Zprávy z činnosti


Zprávy ze zahraničních cest

Zpráva o cestě a další zápisy a protokoly z jednání, eventuálně doporučení, a dále také informace o nákladech cest, jsou na vyžádání veřejně přístupné u tajemníka příslušného orgánu Senátu či na zahraničním odboru Senátu.

Zprávy o zahraničních cestách jsou dostupné i rozdělené na cesty v  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. a 12. funkčním období Senátu.

Výroční zprávy z činnosti Senátu PČR

Zprávy komisí

11. funkční období

 • senátní tisk č. 330 (za rok 2018)
 • senátní tisk č. 251 (za rok 2017)

10. funkční období

 • senátní tisk č. 341 (za rok 2016)
 • senátní tisk č. 210 (za rok 2015)

9. funkční období

 • senátní tisk č. 372 (za rok 2014)
 • senátní tisk č. 220 (za rok 2013)

8. funkční období

 • senátní tisk č. 439 (za rok 2012)
 • senátní tisk č. 246 (za rok 2011)

7. funkční období

 • senátní tisk č. 360 (za rok 2010)
 • senátní tisk č. 206 (za rok 2009)

6. funkční období

 • senátní tisk č. 341 (za rok 2008)
 • senátní tisk č. 150 (za rok 2007)

5. funkční období

 • senátní tisk č. 403 (za rok 2006)
 • senátní tisk č. 231 (za rok 2005)

4. funkční období

 • senátní tisk č. 470 (za rok 2004)
 • senátní tisk č. 272 (za rok 2003)

3. funkční období

 • senátní tisk č. 372 (za rok 2002)
 • senátní tisk č. 172 (za rok 2001)

V 1. a 2. funkčním období nebyly tyto zprávy vydávány.