Mandátový a imunitní výbor v roce 2003

Má 12 členů, pod vedením předsedy senátora Jana Hadravy bylo v průběhu roku svoláno 5 schůzí. V disciplinárním řízení byl projednán 1 dopravní přestupek senátora. Výbor dále projednával a doporučil 2 žádosti o vyslovení souhlasu s trestním stíhání senátora a projednal návrh senátního návrhu zákona. Na poslední schůzi byla ověřena platnost mandátů 2 nově zvolených senátorů.

Mandátový a imunitní výbor Senátu vede evidenci a uschovává oznámení veřejných funkcionářů (poslanci, členové vlády a vedoucí dalších ústředních správních orgánů), předložených dle § 5, 6 a 7 zákona ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s odst. 2 § 8 tohoto zákona umožňuje každému občanu, na základě jeho písemné žádosti, nahlédnout do těchto oznámení. Nahlížení se koná vždy každé první pondělí v měsíci od 14 do 16 hod. V roce 2003 přišlo celkem 47 zájemců – mimo 2 pouze mediální pracovníci.