Posledních 50 fotografovaných akcí

13.12.2019 09:00
Seminář "Parlament a soud: motor diskurzivní demokracie"
12.12.2019 19:00
Tradiční 19. vánoční setkání spojené s koncertem
11.12.2019 11:20
Tiskový briefing Senátorského klubu ANO
11.12.2019 11:00
Tiskový briefing Senátorského klubu ČSSD
11.12.2019 10:20
Tiskový briefing Klubu pro liberální demokracii - SENÁTOR 21
11.12.2019 10:00
Tiskový briefing Senátorského klubu ODS
11.12.2019 09:40
Tiskový briefing Senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí
11.12.2019 09:00
14. schůze Senátu
11.12.2019 08:45
Tiskový briefing Klubu STAN
10.12.2019 14:00
Vernisáž výstavy "Čas zrání"
10.12.2019 10:00
Slavnostní setkání vítězů soutěže "VESNICE ROKU 2019"
08.12.2019 16:00
Adventní koncert studentů Českého hudebního tábora mládeže
06.12.2019 12:30
Přijetí předsedy Výboru pro zahraniční věci Národního shromáždění Venezuely pana Francisca Sucreho předsedou Výboru
pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost panem Pavlem Fischerem.
06.12.2019 11:00
Vernisáž VÁNOČNÍ VÝSTAVY
06.12.2019 10:30
Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Belgického království v ČR J.E. pana Grégoira Cuveliera předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR panem Pavlem Fischerem.
05.12.2019 11:30
Pracovní oběd pořádaný předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky panem Pavlem Fischerem pro státního parlamentního tajemníka na Ministerstvu obrany Spolkové republiky Německo pana Thomase Silberhorna
05.12.2019 11:00
Konference k 100. výročí Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
05.12.2019 11:00
Přijetí státního parlamentního tajemníka na Ministerstvu obrany Spolkové republiky Německo pana Thomase Silberhorna předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky panem Pavlem Fischerem
05.12.2019 09:00
Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Polské republiky v ČR J.E. paní Barbaru Ćwioro.
04.12.2019 11:00
Tiskový briefing senátora Z. Nytry k auditu EK ve věci možného střetu zájmu A. Babiše
04.12.2019 10:40
Tiskový briefing Senátorského klubu ANO
04.12.2019 10:20
Tiskový briefing Klubu pro liberální demokracii - SENÁTOR 21
04.12.2019 10:15
Setkání J J.E. pana Khalida bin Salema Al Saeediho s předsedou Senátu PČR J.E. panem Jaroslavem Kuberou
04.12.2019 10:00
Tiskový briefing Senátorského klubu ODS
04.12.2019 09:40
Tiskový briefing Senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí
04.12.2019 09:00
13. schůze Senátu
04.12.2019 08:30
Tiskový briefing Klubu STAN
03.12.2019 17:00
Vernisáž výstavy ke 100 letům Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka
03.12.2019 12:00
Pracovní oběd předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera se zástupci think-tanku Atlantic Council
02.12.2019 13:00
Tiskový briefing ke konferenci „Pozor! Dezinformace! Nekrmit! Konference o dezinformacích a jejich financování z reklamy“
02.12.2019 09:30
Konference „Pozor! Dezinformace! Nekrmit! Konference o dezinformacích a jejich financování z reklamy“
30.11.2019 11:00
Adventní víkend v Senátu
29.11.2019 18:00
Adventní víkend v Senátu
29.11.2019 09:30
Setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR
29.11.2019 09:00
Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská oficiálně přijme prezidenta Evropského soudu pro lidská práva pana Linose-Alexandre Sicilianose.
27.11.2019 16:00
Slavnostní předávání cen MŠMT - udělování v oblasti vysokého školství, vědy, výzkumu za rok 2019
27.11.2019 14:00
Seminář k problematice životního prostředí a zemědělství
26.11.2019 15:00
5. schůze Podvýboru pro bydlení VUZP
26.11.2019 09:30
Odborná konference „Efektivita a kvalita českého soudnictví: hodnocení a perspektivy"
26.11.2019 09:30
18. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR
26.11.2019 09:00
Tisková konference k odborné konferenci "„Efektivita a kvalita českého soudnictví: hodnocení a perspektivy""
25.11.2019 09:00
Konference "Jak na to ve smartcities"
22.11.2019 09:00
Seminář "Slovanská epopej - památka světového významu v ohrožení"
21.11.2019 18:00
Slavnostní ceremoniál Ústavu pro studium totalitních režimů "Ceny za svobodu, demokracii a lidská práva"
21.11.2019 13:10
Tiskový briefing k soutěži „Co dělají školy pro demokracii?“
21.11.2019 11:00
9. ročník slavnostního vyhlášení soutěže „Co dělají školy pro demokracii?"
21.11.2019 09:00
KeplerEP - simulace Evropského parlamentu
20.11.2019 18:30
Koncert "Pět tváří zdi"
19.11.2019 17:00
Vernisáž výstavy "Jeruzalémská Bible - příběh a umění"
19.11.2019 14:00
Přijetí velvyslankyně Estonské republiky v ČR paní Evy-Marie LIIMETS předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR
panem Pavlem Fischerem

V případě zájmu o fotografie z předchozích let kontaktujte vedoucí oddělení vztahů s veřejností Denisu Čermákovou, .