Posledních 50 fotografovaných akcí

25.03.2020 14:00
18. schůze Senátu
25.03.2020 13:30
Tiskový briefing předsedy Senátu a zástupců senátorských klubů
25.03.2020 11:30
13. schůze VVVK
25.03.2020 11:00
17. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
25.03.2020 11:00
22. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR
25.03.2020 10:00
Schůze VZSP
25.03.2020 09:00
20. schůze ÚPV
18.03.2020 10:00
17. schůze Senátu
18.03.2020 09:30
Tiskový briefing předsedy Senátu a zástupců senátorských klubů
12.03.2020 11:00
Tiskový briefing předsedy Senátu Miloše Vystrčila
11.03.2020 15:00
Přijetí vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v České republice pana KE Liang-Rueye (KCHE Liang-Žueje) předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR
panem Zbyňkem Linhartem
11.03.2020 10:30
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Vystrčil oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR J.E. pana Christopha Isranga.
11.03.2020 10:00
16. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
11.03.2020 09:30
14. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
11.03.2020 09:00
19. schůze Ústavně-právního výboru
11.03.2020 09:00
21. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
10.03.2020 14:00
Přijetí velvyslance Albánské republiky v ČR Iliriana Kuky předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Pavlem Fischerem.
10.03.2020 10:00
12. schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
09.03.2020 15:00
Přijetí vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v České republice pana KE Liang-Rueye ( KCHE Liang-Žueje)předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR panem Václavem HAMPLEM
09.03.2020 14:00
Setkání předsedy Výboru pro záležitosti EU Václava Hampla s velvyslancem Slovenské republiky v ČR panem Petrem Weissem
07.03.2020 11:15
Hradčanské náměstí, Praha 1
Předseda Senátu PČR M. Vystrčil položí kytici k soše T. G. Masaryka u příležitosti 170. výročí jeho narození.
07.03.2020 10:00
Hřbitov Lány
Předseda Senátu PČR M. Vystrčil se zúčastní pietního aktu u hrobu T. G. Masaryka u příležitosti 170. výročí jeho narození.
05.03.2020 12:30
Tiskový briefing k semináři „Dodržování lidských práv na území poloostrova Krym"
05.03.2020 12:00
Předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil pořádá pracovní oběd pro předsedu Výboru pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství rakouské Spolkové rady Martina Preinedera
05.03.2020 10:00
Seminář "Dodržování lidských práv na území poloostrova Krym"
03.03.2020 17:00
Vernisáž výstavy "NO NAMES, JUST SOULS II"
03.03.2020 14:00
Vernisáž výstavy TOŽ BUDEME SEDLAT....
03.03.2020 11:00
Přijetí pana velvyslance Portugalska Luíse DE ALMEIDA SAMPAIO předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiřím Drahošem
03.03.2020 10:00
Přijetí pana Liang-Ruey Ke, vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiřím Drahošem
02.03.2020 13:00
Slavnostní akt udělení autorizace novým členům České komory architektů
28.02.2020 09:30
Mezinárodní konference „100 let od přijetí Ústavní listiny Československé republiky. Historické, politické a právní souvislosti“
27.02.2020 14:00
Mezinárodní konference "Orwellovy výzvy dnešku"
25.02.2020 15:50
Tiskový briefing k aktuální otázce Číny a Tchaj-wanu
25.02.2020 14:00
Místopředseda Senátu PČR J. Oberfalzer oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Lichtenštejnského knížectví v ČR se sídlem ve Vídni J.J. paní Mariu-Piu Kothbauer.
25.02.2020 14:00
Přijetí chargé d´affaires Syrské arabské republiky v České republice paní Amiry Karawani předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR panem Pavlem Fischerem
25.02.2020 11:00
Místopředseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR pana Liang-Ruey Ke.
25.02.2020 10:30
Pamětní deska Senátu PČR v horní části Nerudovy ulice, Praha 1
Místopředseda Senátu PČR J. Oberfalzer, Pražský akademický klub 48 a Mene Tekel pořádají pietní shromáždění u příležitosti 72. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad dne 25. února 1948.
24.02.2020 13:00
Slavnostní představení 8. ročníku konference „Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost“
24.02.2020 09:00
Seminář "Zločiny komunismu"
20.02.2020 10:00
27. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR "Zlatý Ámos"
19.02.2020 11:45
Tiskový briefing 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky
19.02.2020 11:30
Tiskový briefing nově zvoleného předsedy Senátu Miloše Vystrčila
19.02.2020 10:25
Tiskový briefing Senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí
19.02.2020 10:00
16. schůze Senátu
19.02.2020 09:30
Tiskový briefing Klubu STAN
18.02.2020 15:00
Vernisáž výstavy "Příběhy zakleté v kovu"
17.02.2020 08:30
Pracovní snídaně předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera s Cameronem Ashem, zástupcem Ministerstva vnitra Austrálie
10.02.2020 10:00
Tisková konference "Národní týden manželství v ČR"
06.02.2020 18:00
Pracovní večeře dávaná předsedou Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu České republiky panem Miroslavem Antlem pro předsedu Ústavněprávního výboru Národní rady Slovenské republiky pana Róberta Madeje
06.02.2020 15:00
Vernisáž výstavy "Kdo byl Záviš Kalandra"

V případě zájmu o fotografie z předchozích let kontaktujte vedoucí oddělení vztahů s veřejností Denisu Čermákovou, .