Činnost Volební komise v roce 2002

Ve třetím funkčním období měla 8 členů. Předsedou komise byla senátorka Jitka Seitlová. V průběhu roku organizovala tajné volby delegáta Senátu a jeho náhradníka v Konventu EU a tajná hlasování o vyslovení souhlasu se jmenováním 2 soudců Ústavního soudu. Dále projednávala návrhy na doplnění uvolněných míst v Organizačním výboru a Výboru pro evropskou integraci.

Ve 4. funkčním období byla ustavena Volební komise sedmičlenná (5 nových členů) a předsedou se stal senátor Josef Pavlata. Organizovala volby všech funkcionářů Senátu a projednala zajištění přípravy volby prezidenta republiky v roce 2003. V prosinci byla ustavena společná volební komise obou komor Parlamentu České republiky, která přijímala návrhy na kandidáty na úřad prezidenta republiky.