Těsnopisecké zprávy z veřejných slyšení

Těsnopisecké zprávy z veřejných slyšení Senátu

18. veřejné slyšení - 14.6.2019
    (Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj – Odra – Labe?)
(ve formátu MS Word 97)
17. veřejné slyšení - 29.1.2019
    (Situace ve strukturálně postižených regionech)
(ve formátu MS Word 97)
16. veřejné slyšení - 29.9.2015
    (Ochrana proti šikaně)
(ve formátu DOCX)
15. veřejné slyšení - 17.3.2015
    (Science centra a jejich význam pro rozvoj České republiky)
(ve formátu MS Word 97)
14. veřejné slyšení - 22.11.2011
    (Transformace sociálních služeb: naplnění práv osob s postižením)
(ve formátu MS Word 97)
13. veřejné slyšení - 21.11.2007
    (Jaká by měla být budoucí politika České republiky a Evropské unie v oblasti globální změny klimatu?)
(ve formátu MS Word 97)
12. veřejné slyšení - 6.11.2007
    (Diabetes mellitus – hrozba 3. tisíciletí)
(ve formátu MS Word 97)
11. veřejné slyšení - 19.6.2007
    (Závěry jarní Evropské rady a jejich vliv na energetickou politiku ČR)
(ve formátu MS Word 97)
10. veřejné slyšení - 24.5.2007
    (Reálná rizika kůrovcové kalamity po orkánu Kyrill v Národním parku Šumava)
(ve formátu MS Word 97)
9. veřejné slyšení - 28.11.2006
    (Právní posouzení vyhánění zemědělských rodin z půdy v 50. letech minulého století)
(ve formátu MS Word 97)
8. veřejné slyšení - 4.10.2005
    (Rekodifikace zákoníku práce)
(ve formátu MS Word 97)
7. veřejné slyšení - 11.5.2004
    (Funkční rozlišování spisovných názvů Česká republika a Česko a jejich cizojazyčných ekvivalentů)
(ve formátu MS Word 97)
6. veřejné slyšení - 10.6.2003
    (K zákonu o sociální pomoci)
(ve formátu MS Word 97)
5. veřejné slyšení - 16.4.2003
    (Lidská práva a klonování člověka)
(ve formátu MS Word 97)
4. veřejné slyšení - 27.11.2001
    (O zahraniční politice České republiky)
(ve formátu MS Word 97)
3. veřejné slyšení - 4.10.2001
    (Problematika narůstajících projevů neonacismu a jiných forem extremismu v České republice)
(ve formátu MS Word 97)
2. veřejné slyšení - 19.9.2001
    (O vysokých školách)
(ve formátu MS Word 97)
1. veřejné slyšení - 12.1.2001
    (O České televizi)
(ve formátu MS Word 97)

Těsnopisecké zprávy z veřejných slyšení výborů a komisí Senátu