Celkový přehled návrhů zákonů a mezinárodních smluv projednaných v roce 2003

  počet čísla senátních tisků
Ústavní zákony - celkem 1  
Schváleno    
zamítnuto    
pozměňovací návrhy 1 87
Návrhy zákonů - celkem 107  
nezabývat se 24 4, 7, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 53, 57, 83, 84, 91, 93, 103, 104, 108, 114, 124, 128, 184, 186, 222, 226
schváleno 50 3, 5, 6, 49, 44, 45, 48, 54, 80, 85, 88, 89, 92, 105, 107, 110, 111, 112, 115, 126, 130, 132, 133, 134, 137, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 185, 191, 192, 193, 194, 210, 212, 213, 214, 216, 217, 220, 221, 224, 225, 229
zamítnuto 3 94, 125, 167
pozměňovací návrhy 24 2, 9, 47, 55, 56, 86, 98, 106, 113, 127, 129, 131, 135, 136, 156, 157, 169, 178, 195, 211, 215, 219, 223, 227
nepřijato usnesení 6 46, 90, 109, 116, 117, 174
Mezinárodní smlouvy - celkem 38  
dán souhlas k ratifikaci 36 11, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 158, 160, 161, 162, 165, 202
nedán souhlas k ratifikaci    
vysloven souhlas 2 67, 139
Senátní návrhy - celkem 5  
schváleno 3 337 – 2. f.o., 76, 81
zamítnuto 2 22, 34
vzat zpět    
Vrácené zákony (včetně ústavních) znění Senátu znění PS zákon nepřijat
zákony vrácené s pozměňovacími návrhy 2, 47, 55, 86, 127, 129, 136, 157, 169, 178, 195, 211, 215, 227 9, 56, 98, 113, 131, 135, 156, 219, 223 87
zamítnuté zákony   125, 167 94