Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku v roce 2002

Ve VZSP v 2. roce 3. funkčního období pracovalo 10 senátorů.Výbor projednal 29 předloh zákonů a 5 mezinárodních smluv.

Z případů, kdy většina výboru nepodpořila verzi zákona předloženou k projednání, lze zmínit následující.

VZSP navrhl zamítnout senátní návrh novely trestního zákona, která měla do oblasti přestupků přenést postih slovního projevu, jenž se dotkl cti nebo důstojnosti jiné osoby. Předlohu později navrhovatelé stáhli z dalšího projednávání.

Řada, později do konečného znění zahrnutých, pozměňujících návrhů vznikla na půdě výboru v souvislosti se zákony upravujícími převod majetku a kompetencí ze státu na nižší územněsprávní celky.

Obdobně byly rozsáhlejší návrhy změn předloženy u novely zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Na půdě výboru byly formulovány i úpravy, s nimiž Senát vrátil poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o státní sociální podpoře.

Výbor se pokusil pozměňujícími návrhy upravit i jinou novelu zákona o státní sociální podpoře, která měla změnit princip poskytování přídavků na děti. V konečném projednávání však plénum Senátu navrhlo vládní předlohu zamítnout. Nakonec, při opakovaném projednávání v dolní komoře Parlamentu, nezískala potřebnou většinu ani jedna z předložených verzí zákona.

Na druhou stranu, ačkoli jak na úrovni výboru tak pléna Senátu nebyl podpořen poslanecký návrh přechodného financování sociálních dávek horníků, po vrácení sněmovna stanovisko Senátu přehlasovala.

I v uplynulém roce pokračovala práce tří podvýborů: pro rodinnou politiku, pro důchodovou reformu a pro rovnoprávné uplatnění občanů se zdravotním postižením. Na této úrovni byl projednáván postup důchodové reformy, aktuální situace v České správě sociálního zabezpečení i systém kontroly penzijních fondů. Možnosti zlepšení podmínek pro zdravotně postižené byly tématem jednání o některých praktických dopadech zákonů o pozemních komunikacích a o provozu na nich. Podvýbor pro rodinu zprostředkoval setkání členů výboru s americkými odborníky z Centra pro podporu rodiny a rodičovství.

Výbor vyslal delegace do dvou zemí. Do Chile odjížděli senátoři s  cílem podrobněji se seznámit s více než dvacetiletým fungováním a především s kontrolou penzijních fondů. V Kanadě byla převážná část jednání věnována organizaci a financování zdravotní péče a také velmi rozpracovanému osvětovému programu proti kouření. V obou zemích senátoři diskutovali se zákonodárci o výhodách a omezeních jednotlivých parlamentních systémů i o aktuálních zákonných úpravách ve zdravotnictví a sociální oblasti.

V průběhu roku byly uspořádány čtyři odborné semináře:

  • Porovnání decentralizované péče o paraplegiky s možnostmi komplexních léčebně-rehabilitačních center byl věnován lednový seminář.
  • Semináře o současnosti a perspektivách poskytování rané péče se zúčastnila široká odborná veřejnost i rodiče dětí zabezpečující péči o děti postižené bezprostředně po narození.
  • Názory lékařů, profesních i odborových sdružení i ministerstva zazněly na semináři věnovaném vládnímu návrhu zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání.
  • Tématu plánovaní, a především standardizaci a typizaci investic ve zdravotnictví byl věnován poslední seminář roku.