Programy veřejných slyšení Senátu

Program 23. veřejného slyšení Senátu - 22.10.2020
(Střet zájmů a dotační politika)
Program 22. veřejného slyšení Senátu - 23.9.2020
(Kontrolní postupy finanční správy)
Program 21. veřejného slyšení Senátu - 14.9.2020
(Světlo – dobrý sluha, zlý pán)
Program 20. veřejného slyšení Senátu - 3.9.2020
(Poštovní služby pro stát, nebo pro společnost?)
Program 19. veřejného slyšení Senátu - 23.6.2020
(Pandemie v kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů)
Program 18. veřejného slyšení Senátu - 14.6.2019
(Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj – Odra – Labe?)
Program 17. veřejného slyšení Senátu - 29.1.2019
(Situace ve strukturálně postižených regionech)
Program 16. veřejného slyšení Senátu - 29.9.2015
(Ochrana proti šikaně)
Program 15. veřejného slyšení Senátu - 17.3.2015
(Science centra a jejich význam pro rozvoj České republiky)
Program 14. veřejného slyšení Senátu - 22.11.2011
(Transformace sociálních služeb: naplnění práv osob s postižením)
Program 13. veřejného slyšení Senátu - 21.11.2007
(Jaká by měla být budoucí politika České republiky a Evropské unie v oblasti globální změny klimatu?)
Program 12. veřejného slyšení Senátu - 6.11.2007
(Diabetes mellitus – hrozba 3. tisíciletí)
Program 11. veřejného slyšení Senátu - 19.6.2007
(Závěry jarní Evropské rady a jejich vliv na energetickou politiku ČR)
Program 10. veřejného slyšení Senátu - 24.5.2007
(Reálná rizika kůrovcové kalamity po orkánu Kyrill v Národním parku Šumava)
Program 9. veřejného slyšení Senátu - 28.11.2006
(Právní posouzení vyhánění zemědělských rodin z půdy v 50. letech minulého století)
Program 8. veřejného slyšení Senátu - 4.10.2005
(Rekodifikace zákoníku práce)
Program 7. veřejného slyšení Senátu - 11.5.2004
(Funkční rozlišování spisovných názvů Česká republika a Česko a jejich cizojazyčných ekvivalentů)
Program 6. veřejného slyšení Senátu - 10.6.2003
(Zákon o sociální pomoci)
Program 5. veřejného slyšení Senátu - 16.4.2003
(veřejné slyšení Senátu na téma Lidská práva a klonování člověka)
Program 4. veřejného slyšení Senátu - 27.11.2001
(zahraniční politika České republiky)
Program 3. veřejného slyšení Senátu - 4.10.2001
(xenofobie a rasismus)
Program 2. veřejného slyšení Senátu - 19.9.2001
(vysoké školy)
Program 1. veřejného slyšení Senátu - 12.1.2001
(Česká televize)