Přijetí zahraničních návštěv a setkání se zahraničními návštěvami v roce 2003

PŘIJETÍ PŘEDSEDY RADY FEDERACE FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ RUSKÉ FEDERACE

7. 10. Slavnostní večeře pořádaná předsedou Senátu P. Pithartem na počest předsedy Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace S. M. Mironova za účasti místopředsedy Senátu L. Svobody, předsedy Výboru pro evropskou integraci J. Skalického, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zosera a člena Ústavně-právního výboru V. Kulhánka
8. 10. Přijetí předsedy Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace S. M. Mironova předsedou Senátu P. Pithartem spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, členem výboru P. Smutným, místopředsedkyní Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerovou a členem výboru M. Škaloudem

PŘIJETÍ PŘEDSEDY SHROMÁŽDĚNÍ LIDOVÝCH ZÁSTUPCŮ KYRGYZSKÉ REPUBLIKY

29. 10. Slavnostní večeře pořádaná předsedou Senátu P. Pithartem na počest předsedy Shromáždění lidových zástupců Kyrgyzské republiky A. Borubayeva za účasti 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky, místopředsedy Senátu L. Svobody, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zosera a členky Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu S. Paukrtové
30. 10. Setkání předsedy Shromáždění lidových zástupců Kyrgyzské republiky A. Borubayeva spolu s místopředsedou Senátu J. Rumlem, místopředsedou Senátu M. Topolánkem a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost P. Smutným

PŘIJETÍ V ČELE S PŘEDSEDOU SENÁTU

10. 1. Oběd pořádaný předsedou Senátu P. Pithartem na počest předsedy Konventu EU V. Giscarda d´Estainga za účasti 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky, předsedy Výboru pro evropskou integraci J. Skalického, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba a místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost F. Kroupy
17. 1. Přijetí generálního tajemníka Meziparlamentní unie A. B. Johnssona předsedou Senátu P. Pithartem
22. 1. Oběd pořádaný předsedou Senátu P. Pithartem pro předního kubánského disidenta Oswalda Payá Sardiňase za účasti místopředsedy Senátu J. Rumla a předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba
30. 1. Přijetí předsedy vlády Irské republiky B. Aherna předsedou Senátu P. Pithartem spolu s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou, místopředsedy Senátu J. Rumlem, L. Svobodou a M. Topolánkem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým, místopředsedkyní téhož výboru H. Rögnerovou a členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu a petice J. Moserovou
31. 1. Tradiční novoroční setkání předsedy Senátu P. Pitharta s diplomatickým sborem
31. 1. Přijetí předsedy Evropského parlamentu P. Coxe předsedou Senátu P. Pithartem spolu s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou, místopředsedy Senátu L. Svobodou a M. Topolánkem, předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým a místopředsedkyní téhož výboru H. Rögnerovou a senátorkou J. Moserovou
19. 2. Pracovní snídaně předsedy Senátu P. Pitharta s předsedou Světové asociace vydavatelů novin T. Baldingem
21. 2. Přijetí ministra zahraničních věcí Polské republiky W. Cimoszewicze předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedou Senátu P. Sobotkou, místopředsedy Senátu J. Rumlem, L. Svobodou a M. Topolánkem a senátory J. Novotným a P. Smutným
24. 2. Přijetí bývalého premiéra Nizozemského království V. Koka předsedou Senátu P. Pithartem
25. 2. Přijetí viceprezidenta Baden-Württembergische Bank H. Mahra předsedou Senátu P. Pithartem
17. 3. Přijetí předsedy Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace G. N. Selezněva předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedou Ústavně - právního výboru E. Outratou a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Horákem
23. 4. Přijetí ministryně zahraničních věcí Lotyšské republiky S. Kalniete předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedy Senátu J. Rumlem a L. Svobodou, předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem, členem Výboru pro evropskou integraci V. Kulhánkem a senátorkou H. Rögnerovou
24. 3. Přijetí ministryně vlády Francouzské republiky pověřené evropskými záležitostmi N. Lenoirové předsedou Senátu P. Pithartem spolu s členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zieleniecem a členem Výboru pro evropskou integraci M. Škaloudem
28. 3. Přijetí místopředsedy Senátu Malajsie Gapara bin Gurroha předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedy Senátu J. Rumlem a L. Svobodou
9. 4. Přijetí zastupitele Ekonomické a kulturní kanceláře Taipei v Praze Roye Y.Y. Wu předsedou Senátu P. Pithartem
24. 4. Přijetí ministra zahraničních věcí Ukrajiny A. Zlenka předsedou Senátu P. Pithartem spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, místopředsedkyní Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerovou, předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a místopředsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Fenclem a členem Výboru pro evropskou integraci V. Kulhánkem
24. 4. Přijetí předsedy vlády Dánského království A. F. Rasmussena předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedy Senátu L. Svobodou a M. Topolánkem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem a místopředsedkyní Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerovou
28. 4. Přijetí ministra zahraničních věcí Francouzské republiky D. de Villepina předsedou Senátu P. Pithartem spolu s předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým, členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zieleniecem a členem Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí M. Pelcem
21. 5. Přijetí ministra zahraničních věcí Republiky Slovinsko D. Rupela předsedou Senátu P. Pithartem spolu s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým, místopředsedkyní téhož výboru H. Rögnerovou, místopředsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Fenclem a členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Moserovou
27. 5. Pracovní snídaně předsedy Senátu P. Pitharta se spolupředsedou parlamentního klubu Strany zelených Evropského parlamentu D. Cohn-Benditem
28. 5. Bujanov – Nové Hrady - setkání předsedy Senátu P. Pitharta s předsedou Spolkové rady Rakouské republiky H. Höselem za účasti místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Pospíšila a člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice M. Dvořáka
29. 5. Přijetí předsedy Evropského parlamentu P. Coxe předsedou Senátu P. Pithartem
6. 6. Přijetí prezidenta Slovenské republiky R. Schustera předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedkyní Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerovou a členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Moserovou
11. 6. Přijetí vodního komisaře Ministerstva národních infrastruktur Státu Izrael S. Tala předsedou Senátu P. Pithartem
5. 9. Přijetí kancléře Spolkové republiky Německo G. Schrödera předsedou Senátu P. Pithartem
18. 9. Přijetí senátora Chilské republiky G. Valdése předsedou Senátu P. Pithartem
30. 9. Přijetí předsedy vlády Polské republiky L. Millera předsedou Senátu P. Pithartem a místopředsedy Senátu J. Rumlem a L. Svobodou za účasti senátorů E. Matykiewicze a J. Zosera
1. 10. Přijetí zástupce Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze Ssu-Tsun Shena předsedou Senátu P. Pithartem
6. 10. Slavnostní večeře pro účastníky V. zasedání Asociace evropských senátů pořádaná předsedou Senátu P. Pithartem
21. 10. Přijetí předsedy vlády Estonské republiky J. Partse předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedou Senátu L. Svobodou, místopředsedou Ústavně-právního výboru E. Outratou, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem, místopředsedou Výboru pro evropskou integraci J. Šulou a členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Pavlatou
31. 10. Přijetí předsedy vlády Norského království K. M. Bondevika předsedou Senátu P. Pithartem spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, místopředsedkyní Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerovou, členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Doubravou a členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Pavlatou
18. 11. Přijetí prezidenta National Endowment for Democracy C. Gershmana předsedou Senátu P. Pithartem
19. 11. Oběd pořádaný pro ministra v Úřadu prezidenta Jihoafrické republiky E. Goolama Pahada předsedou Senátu P. Pithartem za účasti místopředsedy Ústavně-právního výboru E. Outraty, místopředsedkyně Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerové, členů Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Lišky a J. Kani a místopředsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku M. Štěcha

PŘIJETÍ VELVYSLANCŮ PŘEDSEDOU SENÁTU

26. 2. Přijetí velvyslance Vietnamské socialistické republiky v ČR Doan Thanga předsedou Senátu P. Pithartem
5. 3. Přijetí velvyslance Ruské federace v ČR I. S. Savolského předsedou Senátu P. Pithartem
19. 3. Přijetí velvyslance Francouzské republiky J. de Zorziho předsedou Senátu P. Pithartem
22. 4. Přijetí velvyslankyně Nizozemského království I. L. van Veldhuizen – Rothenbücher předsedou Senátu P. Pithartem
29. 5. Přijetí velvyslance Spojených států amerických v ČR C. R. Stapletona předsedou Senátu P. Pithartem
29. 7. Přijetí velvyslance, vedoucího Delegace Evropské komise v ČR R. Cibriana předsedou Senátu
5. 8. Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Italské republiky v ČR G. Radicatiho předsedou Senátu P. Pithartem
18.9. Přijetí velvyslance Chilské republiky R. Conchy předsedou Senátu P. Pithartem
16. 10. Přijetí velvyslance Chilské republiky R. Conchy předsedou Senátu P. Pithartem
17. 10. Přijetí velvyslance Brazilské federativní republiky A. E. de Alencastra Massoty předsedou Senátu P. Pithartem
18. 11. Přijetí velvyslance Argentinské republiky v ČR J. E. Fleminga a velvyslance Brazilské federativní republiky v ČR A. E. de Alencastra Massota předsedou Senátu P. Pithartem za účasti senátorů, kteří se zúčastnili návštěvy Paraguajské republiky, Brazilské federativní republiky a Argentinské republiky – místopředsedy Senátu J. Rumla, předsedy Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu a člena Výboru pro evropskou integraci A. Jílka, člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice M. Dvořáka
24. 11. Přijetí velvyslance Paraguayské republiky v ČR O. Cabella Sarubbiho předsedou Senátu P. Pithartem

PŘIJETÍ MÍSTOPŘEDSEDŮ SENÁTU

20. 1. Přijetí parlamentního státního podtajemníka pro dopravu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska D. Jamiesona místopředsedou Senátu J. Rumlem spolu s členkou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu S. Paukrtovou
6. 2. Přijetí ministra zahraničních věcí Svazové republiky Jugoslávie G. Svilanoviče místopředsedou Senátu J. Rumlem spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, členy téhož výboru J. Doubravou a P. Smutným, místopředsedkyní Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerovou, členem téhož výboru V. Kulhánkem a členem Ústavně-právního výboru J. Stodůlkou
24. 3. Oběd místopředsedy Senátu J. Rumla s exilovou prezidentkou Rady Běloruské národní republiky I. Survillou za účasti předsedy Mandátového a imunitního výboru a člena Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku J. Hadravy
1. 4. Přijetí předsedy Národní rady Rakouské republiky A. Khola 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou spolu s předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem, členem téhož výboru J. Kaňou, členkou Výboru pro evropskou integraci A. Gajdůškovou a členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Moserovou
6. 5. Přijetí delegace Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky vedené jejím předsedou J. Drgoncem 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou spolu s předsedkyní Ústavně-právního výboru D. Lastoveckou
23. 5. Přijetí předsedy vlády Slovenské republiky M. Dzurindy 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost P. Smutným, předsedkyní Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí J. Seitlovou, předsedou Stálé komise pro Ústavu ČR a parlamentní procedury J. Stodůlkou a členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Moserovou
26. 5. Přijetí zaměstnanců královských paláců Velké Británie 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou
1. 7. Přijetí delegace chirurgů – reprezentantů organizace International College of Surgeons z Japonska, Anglie, Holandska, Řecka a Německa 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou
1. 7. Přijetí delegace Výboru pro zahraniční věci a evropskou integraci Senátu Polské republiky 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou
9. 7. Přijetí ministra zahraničních věcí Guatemalské republiky E. A. Gutiérreze Giróna místopředsedou Senátu J. Rumlem
17. 7. Pracovní večeře pořádaná místopředsedou Senátu J. Rumlem pro předsedu Legislativního shromáždění provincie Alberta (Kanada) K. Kowalského za účasti místopředsedy Ústavně-právního výboru E. Outraty
1. 9. Oběd pořádaný 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou pro generálního tajemníka Rady Evropy W. Schwimmera
8. 9. Setkání místopředsedy Senátu J. Rumla s demokraticky zvolenými obecními zastupiteli Běloruska
17. 9. Přijetí místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Laoské lidově demokratické republiky S. Lengsavada místopředsedou Senátu L. Svobodou spolu se členkou Ústavně-právního výboru V. Domšovou a členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Pavlatou
30. 9. Přijetí místopředsedy vlády Slovenské republiky pro evropskou integraci, lidská práva a menšiny P. Csákyho místopředsedou Senátu J. Rumlem za účasti senátorů M. Mejstříka a J. Pavlaty

PŘIJETÍ VELVYSLANCŮ MÍSTOPŘEDSEDY SENÁTU

17. 1. Přijetí velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR A. F. Pringleové místopředsedou Senátu M. Topolánkem
23. 1. Přijetí velvyslance Slovenské republiky v ČR L. Balleka místopředsedou Senátu M. Topolánkem
30. 1. Přijetí velvyslance Řecké republiky v ČR E. Karayannise místopředsedou Senátu M. Topolánkem
6. 2. Oběd pořádaný místopředsedou Senátu J. Rumlem pro velvyslankyni Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR A. F. Pringleovou
19. 3. Přijetí velvyslance Spolkové republiky Německo M. Libala místopředsedou Senátu M. Topolánkem
24. 3. Přijetí velvyslance Uruguayské východní republiky v ČR P. Vidala Salaberryho místopředsedou Senátu J. Rumlem
8. 4. Přijetí velvyslance Kyrgyzské republiky v ČR se sídlem ve Vídni A. Djekshenkulova 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou za účasti předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána
21. 5. Přijetí velvyslance Čínské lidové republiky v ČR Tang Guoqianga místopředsedou Senátu M. Topolánkem
23. 5. Přijetí velvyslance Ruské federace v ČR I. S. Savolského místopředsedou Senátu M. Topolánkem
28. 5. Přijetí velvyslance Spojených států amerických v ČR C. R. Stapletona místopředsedou Senátu M. Topolánkem
24. 6. Přijetí velvyslance Suverénního řádu Maltézských rytířů M. Turnauera místopředsedou Senátu J. Rumlem
1. 7. Přijetí rady velvyslanectví Japonska v ČR T. Kuboty 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou
9. 7. Oběd pořádaný místopředsedou Senátu M. Topolánkem pro velvyslance Maďarské republiky v ČR K. Forraie
24. 7. Přijetí velvyslankyně Portugalské republiky A. Martinho místopředsedou Senátu M. Topolánkem
28. 8. Přijetí velvyslance Italské republiky G. Ridicatiho místopředsedou Senátu M. Topolánkem
16. 10. Přijetí velvyslance Kyrgyzské republiky A. Djekshenkulova 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou
22. 10. Přijetí velvyslance Spojených států amerických v ČR C. R. Stapletona místopředsedou Senátu M. Topolánkem
6. 11. Přijetí vedoucího Delegace Evropské komise v ČR R. Dreyera 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou
13. 11. Přijetí velvyslance Turecké republiky v ČR S. C. Duatepeho místopředsedou Senátu M. Topolánkem

PŘIJETÍ VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

5. 2. Přijetí velvyslance Ruské federace v ČR I. S. Savolského předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
5. 2. Přijetí velvyslankyně Portugalské republiky A. Martinhové předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
12. 2. Přijetí velvyslance Republiky Peru v ČR A. R. Patina Alvístura předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
12. 2. Přijetí velvyslance Čínské lidové republiky v ČR T. Guoqianga předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
13. 2. Přijetí zástupce velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska M. Tathama předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
19. 2. Pracovní snídaně předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba s litevskou delegací vedenou státním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí Litevské republiky G. Čekuolisem a státním tajemníkem Ministerstva obrany Litevské republiky P. Malakauskasem za účasti místopředsedů výboru F. Kroupy a J. Pospíšila
19. 2. Přijetí velvyslance Rakouské republiky K. Daudlebského předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
26. 2. Přijetí velvyslance Španělska v ČR S. Cabanase Ansoreny předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
27. 2. Přijetí velvyslankyně Lotyšské republiky v ČR I. Šulcy předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
11. 3. Přijetí člena Výboru pro Evropskou unii Národního shromáždění Francouzské republiky N. Duponta-Aignana předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem spolu s místopředsedou výboru J. Zoserem a členy výboru J. Horákem a P. Smutným
18. 3. Pracovní oběd pořádaný místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Pospíšilem pro delegaci Výboru pro obranu, veřejný pořádek a národní bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu Rumunska vedenou jejím předsedou R. Ionescem za účasti členů Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Kani, J. Lišky a P. Smutného
24. 3. Přijetí francouzské delegace (doprovod ministryně vlády Francouzské republiky pověřené evropskými záležitostmi N. Lenoirové) předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem a místopředsedkyní Mandátového a imunitního výboru A. Palečkovou
10. 4. Přijetí velvyslance Francouzské republiky v ČR J. de Zorzi předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
24. 4. Oběd pořádaný předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem pro delegaci Legislativního dvoru Tchaj-wanu za účasti předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku J. Julínka, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zosera, člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Horáka, členky Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku A. Palečkové a člena výboru R. Sequense
29. 4. Přijetí ministra obrany Albánské republiky P. Majka předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem spolu s místopředsedy výboru J. Pospíšilem aj. Zoserem a členem téhož výboru P. Smutným
30. 4. Přijetí velvyslankyně Estonské republiky v ČR Eve-Külli Kala předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
7. 5. Oběd pořádaný předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem pro delegaci Společného výboru pro zpravodajské služby, bezpečnost a tajemství státu Parlamentu Italské republiky vedenou jejím předsedou E. Biancem, za účasti členů výboru J. Doubravy a J. Lišky
15. 5. Přijetí studentů Fakulty mezinárodních vztahů Univerzity G. Washingtona předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
15. 5. Přijetí velvyslance Republiky Slovinsko v ČR D. Mirošiče předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
22. 5. Přijetí velvyslance Turecké republiky v ČR S. Cenka Duatepeho předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
28. 5. Přijetí velvyslance Republiky Slovinsko v ČR D. Mirošiče předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
11. 6. Setkání představitelů NATO Defence College (NDC) Rome v čele s generálporučíkem Jean-Paulem Raffennem a absolventů Senior Course se zástupci Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost – místopředsedou výboru J. Zoserem a členem výboru J. Doubravou
17. 6. Přijetí velitele Ozbrojených sil Turecké republiky generála Hilmi Özköka předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem spolu s místopředsedou výboru F. Kroupou
1. 7. Setkání delegace Výboru pro zahraniční věci a evropskou integraci Senátu Polské republiky s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, s místopředsedy výboru F. Kroupou a J. Zoserem a členy výboru J. Kaňou a J. Liškou
9. 7. Přijetí delegace Národní válečné školy Nigerijské federativní republiky předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, spolu s místopředsedou výboru J. Zoserem a členem výboru J. Kaňou
17. 7. Přijetí předsedy Legislativního shromáždění provincie Alberta (Kanada) K. Kowalského předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem spolu s místopředsedy výboru F. Kroupou, J. Zoserem a členem výboru J. Horákem
23. 9. Přijetí státního ministra zahraničních věcí Indické republiky D. Singha předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem spolu s místopředsedou výboru F. Kroupou
7. 10. Setkání studentů z britské Královské akademie obrany s místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem a členem výboru P. Smutným
30. 10. Přijetí velvyslance Brazilské federativní republiky A. E. de Alencastro Massota předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
13. 11. Přijetí velvyslance Japonska v ČR K. Takahashiho předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
2. 12. Setkání předsedy Velkého výboru Parlamentu Finské republiky V. Itälä s místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem a se členy výboru J. Doubravou a J. Horákem
2. 12. Setkání předsedy zahraničního výboru Parlamentu Norského království T. Jaglanda s místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem a se členy výboru J. Doubravou a J. Horákem

PŘIJETÍ VÝBORU PRO EVROPSKOU INTEGRACI

27. 1. Přijetí člena Evropského parlamentu K. T. Virrankoskiho místopředsedou Výboru pro evropskou integraci L. Sefzigem a členem výboru M. Škaloudem
5. 3. Přijetí ministra pro evropskou integraci Chorvatské republiky N. Mimici předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým spolu s místopředsedy výboru H. Rögnerovou, J. Šulou a členy výboru A. Jílkem, V. Kulhánkem, E. Matykiewiczem a M. Škaloudem
8. 4. Přijetí předsedkyně Výboru pro evropskou integraci Národní rady Slovenské republiky M. Beňové předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým spolu s místopředsedou výboru L. Sefzigem a členy výboru A. Gajdůškovou, A. Jílkem, E. Matykiewiczem, M. Škaloudem a K. Tejnorou
20. 5. Přijetí delegace Evropského výboru Sejmu Polské republiky předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým spolu s místopředsedou výboru L. Sefzigem a členy výboru A. Jílkem, E. Matykiewiczem a M. Škaloudem
13. 6. Setkání místopředsedy Výboru pro evropskou integraci L. Sefziga s poslankyní Evropského parlamentu Miet Smet
1. 7. Setkání delegace Výboru pro zahraniční věci a evropskou integraci Senátu Polské republiky s předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým a členy výboru A. Gajdůškovou, A. Jílkem a M. Škaloudem
3. 7. Oběd pořádaný předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým pro velvyslance, vedoucího Delegace Evropské komise R. Cibriana za účasti členů výboru A. Gajdůškové, V. Kulhánka, E. Matykiewicze, M. Škalouda a K. Tejnory
27. 11. Setkání místopředsedy Výboru pro evropskou integraci L. Sefziga se členy drážďanského Politického kruhu mladých
2. 12. Setkání předsedy Velkého výboru Parlamentu Finské republiky V. Itälä s předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým a místopředsedou výboru J. Šulou
2. 12. Večeře pro předsedu Velkého výboru Parlamentu Finské republiky V. Itälä pořádaná předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým za účasti místopředsedy výboru J. Šuly a člena výboru K. Tejnory
18. 12. Pracovní oběd pořádaný předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým na počest profesora mezinárodních vztahů na London School of Economics Ch. Cokera za účasti členů Výboru pro evropskou integraci E. Matykiewicze a M. Škalouda

PŘIJETÍ VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

15. 5. Přijetí delegace Výboru pro regionální rozvoj Parlamentu Maďarské republiky vedené předsedou výboru G. Szabó předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdlem a dalšími členy výboru
4. 6. Oběd pořádaný předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdlem pro delegaci Výboru pro územní rozvoj Národní rady Slovenské republiky vedenou M. Hortem za účasti místopředsedů výboru P. Eyberta, a V. Schovánka
4. 6. Setkání členů Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí s delegací Výboru pro územní rozvoj Národní rady Slovenské republiky vedenou M. Hortem
26. 6. Pracovní oběd podávaný místopředsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí P. Eybertem pro delegaci Výboru pro průmyslovou politiku Rady federace Ruské federace
17. 7. Přijetí předsedy Legislativního shromáždění provincie Alberta (Kanada) K. Kowalského předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdlem spolu s místopředsedy výboru J. Seitlovou, V. Schovánkem a členem výboru J. Mitlenerem

PŘIJETÍ VÝBORU ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍHO

7. 2. Přijetí prezidenta Mezinárodní unie soudních exekutorů a zaměstnanců soudu J. Isnarda předsedkyní Ústavně-právního výboru D. Lastoveckou spolu s místopředsedy výboru R. Falbrem a E. Outratou
6. 5. Přijetí delegace Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky vedené jejím předsedou J. Drgoncem předsedkyní Ústavně-právního výboru D. Lastoveckou a dalšími členy výboru
7. 5. Setkání členů Ústavně-právního výboru Senátu PČR s delegací Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky
14. 5. Přijetí delegace Právního výboru Německého spolkového sněmu vedenou předsedou výboru A. Schmidtem předsedkyní Ústavně-právního výboru D. Lastoveckou, členy výboru O. Feberem, J. Kubínem, J. Stodůlkou, J. Volným, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem a členem téhož výboru J. Doubravou
17. 7. Přijetí předsedy Legislativního shromáždění provincie Alberta (Kanada) K. Kowalského místopředsedou Ústavně-právního výboru E. Outratou

PŘIJETÍ VÝBORU PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

3. 6. Pracovní oběd pořádaný předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku T. Julínkem pro delegaci Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální věci a bydlení Národní rady Slovenské republiky za účasti členů výboru D. Filipiové, J. Novotného, Z. Roithové a V. Vavrouška
19. 6. Přijetí zástupců Populačního fondu OSN (UNFPA) členy Podvýboru pro rodinnou politiku Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

PŘIJETÍ VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

17. 6. Pracovní oběd pořádaný místopředsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Fenclem pro delegaci Hospodářského výboru Parlamentu Finské republiky vedenou předsedou výboru J. Skinnarim za účasti místopředsedy výboru E. Škrabiše a členů výboru B. Čady, F. Kopeckého, S. Paukrtové a J. Rückla
11. 9. Pracovní oběd předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána, místopředsedů výboru J. Fencla, E. Škrabiše a členů výboru I. Bárka a B. Čady s delegací zemědělského výboru Lidového shromáždění Bulharska vedené místopředsedou výboru R. Misou
1. 10. Přijetí delegace Zemědělského výboru Národní rady Slovenské republiky vedené jejím předsedou M. Maxonem místopředsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu E. Škrabišem a členy výboru I. Bárkem a B. Čadou
5. 11. Přijetí delegace Komise pro obchod, hospodářství a turistiku Senátu Španělského království vedené předsedou José Seguí Díazem předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem spolu s místopředsedy výboru J. Fenclem a E. Škrabišem a členy výboru S. Paukertovou, I Bárkem a B. Čadoup>
25. 11. Pracovní večeře delegace britské Parlamentní rady pro bezpečnost dopravy (PACTS) vedené výkonným ředitelem R. Giffordem s předsedkyní Podvýboru pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích S. Paukrtovou a dalšími členy podvýboru

PŘIJETÍ VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

26. 2. Pracovní oběd komisaře Rady Evropy pro lidská práva v ČR A. Gil Roblese s předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice F. Mezihorákem za účasti místopředsedy výboru D. Kroupy a členky výboru J. Moserové
1. 4. Přijetí účastníků evropského programu The German Marshall Fund of the US členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice M. Mejstříkem
22. 5. Pracovní oběd pořádaný předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice F. Mezihorákem pro delegaci Výboru pro kulturu, mládež, vzdělávání, média a sport Evropského parlamentu za účasti místopředsedů výboru V. Jehličky, V. Roubíčka a členky výboru J. Moserové
27. 5. Přijetí delegace Výboru pro vzdělání Parlamentu Švédského království vedené předsedou výboru J. Björkmanem F. Mezihorákem, předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za účasti člena téhož výboru Z. Bárty
24. 6. Přijetí zástupců makedonských institucí spojených s problematikou občanské výchovy a výchovy k demokracii zapojených do projektu Občanská výchova v Makedonii místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice V. Jehličkou a V. Roubíčkem a členem výboru M. Mejstříkem
5. 11. Pracovní oběd velvyslance Státu Izrael v ČR A. Avnona s předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice F. Mezihorákem, místopředsedy výboru V. Jehličkou a D. Kroupou a členy výboru Z. Bártou a M. Dvořákem
6. 11. Pracovní oběd velvyslance Vietnamské socialistické republiky v ČR Bui Khac Buta za účasti F. Mezihoráka, předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a členů výboru J. Pavlaty a J. Zlatušky
4. 12. Pracovní oběd členů Výboru pro vědu, technologii a životní prostředí Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky s předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice F. Mezihoráka a členy výboru J. Pavlatou, J. Zlatuškou a J. Moserovou

PŘIJETÍ STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO ÚSTAVU ČR A PARLAMENTNÍ PROCEDURY

17. 7. Přijetí předsedy Legislativního shromáždění provincie Alberta (Kanada) K. Kowalského předsedou Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury J. Stodůlkou

PŘIJETÍ STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO PRÁCI KANCELÁŘE SENÁTU

13. 11. Pracovní oběd předsedy Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu A. Jílka, členů komise D. Filipiové a R. Harazina se zástupci Společného výboru obou komor pro služby Kanceláře Parlamentu Irské republiky vedené předsedou výboru J. Dennehym

PŘIJETÍ SENÁTORŮ

8. 4. Přijetí předsedkyně Výboru pro evropskou integraci Národní rady Slovenské republiky M. Beňové delegátem Senátu v Konventu EU J. Zieleniecem
28. 5. Pracovní oběd předsedy ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou obranu a bezpečnost se členy Stálé delegace PČR do Shromáždění Západoevropské unie

PŘIJETÍ VEDOUCÍHO KANCELÁŘE SENÁTU

5. 3. Setkání státního tajemníka Ministerstva pro vztahy s Parlamentem Rumunska T. Bobise s vedoucím Kanceláře Senátu P. Pelantem
14. – 17. 5. Návštěva ředitele Spolkové rady Německo D. Brouëra na pozvání vedoucího Kanceláře Senátu P. Pelanta
25. – 26. 6. Návštěva vedoucího Kanceláře Národní rady Slovenské republiky M. Záluszkého na pozvání vedoucího Kanceláře Senátu P. Pelanta