Webový přenos z jednání v Senátu

Webový obrazový a zvukový přenos je provozován pouze v době konání schůze a jiných důležitých akcí (mimo tyto akce nejsou příslušné odkazy zobrazeny).

Další přenos bude zahájen 20.5.2019 ve 10:00 hodin - Veřejné slyšení "Podpora kojení"

Minimální systémové požadavky pro příjem vysílání