Celkový přehled tisků v roce 2002

  počet čísla senátních tisků
Návrhy ústavních návrhů zákonů - celkem 3  
Schváleno 1 365
zamítnuto 2 196, 332
pozměňovací návrhy    
Návrhy zákonů - celkem 137  
nezabývat se 59 162, 163, 165, 166, 168, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 194, 204, 206, 209, 226, 228, 229, 248, 250, 251, 252, 255, 256, 258, 259, 261, 267, 269, 270, 291, 292, 293, 294, 297, 299, 300, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 327, 330, 331, 333, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 367
schváleno 39 167, 191, 192, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 211, 223, 224, 227, 246, 253, 254, 263, 264, 271, 273, 274, 277, 279, 286, 295, 296, 301, 312, 328, 329, 347, 348, 349, 363, 364, 365, 366, 370
zamítnuto 9 97, 161, 164, 187, 260, 284, 303, 305, 334,
pozměňovací návrhy 25 169, 170, 171, 186, 195, 203, 205, 207, 208, 225, 247, 249, 257, 268, 272, 276, 278, 280, 281, 283, 285, 290, 298, 302, 368
nepřijato usnesení 5 210, 262, 265, 266, 282
Mezinárodní smlouvy - celkem 34  
vysloven souhlas od 1. 6. 2002 - dát souhlas k ratifikaci 34 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326
zamítnut od 1. 6. 2002 – nedat souhlas k ratifikaci    

Návrhy zákonů vrácené Senátem Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy

Návrh zákona přijat ve znění schváleném Senátem Návrh zákona přijat ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou Návrh zákona nebyl přijat
169, 170, 186, 205, 207, 208, 225, 247, 249, 257, 268, 272, 276, 280, 281, 285, 298, 302, 368 171, 195, 203, 278, 283 290
19 5 1

Návrhy zákonů Senátem zamítnuté

Návrh zákona přijat ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou Návrh zákona nebyl přijat
161, 164, 260 97, 187, 284, 303, 305, 334
3 6