Webový přenos z jednání v Senátu

Webový obrazový a zvukový přenos je provozován pouze v době konání schůze a jiných důležitých akcí (mimo tyto akce nejsou příslušné odkazy zobrazeny).

Další přenos bude zahájen 17.9.2019 od 10:00 hodin - Veřejné slyšení VVVK k petici "Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní"

Minimální systémové požadavky pro příjem vysílání