16. schůze Senátu skončila ve čtvrtek 9. září ve 13.36 hodin.