Webový přenos z jednání v Senátu

Webový obrazový a zvukový přenos je provozován pouze v době konání schůze a jiných důležitých akcí (mimo tyto akce nejsou příslušné odkazy zobrazeny).

Další přenos z jednání 8. schůze Senátu v 12. funkčním období bude zahájen dne 02.05.2019 v 10:00 SEČ (za měsíců: 0, dní: 13, hodin: 11, minut: 6).

Minimální systémové požadavky pro příjem vysílání