Celkový přehled

 

počet

čísla senátních tisků

Ústavní zákony - celkem

2

 
Schváleno

1

284
zamítnuto    
pozměňovací návrhy

1

142
Návrhy zákonů - celkem

145

 
nezabývat se

49

145, 147, 148, 149, 163, 164, 166, 168, 169, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 184, 185, 186, 189, 204, 206, 209, 212, 216, 217, 232, 237, 241, 243, 245, 251, 256, 265, 266, 287, 288, 308, 309, 311, 315, 316, 320, 337, 338, 339, 342, 343, 344
schváleno

41

141, 144, 146, 201, 202, 205, 208, 211, 214, 215, 218, 219, 234, 236, 242, 248, 250, 254, 255, 267, 268, 270, 273, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 283, 285, 290, 292, 293, 307, 319, 323, 331, 333, 335, 336
zamítnuto

5

199, 318, 332, 340, 360,
pozměňovací návrhy

43

140, 143, 152, 167, 171, 173, 177, 181, 182, 183, 187, 196, 200, 203, 207, 235, 238, 239, 240, 244, 247, 252, 253, 269, 271, 276, 282, 286, 291, 294, 306, 310, 312, 313, 314, 317, 321, 322, 324, 334, 341, 347, 362,
nepřijato usnesení 7 170, 210, 213, 233, 272, 277, 289
Mezinárodní smlouvy - celkem

44

 
nezabývat se

0

 
vysloven souhlas

44

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359
zamítnuto

0

 

NÁVRHY SENÁTNÍCH NÁVRHŮ ZÁKONŮ PROJEDNÁVANÉ SENÁTEM V ROCE 2000

Číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno
84 - návrh senátního návrhu ústavního zákona Komise Senátu pro Ústavu České republiky, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
Word 97 (186 kB)
84/1 - ÚPV - přerušuje
84/2
- VEI - schválit
84/3 - VPLP - přerušuje
84/4 - VZVOB - přerušuje
84/5 - VUZP - schválit
84/6 - VZSP - odročit
84/7 - VPLP - schválit
84/8 - MIV - schválit
84/9 - VHZD - schválit
84/10 - VZVOB - odročuje
84/11 - ÚPV - přerušuje
84/12 - ÚPV - schvaluje s pozměňovacími návrhy
84/13 - KÚČR - doporučení Senátu
84/14 - SKÚČRPP - zpětvzetí návrhu
Komise Senátu pro Ústavu České republiky ÚPV - Jaroslav Šula
VZVOB - František Kroupa
VEI - Richard Salzmann
VUZP - Jiří Pospíšil
VHZD - Ladislav Drlý
VPLP - Antonín Petráš
VZSP - Karel Barták
MIV- Jiří Pavlov
Navrhovatel vzal svůj návrh zpět 60 dní pro výbory

26. listopadu 1999

114 - návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č.140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
Word 97 (51 kB)
114/1 - VZVOB - odročit
114/2
- ÚPV - přerušit
114/3 -VVVK - odročit
senátoři Jiří Liška, Tomáš Julínek, Dagmar Lastovecká, Vladislav Malát a další VZVOB - Jan Ruml
ÚPV - Vladimír Zeman
VVVK - Irena Ondrová
do konce 2. funkčního období nebyl návrh zařazen na pořad schůze Senátu 60 dní pro výbory - 10. ledna 2000
296 - návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb. a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
Word 97 (78 kB)
296/1 - ÚPV - schválit
296/2
- VZVOB - schválit
296/3 - MIV - zamítnout
senátoři František Kroupa, Jiří Stodůlka, Jaroslav Šula, Zuzana Roithová, Bohumil Čada, František Bartoš, Pavel Heřman, Milan Špaček, Oldřich Dočekal, Stanislav Bělehrádek, Jitka Seitlová, Jan Ruml, Vítězslav Matuška, Jiří Pavlov, Irena Ondrová, Alena Palečková, Vladimír Kulhánek a Rostislav Harazin  ÚPV - Vladimír Zeman
VZVOB - Oldřich Dočekal
MIV - Jaroslav Doubrava
do konce 2. funkčního období nebyl návrh zařazen na pořad schůze Senátu předloženo 22. 6. 2000
60 dní pro výbory
8. září 2000
348 - návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Word 97 (75 kB)
348/1 - VUZP - záznam z jednání
348/2
- VHZD - schválit
senátoři Emil Škrabiš, Karel Korytář, Jiří Liška, Vladimír Oplt, Jaroslav Petřík, Jiří Rückl VUZP - Petr Smutný
VHZD - Ivan Havlíček
do konce 2. funkčního období nebyl návrh zařazen na pořad schůze Senátu 60 dní pro výbory
29. prosince 2000
Lhůta prodloužena o 30 dní do 28. ledna 2001