Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu v roce 2002

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu pracoval v roce 2002 v naprosto stejném personálním složení jako v předcházejícím roce, tj. prvním roce III.funkčního období. Těžištěm činnosti výboru bylo projednávání a příprava zákonů pro plénum. Výbor je jediným ekonomickým výborem Senátu, a z toho vyplývala i četnost projednávaných zákonů a nutnost velmi aktivního přístupu všech jeho členů. Toto je možné dokladovat následujícími údaji:

Z projednávaných 137 zákonů plénem bylo Výboru přikázáno 82 zákonů, což je 59,9 %, garančním byl výbor v případě 59 zákonů (43,1%). Obdobně tomu bylo u smluv, kdy z 34 projednávaných smluv jich bylo výboru přikázáno 15 (44,1%) a ve všech těchto případech jsme byli výborem garančním.

Jednotliví členové výboru se trvale zaměřují na specifické tématické okruhy zákonů. To jim pomáhá k hlubší orientaci v problematice, která je v případě tohoto výboru velmi široká. Projednávání zákonů a smluv je sice hlavní, ale zdaleka ne jedinou činností výboru. V průběhu roku se uskutečnila tři výjezdní zasedání do regionů, kde kromě standardního setkání se zástupci samosprávy a státní správy a diskuse směřované meritorně na problematiku veřejné zprávy, se uskutečnila další setkání a jednání se zřetelem na specifika regionu. V únoru při výjezdu do okresu Louny, Most a Chomutov byly hlavními tématy problematika zaměstnanosti, aktivity zahraničních investorů a problémy místní agrární produkce. V květnu při výjezdu do oblasti Velkých Pavlovic pak lesnictví, ochrana krajiny a vinařství, a to zejména ve vztahu na nové zákonné normy a vstup do EU. V listopadu při výjezdu na Liberecko a Jablonecko, především problematika místního sklářského a strojírenského průmyslu.

Velmi zajímavou a velmi sledovanou akcí organizovanou výborem ve spolupráci s Výborem pro evropskou integraci byla rozprava s ministrem průmyslu a obchodu Doc.Ing.Miroslavem Grégrem, CSc. na téma „Restrukturalizace ocelářství - uzavření přístupové kapitoly Hospodářská soutěž“. Dořešení této problematiky chápal výbor nejen jako stabilizační prvek

pro stále významnou a strategickou část hospodářství, ale současně jako důležitý bod ovlivňující náš přístup do EU.

Na programu jednání výboru byla rovněž aktuálně zařazena rozprava se zástupci sektoru malého a středního podnikání a Hospodářské komory na téma „Dopad povodní do oblasti podnikání“.

Členové výboru se v průběhu roku jednotlivě účastnili mnoha významných konferencí a jednání v zahraničí jako například:

  • konference „Investiční a obchodní příležitosti evropských firem“ ve Vídni,
  • konference „Potírání praní špinavých peněz“ v Paříži,
  • konference předsedů zemědělských výborů parlamentů EU v Madridu,
  • Evropského zemědělského konventu,
  • setkání podnikatelských subjektů regionů, východní Slovensko.

Výbor rovněž organizuje zahraniční cesty. Jejich přípravě věnuje maximální pozornost s cílem podpořit zejména obchodní výměnu a český export. Cesty jsou konzultovány a připravovány ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Hospodářskou komorou ČR. V roce 2002 se senátoři výboru zúčastnili cest do Finska, SRN, Ruské federace, Kazachstánu a Kyrgystánu a Chile a Peru. Zejména tři poslední cesty byly chápany jako velmi významné z hlediska diverzifikace českého exportu. Podtrhnout lze rovněž cestu do Ruské federace, jejímž cílem bylo mimo oficiální účasti na otevření generálního konzulátu v Jekatěrinburgu posílení ekonomické spolupráce s touto dnes po moskevské oblasti druhou nejvýznamnější ekonomickou oblastí Ruské federace.

Ing. Milan Balabán
Předseda Výboru pro hospodářství,
zemědělství a dopravu