEGÁTA A JEHO NÁHRADNÍKA NA ZASEDÁNÍ KONVENTU O BUDOUCNOSTI EVROPSKÉ UNIE

19. 1. - 21. 1. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece a náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
5. 2. - 7. 2. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece a náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
26. 2. - 28. 2. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece a náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti EU
16. 3. - 18. 3. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
26. 3. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece na mimořádném zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
2. 4. – 4. 4. Belgické království – Brusel – účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece a náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
23. 4. – 25. 4. Belgické království – Brusel – účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece a náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
14. 5. – 16. 5. Belgické království – Brusel – účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece a náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
29. 5. – 31. 5. Belgické království – Brusel – účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece, náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
4. 6. – 6. 6. Belgické království – Brusel – účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece a náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
11. 6. – 13. 6. Belgické království – Brusel – účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece a náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
9. 7. – 10. 7. Belgické království – Brusel – účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece a náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na mimořádném zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie

CESTY POZOROVATELŮ NA JEDNÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

5. 5. – 8. 5. Belgické království – Brusel – účast senátorů A. Palečkové, R. Falbra, R. Koláře, D. Kroupy, J. Pospíšila, L. Sefziga a J. Vaculíka jako pozorovatelů na zasedání Evropského parlamentu
26. 5. – 28. 5. Belgické království – Brusel> – Francouzská republika – Štrasburk – účast senátorů A. Palečkové, R. Falbra, R. Koláře, D. Kroupy, J. Pospíšila, L. Sefziga a J. Vaculíka jako pozorovatelů na zasedáních a jednáních Evropského parlamentu;
2. 6. – 5. 6. Belgické království – Brusel – Francouzská republika - Štrasburk – účast senátorů A. Palečkové, R. Falbra, R. Koláře, D. Kroupy, J. Pospíšila, L. Sefziga a J. Vaculíka na zasedání a jednání Evropského parlamentu
10. 6. – 12. 6. Belgické království – Brusel – Francouzská republika – Štrasburk – účast senátorů A. Palečkové, R. Falbra, R. Koláře, D. Kroupy, J. Pospíšila, L. Sefziga a J. Vaculíka jako pozorovatelů na zasedáních a jednáních Evropského parlamentu
16. 6. – 19. 6. Belgické království – Brusel – Francouzská republika – Štrasburk – účast senátorů A. Palečkové, D. Kroupy, J. Pospíšila, L. Sefziga na zasedáních a jednáních Evropského parlamentu
23. 6. – 26. 6. Belgické království – Brusel – Francouzská republika – Štrasburk - účast senátorů A. Palečkové, R. Falbra, R. Koláře, D. Kroupy, J. Pospíšila, L. Sefziga a J. Vaculíka na zasedáních a jednáních Evropského parlamentu
7. 7. – 10. 7. Belgické království – Brusel – Francouzská republika – Štrasburk - účast senátorky A. Palečkové, senátorů R. Falbra, R. Koláře, D. Kroupy, J. Pospíšila, L. Sefziga a J. Vaculíka jako pozorovatelů na zasedání Evropského parlamentu
25. 8. – 28. 8. Belgické království – Brusel – Francouzská republika – Štrasburk – účast senátorů R. Falbra, R. Koláře, D. Kroupy, J. Pospíšila, L. Sefziga a J. Vaculíka jako pozorovatelů na zasedání a jednání Evropského parlamentu
1. 9. - 4. 9. Belgické království – Brusel - Francouzská republika – Štrasburk – účast senátorů R. Falbra, R. Koláře, D. Kroupy, J. Pospíšila, L. Sefziga a J. Vaculíka jako pozorovatelů na zasedání a jednání Evropského parlamentu
8. 9. – 11. 9. Belgické království – Brusel – Francouzská republika – Štrasburk – účast senátorů R. Falbra, R. Koláře, D. Kroupy, J. Pospíšila, L. Sefziga a J. Vaculíka jako pozorovatelů na zasedání a jednání Evropského parlamentu
15. 9. – 18. 9. Belgické království – Brusel – Francouzská republika – Štrasburk – účast senátorů R. Falbra, R. Koláře, D. Kroupy, J. Pospíšila, L. Sefziga a J. Vaculíka jako pozorovatelů na zasedání a jednání Evropského parlamentu
22. 9. – 25. 9. Belgické království – Brusel – Francouzská republika – Štrasburk – účast senátorů R. Koláře, D. Kroupy, J. Pospíšila, L. Sefziga a J. Vaculíka jako pozorovatelů na zasedání a jednání Evropského parlamentu
29. 9. – 2. 10. Belgické království – Brusel – Francouzská republika – Štrasburk – účast senátorky A. Palečkové, senátorů R. Falbra, R. Koláře, D. Kroupy, J. Pospíšila, L. Sefziga a J. Vaculíka jako pozorovatelů na zasedání a jednání Evropského parlamentu
6. 10. – 9. 10. Belgické království – Brusel – Francouzská republika – Štrasburk - účast senátorů A. Palečkové, R. Falbra, R. Koláře, D. Kroupy, J. Pospíšila, L. Sefziga a J. Vaculíka na zasedáních a jednáních Evropského parlamentu
13. 10. – 16. 10. Belgické království – Brusel – Francouzská republika – Štrasburk - účast senátorů J. Pospíšila, L. Sefziga a J. Vaculíka na zasedáních a jednáních Evropského parlamentu
20. 10. – 23. 10. Belgické království – Brusel – Francouzská republika – Štrasburk - účast senátorů R. Falbra, D. Kroupy, J. Pospíšila, L. Sefziga a J. Vaculíka na zasedáních a jednáních Evropského parlamentu
3. 11. – 6. 11. Belgické království – Brusel – Francouzská republika – Štrasburk – účast senátora J. Vaculíka jako pozorovatele na zasedání a jednání Evropského parlamentu
17. 11. – 20. 11. Belgické království – Brusel - Francouzská republika – Štrasburk - účast senátorů L. Sefziga, J. Vaculíka a A. Palečkové na zasedání a jednání Evropského parlamentu
24. 11. – 27. 11. Belgické království – Brusel - Francouzská republika – Štrasburk - účast senátorů R. Falbra, D. Kroupy, J. Pospíšila a L. Sefziga na zasedání a jednání Evropského parlamentu
1. 12. – 4. 12. Belgické království – Brusel - Francouzská republika – Štrasburk - účast senátorů L. Sefziga, J. Vaculíka a J. Pospíšila na zasedání a jednání Evropského parlamentu
8. 12. Belgické království – Brusel - Francouzská republika – Štrasburk - účast senátora L. Sefziga na zasedání a jednání Evropského parlamentu
15. 12. – 18. 12. Belgické království – Brusel - Francouzská republika – Štrasburk - účast senátorů J. Pospíšila a R. Falbra na zasedání a jednání Evropského parlamentu

ZAHRANIČNÍ CESTY VÝBORŮ A KOMISÍ SENÁTU

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

18. 1. - 19. 1. Švýcarsko - Ženeva - účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba na zasedání Magna Charta Observatory
8. 4. Maďarská republika – Budapešť – návštěva předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba, místopředsedy výboru J. Zosera a členů výboru J. Kani a J. Lišky na pozvání předsedy Zahraničního výboru Parlamentu Maďarské republiky Z. Németha
5. 5. – 6. 5. Řecká republika - Atény – účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba na konferenci předsedů zahraničních výborů parlamentů členských a kandidátských zemí EU
31. 5. – 9. 6. Uzbekistán – Tádžikistán – setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba, místopředsedy výboru J. Zosera a člena výboru J. Lišky s partnerskými výbory Parlamentu Uzbekistánu a Parlamentu Tádžikistánu a s mezinárodními a nevládními organizacemi
22. 10. – 24. 10. Italská republika – Řím – účast místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost F. Kroupy na zasedání předsedů výborů pro zahraniční věci parlamentů členských a kandidátských zemí EU
15. 11. – 22. 11. Indická republika – účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba a místopředsedů výboru F. Kroupy a J. Pospíšila na jednání se zástupci obou komor Parlamentu Indické republiky, setkání s federálním ministrem zahraničí a zástupci státu Uttar Pradesh

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

7. 4. – 8. 4. Francouzská republika – Paříž – účast senátorky J. Moserové na zasedání Výkonné rady UNESCO
14. 4. – 17. 4. Francouzská republika – Paříž – účast členky Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Moserové na 166. zasedání Výkonné rady UNESCO
19. 7. – 25. 7. Španělské království – Valencie – účast místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice V. Roubíčka na mezinárodní konferenci ICEE Inženýrské vzdělávání a výzkum
17. 10. – 22. 10. Stát Izrael – jednání delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve složení předseda výboru F. Mezihorák, místopředsedové V. Jehlička a D. Kroupa a členové výboru Z. Bárta a M. Dvořák s partnerskými výbory Knesetu a návštěva Ministerstva školství a kultury, setkání se zástupci Sdružení Židů pocházejících z Československa a Izraelské společnosti přátel ČR
7. 11. – 15. 11. Vietnam – návštěva delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve složení předseda výboru F. Mezihorák a členové výboru J. Pavlata a J. Zlatuška, jednání s partnerskými výbory Národního shromáždění, návštěva Ministerstva školství a kultury

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

2. 4. – 5. 4. Ukrajina – účast předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána na setkání představitelů českých výrobních podniků se zaměřením na strojírenství a energetiku
15. 4. – 20. 4. Japonské císařství – účast předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána a místopředsedy výboru E. Škrabiše na zasedání Česko-japonského ekonomického výboru
26. 5. – 28. 5. Belgické království – Brusel – účast členky Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu S. Paukrtové na konferenci Informační kampaně v jednotlivých evropských zemích za účelem nalezení společného přístupu v boji proti řízení pod vlivem alkoholu pořádané Evropskou komisí
2. 10. – 3. 10. Italská republika – Řím – účast místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Fencla na zasedání předsedů zemědělských výborů parlamentů členských a kandidátských zemí EU
7. 10. – 9. 10. Belgické království – Brusel – účast místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu E. Škrabiše na semináři Zemědělská politika v Evropské unii
16. 10. – 18. 10. Ukrajina – Kyjev – Záporožská oblast – účast předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána v misi českých podnikatelů do Záporožské oblasti
26. 10. – 31. 10. Spolková republika Německo – účast místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu E. Škrabiše na semináři Evropské akademie Berlín na téma Sociální, demografické a strukturální předpoklady hospodářské prosperity v rozšířené Unii
17. 11. – 22. 11. Francouzská republika – setkání místopředsedů Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Fencla, E. Škrabiše a členky výboru S. Paukrtové se členy výboru pro hospodářské záležitosti Senátu Francouzské republiky a se členy skupiny přátel Francie – ČR
25. 11. – 3. 12. Uzbekistán – Tádžikistán – setkání předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána, členů výboru I. Adamce, I. Bárka a F. Kopeckého s partnerskými výbory Parlamentu Uzbekistánu a Tádžikistánu

VÝBOR PRO EVROPSKOU INTEGRACI

6. 1. - 8. 1. Polská republika - Varšava - jednání předsedy Výboru pro evropskou integraci J. Skalického, místopředsedy výboru J. Šuly a člena výboru E. Matykiewicze s partnerskými výbory Sejmu a Senátu Polské republiky a setkání s představiteli Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky
11. - 12. 3. Spolková republika Německo - Kolín nad Rýnem - účast místopředsedy Výboru pro evropskou integraci L. Sefziga na Německo-českých hospodářských dnech konaných v rámci mezinárodního veletrhu Practical World
27. - 28. 3. Belgické království - Brusel - účast člena Výboru pro evropskou integraci E. Matykiewicze a člena Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku J. Hadravy na semináři Zaměstnanost a sociální politika pořádaného Evropskou komisí (TAIEX)
30. 3. - 1. 4. Řecká republika - Atény -účast místopředsedkyně Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerové na zasedání Výboru pro ženská práva a rovné příležitosti Evropského parlamentu
24. 4. – 26. 4. Litevská republika – Vilnius – účast místopředsedy Výboru pro evropskou integraci L. Sefziga na Konferenci o rozšíření EU na východ
28. 4. – 30. 4. Spojené království Velké Británie a Severního Irska – Londýn – účast delegace Výboru pro evropskou integraci ve složení předseda výboru J. Skalický, členové výboru A. Gajdůšková a M. Škaloud na jednání s partnerskými výbory Sněmovny lordů a Sněmovny reprezentantů
4. 5. - 5. 5. Řecká republika – Atény – účast předsedy Výboru pro evropskou integraci J. Skalického na XXIX. konferenci zvláštních orgánů pro evropské záležitosti (COSAC)
26. 5. – 29. 5. Italská republika – Řím – návštěva předsedy Výboru pro evropskou integraci J. Skalického, místopředsedkyně výboru H. Rögnerové a člena výboru K. Tejnory Výboru pro evropskou politiku Senátu Italské republiky a Výboru pro politiku Evropské unie Poslanecké sněmovny Italské republiky a jednání na úrovni exekutivy – diskuze o prioritách nadcházejícího italského předsednictví EU
20. 11. Spolková republika Německo – Drážďany – účast místopředsedy Výboru pro evropskou integraci L. Sefziga na konferenci Fit pro východní rozšíření Evropské unie
7. 12. – 10. 12. Francouzská republika – delegace Výboru pro evropskou integraci vedená předsedou výboru J. Skalickým za účasti členů výboru K. Tejnory a V. Železného – jednání s partnerským výborem Senátu Francouzské republiky
15. 12. – 17. 12. Španělské království – delegace Výboru pro evropskou integraci vedená předsedou výboru J. Skalickým za účasti místopředsedů výboru H. Rögnerové a L. Sefziga – jednání mimo jiné se Smíšenou komisí pro evropské záležitosti Parlamentu Španělského království

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

29. 9. – 7. 10. Spojené státy mexické – jednání členů Ústavně-právního výboru V. Domšové, O. Febera, J. Kubery, J. Kubína a J. Stodůlky v Senátu, Poslanecké sněmovně Parlamentu a u Nejvyššího soudu, setkání s představiteli Generální prokuratury a Federálního institutu pro přístup k informacím
28. 10. – 3. 11. Spojené království Velké Británie a Severního Irska – Londýn – Edinburgh – jednání delegace Ústavně-právního výboru ve složení místopředsedové výboru E. Outrata a P. Janata, členové výboru L. Macák a J. Volný s partnerskými výbory obou komor britského parlamentu, se zástupci skotského parlamentu a se zástupci krajanské obce

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

24. 5. – 1. 6. USA – New York – Washington – návštěva předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdla, místopředsedy výboru P. Eyberta, členů výboru S. Bělehrádka, P. Fejfara a J. Mitlenera partnerských výborů Kongresu USA a regionální politiky
26. 5. – 28. 5. Rakouská republika – Vídeň – účast místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Seitlové na semináři Ochrana a management vodních zdrojů, který pořádal TAIEX
25. 9. – 27. 9. Slovenská republika– návštěva delegace Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve složení předseda výboru J. Brýdl, místopředsedové výboru P. Eybert, J. Seitlová, V. Schovánek a členové výboru S. Bělehrádek, P. Fejfar, R. Harazin, J. Mitlener, M. Pelc a J. Rakušan – jednání s partnerským výborem Národní rady Slovenské republiky
14. 10. – 17. 10. Bulharská republika – delegace Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve složení předseda výboru J. Brýdl, místopředseda V. Schovánek, členové R. Harazin, J. Mitlener a M. Pelc se setkají s partnerskými výbory Lidového shromáždění Bulharské republiky, s představiteli Ministerstva životního prostředí, Ministerstva energetiky a Ministerstva regionálního rozvoje

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

27. - 28. 3. Belgické království - Brusel - účast člena Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku J. Hadravy a člena Výboru pro evropskou integraci E. Matykiewicze na semináři Zaměstnanost a sociální politika pořádaného Evropskou komisí (TAIEX)
1. 11. – 8. 11. Singapur – návštěva delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku vedená předsedou výboru T. Julínkem za účasti senátorky D. Filipiové a senátora K. Bartáka – jednání s partnerskými výbory
6. 12. – 13. 12. Thaj-wan – delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku vedená předsedou výboru T. Julínkem za účasti místopředsedů výboru J. Novotného, Z. Roithové a člena výboru V. Vavrouška – návštěva na pozvání thaj-wanského ministerstva zahraničí

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

21. 3. - 23. 3. Švýcarsko - Luzern - účast delegace Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí ve složení předsedkyně komise J. Seitlová, místopředseda komise J. Kubera a člen komise M. Mejstřík na sjezdu delegátů Svazu spolku Čechů a Slováků ve Švýcarsku
24. 4. – 2. 5. USA – Chicago – Houston – Washington – New York – účast delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve složení předsedkyně komise J. Seitlová, místopředsedové komise J. Kubera a J. Šula na setkání a besedě s krajanskými organizacemi Bohemian Hall Aastoria, jednání s představiteli Czech Cultural Center of Houston a setkání s ministryní financí státu Illinois J. B. Topinka
24. 6. – 1. 7. USA – Cedar Rapids – účast členky Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Moserové na Kongresu Československé společnosti pro vědy a umění Česká a slovenská přítomnost v Americe – pohled zpět a budoucí perspektivy
1. 9. – 3. 9. Slovenská republika – Bratislava – účast delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve složení předsedkyně komise J. Seitlová, členové J. Moserová a I. Bárek na jednání s krajany v Českém centru, s Výborem pro lidská práva a národnosti Národní rady SR a návštěvě Domu zahraničních Slováků
27. 9. – 28. 9. Rakouská republika – účast delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve složení předsedkyně komise J. Seitlová, místopředseda J. Šula a člen komise J. Doubrava na Týdnu zahraničních Čechů na pozvání Kulturního klubu Čechů a Slováků
21. 11. – 24. 11. USA – účast členky Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Moserové na Konferenci o českých a slovenských materiálech v amerických archivech
24. 11. – 26. 11. Srbsko – Černá Hora – setkání předsedkyně Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Seitlové, místopředsedy komise J. Šuly a člena komise M. Mejstříka s ministrem pro menšiny Srbska a Černé Hory, s krajany v Jižním Banátu a s místopředsedou vlády autonomní oblasti Vojvodina

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA

22. 9. – 25. 9. Spolková republika Německo – návštěva předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova J. Fencla, členů komise V. Domšové a P. Smutného a místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zosera - účast na jednání s partnerskými výbory Zemského sněmu Saska a Bavorska, návštěva ministerstva zemědělství a životního prostředí Saska, setkání se zástupci zemědělských podniků Saska a Bavorska

CESTY SENÁTORŮ

18. 2. - 24. 2. Řecko - Atény - účast senátora D. Kroupy na mezinárodní konferenci Budování povědomí o Evropě
3. 7. – 4. 7. Spojené království Velké Británie a Severního Irska – účast senátora E. Outraty na parlamentní konferenci o otázkách spojených s rozšířením Evropské unie
9. 10. – 10. 10. Maďarská republika – Budapešť – účast senátorky J. Moserové na Konferenci k ratifikačnímu procesu a rozšíření EU
25. 10. – 28. 10. Stát Izrael – účast místopředsedy Senátu J. Rumla, senátorů H. Rögnerové, J. Jařaba a J. Zlatušky na setkání evropských parlamentářů a prominentních izraelských, palestinských a jordánských osobností v rámci programu Med Bridge Chvilka pro mír

CESTA VEDOUCÍHO KANCELÁŘE SENÁTU

27. 2. - 1. 3. Španělské království - Madrid - účast vedoucího Kanceláře Senátu P. Pelanta na IV. setkání Asociace evropských senátů (namísto předsedy Senátu P. Pitharta)