Zahraniční cesty delegací Senátu, orgánů Senátu a senátorů v roce 2002

Stálá delegace PČR do ZEU

3. - 4.2. Belgické království - Brusel - účast členů Stálé delegace PČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu O. Dočekala a V. Matušky na zasedání Výboru pro obranu, Výboru pro technologii, letectví a kosmonautiku a Výboru předsedů ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
3. - 6.3. Španělské království - Madrid - účast členů Stálé delegace PČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu O. Dočekala a V. Matušky na kolokviu Vybavení evropských bezpečnostních sil - přednosti a nedostatky a na zasedání Výboru pro obranu ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
6. - 8.3. Španělské království - Sevilla - účast člena Stálé delegace PČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu O. Dočekala na zasedání Výboru pro obranu ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
5. - 6.5. Francouzská republika - Paříž - účast člena Stálé delegace PČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu V. Matušky na zasedání Výboru pro parlamentní vztahy a styk s veřejností ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
14. - 17.5. Španělské království - Madrid - Zaragoza - účast člena Stálé delegace PČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu O. Dočekala na zasedání Výboru pro obranu a Výboru pro technologii, letectví a kosmonautiku ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
2. - 6.6. Francouzská republika - Paříž - účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu O. Dočekala a V. Matušky na 1. části 48. řádného plenárního zasedání ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou obranu a bezpečnost
9. – 10.10. Portugalská republika – Oeiras – účast člena Stálé delegace PČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu O. Dočekala na zasedání Výboru pro obranu ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
14. – 15.10. Francouzská republika – Paříž – účast člena Stálé delegace PČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu V. Matušky na zasedání Výboru pro parlamentní vztahy a styk s veřejností ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
3. – 5.11. Francouzská republika – Paříž – účast členů Stálé delegace PČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu O. Dočekala a V. Matušky na zasedání ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu s představiteli Dumy Ruské federace
7. – 9.10. Portugalská republika – Lisabon – účast členů Stálé delegace PČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu O. Dočekala a V. Matušky na konferenci Evropa a Středomoří pořádané ZEU – Prozatímním shromážděním pro evropskou obranu a bezpečnost

Stálá delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

6. - 7.1. Francouzská republika - Paříž - účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
20. - 25.1. Francouzská republika - Štrasburk - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy, J. Jařaba, F. Mezihoráka a A. Palečkové na 1. řádném zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
17. - 19.3. Francouzská republika - Paříž - účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
21. - 26.4 Francouzská republika - Štrasburk - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba, A. Palečkové, F. Kroupy a F. Mezihoráka na 2. řádném zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
16. - 17.5. Francouzská republika - Paříž - účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
25. - 27.5. Švýcarsko - Luzern - účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na zasedání Výboru pro migraci, uprchlíky a demografii Parlamentního shromáždění Rady Evropy
23. - 28.6. Francouzská republika - Štrasburk - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba, F. Mezihoráka a A. Palečkové na 3. řádném zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
1. - 2.9. Francouzská republika - Paříž - účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
21. - 27.9. Francouzská republika - Štrasburk - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba, F. Kroupy, F. Mezihoráka a A. Palečkové na 4. řádném zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
29. 9. - 1.10. Lucembursko - Mondorf-les-Bains - účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na konferenci Média v demokratické společnosti: je rovnováha mezi svobodou projevu a ochranou lidských práv možná? - konference byla organizovaná lucemburským předsednictvem Rady Evropy
29. – 30.10. Francouzská republika – Paříž – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na zasedání Výboru pro kulturu, vědu a vzdělání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
21. – 23.11. Italská republika – Benátky – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na zasedání Podvýboru pro kulturní dědictví Parlamentního shromáždění Rady Evropy
15. – 16.12. Francouzská republika – Paříž – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy F. Kroupy na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE

20. - 22.2. Rakouská republika - Vídeň - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Lišky, E. Outraty a J. Šenkýře na plenárním zasedání OBSE a na setkání s vedoucími Stálých misí OBSE
28. 3. - 1.4. Ukrajina - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Lišky a E. Outraty na pozorování parlamentních voleb pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR
5. - 11.7. Spolková republika Německo - Berlín - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Lišky, E. Outraty a J. Šenkýře na výročním zasedání Parlamentního shromáždění OBSE
13. - 16.9. Makedonie - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Lišky a E. Outraty na pozorování parlamentních voleb pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR
3. - 6.10. Bosna a Hercegovina - účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE E. Outraty na pozorování parlamentních voleb pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR
6. – 10.11. Ázerbajdžán - účast člena Stálé delegace PČR pro bezpečnost a spolupráci v Evropě J. Šenkýře na setkání s misí PS OBSE a představiteli Parlamentu Ázerbajdžánu organizovaného PS OBSE

Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO

16. - 19.2. Belgické království - Brusel - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO J. Moserové a V. Maláta na společném zasedání Výboru pro obranu a bezpečnost, Výboru politického a Výboru pro ekonomiku a bezpečnost Parlamentního shromáždění NATO
3. - 7.3. Spojené království Velké Británie a Severního Irska - Londýn - účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO V. Maláta na zasedání Podvýboru pro rozvoj vojenských technologií Parlamentního shromáždění NATO
24. - 28.5. Bulharská republika - Sofie - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO J. Moserové a V. Maláta na jarním zasedání Parlamentního shromáždění NATO
14. – 19.11. Turecká republika – Istanbul – účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO J. Moserové a V. Maláta na výročním zasedání Parlamentního shromáždění NATO

Stálá delegace PČR do Středoevropské iniciativy

18 - 21.4. Makedonie - Skopje - účast člena Stálé delegace PČR do Středoevropské iniciativy I. Havlíčka na výročním zasedání Parlamentního výboru Středoevropské iniciativy
7. – 10.11. Makedonie - Skopje – účast člena Stálé delegace PČR do Středoevropské iniciativy J. Petříka na zasedání Parlamentního shromáždění Středoevropské iniciativy

Stálá delegace PČR do Meziparlamentní unie

18. – 23.11. USA – New York – účast členky Stálé delegace PČR do Meziparlamentní unie J. Seitlové na 57. zasedání Organizace spojených národů

Stálá delegace PČR pro spolupráci s Evropským parlamentem

25. – 26.11. Belgické království – Brusel – účast členů Stálé delegace PČR pro spolupráci s Evropským parlamentem D. Kroupy a L. Sefziga na 16. schůzi Parlamentního výboru přidružení k EU

ZASEDÁNÍ KONVENTU O BUDOUCNOSTI EVROPSKÉ UNIE

27. 2. - 1.3. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece a náhradníka delegáta v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
20. - 22.3. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece a náhradníka delegáta v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
14. - 16.4. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece a náhradníka F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
22. - 24.5. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece a náhradníka delegáta v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
5. - 7.6. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece a náhradníka delegáta v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
20. 6. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece na zasedání pracovní skupiny Konventu Hospodářská vláda Economic Governance
23. - 25.6. Begické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece a náhradníka delegáta v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
28. - 30.6. Francouzská republika - Roquebrune Cap Martin - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zieleniece na konferenci Evropský konvent - budoucnost Evropské unie na pozvání předsednictva Evropské lidové strany
10. - 12.7. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zielenience a náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedáních Konventu o budoucnosti Evropské unie
17.7. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zielenience na pracovním zasedání skupiny Konventu Hospodářská vláda - Economic Governance
22.7. Belgické království - účast náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedání pracovní skupiny Konventu Subsidiarita
29.7. Belgické království - Brusel - účast náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedání pracovní skupiny Konventu Subsidiarita
29.8. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zielenience na zasedání pracovní skupiny Konventu Hospodářská vláda (Economic Governance)
6.9. Belgické království - Brusel - účast náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedání pracovní skupiny Konventu Subsidiarita
11. - 13.9. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zielenience a náhradníka delegáta v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
27.9. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zielenience na zasedání pracovní skupiny Konventu Hospodářská vláda (Economic Governance)
2. - 4.10. Belgické království - Brusel - účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zielenience a náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
27. – 29.10. Belgické království – Brusel – účast delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
6. – 8.11. Belgické království – Brusel – účast J. Zielenience a náhradníka delegáta Senátu v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie
5. – 6.12. Belgické království – Brusel – účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zielenience a náhradníka delegáta v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti EU
19. - 20.12. Belgické království – Brusel – účast delegáta Senátu v Konventu EU J. Zielenience a náhradníka v Konventu EU F. Kroupy na zasedání Konventu o budoucnosti Evropské unie

CESTY DELEGACE SENÁTU

28.3. Ukrajina - Užhorod - účast předsedy Senátu P. Pitharta spolu s místopředsedou Senátu Z. Vojířem a předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí M. Špačkem na slavnostním aktu odhalení busty T. G. Masaryka v Užhorodě na pozvání Společnosti přátel Podkarpatské Rusi
18. - 20.4. Španělské království - Madrid - návštěva předsedy Senátu P. Pitharta spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským, předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým, předsedou Mandátového a imunitního výboru T. Julínkem, předsedou senátorského klubu KDU-ČSL J. Šenkýřem, místopředsedou Ústavně-právního výboru E. Outratou a členem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku M. Coufalem - účast na jednáních s nejvyššími představiteli Španělska
6. - 8.5. Bulharská republika - návštěva předsedy Senátu P. Pitharta společně s předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdlem, členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu K. Korytářem, členem Ústavně-právního výboru J. Stodůlkou, členem Mandátového a imunitního výboru M. Špačkem a členem Výboru pro evropskou integraci V. Šubrtem
9. - 11.5. Chorvatsko - Záhřeb - účast předsedy Senátu P. Pitharta, člena Stálé delegace PČR do PS ZEU V. Matušky a člena Stálé delegace PČR do PS OBSE J. Lišky na Konferenci předsedů evropských parlamentních shromáždění
30.6. Francouzská republika - Darney - účast předsedy Senátu P. Pitharta spolu s předsedou senátorského klubu ODS M. Topolánkem, předsedou senátorského klubu ČSSD L. Svobodou, předsedkyní senátorského klubu US-ODA J. Moserovou, místopředsedou Ústavně-právního výboru J. Šulou a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Liškou na odhalení pamětní desky u příležitosti vyhlášení Dne ozbrojených sil ČR
17 - 22.9. USA - New York - návštěva předsedy Senátu P. Pitharta spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským a členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice D. Kroupou - účast a přednáška na sympoziu President-Librator Tomas Garrigue Masaryk and America a slavnostní odhalení sochy prezidenta T.G. Masaryka ve Washingtonu
23. - 26.9. Finská republika - Helsinky - návštěva předsedy Senátu P. Pitharta, 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky, místopředsedy Výboru pro evropskou integraci E. Lánského, místopředsedy Ústavně-právního výboru E. Outraty a člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Šenkýře na pozvání předsedkyně Parlamentu Finské republiky R. Uosukainen

CESTY PŘEDSEDY SENÁTU

6. - 7.3. Francouzská republika - Paříž - předseda Senátu P. Pithart navštívil Paříž na pozvání předsedy Senátu Francouzské republiky Ch. Ponceleta
16. - 17.4. Maďarská republika - Budapešť - návštěva předsedy Senátu P. Pitharta v rámci prezentace knihy Jací jsme, jednání s prezidentem F. Mádlem a bývalým prezidentem Maďarské republiky A. Gönczem
22. - 24.5. Francouzská republika - Paříž - účast předsedy Senátu P. Pitharta na mezinárodním kolokviu T. G. Masaryk, evropský intelektuál v politice
26. - 28.5. Lotyšská republika - Riga - účast předsedy Senátu P. Pitharta na setkání předsedy Evropského parlamentu P. Coxe s předsedy parlamentů kandidátských zemí do EU
7. - 9.6. Španělské království - Madrid - účast předsedy Senátu P. Pitharta na konferenci předsedů poslaneckých sněmoven a senátů parlamentů EU a kandidátských zemí
27. - 28.6. Republika Slovinsko - Lublaň - účast předsedy Senátu P. Pitharta na 3. zasedání Asociace evropských senátů
26.– 27.11. Belgické království – Brusel – účast předsedy Senátu P. Pitharta na setkání předsedy Evropského parlamentu s předsedy parlamentů kandidátských zemí do EU

CESTY MÍSTOPŘEDSEDŮ SENÁTU

8. - 10.4. Rakouská republika - Vídeň - účast místopředsedy Senátu Z. Vojíře na vernisáži v Českém centru ve Vídni, kde převzal záštitu nad projektem Nekonečný obraz, prezentovaný uměleckou společností Orbis pictus: Europa
15. - 17.5. Francouzská republika - Poitiers - pracovní cesta místopředsedy Senátu Z. Vojíře v rámci projektu Vědeckého střediska ve střední Evropě, setkání se zástupci Senátu Francouzské republiky
2. - 8.6. Republika Slovinsko - Portorož - účast 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky na kongresu FIS 2002
9. - 13.6. Ruská federace - Jekatěrinburg - Čeljabinsk - účast 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána, místopředsedy výboru I. Havlíčka a členky výboru S. Paukrtové na otevření Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu
20. - 29.6. Kyrgyzská republika - Republika Kazachstán - návštěva 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky a delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu ve složení předseda výboru M. Balabán, místopředseda I. Havlíček a člen výboru A. Jílek na pozvání předsedů Senátů - účast na Česko-kazašsko-kyrgyzském podnikovém fóru, setkání s krajany a rezortními ministry
29.10. SRN – Eging Amsee – Setkání 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky se starostou a regionálními zástupci města Eging Amsee

ZAHRANIČNÍ CESTY VÝBORŮ A KOMISÍ SENÁTU

31. 1. – 1.2. Maďarská republika - Budapešť - účast místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost V. Matušky a místopředsedkyně Výboru pro evropskou integraci J. Moserové na pravidelné schůzce předsedů zahraničních, branně-bezpečnostních a integračních výborů Polské republiky, Maďarské republiky, Slovenské republiky a České republiky
18.– 20.11. Republika Slovinsko – Lublaň – návštěva předsedy Výboru pro evropskou integraci J. Skalického a členů výboru J. Fencla, L. Sefziga a členů Ústavně-právního výboru J. Doubravy a V. Kulhánka na pozvání předsedy Komise pro mezinárodní vztahy a evropské záležitosti Národní rady Republiky Slovinsko F. Batagleje
18. - 20.7. Rakouská republika - Alpbach - účast místopředsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí P. Smutného, člena téhož výboru S. Bělehrádka a členů Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu A. Jílka, A. Nováka a E. Škrabiše na konferenci Rozvoj a obnova venkova

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

18. - 20.2. Belgické království - účast delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve složení předseda výboru M. Žantovský, místopředsedové výboru V. Matuška a J. Pospíšil a člen výboru O. Dočekal na jednáních s představiteli EU, Evropského parlamentu a NATO
4. - 6 3. Španělské království - Madrid - účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovského na konferenci předsedů zahraničních výborů členských a kandidátských zemí EU
28. 4. - 5.5. USA - Cambridge - účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovského na konferenci Zničení terorismu: nové koncepce a postoje pro vytvoření vzájemně závislého světa
15. – 18.5. Belgické království - Brusel - Mons - účast místopředsedů Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost V. Matušky, J. Pospíšila, člena výboru J. Lišky, místopředsedů Ústavně-právního výboru R. Falbra, E. Outraty, J. Šuly, členů Ústavně-právního výboru J. Doubravy, O. Febera a J. Kubery, místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Seitlové a člena výboru V. Schovánka na jednání s představiteli NATO v Bruselu a SHAPE v Mons, návštěva centrály NATO
2. – 6.6. Litevská republika - Lotyšská republika - Estonská republika - účast delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve složení předsedové výboru M. Žantovský, místopředseda výboru F. Kroupa, J. Pospíšil a člen výboru J. Horák na jednání s partnerskými výbory parlamentů a na jednání s představiteli ministerstev zahraničních věcí a obrany
23. - 26.6. Izrael - účast delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve složení předseda výboru M. Žantovský, místopředsedové výboru V. Matuška, J. Pospíšil a člen výboru M. Špaček na jednání s partnerskými výbory Parlamentu Izraele a představiteli dalších státních institucí
8. - 12.7. Španělské království - San Sebastian - účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovského na XIV. mezinárodním semináři ke střední Evropě
28. 7. - 1.8. Irská republika - Glenties - účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovského na slavnostním zahájení letní školy Patrika Mc Gilla v Glenties, setkání s předsedou Evropského parlamentu P. Coxem
15. - 18.9. Italská republika - Bologna - účast člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba na zasedání Kolegia Magny Charty Universitatum
2. - 3.10. Belgické království - Brusel - účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovského na konferenci Praha 2002: výzva a změna pro NATO

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

22. - 25.4. Norské království - Oslo - účast delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve složení V. Jehlička, D. Kroupa, J. Šenkýř a V. Vašínková na jednání s partnerskými výbory Parlamentu Norského království a na jednání s představiteli Ministerstva školství a kultury
24. - 30.5. Gruzie - Tbilisi - účast delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve složení předseda výboru F. Mezihorák, místopředseda výboru V. Jehlička a členové výboru Z. Bárta a M. Dvořák na jednání s partnerskými výbory Parlamentu Gruzie
30. - 7.8. Chile - účast delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve složení předseda výboru F. Mezihorák, místopředseda J. Kaňa, členové výboru J. Pavlata a A. Petráš na jednání s partnerskými výbory Parlamentu Chile, návštěva škol a institucí a neziskových organizací zabývajících se lidskými právy

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

7. - 9 2. Francouzská republika - Paříž - účast místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Petříka na konferenci parlamentů zemí EU Potírání praní špinavých peněz
27.3. SRN - Berlín - účast členky Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu S. Paukrtové na jednání o prezentaci českých firem, regionů a průmyslových zón v Berlíně s BAO Berlin GmbH a ZÚ ČR v Berlíně, která se bude konat v červnu 2002
2. - 5.4. Finská republika - účast delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu ve složení místopředseda výboru J. Petřík, členové výboru K. Korytář a M. Topolánek na jednání s partnerskými výbory Parlamentu Finské republiky, na jednání s ministryní průmyslu a obchodu Finské republiky, jednání na Centrální obchodní komoře a jednání s významnými hospodářskými organizacemi a podniky
25. - 27.4. Španělské království - Madrid - účast předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána na konferenci předsedů zemědělských výborů parlamentů členských zemí Evropské unie, Evropského parlamentu a parlamentů kandidátských zemí
29.5. - 1.6. Slovenská republika - Michalovce - účast člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu A. Jílka na setkání podnikatelských subjektů regionu východního Slovenska a partnerů
5. - 7.6. Belgické království - Brusel - účast člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu E. Škrabiše na jednání Evropského zemědělského konventu
17. - 18.6. Rakouská republika - Vídeň - účast člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu A. Nováka na konferenci Soukromý kapitál ve střední a východní Evropě. Obchodní a investiční příležitosti.
1. - 7.9. SRN - Berlín - účast člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu E. Škrabiše na semináři Evropské akademie Berlín na téma Kandidátské země a německé zkušenosti z integračního procesu s podtitulem Maastrichtská kritéria, penzijní reforma a rozpočet po volbách v ČR
5. - 7.9. Slovenská republika - Herĺany - účast člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu A. Jílka na mezinárodní vědecké konferenci Technické univerzity v Košicích na téma Národní a regionální ekonomika
17. - 19.9. SRN - Berlín - účast předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána a členky výboru S. Paukrtové na podnikatelské misi na téma Strategické partnerství pro 3. tisíciletí malého a středního podnikání a rozvoj průmyslových zón
10. – 13.10. Belgické království – Brusel – účast člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Topolánka na semináři TAIEX Obnovitelné zdroje energie a výkonnost energetiky na liberalizovaném evropském trhu
20.10. – 2.11. Republika Chile – Republika Peru – účast delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu ve složení předseda výboru M. Balabán a členové výboru E. Škrabiš a M. Topolánek na jednání s partnerskými výbory Senátu Republiky Chile a Kongresu Republiky Peru, s obchodními a hospodářskými komorami, návštěva průmyslových a zemědělských podniků a účast na zahájení veletrhu a uvedení auta Škoda na místní trh

Výbor pro evropskou integraci

18. - 20.3. Bulharská republika - Sofie - účast místopředsedkyně Výboru pro evropskou integraci J. Moserové na konferenci Rozšíření Evropské unie
2. - 3.4. Švédské království - Stockholm - účast delegace Výboru pro evropskou integraci ve složení předseda výboru J. Skalický, místopředseda výboru E. Lánský a členka výboru H. Rögnerová na jednání s partnerskými výbory Parlamentu Švédského království
24. - 26.4. Belgické království - Brusel - účast místopředsedkyně Výboru pro evropskou integraci J. Moserové na semináři Vztahy mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty v procesu evropské integrace
5. - 7.5. Polská republika - Vratislav - účast místopředsedy Výboru pro evropskou integraci E. Lánského na konferenci Regiony - brány ke sjednocené Evropě? pořádané organizací Mlode centrum Wroclaw
12. - 14.5. Španělské království - Madrid - účast předsedy Výboru pro evropskou integraci na XXVI. konferenci zvláštních orgánů pro evropské záležitosti (COSAC)
22. - 24.5. Nizozemské království - Maastricht - účast členky Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerové na desátém Schengenském kolokviu Rozšiřující se prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti: výzvy a volby pro EU a kandidátské země
27. - 29.5. Finská republika - Helsinky - účast předsedy Výboru pro evropskou integraci J. Skalického a členů téhož výboru H. Rögnerové a L. Sefziga na jednáních s předsedy a členy Velkého výboru Parlamentu Finské republiky, s delegáty v Konventu za Finskou republiku a představiteli Ministerstva zahraničních věcí Finské republiky
3. - 4.6. Belgické království - Brusel - účast členky Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerové na semináři Rovné příležitosti a práva žen v EU a v kandidátských zemích
5. - 7.6. Belgické království - Brusel - účast člena Výboru pro evropskou integraci J. Skalického na 2. ročníku European Business Summit
19. - 21.6. Lotyšská republika - Riga - delegace Výboru pro evropskou integraci ve složení předseda výboru J. Skalický, místopředseda V. Malát a člen výboru V. Šubrt - návštěva na pozvání předsedy Výboru pro evropskou integraci Parlamentu Lotyšské republiky E. Inkense a účast na jednáních s předsedou Parlamentu Lotyšské republiky J. Straumem a představiteli vládních institucí
8. - 9.7. Belgické království - Brusel - účast místopředsedy Výboru pro evropskou integraci V. Maláta na Setkání národních parlamentů členských a kandidátských zemí s Ústavním výborem Evropského parlamentu k pokroku Konventu o budoucnosti Evropy
15. - 17.9. Belgické království - Brusel - účast místopředsedkyně Výboru pro evropskou integraci J. Moserové na semináři Rozhlasové a televizní vysílání v členských a kandidátských zemích EU
1. - 2.10. Belgické království - Brusel - účast členky Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerové v diskusi Tvorba demokratické Evropy (Konvent žen)
13.– 14.10. Spolková republika Německo – Budyšín – účast předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice F. Mezihoráka na jubilejních oslavách 90. výročí založení Svazu Lužických Srbů
15.– 18.10. Dánské království – Kodaň – účast předsedy Výboru pro evropskou integraci J. Skalického na konferenci kandidátských zemí a XXVII. setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti (COSAC)
30.10. – 1.11. Estonská republika – Tallinn – účast členky Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerové na konferenci o stavu Evropské unie
7.– 10.11. Italská republika – Milán – účast místopředsedkyně Výboru pro evropskou integraci J. Moserové na mezinárodním kongresu Rozšíření Evropské unie jako kulturní požadavek, pořádaného Státní univerzitou v Miláně a Rakouským kulturním fórem v Miláně

Ústavně-právní výbor

8. – 18.10. Jihoafrická republika – účast delegace Ústavně-právního výboru ve složení místopředseda výboru E. Outrata, členové výboru J. Doubrava, O. Feber, J. Kubera a J. Stodůlka na jednání se zástupci obou komor Parlamentu Jihoafrické republiky, setkání s představiteli Nejvyššího soudu a Ústavního soudu a na setkání s krajany
18. – 24.11. Španělské království – jednání delegace Ústavně-právního výboru ve složení předsedkyně výboru D. Lastovecká, místopředsedové R. Falbr, E. Outrata, členové J. Kubín a J. Šula se zástupci Senátu a Kongresu poslanců Parlamentu Španělského království a setkání s představiteli Nejvyšší rady soudní moci a Ústavní komise

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

4. - 13.6. Kanada - účast delegace Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve složení předseda výboru J. Brýdl, místopředsedové J. Seitlová, P. Smutný a člen výboru V. Schovánek na jednání s partnerskými výbory Parlamentu Kanady, zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro územní rozvoj Kanady
6. - 10.10. Nizozemské království - účast delegace Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve složení předseda výboru J. Brýdl, členové výboru P. Eybert, P. Fejfar a J. Mitlener na jednání s partnerskými výbory Senátu Nizozemského království a na setkání se zástupci ministerstev životního prostředí a pro územní rozvoj a na jednání se zástupci veřejné správy

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

29. - 7.10. Chilská republika - návštěva delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku ve složení předsedkyně výboru Z. Roithová, místopředsedkyně výboru A. Palečková a člen výboru M. Coufal - účast na jednání s partnerskými výbory Národního kongresu Chilské republiky, návštěva Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálního zabezpečení Chilské republiky, návštěva Státního zdravotního fondu a vybraných nemocnic
26. – 1.11. Kanada – delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku ve složení předsedkyně výboru Z. Roithová, členové výboru D. Filipiová a J. Hadrava - účast na jednání s partnerskými výbory Senátu Kanady a na setkání se zástupci ministerstev zdravotnictví a sociálních věcí Kanady

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

8. - 19.4. Austrálie - Canberra - Sydney - Melbourne - Adelaide - účast delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve složení I. Ondrová, V. Vašínková a K. Barták na jednání s představiteli Parlamentu státu Nový Jižní Wales, se členy Konzultativní rady a na setkání se členy výboru krajanského klubu Beseda
6. - 11.6. Nizozemské království - Haag - SRN - Hamburk - účast delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve složení předseda M. Špaček, místopředseda B. Kulhánek a členové J. Pospíšil a J. Šula na Dnech Nizozemských listů a na jednání se senátorkou pro kulturu svobodného a hanzovního města Hamburk D. Horákovou
20. - 23.7. Republika Chorvatsko - delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve složení předseda M. Špaček a členka I. Ondrová - setkání se členy Konzultativní rady, účast na tradiční kulturní akci Dožínky a jednání o způsobu voleb v zahraničí -na pozvání Svazu Čechů v Republice Chorvatsko a České Besedy - Daruvar

CESTY SENÁTORŮ

27. - 28.2. Belgické království - Brusel - účast senátora D. Kroupy na diskusi Ústavní konvence - Jaké jsou vyhlídky Evropské federace? za účasti V. Giscarda d´Estainga, prezidenta Konventu a J. L. Dehaenea, viceprezidenta Konventu
20. - 26.3. Francie - Bordeaux - účast senátora J. Jařaba na konferenci Evropské asociace amerikanistů
2. - 4.4. Francie - Paříž - účast senátora J. Jařaba na schůzi kolegia Magna Charta Universitatum
16. - 18.5. Italská republika - Benátky - účast senátorky J. Moserové na slavnostní akci Jan Palach - sen o svobodě pořádanou velvyslanectvím ČR v Římě ve spolupráci s benátskou univerzitní organizací ESU a na slavnostním otevření Koleje Jana Palacha a kolokvia o Janu Palachovi
25. - 26.6. Belgické království - Brusel - účast senátora D. Kroupy na slavnostním otevření Pražského domu
26. - 28.6. Španělské království - Madrid - účast předsedy Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury J. Stodůlky a místopředsedy Výboru pro vzdělání, vědu, kultury, lidská práva a petice J. Kani na Konferenci o ratifikaci a budoucí aplikaci Římských stanov
3. - 4.7. Rakouská republika - Vídeň - účast senátorky J. Moserové na konferenci Women Waging Peace
18.– 20.11. Francouzská republika – Štrasburk – účast senátorů A. Palečkové, J. Fencla, P. Janaty, R. Koláře, D. Kroupy, F. Kroupy a M. Topolánka na zasedání Evropského parlamentu, věnovaném rozšíření Evropské unie, za účasti kandidátských zemí
10.– 15.12. Španělsko – Santiago de Compostela – účast senátora J. Jařaba, prezidenta Evropské asociace amerikanistů, na konferenci amerikanistů