Webový přenos z jednání v Senátu

Webový obrazový a zvukový přenos je provozován pouze v době konání schůze a jiných důležitých akcí (mimo tyto akce nejsou příslušné odkazy zobrazeny).

Další přenos bude zahájen 17.6.2019 ve 10:00 hodin - Konference "Obnovitelné zdroje a jejich potenciál v podmínkách ČR"

Minimální systémové požadavky pro příjem vysílání