Organizační výbor v roce 2002

Výbor organizuje a koordinuje práci orgánů Senátu. Zejména připravuje schůze Senátu a navrhuje předsedovi Senátu jejich termín a pořad, přikazuje návrhy zákonů a mezinárodní smlouvy k projednání výborům Senátu, schvaluje přijetí zahraničních návštěv a vyslání senátorů na zahraniční cesty. Organizační výbor také navrhuje Senátu pravidla hospodaření senátorských klubů na daný kalendářní rok.

V roce 2002 projednal Organizační výbor 6 návrhů na změny nebo doplnění Organizačního řádu Kanceláře Senátu.

Dále Organizační výbor také každoročně schvaluje Plán zahraničních styků Senátu, jeho orgánů a senátorů a pravidelně projednává informace vedoucího Kanceláře Senátu o čerpání prostředků na přijímání zahraničních návštěv a realizaci zahraničních cest.

Projednává informace o řešení škod vzniklých na majetku Kanceláře Senátu. Také projednává státní závěrečný účet kapitoly 303-Senátu Parlamentu České republiky.

Posuzuje návrhy Podvýboru Organizačního výboru pro státní vyznamenání na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání.

V roce 2002 přijal Organizační výbor na 27 schůzích 147 usnesení.