Zahraniční cesty delegací Senátu, orgánů Senátu a senátorů v roce 2000

STÁLÁ DELEGACE PČR DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ RADY EVROPY

9. 1. - 10. 1. Francie - Paříž - člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy a člen Výboru pro právní záležitosti a lidská práva J. Vyvadil - účast na zasedání Výboru pro právní záležitosti a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
23. 1. - 28. 1. Francie - Štrasburk - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Moserová, A. Palečková, F. Kroupa - účast na pravidelném zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
22. 3. - 24. 3. Belgie - Brusel - členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy a členka Výboru pro kulturu a vzdělání Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Moserová - účast na společném zasedání Výboru pro kulturu a vzdělání Parlamentního shromáždění Rady Evropy a Výboru pro kulturu, mládež, vzdělání, média a sport Evropského parlamentu a na slyšení na téma Výchova v médiích
2. 4. - 7. 4. Francie - Štrasburk - členové Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy A. Palečková a F. Kroupa - účast na řádném zasedání pléna Parlamentního shromáždění Rady Evropy
25. 4. - 27. 4. Francie - Paříž - senátor F. Kroupa - účast na zasedání Výboru pro jednací řád PS Rady Evropy
21. 5. - 24. 5. Kypr - Limassol - senátor F. Kroupa - účast na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
25. 6. - 30. 6. Francie - Štrasburk - A. Palečková, F. Kroupa, členové Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy - účast na 3. řádném zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
3. 9. - 4. 9. Maďarsko - Budapešť - členka Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy senátorka J.Moserová - účast na zasedání
23. 9. - 29. 9. Francie -Štrasburk -členové Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J.Moserová,A.Palečková a J. Vyvadil - účast na zasedání
8. 11. - 10. 11. Francie, Štrasburk - člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy a předseda Výboru pro jednací řád F. Kroupa se zúčastnil zasedání Stálého výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy

STÁLÁ DELEGACE DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ NATO

19. 2. - 22. 2. Belgie - Brusel - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO P. Morávek - člen Politického výboru, R. Salzmann - člen Ekonomického výboru - účast na společném zasedání Politického výboru, Výboru pro obranu a bezpečnost a Ekonomického výboru Parlamentního shromáždění NATO
23. 2. - 24. 2. Francie - Paříž - člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO a člen Ekonomického výboru R. Salzmann - účast na společném zasedání Ekonomického výboru s OECD
26. 5. - 30. 5. Maďarská republika - Budapešť - senátor P. Morávek - účast na jarním zasedání Parlamentního shromáždění NATO
18. 6. - 21. 6. Slovenská republika - Bratislava - senátor P. Morávek - účast na cestě Politického výboru Parlamentního shromáždění NATO
17. 11. - 20. 11. Spolková republika Německo - Berlín - člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO P. Morávek se zúčastnil podzimního zasedání Parlamentního shromáždění NATO

DELEGACE DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁRDĚNÍ ORGANIZACE PRO BEZPEČNOST A SPOLUPRÁCI V EVROPĚ

16. 2. - 22. 2. Kyrgyzská republika - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě J. Pavlov a J. Zapletal - účast na pozorování parlamentních voleb pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR
23. 3. - 27. 3. Ruská federace - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě J. Pavlov a J. Šenkýř - účast na pozorování prezidentských voleb pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR
11. 4. - 16. 4. Turecká republika - členové Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Pavlov a J. Zapletal - účast na zasedání
11. 5. - 12. 5. Rakouská republika - Vídeň - účast senátorů J. Pavlova a J. Zapletala na zasedání Stálé rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
5. 7. - 11. 7. Rumunská republika -Bukurešť - členové Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE J.Pavlov a J.Zapletal - účast na výročním zasedání
19. 7. - 21. 7. Polská republika - Varšava - členové Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE J.Pavlov a J.Šenkýř - účast na semináři o činnosti Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR)OBSE
27. 9. - 29. 9. Rakouská republika - Vídeň - člen Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE senátor J. Pavlov - účast na zasedání
3. 10. - 7. 10. Kypr - Limassol - člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě J. Šenkýř se zúčastnil zasedání rozšířeného byra Parlamentního shromáždění OBSE a semináře "Organizovaný zločin a korupce", organizovaného Parlamentním shromážděním OBSE
9. 11. - 12. 11. Bosna a Hercegovina - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě J. Šenkýř a J. Pavlov se zúčastnili pozorování parlamentních voleb pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE
7. 12. - 8. 12 Rakouská republika - Vídeň - člen Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu a člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě J. Šenkýř se zúčastní jednání s představiteli Regionální kanceláře pro střední a východní Evropu IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) a jednání OBSE

STÁLÁ DELEGACE DO MEZIPARLAMENTNÍ UNIE

6. 2. - 15. 2. Thajské království - Bangkok - členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie J. Seitlová a K. Korytář, člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu - účast na konferenci na téma "OSN o obchodu a rozvoji Pacifiku a střední Asie"
19. 2. - 25. 2. Korejská republika - člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie V. Reitinger - účast na zahajovacím zasedání Meziparlamentní unie pro zemědělství a rybolov
29. 2. - 4. 3. Švýcarsko - Ženeva - členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie a členka Výboru pro trvale udržitelný rozvoj J. Seitlová - účast na zasedání Výboru Meziparlamentní unie pro trvale udržitelný rozvoj
27. 4. - 7. 5. Jordánské hášimovské království - Ammán - členové Stálé delegace PČR do Meziparlamentní unie J. Seitlová, V. Oplt a M. Špaček se zúčastnili 103. konference Meziparlamentní unie

STÁLÁ DELEGACE DO SHROMÁRDĚNÍ ZÁPADOEVROPSKÉ UNIE

6. 2. - 9. 2. Norské království - Oslo - člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění Západoevropské unie senátor V. Matuška - účast na kolokviu o statutu asociovaných členů Západoevropské unie
22. - 25. 2. Slovinská republika - Lublaň - člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění Západoevropské unie a člen Výboru pro obranu O. Dočekal - účast na výjezdním zasedání Výboru pro obranu Shromáždění Západoevropské unie
27. - 29. 2. Italská republika - Milán - člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění Západoevropské unie a člen Výboru pro technologii, letectví a kosmonautiku V. Malát - účast na výjezdním zasedání Výboru pro technologii, letectví a kosmonautiku Shromáždění Západoevropské unie
9. 5. - 10. 5. Francie - senátor V. Matuška - účast na zasedání Výboru pro parlamentní vztahy a styk s veřejností Západoevropské unie
10. 5. Francie - senátor V. Malát - účast na zasedání Výboru pro technologii, letectví a kosmonautiku Shromáždění Západoevropské unie
4. 6. - 8. 6. Francie - Paříž - senátoři O. Dočekal, V. Malát a V. Matuška - účast na I. části 46. řádného zasedání Shromáždění Západoevropské unie
4. 7. - 6. 7. Francie -Paříž - člen Stálé delegace PČR do Shromáždění Západoevropské unie V. Matuška -účast na zasedání Řídícího výboru Shromáždění ZEU
15. 7. - 28. 7. USA -člen Stálé delegace PČR do Shromáždění Západoevropské unie a člen Výboru pro technologii,letectví a kosmonautiku V. Malát -účast na výjezdním zasedání Výboru pro technologii,letectví a kosmonautiku Shromáždění Západoevropské unie
3. 10. - 5. 10. Francie - Paříž - člen stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění Západoevropské unie a člen Výboru pro obranu O. Dočekal se zúčastnil setkání výborů Shromáždění Západoevropské unie se členy Parlamentu Ruské federace
11. 10. - 13. 10. Bulharská republika - Sofie - člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění Západoevropské unie a člen Výboru pro parlamentní vztahy a styk s veřejností V. Matuška se zúčastnil zasedání Výboru pro parlamentní vztahy a styky s veřejností Shromáždění ZEU
13. 11. - 15. 11. Francie - Paříž - člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění ZUE a člen Výboru pro parlamentní vztahy a styky s veřejností V. Matuška a člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění ZEU a člen Výboru pro letectví a kosmonautiku V. Malát se zúčastnil společného zasedání výborů a francouzského předsednictví Evropské unie a Západoevropské unie
4. 12. - 7. 12. Francie - Paříž - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění ZEU V. Malát, V. Matuška a K.Barták se zúčastnili pravidelného 46. zasedání Shromáždění ZEU

STÁLÁ DELEGACE PRO SPOLUPRÁCI S EVROPSKÝM PARLAMENTEM

12. 12. - 14. 12. Francie - Štrasburk - členové Stálé delegace Parlamentu ČR pro spolupráci s Evropským Parlamentem O. Dočekal a F. Mezihorák se zúčastnili schůze Výboru přidružení ČR-EU

STÁLÁ DELEGACE DO STŘEDOEVROPSKÉ INICIATIVY

16. 4. - 18. 4. Maďarská republika - Budapešť - účast senátora A. Michalíka na zasedání parlamentních výborů při Středoevropské iniciativě

CESTA DELEGACE SENÁTU

17. 1. - 21. 1. Nizozemské království - Belgické království - Lucemburské velkovévodství - návštěva delegace Senátu vedené předsedkyní Senátu L. Benešovou - další členové delegace: J. Šenkýř - člen Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu, předseda senátorského klubu KDU-ČSL, V. Jehlička - místopředseda Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu, Z. Klausner - člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, místopředseda senátorského klubu ODS, F. Vízek - člen Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu, místopředseda senát. klubu ČSSD
3. 4. - 5. 4. Slovenská republika - Bratislava, Košice - delegace Senátu vedená předsedkyní Senátu L. Benešovou ve složení: místopředseda Senátu P. Pithart a senátoři T. Julínek, D. Kroupa, P. Morávek, J. Stodůlka - oficiální návštěva Slovenské republiky
19. 4. Republika Chorvatsko - Záhřeb - delegace Senátu: předsedkyně Senátu L. Benešová, 1. místopředseda Senátu I. Havlíček, senátorka J. Moserová, senátoři P. Smutný, M. Špaček a J. Voráček, na pozvání K. Ivaniševič, předsedkyně Senátu Parlamentu Republiky Chorvatsko
5. 6. - 8. 6. Lotyšská republika - předsedkyně Senátu L. Benešová, místopředseda Senátu J. Musial, senátoři V. Jehlička, T. Julínek, Z. Vojíř, J. Zahradníček
3.11. Ukrajina - Kyjev - předsedkyně Senátu L. Benešová, místopředseda Senátu J. Musial a místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Krámek se zúčastní odhalení pamětních desek v Kyjevě k uctění památky založení České družiny a význačného činitele protirakouského odboje v Rusku Václava Vondráka
3. 11. - 7. 11. Vatikán - Svatý stolec - delegace Senátu ve složení: D. Kroupa, F. Kroupa, J. Kaňa, P. Morávek a V. Šubrt se zúčastnila jubilejního shromáždění zástupců parlamentů a vlád, konaného pod záštitou prezidenta Italské republiky Ciampiho

CESTY PŘEDSEDKYNĚ SENÁTU

14. 3. Francie - Paříž - předsedkyně Senátu L. Benešová - účast na setkání předsedů senátů a druhých komor všech států světa s dvoukomorovým parlamentním systémem - na pozvání předsedy Senátu Francie Ch. Ponceleta
20. 3. Spolková republika Německo - Berlín - předsedkyně Senátu L. Benešová - přijetí ve Spolkovém sněmu jeho místopředsedkyní Antje Vollmerovou, pracovní setkání s předsedou Poslanecké sněmovny Spolkové země Berlín R. Führerem
17. 4. - 19. 4. Slovinská republika - Lublaň - setkání předsedů evropských parlamentů s předsedkyní Evropského parlamentu Nicole Fontaine za účasti předsedkyně Senátu L. Benešové a senátorky J. Moserové
4. 10. Spolková republika Německo - předsedkyně Senátu L. Benešové u příležitosti oficiálního otevření Českého centra v Mnichově spolu s 1. místopředsedou Senátu I. Havlíčkem a předsedkyní Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu I. Ondrovou

CESTY MÍSTOPŘEDSEDŮ SENÁTU

8. 3. Švýcarsko - Bern - místopředseda Senátu P. Pithart - účast na vzpomínkovém večeru k 150. výročí narození T. G. Masaryka na pozvání Čs. společnosti pro vědu a umění spolu s velvyslanectvím ČR v Bernu
24. 3. - 27. 3. Polská republika - Gdaňsk - Varšava - účast místopředsedy Senátu J. Musiala na schůzce předsedů parlamentů členských států Středoevropské iniciativy
13. 5. Slovenská republika - Košice - místopředseda Senátu J. Musial - účast na mezinárodní výstavě Od Vltavy k Piavě - Československé legie v Itálii
25. 5. - 28. 5. Bosna a Hercegovina, Kosovo - místopředseda Senátu J. Musial - účast na tématické kontrole v misích KFOR a SFOR
6. 6. - 7. 6. Spolková republika Německo - Hannover - místopředseda Senátu P. Sobotka - účast na EXPU 2000
6. 6. - 10. 6. Japonské císařství - 1. místopředseda Senátu I. Havlíček - účast na pohřbu předsedy vlády Keiza Obuchiho
16. 6. - 20. 6. Nizozemí - Haag, Amsterodam - 1. místopředseda Senátu I. Havlíček - cesta na pozvání Strany práce a Nadace Alfreda Mozera
17. 6. Švýcarsko - St. Gallen - místopředseda Senátu P. Sobotka - účast na oslavách desetiletého výročí regionální spolupráce St. Gallen - Liberec
8. 8. - 15. 8. USA - Washington - místopředseda Senátu P. Pithart a místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J.Moserová -účast na 20.světovém kongresu Československé společnosti pro umění a vědu
7. - 8. 11. Francie - Paříž - 1. místopředseda Senátu I. Havlíček se zúčastnil ustavující schůze Sdružení evropských senátů
24. 11. - 26. 11. Spolková republiky Německo - Hamburk - 1. místopředseda Senátu I. Havlíček a senátor P. Morávek se zúčastní na III. výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra s názvem Evropská bezpečnost jako společný úkol České republiky a Německa

ZAHRANIČNÍ CESTY VÝBORŮ SENÁTU

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

19. 1. - 20. 1. Polská republika - Varšava - předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovský - účast na setkání představitelů evropských zemí a USA, kteří se významným způsobem podíleli na přijetí České republiky, Maďarska a Polska do NATO
1. 5. - 5. 5. Belgické království - Nizozemské království - J. Krámek a V. Matuška - setkání s nejvyššími vojenskými a politickými představiteli Nizozemského království, návštěva centrály NATO
11. 9. - 13. 9. Republika Chorvatsko - Záhřeb - místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J.Krámek - účast na konferenci předsedů evropských parlamentů -členů Paktu stability
23. 9. - 7. 10. Filipínská republika - Indonéská republika - pracovní návštěva delegace Výboru pro zahraniční věci,obranu a bezpečnost vedené předsedou výboru M.Žantovským
8. 10. - 12. 10. Nizozemské království - Haag - delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve složení: předseda výboru M. Žantovský, místopředseda výboru O. Dočekal, členové výboru J. Horák a P. Morávek navštíví partnerské výbory Parlamentu Nizozemského království a budou jednat na velitelství NATO (AFNORTH HQ) v Brunssumu
17. 12. - 18. 12. Polská republika - Varšava - předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovský a místopředsedkyně Výboru pro evropskou integraci J. Moserová se zúčastní pravidelné schůzky předsedů zahraničních, branně-bezpečnostních a integračních výborů Polské republiky, Maďarské republiky. Slovenské republiky a České republiky

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

2. 5. - 5. 5. Slovenská republika - delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu - senátoři K. Burda, L. Drlý, J. Petřík - návštěva partnerského výboru Národní rady Slovenska
8. 5. - 12. 5. Estonská republika - delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu - senátoři L. Drlý, J. Liška, J. Petřík a E. Škrabiš - návštěva partnerského výboru Parlamentu Estonské republiky
16. 9. - 21. 9. Spolková republika Německo - Berlín - člen Výboru pro hospodářství,zemědělství a dopravu E.Škrabiš -účast na semináři Berlín a nové spolkové země jako příklad reforem na cestě do EU
1. - 5. 10. Polská republika - Varšava - delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu ve složení: místopředseda výboru A. Michalík, členové E. Škrabiš a J. Zapletal navštívila partnerské výbory Senátu Polské republiky
15. 10. - 21. 10. Brazilská federativní republika - delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu ve složení místopředseda výboru J. Petřík a členové výboru K. Korytář a M. Topolánek navštívila Hospodářský výbor Senátu Brazilské federativní republiky Ney Suassuny
18. 10. - 22. 10. Slovenská republika - Herlany, Košice - člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu E. Škrabiš se zúčastní mezinárodní vědecké konference „Národná a regionálna ekonomika III“, pořádané Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Košicích

VÝBOR PRO EVROPSKOU INTEGRACI

22. - 24. 2. Slovenská republika - delegace Výboru pro evropskou integraci ve složení: předsedkyně výboru J. Filipová a členové výboru E. Lánský a F. Mezihorák - návštěva Slovenské republiky na pozvání předsedy Výboru Národní rady Slovenské republiky pro evropskou integraci F. Šebeje
28. 2. - 5. 3. Nizozemsko - Haag - delegace Výboru pro evropskou integraci ve složení: předsedkyně výboru J. Filipová, místopředsedové výboru R. Salzmann a V. Reitinger, členové výboru P. Heřman, F. Mezihorák, Z. Roithová, V. Šubrt a člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Z. Klausner - studijní cesta na základě nabídky T.M.C Asser Institute Haag, ve spolupráci s programem PHARE a Parlamentním institutem PS PČR
2. 3. - 4. 3. Maďarská republika - Budapešť - člen Výboru pro evropskou integraci E. Lánský - účast na pozvání Maďarské atlantické rady na konferenci na téma "Budoucnost společné evropské zahraniční a bezpečnostní politiky"
28. 3. - 31. 3. Republika Slovinsko - Lublaň - delegace Výboru pro evropskou integraci ve složení: předsedkyně výboru J. Filipová a senátoři V. Reitinger a V. Šubrt - návštěva partnerského výboru Státní rady Parlamentu Republiky Slovinsko
16. 4. - 18. 4. Estonská republika - delegace Výboru pro evropskou integraci - J. Filipová, P. Heřman a F. Mezihorák - účast na jednání s partnerským výborem Parlamentu Estonské republiky
18. 4. - 20. 4. Litevská republika - delegace Výboru pro evropskou integraci - J. Filipová, P. Heřman a F. Mezihorák - jednání s partnerským výborem Litevské republiky
26. 4. - 28. 4. Slovenská republika - Bratislava - senátorka J. Filipová a senátor R. Salzmann - účast na schůzce předsedů zahraničních, branně-bezpečnostních a integračních výborů parlamentů Maďarska, Polska, Slovenska a ČR
22. 5. - 25. 5. Francie - delegace Výboru pro evropskou integraci - J. Filipová, Z. Roithová a R. Salzmann - účast na jednání s partnerským výborem Senátu Francouzské republiky a návštěva dalších vládních i nevládních institucí
27. 5. - 31. 5. Portugalská republika - Lisabon - účast senátorky J. Filipové na XXII. konferenci zvláštních orgánů pro evropské záležitosti (COSAC)
15. 10. - 17. 10. Francie - Versailles - místopředseda Výboru pro evropskou integraci R. Salzmann se zúčastnil XXIII. konference zvláštních orgánů pro evropské záležitosti (COSAC)
18. 10. - 20. 10. Spolková republika Německo - Bonn - člen Výboru pro evropskou integraci V. Malát se zúčastní 2. parlamentního fóra o přidružení k Evropské unii, pořádaného Centrem pro evropská integrační studia

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A RIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

14. 5. - 20. 5. Mongolsko - delegace Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí - S. Bělehrádek, P. Eybert, M. Müller, J. Pospíšil a P. Smutný - na pozvání Státního velkého Churalu Mongolska
10. 9. - 16. 9. Rumunská republika - Bulharská republika - Moldavská republika - delegace Výboru pro územní rozvoj,veřejnou správu a životní prostředí - předseda P. Smutný, členové výboru B.Kulhánek, M. Müller a Z. Vojíř - návštěva partnerských výborů parlamentů

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

17. 1. - 21. 1. Francie - delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku ve složení: předseda výboru F. Bartoš, místopředseda výboru K. Barták a členové výboru M. Coufal, T. Julínek a J. Zahradníček - účast na jednání s partnerským výborem Senátu Francouzské republiky, jednání na Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu práce a sociálních věcí
5. 6. - 8. 6. Maďarská republika - Budapešť - delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku - A. Palečková, F. Bartoš, M. Coufal a R. Harazin - na pozvání předsedy partnerského výboru Parlamentu Maďarské republiky M. Kökényho
27. 10. - 9. 11. Austrálie - Canberra, Sydney - společná delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku ve složení předseda výboru F. Bartoš, členové výboru M. Coufal a T. Julínek a delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve složení místopředseda komise F. Mezihorák a člen komise J. Šula navštíví partnerské výbory Horní komory Parlamentu Austrálie i Parlamentu Nového Jižního Walesu a příslušná ministerstva; komise bude jednat s partnerskými spolky

VÝBOR PETIČNÍ, PRO LIDSKÁ PRÁVA, VĚDU, VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU

15. 2. - 18. 2. Slovenská republika - delegace Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu ve složení: předsedkyně výboru I. Ondrová, místopředseda výboru J. Kaňa, členové výboru A. Petráš, J. Šenkýř a F. Vízek - návštěva Slovenské republiky na pozvání místopředsedy Výboru Národní rady Slovenské republiky pro kulturu a média
25. 9. - 29. 9. Republika Chorvatsko - delegace Výboru petičního,pro lidská práva,vědu vzdělání a kulturu - místopředseda výboru V. Jehlička, členové výboru M. Dvořák, J. Pavlata, J. Šenkýř a F. Vízek - návštěva partnerských výborů Župní sněmovny Republiky Chorvatsko

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

27. 2. - 3. 3. Spolková republika Německo - delegace Ústavně-právního výboru ve složení: předseda výboru J. Vyvadil, místopředseda výboru J. Voráček, členové výboru J. Doubrava, J. Pavlov, J. Šula - účast na jednání s Právním výborem Spolkové rady a Právním výborem Spolkového sněmu; návštěva Ministerstva spravedlnosti, Spolkového ústavního soudu, Spolkového soudního dvora a Spolkového státního zastupitelství
1. - 9. 10. Spojené státy americké - delegace Ústavně-právního výboru ve složení: předseda výboru Jiří Vyvadil, místopředsedové výboru Jan Voráček a Jiří Stodůlka, členové výboru Jiří Pavlov a Jaroslav Doubrava

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

4. 2.- 8. 2. Republika Chorvatsko - Zagreb - Daruvar - návštěva delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí - místopředseda komise F. Mezihorák, členové komise J. Šula, K. Barták a P. Eybert
6. 3. - 9. 3. Rakousko - Vídeň - delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve složení: předseda komise M. Špaček a členové komise B. Kulhánek, Z. Klausner a V. Matuška - účast na oslavách 150. výročí narození T.G.Masaryka ve Vídni - na pozvání Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku a Konzultativní rady při Stálé komisi Senátu pro krajany žijící v Rakousku
18. 5. - 22. 5. Švýcarská republika - delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí - V. Vašínková, K. Barták, V. Oplt a J. Šula - účast na sjezdu delegátů Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
24. 6. Spojené království Velké Británie a Severního Irska - Londýn, Edinburgh - delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí: M. Špaček, V. Vašínková, B. Kulhánek a V. Matuška - na pozvání Britsko-československého sdružení v Londýně
21. 7. - 24. 7. Republika Chorvatsko - návštěva delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí -předseda M. Špaček a místopředseda F. Mezihorák - na pozvání Svazu Čechů v Republice Chorvatsko

STÁLÁ KOMISE PRO PRÁCI KANCELÁŘE SENÁTU

3. 10. - 6. 10. Italská republika - delegace Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu ve složení: předseda komise K. Korytář, místopředseda J. Pavlata a člen V. Jehlička navštíví Senát Italské republiky na pozvání předsedy Senátu

CESTY SENÁTORŮ

9. 4. Švýcarská republika - senátor L. Svoboda - účast na studijní cestě s řediteli českých zdravotních pojišťoven
25. 4. - 28. 4. Spolková republika Německo - Görlitz, Jauermick - senátor E. Škrabiš - účast na mezinárodní vědecké konferenci Ekologická situace v německo-polsko-českých pohraničních regionech
8. 5. - 10. 5. Nizozemské království - Amsterodam, Maastricht - senátor M. Žantovský - účast na jednání u kulatého stolu o rozšíření EU
4. 6. - 11. 6. USA - New York - senátorka J. Seitlová - účast na 23. zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN „Ženy 2000“
11. 6. - 13. 6. Litevská republika - Vilnius - účast senátorky J. Moserové na mezinárodním kongresu „Hodnocení zločinů komunismu“
15. 6. - 19. 6. Francie - Beauvais - senátor V. Šubrt
25. 6. - 28. 6. Polská republika - Varšava - senátor M. Žantovský - účast na 1. světovém fóru o demokracii
1. 11. - 3. 11. Estonská republika - místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Petřík a člen Výboru pro evropskou integraci V. Reitinger se zúčastní 7. mezinárodní konference Estonsko a Evropská unie: Estonsko na cestě do měnící se Evropy
6. 12. - 10. 12. Francie - Nice - senátor D. Kroupa se zúčastní mezivládní konference EU. Bude účastníkem diskusí u kulatého stolu dne 7. 12. 2000. Zároveň se zúčastní jednání Federální rady Mezinárodní organizace Evropského hnutí (8. 12. - 10. 12. 2000)