Webový přenos z jednání v Senátu

Webový obrazový a zvukový přenos je provozován pouze v době konání schůze a jiných důležitých akcí (mimo tyto akce nejsou příslušné odkazy zobrazeny).

Další přenos z jednání 12. schůze Senátu v 12. funkčním období bude zahájen dne 30.10.2019 v 10:00 SEČ (za měsíců: 0, dní: 9, hodin: 23, minut: 23).

Minimální systémové požadavky pro příjem vysílání