8. schůze Senátu skončila ve čtvrtek 4. března v 15.13 hodin.