Webový přenos z jednání v Senátu

Webový obrazový a zvukový přenos je provozován pouze v době konání schůze a jiných důležitých akcí (mimo tyto akce nejsou příslušné odkazy zobrazeny).

Další přenos bude zahájen 19.3.2019 ve 9:00 hodin - Konference "Zůstává samospráva samosprávou? (nejen ve světle plánovaného rozšíření pravomocí NKÚ)"

Minimální systémové požadavky pro příjem vysílání