Celkový přehled zákonodárné činnosti Senátu PČR v r. 1999

počet čísla senátních tisků
Ústavní zákony - celkem    
schváleno    
zamítnuto    
pozměňovací návrhy    
Návrhy zákonů - celkem

77

 
nezabývat se

19

9, 12, 51, 62, 63, 66, 67, 101, 102, 103, 105, 106, 115, 123, 124, 129, 131, 137, 139
schváleno

30

11, 18, 19, 21, 22, 30, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 50, 64, 65, 70, 71, 100, 104, 107, 110, 119, 120, 125, 126, 128, 130, 133, 135, 136
zamítnuto

4

20, 46, 69, 127
    4 z nich PS schválila ve svém původním znění - z toho 1 (č. 20) opětovně i po vrácení prezidentem
pozměňovací návrhy

22

8, 10, 45, 48, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 108, 109, 111, 113, 117, 118, 121, 122, 132, 134
    5 z nich PS schválila ve svém původním znění (45, 48, 113, 121 a 122) 17 z nich PS schválila ve znění Senátu
nepřijato usnesení

2

31, 116
Mezinárodní smlouvy - celkem

38

 
nezabývat se    
vysloven souhlas

38

2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
zamítnuto    
Senátní návrhy - celkem

5

podáno 7 (2 z nich nyní ve výborech)
schváleno

5

1998/90, 25, 82, 27, 81
zamítnuto