3. schůze Senátu bude zahájena ve středu 12. prosince v 10 hodin.