6. schůze Senátu bude zahájena ve středu 27. února od 10 hodin.