Senátní návrhy zákonů podle Poslanecké sněmovy

Číslo senátního tisku + název Navrhovatelé Schůze Senátu + číslo usnesení + den projednání
1998/90 - návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů senátoři Pavel Rychetský, Richard Falbr, Jarmila Filipová, Jaroslav Musial, Jiří Pavlov, Richard Salzmann, Věra Vašínková, Jan Voráček a Jiří Vyvadil 2. schůze č. 59 schvaluje 11. března 1999
Hlasování č. 62
Hlasování č. 63
2. schůze č. 60 doprovodné usnesení 11. března 1999
Hlasování č. 64
25 - návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů senátoři Jiří Vyvadil, Jiří Pavlov, Jan Voráček, Jaroslav Doubrava, Vladimír Zeman, Jaroslav Šula a Jiří Stodůlka 7. schůze č. 99 schvaluje 30. června 1999
Hlasování č. 8
27 - návrh senátního návrhu zákona senátora Mirka Topolánka a dalších senátorů, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. senátoři Mirek Topolánek, Alena Palečková, Vladimír Kulhánek, Jiří Pospíšil, Jiří Liška, Vladislav Malát, Pavel Eybert, Přemysl Sobotka, Irena Ondrová 12. schůze č. 238 schvaluje 10. prosince 1999
Hlasování č. 72
81-návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pitharta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákonů č. 485/1991 Sb. a č. 10/1993 Sb. senátoři Petr Pithart, Jaroslav Šula, Pavel Heřman, Josef Kaňa, Bohumil Čada, Jaroslav Petřík, Jiří Brýdl, Milan Štěch, Jiří Liška, Vlastimil Šubrt, Pavel Eybert a Richard Falbr 12. schůze č. 237 schvaluje 10. prosince 1999
Hlasování č. 68
82 - návrh senátního návrhu zákona senátora Michaela Žantovského a dalších senátorů o Památníku doby nesvobody 1939 - 1989 senátoři Michael Žantovský, Dagmar Lastovecká, Jaroslava Moserová, Zuzana Roithová, Václav Jehlička, Daniel Kroupa, Peter Morávek, Jaroslav Musial, Jan Ruml, Jiří Rückl, Jiří Skalický a Mirek Topolánek 11. schůze č. 180 schvaluje 12. listopadu 1999
Hlasování č. 26