Těsnopisecké zprávy z veřejných slyšení

Těsnopisecké zprávy z veřejných slyšení Senátu

22. veřejné slyšení - 23.9.2020
    (Kontrolní postupy finanční správy)
00 Prezentace T. Richterová - úspěšnost u KS a NSS
01 Prezentace P. Nováková
02 Prezentace M. Piech
03 Prezentace J. Hajdučík
04 Prezentace T. Hajdušek
05 Prezentace O. Moravec
06 Prezentace D. Hubal
07 Prezentace J. Rambousek
21. veřejné slyšení Senátu – 14.9.2020
    (Světlo - dobrý sluha, zlý pán)
1 Prezentace P. Suchan
2 Prezentace H. Konrádová
3 Prezentace J. Flousek
4 Prezentace Z. Bendová
5 Prezentace H. Medřický
6 Prezentace L. Maierová
7 Prezentace P. Baxant
8 Prezentace J. Skála
9 Prezentace P. Žák
10 Prezentace D. Jiránek
11 Prezentace V. Smrž
12 Prezentace H. Medřický
20. veřejné slyšení - 3.9.2020
    (Poštovní služby pro stát, nebo pro společnost?)
prezentace přednášejících
prezentace předsedkyně Rady ČTÚ H. Továrkové
prezentace poslance EP T. Zdechovského
19. veřejné slyšení - 23.6.2020
    (Pandemie v kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů)
(prezentace přednášejících 7,5 MB)
18. veřejné slyšení - 14.6.2019
    (Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj – Odra – Labe?)
(ve formátu MS Word 97)
17. veřejné slyšení - 29.1.2019
    (Situace ve strukturálně postižených regionech)
(ve formátu MS Word 97)
16. veřejné slyšení - 29.9.2015
    (Ochrana proti šikaně)
(ve formátu DOCX)
15. veřejné slyšení - 17.3.2015
    (Science centra a jejich význam pro rozvoj České republiky)
(ve formátu MS Word 97)
14. veřejné slyšení - 22.11.2011
    (Transformace sociálních služeb: naplnění práv osob s postižením)
(ve formátu MS Word 97)
13. veřejné slyšení - 21.11.2007
    (Jaká by měla být budoucí politika České republiky a Evropské unie v oblasti globální změny klimatu?)
(ve formátu MS Word 97)
12. veřejné slyšení - 6.11.2007
    (Diabetes mellitus – hrozba 3. tisíciletí)
(ve formátu MS Word 97)
11. veřejné slyšení - 19.6.2007
    (Závěry jarní Evropské rady a jejich vliv na energetickou politiku ČR)
(ve formátu MS Word 97)
10. veřejné slyšení - 24.5.2007
    (Reálná rizika kůrovcové kalamity po orkánu Kyrill v Národním parku Šumava)
(ve formátu MS Word 97)
9. veřejné slyšení - 28.11.2006
    (Právní posouzení vyhánění zemědělských rodin z půdy v 50. letech minulého století)
(ve formátu MS Word 97)
8. veřejné slyšení - 4.10.2005
    (Rekodifikace zákoníku práce)
(ve formátu MS Word 97)
7. veřejné slyšení - 11.5.2004
    (Funkční rozlišování spisovných názvů Česká republika a Česko a jejich cizojazyčných ekvivalentů)
(ve formátu MS Word 97)
6. veřejné slyšení - 10.6.2003
    (K zákonu o sociální pomoci)
(ve formátu MS Word 97)
5. veřejné slyšení - 16.4.2003
    (Lidská práva a klonování člověka)
(ve formátu MS Word 97)
4. veřejné slyšení - 27.11.2001
    (O zahraniční politice České republiky)
(ve formátu MS Word 97)
3. veřejné slyšení - 4.10.2001
    (Problematika narůstajících projevů neonacismu a jiných forem extremismu v České republice)
(ve formátu MS Word 97)
2. veřejné slyšení - 19.9.2001
    (O vysokých školách)
(ve formátu MS Word 97)
1. veřejné slyšení - 12.1.2001
    (O České televizi)
(ve formátu MS Word 97)

Těsnopisecké zprávy z veřejných slyšení výborů a komisí Senátu