Webový přenos z jednání v Senátu

Webový obrazový a zvukový přenos je provozován pouze v době konání schůze a jiných důležitých akcí (mimo tyto akce nejsou příslušné odkazy zobrazeny).

Další přenos bude zahájen 24.9.2019 od 10:00 hodin - Konference "SENIOR HOUSING"

Minimální systémové požadavky pro příjem vysílání