Mandátový a imunitní výbor v roce 2002

Má  12 členů, pod vedením předsedy senátora Tomáše Julínka byly do konce 3. funkčního období svolány 4 schůze. V disciplinárním řízení byly projednány 3  dopravní přestupky senátorů. Výbor dále projednával 1 žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíhání senátora. Na poslední schůzi byla ověřena platnost mandátů nově zvolených senátorů.

Mandátový a imunitní výbor Senátu vede evidenci a uschovává oznámení veřejných funkcionářů (poslanci, členové vlády a vedoucí dalších ústředních správních orgánů), předložených dle § 5, 6 a 7 zákona ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s odst. 2 § 8 tohoto zákona umožňuje každému občanu, na základě jeho písemné žádosti, nahlédnout do těchto oznámení. Nahlížení se koná vždy každé první pondělí v měsíci od 14.30 do 16.30 hod.

V roce 2002 přišlo celkem 32 občanů – mimo 2 mediální pracovníci.

Při ustavení výboru pro 4. funkční období došlo k obměně 5 členů a novým předsedou byl zvolen senátor Jan Hadrava.