19. schůze Senátu skončila ve čtvrtek 20. ledna v 15.40.