3. schůze Senátu pokračuje ve čtvrtek 10. prosince od 9 hodin.