Přijetí zahraničních návštěv a setkání se zahraničními návštěvami v roce 2002

PŘIJETÍ PŘEDSEDY RADY REPUBLIK SVAZOVÉHO PARLAMENTU SVAZOVÉ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE

19. 2. Přijetí předsedy Rady republik Svazového parlamentu Svazové republiky Jugoslávie S. Božoviće předsedou Senátu P. Pithartem spolu s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou, předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým a místopředsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí P. Smutným

PŘIJETÍ PŘEDSEDY SENÁTU NÁRODNÍHO KONGRESU BRAZILSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

25. 3. Setkání předsedy Senátu Národního kongresu Brazilské federativní republiky R. Tebeta s předsedou Senátu P. Pithartem
25. 3. Slavnostní oběd pořádaný předsedou Senátu P. Pithartem na počest předsedy Senátu Národního kongresu Brazilské federativní republiky R. Tebeta za účasti místopředsedy Senátu Jana Rumla, předsedy VZOB Michaela Žantovského, senátorky Daniely Filipiové a senátora Vítězslava Matušky

PŘIJETÍ PŘEDSEDY PARLAMENTU ESTONSKÉ REPUBLIKY

11. 4. Přijetí předsedy Parlamentu Estonské republiky T. Saviho předsedou Senátu P. Pithartem spolu s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou, předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost V. Matuškou
11. 4. Slavnostní oběd pořádaný předsedou Senátu P. Pithartem na počest předsedy Parlamentu Estonské republiky T. Saviho za účasti 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky, místopředsedů Senátu J. Rumla a Z. Vojíře a místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu I. Havlíčka

PŘIJETÍ PŘEDSEDY SENÁTU KANADY

16. 10. Slavnostní večeře pořádaná předsedou Senátu P. Pithartem na počest předsedy Senátu Kanady D. Hayse za účasti 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky, místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu I. Havlíčka, člena Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku J. Hadravy a člena Ústavně-právního výboru V. Kulhánka
17. 10. Přijetí předsedy Senátu Kanady D. Hayse předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost V. Matuškou a členem Ústavně-právního výboru V. Kulhánkem
17. 10. Oběd pořádaný předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským na počest předsedy Senátu Kanady D. Hayse za účasti místopředsedy Senátu J. Rumla, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost V. Matušky a člena výboru P. Morávka

PŘIJETÍ PŘEDSEDY SENÁTU FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY

27. 11. Slavnostní večeře pořádaná předsedou Senátu P. Pithartem na počest předsedy Senátu Francouzské republiky Ch. Ponceleta za účasti 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky, místopředsedy Senátu J. Rumla, předsedy Výboru pro evropskou integraci J. Skalického, předsedkyně senátorského klubu „Nezávislí“ a členky Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerové, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost F. Kroupy a místopředsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí P. Smutného
28. 11 Přijetí předsedy Senátu Francouzské republiky Ch. Ponceleta předsedou Senátu P. Pithartem spolu s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou, předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým, předsedkyní Klubu otevřené demokracie a místopředsedkyní Výboru pro evropskou integraci J. Moserovou, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost F. Kroupou a místopředsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí P. Smutným

PŘIJETÍ V ČELE S PŘEDSEDOU SENÁTU

16. 1. Přijetí vedoucího Kanceláře Senátu Kanady P. Bélisla předsedou Senátu P. Pithartem
22. 1. Přijetí pana Wang Tana předsedou Senátu P. Pithartem
20. 2. Přijetí ministra zahraničních věcí SRN J. Fischera předsedou Senátu P. Pithartem spolu s 1. místopředsedou Senátu S. Sobotkou, místopředsedou Senátu Z. Vojířem, předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost F. Kroupou
5. 3. Pracovní snídaně předsedy Senátu P. Pitharta s ministrem zahraničních věcí Rumunska M. Geoanou za účasti 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky, místopředsedy Senátu J. Rumla a předsedy senátorského klubu ČSSD L. Svobody
21. 3. Setkání předsedy Evropského parlamentu P. Coxe s předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedou Senátu J. Rumlem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským, předsedou výboru pro Evropskou integraci J. Skalickým, místopředsedou téhož výboru E. Lánským, členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice D. Kroupou a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Liškou
3. 4. Přijetí místopředsedy Národní rady Slovenské republiky P. Hrušovského předsedou Senátu P. Pithartem
8. 4. Přijetí předsedy vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska T. Blaira předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedy Senátu J. Rumlem a Z. Vojířem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským, předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým a členem Ústavně-právního výboru V. Kulhánkem
11. 4. Přijetí člena Evropské komise zodpovědného za rozšíření Evropské unie G. Verheugena předsedou Senátu P. Pithartem spolu s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou, místopředsedy Senátu J. Rumlem a Z. Vojířem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským, předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým, místopředsedy téhož výboru E. Lánským, J. Moserovou a M. Šimonovským a členy Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerovou, L. Sefzigem a V. Šubrtem
26. 4. Přijetí předsedy vlády Polské republiky L. Millera předsedou Senátu P. Pithartem spolu s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou, místopředsedou Senátu J. Rumlem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským, předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost V. Matuškou
13. 5. Přijetí ministra spravedlnosti Slovenské republiky J. Čarnogurského předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedou Ústavně-právního výboru E. Outratou
17. 5. Setkání předsedy Senátu P. Pitharta s delegací Senátu Italské republiky
20. 5. Setkání předsedy Senátu P. Pitharta s předsedou vlády Slovenské republiky M. Dzurindou spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským, předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým a místopředsedy téhož výboru E. Lánským a V. Malátem
18. 6. Pracovní oběd pořádaný předsedou Senátu P. Pithartem na počest prezidentky Indonéské republiky M. Sukarnoputri za účasti 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovského a místopředsedy téhož výboru V. Matušky
20. 6. Setkání předsedy Senátu P. Pitharta s experty Evropské komise provádějícími tzv. Peer Review
3. 7. Setkání předsedkyně Legislativní rady Parlamentu Nového Jižního Walesu M. A. Burgmannové s předsedou Senátu P. Pithartem
9. 9. Přijetí Lorda Irvina of Lairg, Lorda kancléře, předsedy Sněmovny lordů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska předsedou Senátu P. Pithartem spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským a členkou Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerovou
10. 9. Setkání předsedy Senátu P. Pitharta s delegací Japonské obchodní federace
11. 9. Setkání předsedy Senátu P. Pitharta se zástupci nevládních organizací Korejské republiky
10. 9. Slavnostní oběd pořádaný předsedou Senátu P. Pithartem na počest Lorda Irvina of Lairg, Lorda kancléře, předsedy Sněmovny lordů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za účasti 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovského, předsedy Výboru pro evropskou integraci J. Skalického, předsedkyně senátorského klubu US-ODA a místopředsedkyně Výboru pro evropskou integraci J. Moserové, člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba a člena senátorského klubu ČSSD J. Fencla
12. 9. Přijetí zastupitele Ekonomické a kulturní kanceláře Taipei v Praze Roye Y. Y. Wu předsedou Senátu P. Pithartem
1. 10. Přijetí ředitele Spolkové rady Rakouské republiky W. Labudy předsedou Senátu P. Pithartem
9. 10. Přijetí ministryně zahraničních věcí Estonské republiky K. Ojuland předsedou Senátu P. Pithartem spolu s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou, místopředsedou Senátu J. Rumlem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským, předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým a senátorem I. Havlíčkem
10. 10. Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Čínské lidové republiky v České republice Tang Guo-Qiang předsedou Senátu P. Pithartem
11. 10. Přijetí viceprezidenta Baden-Württembergische Bank H. Mahra předsedou Senátu P. Pithartem
16. 10. Přijetí předsedy autonomní vlády Asturie V. A. Álvareze Arecese předsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedou Senátu J. Rumlem, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost V. Matuškou a členem Výboru pro evropskou integraci L. Sefzigem
22. 10. Přijetí ministra zahraničních věcí Paraguayské republiky J. A. M. Rufinelliho předsedou Senátu P. Pithartem za účasti 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky a předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovského
29. 10. Přijetí místopředsedy Evropského parlamentu J. Coloma i Navala předsedou Senátu P. Pithartem za účasti místopředsedy Senátu J. Rumla, místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku A. Palečkové, člena Ústavně-právního výboru P. Janaty a člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice D. Kroupy
21. 11. Přijetí prezidenta Tádžické republiky E. Rachmonova předsedou Senátu P. Pithartem za účasti místopředsedů Senátu J. Rumla a Z. Vojíře
29. 11. Přijetí generálního tajemníka Konrad-Adenauer-Stiftung W. Staudachera předsedou Senátu P. Pithartem

PŘIJETÍ VELVYSLANCŮ PŘEDSEDOU SENÁTU

24. 1. Přijetí velvyslance Rumunska v ČR G. Tinky předsedou Senátu P. Pithartem
30. 1. Tradiční novoroční setkání předsedy Senátu P. Pitharta s diplomatickým sborem
30. 1. Přijetí velvyslance Státu Izrael v ČR A. Avnona předsedou Senátu P. Pithartem
28. 2. Přijetí velvyslance Litevské republiky v ČR R. Kozyrovičiuse předsedou Senátu P. Pithartem
12. 3. Přijetí velvyslance Brazilské federativní republiky v ČR F. de Paula de Almeida Nogueira Janqueiry předsedou Senátu P. Pithartem
13. 3. Přijetí velvyslance Bulharské republiky v ČR M. L. Tomova předsedou Senátu P. Pithartem
21. 3. Přijetí velvyslance Ukrajiny v ČR I. Ustyče předsedou Senátu P. Pithartem
22. 3. Přijetí velvyslance Slovinska D. Preloušeka předsedou Senátu P. Pithartem
27. 3. Přijetí velvyslance Maďarské republiky v ČR K. Forraie předsedou Senátu P. Pithartem
29. 3. Přijetí velvyslankyně Estonské republiky v ČR E. K. Kaly předsedou Senátu P. Pithartem
3. 4. Přijetí velvyslance Španělska v ČR S. Cabanase Ansoreny předsedou Senátu P. Pithartem
12. 4. Přijetí chargé d´affairs Království Saudské Arábie v ČR Abdullah Al-Anaziho předsedou Senátu P. Pithartem
21. 5. Přijetí velvyslance Korejské republiky v ČR Joon-hee Lee předsedou Senátu P. Pithartem
5. 6. Přijetí velvyslance Království Saúdské Arábie Prince Mansoura Bin Khaled A. F. Al-Sauda předsedou Senátu P. Pithartem
14. 6. Přijetí velvyslance Belgického království v ČR B. Pierra předsedou Senátu P. Pithartem
8. 7. Přijetí velvyslance Švýcarské konfederace v ČR H. Hoffmanna předsedou Senátu P. Pithartem
12. 9. Přijetí velvyslance Bulharské republiky v ČR M. Tomova předsedou Senátu P. Pithartem
10. 10. Přijetí vedoucího Delegace Evropské komise v ČR R. Cibriana předsedou Senátu P. Pithartem
16. 10. Přijetí velvyslance Slovinska v ČR D. Mirošiće předsedou Senátu P. Pithartem
10. 12. Přijetí velvyslance Slovenské republiky v ČR L. Balleka předsedou Senátu P. Pithartem

PŘIJETÍ MÍSTOPŘEDSEDŮ SENÁTU

21. 2. Přijetí místopředsedy Sejmu a předsedy Výboru pro evropské záležitosti Sejmu Litevské republiky V. Povilase Andriukaitise 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou
31. 1. Přijetí delegace Hospodářského výboru Parlamentu Maďarské republiky 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou spolu s předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem a místopředsedou téhož výboru J. Petříkem
8. 3. Přijetí místopředsedy Parlamentu Lotyšské republiky R. Píkse 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou
2. 4. Pracovní oběd pořádaný místopředsedou Senátu J. Rumlem na počest návštěvy místopředsedy Národní rady Slovenské republiky P. Hrušovského za účasti předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Z. Roithové
2. 4. Pracovní oběd pořádaný místopředsedou Senátu J. Rumlem pro místopředsedu Národní rady Slovenské republiky P. Hrušovského za účasti předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Z. Roithové
17. 4. Pracovní oběd pořádaný místopředsedou Senátu Z. Vojířem pro zástupce Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro obranu, veřejný pořádek a národní bezpečnost Senátu Rumunska
14. 5. Setkání 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky s mladými konzervativci a studenty z běloruských partnerských organizací
24. 5. Setkání místopředsedy Senátu J. Rumla s velvyslankyní Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR A. Fyfe Pringleovou
11. 6. Pracovní oběd pořádaný místopředsedou Senátu Z. Vojířem pro delegaci Výboru pro životní prostředí Parlamentu Ekvádorské republiky
15. 7. Setkání místopředsedy Senátu J. Rumla s delegací poslanců Parlamentu Korejské republiky
19. 7. Setkání předsedy Parlamentu regionu Castilla-La Mancha A. M. Martíneze s 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou
12. 9. Oběd pořádaný místopředsedou Senátu J. Rumlem a předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským pro zástupce nevládních organizací Korejské republiky za účasti předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Z. Roithové a místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku A. Palečkové
25. 9. Setkání předsedy Ústavního soudu Polské republiky M. Safjana s místopředsedou Senátu Z. Vojířem spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury J. Stodůlkou a senátory J. Doubravou a J. Šulou
25. 9. Oběd pořádaný místopředsedou Senátu Z. Vojířem pro předsedu Ústavního soudu Polské republiky M. Safjana za účasti předsedkyně Ústavně-právního výboru D. Lastovecké a předsedy Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury J. Stodůlky
23. 10. Přijetí ministra zahraničního obchodu a průmyslu Kyrgyzské republiky S. M. Džienbekova 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou za účasti senátorů I. Havlíčka, A. Jílka a J. Petříka
18. 10. Přijetí členů výkonného výboru MILSET (Sdružující organizace pracující s mládeží v oblastech vědy a techniky z téměř 60 zemí celého světa) místopředsedou Senátu Z. Vojířem
18. 11. Přijetí vedoucího Úřadu Vysokého komisaře Spojených národů pro uprchlíky v České republice J. C. Concolata místopředsedou Senátu J. Rumlem
25. 11. Pracovní oběd místopředsedy Senátu J. Rumla s poslancem Evropského parlamentu B. Posseltem
18. 12. Přijetí místopředsedkyně Státní dumy Ruské federace I. M. Chakamady místopředsedou Senátu J. Rumlem, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost F. Kroupou, místopředsedou Výboru pro evropskou integraci L. Sefzigem, členkou Výboru pro evropskou integraci A. Gajdůškovou a členkou Ústavně-právního výboru V. Domšovou

PŘIJETÍ VELVYSLANCŮ MÍSTOPŘEDSEDY SENÁTU

11. 2. Přijetí velvyslance Spojených států amerických v ČR C. R. Stapletona místopředsedou Senátu J. Rumlem
29. 5. Přjjetí chargé d´affaires Spojených států amerických v ČR S. J. Coffeyho místopředsedou Senátu J. Rumlem
4. 10. Pracovní setkání chargé d´affaires Spojených států amerických v ČR K. Hillase s místopředsedou Senátu J. Rumlem
16. 10. Přijetí velvyslance Čínské lidové republiky v ČR Tang Guo-Qianga 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou

PŘIJETÍ VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

10. 1. Přijetí velvyslance Izraelského státu v ČR A. Avnona předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským
14. 1. Přijetí státního tajemníka Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky J. Chleba předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským
15. 1. Přijetí velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska A. Pringleové předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským
28. 1. Přijetí velvyslance Bulharské republiky v ČR M. L. Tomova předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským
29. 1. Přijetí velvyslance Rumunska v ČR G. Tinky předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským
11. 2. Přijetí velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR M. Libala předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským
15. 2. Přijetí delegace Úřadu strategických záležitostí Francie předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským za účasti členů výboru O. Dočekala a J. Lišky
20. 2. Setkání státního ministra zahraničních věcí Indické republiky O. Abdulaha s místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost F. Kroupou a členy téhož výboru J. Jařabem a P. Morávkem
21. 2. Setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovského s místopředsedou Sejmu a předsedou Výboru pro evropské záležitosti Sejmu Litevské republiky V. Povilasem Andriukaitisem spolu se členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost O. Dočekalem
21. 2. Přijetí velvyslance Irska v ČR J. Hayese předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským
11. 3. Přijetí náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Státu Kuvajt generálporučíka A. M. Al Moamena předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským
12. 3. Přijetí velvyslance Spojených států amerických v ČR C. R. Stapletona předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským
22. 3. Setkání předsedy Evropského parlamentu P. Coxe se zástupci Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Výboru pro evropskou integraci
11. 4. Přijetí předsedy Parlamentu Estonské republiky T. Saviho předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským, místopředsedy téhož výboru V. Matuškou a F. Kroupou a členem výboru J. Jařabem
16. 4. Setkání zástupců Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro obranu, veřejný pořádek a národní bezpečnost Senátu Rumunska s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským spolu s místopředsedou výboru J. Pospíšilem a členy výboru O. Dočekalem a J. Liškou
16. 4. Setkání předsedy Zahraničního výboru Národní rady Slovenské republiky P. Weisse s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským, místopředsedy výboru V. Matuškou a J. Pospíšilem a členem výboru M. Špačkem
23. 4. Setkání předsedy Výboru pro obranu a bezpečnost Národní rady Slovenské republiky V. Palka s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským spolu s místopředsedy výboru V. Matuškou a J. Pospíšilem
26. 4. Setkání předsedy Výboru pro obranu Národního shromáždění Republiky Slovinsko R. Petana s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským spolu s místopředsedy výboru V. Matuškou, J. Pospíšilem a členem téhož výboru J. Liškou
6. 5. Přijetí velvyslance Ruské federace v ČR I. S. Savolského předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským
10. 5. Pracovní oběd na počest ministra zahraničních věcí a obchodu Nového Zélandu P. Goffa pořádaný předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským za účasti místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost F. Kroupy a člena téhož výboru J. Horáka
14. 5. Přijetí velvyslance Korejské republiky v ČR Joon-hee Lea předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským
14. 5. Pracovní oběd předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovského s velvyslancem Spojených států amerických C. R. Stapletonem
15. 5. Přijetí delegace Svazu obchodních komor Italské republiky předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským
22. 5. Přijetí ministra obrany Švédska B. von Sydowa předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským a dalšími členy výboru
2. 10. Setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovského s vedoucím Kanceláře Knessetu Izraele A. Hahnem
9. 10. Slavnostní oběd pořádaný předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským pro ministryni zahraničních věcí Estonské republiky K. Ojuland za účasti místopředsedů výboru J. Pospíšila a F. Kroupy
5. 11. Přijetí předsedy Výboru pro zahraniční politiku, obranu a bezpečnost Národního shromáždění Bulharské republiky S. Ilčeva předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovským a místopředsedou výboru F. Kroupou

PŘIJETÍ VÝBORU PRO EVROPSKOU INTEGRACI

4. 1. Přijetí studentů z německé organizace Europa-Union Deutschland místopředsedou Výboru pro evropskou integraci V. Malátem
22. 1. Přijetí delegace Výboru pro evropské záležitosti Parlamentu Irska místopředsedy Výboru pro evropskou integraci V. Malátem a M. Šimonovským a členkou výboru H. Rögnerovou
11. 2. Setkání předsedy Výboru pro evropskou integraci J. Skalického s poradcem předsedy vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska S. Wallem za účasti místopředsedů Výboru pro evropskou integraci J. Moserové a V. Maláta a členky téhož výboru H. Rögnerové
21. 2. Setkání předsedy Výboru pro evropskou integraci J. Skalického s místopředsedou Sejmu a předsedou Výboru pro evropské záležitosti Sejmu Litevské republiky V. Povilasem Andriukaitisem spolu s místopředsedy Výboru pro evropskou integraci E. Lánským a V. Malátem a členem téhož výboru V. Šubrtem
16. 4. Setkání zástupců Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro obranu, veřejný pořádek a národní bezpečnost Senátu Rumunska s předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým
30. 4. Setkání místopředsedkyně Výboru pro evropskou integraci J. Moserové a člena téhož výboru L. Sefziga se členy Klubu mladých diplomatů Maďarské republiky
12. 6. Setkání zástupců Výboru pro evropskou integraci a zástupců Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu se zástupci Výboru pro ekonomické a obchodní záležitosti Parlamentu Dánského království
1. 7. Setkání předsedkyně senátorského klubu US-ODA a místopředsedkyně Výboru pro evropskou integraci J. Moserové s velvyslankyní Australského společenství v ČR M. A. Adamson
19. 7. Setkání předsedy Parlamentu regionu Castilla-La Mancha A. M. Martíneze s předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým a členy Výboru pro evropskou integraci a Ústavně-právního výboru
19. 9. Setkání předsedy Výboru pro evropskou integraci J. Skalického se zástupci organizace Die Neue Gesellschaft za účasti místopředsedkyně výboru J. Moserové, místopředsedy výboru V. Maláta a člena výboru L. Sefziga
2. 10. Setkání vedoucího Kanceláře Knessetu Izraele A. Hahna s místopředsedou Výboru pro evropskou integraci E. Lánským
7. 10. Přijetí účastníků celosvětového setkání manažerů sdružených v YPO (Young Presidents´ Organization) místopředsedkyní pro evropskou integraci J. Moserovou
9. 10. Přijetí ministryně zahraničních věcí Estonské republiky K. Ojuland  předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým, senátory J. Fenclem, H. Rögnerovou a L. Sefzigem
29. 11. Přijetí předsedy Výboru pro evropskou integraci Parlamentu Maďarské republiky I. Szent-Iványie předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým spolu s členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
2. 12. Oběd na počest předsedy Výboru pro evropskou politiku Senátu Italské republiky M. Greca a předsedy Výboru pro politiku Evropské unie Poslanecké sněmovny Italské republiky G. Stucchiho pořádaný předsedou Výboru pro evropskou integraci J. Skalickým za účasti předsedkyně senátorského klubu Nezávislí a členky Výboru pro evropskou integraci H. Rögnerové a člena výboru J. Fencla
3. 12. Přijetí ministra pro evropské záležitosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska D. Mac Shanea předsedou VEI J. Skalickým za účasti senátorek a senátorů J. Moserové, H. Rögnerové, J.Jařaba, D. Kroupy, F. Kroupy a L. Sefziga

PŘIJETÍ VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

15. 5. Přijetí delegace poslanců podvýboru pro životní prostředí Parlamentu Lotyšské republiky vedené předsedou podvýboru M. Lujansem předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdlem
13. 6. Přijetí delegace Výboru pro životní prostředí Parlamentu Ekvádorské republiky místopředsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí P. Eybertem a členy výboru P. Fejfarem a J. Mitlenerem

PŘIJETÍ VÝBORU ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍHO

11. 6. Účast delegace Ústavně-právního výboru ve složení místopředseda výboru E. Outrata a senátoři J. Doubrava, P. Janata, J. Kubera a J. Stodůlka na jednání s delegací Ústavně-právního výboru Parlamentu Bavorska

PŘIJETÍ VÝBORU PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

6. 6. Pracovní snídaně předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Z. Roithové, místopředsedkyně téhož výboru A. Palečkové a členů výboru F. Bartoše, T. Julínka, J. Zahradníčka a členky Podvýboru pro rodinnou politiku Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku J. Moserové se skupinou amerických odborníků, účastníků mezinárodní konference Dětská práva v praxi z Clemsonské univerzity

PŘIJETÍ VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

30.1. Pracovní večeře pořádaná předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem pro delegaci Hospodářského výboru Parlamentu Maďarské republiky za účasti místopředsedů výboru J. Petříka a I. Havlíčka a členů výboru M. Topolánka a E. Škrabiše
1. 2. Pracovní setkání delegace Hospodářského výboru Parlamentu Maďarské republiky se členy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, předsedou výboru M. Balabánem, místopředsedy výboru J. Petříkem a I. Havlíčkem a členy výboru S. Paukertovou, M. Topolánkem a E. Škrabišem
27. 2. Přijetí delegace Výboru pro ekonomickou politiku a podnikání Státní dumy Ruské federace vedené předsedou G. S. Jurievičem předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem spolu s místopředsedou výboru I. Havlíčkem a členy výboru K. Korytářem, E. Škrabišem a M. Topolánkem
25. 4. Přijetí delegace Zemědělského výboru Parlamentu Estonské republiky vedené místopředsedou výboru V. Kaalem místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu I. Havlíčkem a J. Petříkem spolu se členy téhož výboru A. Jílkem, K. Korytářem a E. Škrabišem
16. 5. Přijetí delegace japonsko-českého hospodářského výboru zástupci Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
5. 11. Přijetí delegace zástupců finských měst Helsinky, Espoo a Vantaa předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem, místopředsedou výboru J. Petříkem a členem výboru A. Jílkem

PŘIJETÍ VÝBORU PRO VZDĚLÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

21. 6. Přijetí delegace Lidového spolku péče o německé válečné hroby předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice F. Mezihorákem a senátory M. Dvořákem a J. Horákem
26. 9. Přijetí zástupců Ministerstva školství Švédského království členy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
1. 10. Přijetí delegace Výboru pro lidská práva Senátu Thajského království vedené předsedou výboru Ch. Pinthongem předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice F. Mezihorákem, místopředsedou výboru V. Jehličkou a členy výboru Z. Bártou, D. Kroupou, J. Pavlatou, J. Šenkýřem a V. Vašínkovou

PŘIJETÍ VÝBORU MANDÁTOVÉHO A IMUNITNÍHO

3. 10. Přijetí expertů GRECO zástupci Mandátového a imunitního výboru

PŘIJETÍ STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

20. 5. Přijetí zástupců Německo-české a slovenské společnosti pro Spolkovou republiku Německo předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí M. Špačkem

PŘIJETÍ STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO PRÁCI KANCELÁŘE SENÁTU

16. 5. Pracovní oběd předsedy Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu K. Korytáře s delegací Senátu Italské republiky

PŘIJETÍ SENÁTORŮ

2. 12. Přijetí delegace Výboru pro politiku Evropské unie Poslanecké sněmovny Italské republiky a Výboru pro evropskou politiku a Výboru pro evropskou politiku Senátu Italské republiky delegátem Senátu v Konventu EU J. Zieleniencem