11. schůze Senátu byla zahájena ve středu 14. srpna 2019 v 10.00 hodin.

Program jednání byl upraven dle doporučení Organizačního výboru.