Komise Senátu pro Ústavu ČR

Komise v roce 1999 jednala na celkem 16 schůzích, z nichž jedna měla formu výjezdního zasedání. Jednání komise se kromě jejích členů zúčastnili např. předsedkyně Nejvyššího soudu Eliška Wagnerová, místopředseda vlády Pavel Rychetský, ministr spravedlnosti Otakar Motejl, soudci Ústavního soudu Vojtěch Cepl a Antonín Procházka, náměstek ministra spravedlnosti Josef Baxa a řada expertů. V září se uskutečnilo společné přijetí členů komise a členů Ústavně-právního výboru prezidentem republiky.

Komise se zabývala několika klíčovými tématy, jimiž byly úprava legislativního procesu a postavení Senátu v Ústavě (výsledkem práce na těchto tématech je senátní tisk 84 předložený v září 1999 Senátu k projednání - více Nad senátním návrhem novely Ústavy - časopis Senát č. 4/1999), ústavní aspekty integrace ČR do EU, ústavní aspekty reformy justice atd.
Komise rovněž uspořádala dva semináře: na jaře „Senát a legislativní proces v Ústavě ČR“ a na podzim „Senát v České republice - proč a jaký?“. Příspěvky přednesené na druhém semináři byly mezi těmi, jež byly komisí vydány ve stejnojmenném sborníku.

Další informace o činnosti Komise vyšly v časopise Senát č. 2/1999.