Stříbrné medaile předsedy Senátu

Stříbrné medaile předsedy Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné medaile předsedy Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Seznam oceněných od roku 2012

Rok 2021

Rok 2020

 • Ing. Libor Burian, MBA (25. 9. 2020)
 • prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (25. 9. 2020)
 • Ing. Hana Dvořáková, CSc. a prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. (25. 9. 2020)
 • Pavol Habera (25. 9. 2020)
 • prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc. (25. 9. 2020)
 • PhDr. Drahomíra Irglová (25. 9. 2020)
 • Miroslav Kasáček a Ing. Luděk Navara (25. 9. 2020)
 • Magdalena Kožená (25. 9. 2020)
 • Jaroslav Kubera, in memoriam (25. 9. 2020)
 • MgA. Jan Lorman (25. 9. 2020)
 • Mons. Václav Malý (25. 9. 2020)
 • Jan Pňakovič a Ing. Jan Pňakovič (25. 9. 2020)
 • prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (25. 9. 2020)
 • Ing. Richard Smola (25. 9. 2020)
 • Spirituál kvintet (25. 9. 2020)
 • PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. (17. 6. 2020)
 • Tomáš Vondráček (25. 9. 2020)
 • Miloš Zapletal (25. 9. 2020)
 • Leo Žídek (25. 9. 2020)

Rok 2019

 • Madeleine Albright (23. 10. 2019)
 • PhDr. Libuše Benešová (27. 9. 2019)
 • arm. gen. v.v. Emil Boček (27. 9. 2019)
 • prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. (27. 9. 2019)
 • RNDr. Václav Cílek, CSc. (27. 9. 2019)
 • Jefim Fištejn (27. 9. 2019)
 • Mgr. Jiří Hamza (27. 9. 2019)
 • prof. Wolfgang Ketterle (17. 7. 2019)
 • Michael Kocáb (27. 9. 2019)
 • František Paštěka (27. 9. 2019)
 • doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., dr. h. c. (25. 7. 2019)
 • prof. William Daniel Phillips (17. 7. 2019)
 • prof. Ing. Petr Sáha, CSc. (27. 9. 2019)
 • Sir Roger Scruton (15. 11. 2019)
 • Karel Steigerwald (27. 9. 2019)
 • Milan Štěch (27. 9. 2019)
 • Ing. Miroslav Zikmund, dr. h. c. (27. 9. 2019)
 • prof. Rainer Weiss (17. 7. 2019)

Rok 2018

 • prof. PhDr. Ludvík Armbruster (27. 9. 2018)
 • Mgr. Jiří Brýdl (27. 9. 2018)
 • prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. (27. 9. 2018)
 • PhDr. Karel Hrubý (27. 9. 2018)
 • Vladimír Mišík (27. 9. 2018)
 • PhDr. Ivo Mrázek (27. 9. 2018)
 • Mjr. Alojz Mutňanský (27. 9. 2018)
 • PaedDr. Mária Navrátilová (27. 9. 2018)
 • Bc. Darina Nešporová (27. 9. 2018)
 • Mgr. Theodor Pártl (27. 9. 2018)
 • Prof. PhDr. JUDr. Leopold Pospíšil, Ph.D., DSc. (27. 9. 2018)
 • Ing. Otokar Randák (27. 9. 2018)
 • prof. MUDr. Josef P. Skála, M.D., Ph.D., FRCPC (27. 9. 2018)
 • Mgr. Bc. Martina Součková (27. 9. 2018)
 • PhDr. Vojmír Srdečný (27. 9. 2018)
 • Mgr. Miroslav Stulák (27. 9. 2018)
 • Kpt. Mgr. Ondřej Synek (27. 9. 2018)
 • prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. (27. 9. 2018)
 • prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (27. 9. 2018)
 • Jaroslav Vrbenský (27. 9. 2018)
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., dr. h. c. (27. 9. 2018)

Rok 2017

 • Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. (27. 9. 2017)
 • Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA (27. 9. 2017)
 • Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (27. 9. 2017)
 • Prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc. (27. 9. 2017)
 • Vlastimil Dvořák (27. 9. 2017)
 • Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. (27. 9. 2017)
 • Ing. Jan Havelka (27. 9. 2017)
 • Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. (27. 9. 2017)
 • ak. soch. Zdeněk Kolářský (27. 9. 2017)
 • Ing. Antonín Machala (27. 9. 2017)
 • Květoslava Jeriová-Pecková (27. 9. 2017)
 • Ing. Jan Procházka, PhD. (27. 9. 2017)
 • Jan Rybář SJ (27. 9. 2017)
 • prom. ped. František Synek (27. 9. 2017)
 • čet. Josef Švarc (27. 9. 2017)
 • Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (27. 9. 2017)
 • Sir John Brian Pendry (12. 7. 2017)
 • prof. Anton Zeilinger (11. 7. 2017)
 • prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc. (3. 5. 2017)

Rok 2016

 • JUDr. Ing. Jaroslav Musial (15.12.2016)
 • Doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. (15.12.2016)
 • MUDr. Přemysl Sobotka (15.12.2016)
 • Jana Balcárková (27. 9. 2016)
 • Ludmila Formanová (27. 9. 2016)
 • Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (27. 9. 2016)
 • Prof. Ing. Richard Hindls, CSc. (27. 9. 2016)
 • Prof. Akihiro Ishikawa (27. 9. 2016)
 • Petr Janda (27. 9. 2016)
 • Otto Jelinek (13. 9. 2016)
 • Jiří Ježek (27. 9. 2016)
 • Prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc. (27. 9. 2016)
 • Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (27. 9. 2016)
 • René Roubíček (27. 9. 2016)
 • Prof. MUDr. Vratislav Rybka, DrSc. (27. 9. 2016)
 • Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (27. 9. 2016)
 • Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (27. 9. 2016)
 • Šárka Strachová (27. 9. 2016)

Rok 2015

 • Jiří Bartoška (25. 9. 2015)
 • Prof. Ing. Armin Delong, DrSc. (25. 9. 2015)
 • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (25. 9. 2015)
 • RNDr. Jiří Hejnar, CSc. (25. 9. 2015)
 • Prof. MUDr. Josef Hyánek, CSc. (25. 9. 2015)
 • Alena Jančíková (25. 9. 2015)
 • Prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc. (25. 9. 2015)
 • Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (25. 9. 2015)
 • Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. (25. 9. 2015)
 • Prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. (25. 9. 2015)
 • Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. (25. 9. 2015)
 • PhDr. Vladimír Rys (25. 9. 2015)
 • Ing. Josef Skalický (25. 9. 2015)
 • Mons. Josef Suchár (25. 9. 2015)
 • Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (25. 9. 2015)
 • Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (25. 9. 2015)
 • Prof. Ing. František Vejražka, CSc. (25. 9. 2015)
 • Prof. Gerardus´t Hooft (29. 5. 2015)
 • Prof. Marlan O. Scully (28. 5. 2015)
 • Adolf Burger (19. 5. 2015)
 • Růžena Borská (19. 5. 2015)
 • plk. v.v. Ladislav Havrišák (19. 5. 2015)
 • Josef Henek (19. 5. 2015)
 • Ing. Bořivoj Sedláček (19. 5. 2015)
 • Doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc. (19. 5. 2015)
 • Jeho Eminence Giovanni kardinál Coppa (14. 5. 2015)

Rok 2014

 • Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (26. 9. 2014)
 • Prof. RNDr. František Vyskočil, CSc. (26. 9. 2014)
 • Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (26. 9. 2014)
 • Doc. MUDr. Dimitrij Slonim (26. 9. 2014)
 • Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc. (26. 9. 2014)
 • PhDr. Darja Kocábová (26. 9. 2014)
 • Karel Velan (26. 9. 2014)
 • Doc. PhDr. Igor Pleskot, CSc. (26. 9. 2014)
 • RNDr. Josef Kubát (26. 9. 2014)
 • JUDr. PhDr. Miloslav Stingl (26. 9. 2014)
 • Ing. Miroslav Kváč (26. 9. 2014)
 • Gabriela Soukalová (26. 9. 2014)
 • Ondřej Moravec (26. 9. 2014)
 • Plk. Ing. František Mencl (26. 9. 2014)
 • Ing. Bořivoj Kasal (26. 9. 2014)
 • Martina Zbytková (26. 9. 2014)
 • Ladislav Smoček (26. 9. 2014)

Rok 2013

 • prof. Ing. Rudolf Zahradník (13. 11. 2013)
 • Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (27. 9. 2013)
 • Mgr. Ilja Hradecký (27. 9. 2013)
 • Richard Konkolski (27. 9. 2013)
 • Michael March (27. 9. 2013)
 • Jiří Pavlica (27. 9. 2013)
 • Gjon Perdedaj (27. 9. 2013)
 • Libor Peška (27. 9. 2013)
 • Vojtěch Stříteský (27. 9. 2013)
 • Roman Šebrle (27. 9. 2013)
 • Robert Změlík (27. 9. 2013)
 • Mgr. Irena Lovětínská Šlamborová, PhD. (27. 9. 2013)
 • Prof. Jaroslav Vostrý (27. 9. 2013)
 • prom. fil. Vlasta Winkelhöferová (27. 9. 2013)
 • Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. (27. 9. 2013)
 • Prof. MUDr. Jiří Bartek, CSc. (27. 9. 2013)
 • Anu Schan Su Ťij (17. 9. 2013)
 • Prof. Pavel Kroupa (1. 8. 2013)
 • Prof. Serge Haroche (30. 7. 2013)

Rok 2012

 • Irena Drevňáková (27. 9. 2012)
 • Roman Červenka (27. 9. 2012)
 • Jiří Kadlec (27. 9. 2012)
 • Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. (27. 9. 2012)
 • Prof. RNDr. František Janouch, CSc. (27. 9. 2012)
 • Prof. Erazim Kohák, Ph.D. (27. 9. 2012)
 • Prof. PaedDr. Jiří Kolář (27. 9. 2012)
 • Prof. Marek Kopelent (27. 9. 2012)
 • Jarmila Kratochvílová (27. 9. 2012)
 • Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (27. 9. 2012)
 • Lubomír Lipský (27. 9. 2012)
 • Mathilda Nostitzová (27. 9. 2012)
 • Paul Rausnitz (27. 9. 2012)
 • Ing. arch. Viktor Rudiš (27. 9. 2012)
 • Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (27. 9. 2012)
 • MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D. (27. 9. 2012)
 • Roman Škulec (27. 9. 2012)
 • Aaron Ciechanover (29. 5. 2012)
 • Ada E. Yonath (29. 5. 2012)
 • Avram Hershko (29. 5. 2012)
 • Dan Shechtman (29. 5. 2012)
 • spolek Svatobor (22. 3. 2012)
 • Jan Agel (24. 2. 2012)

Záznamy ČT 24

Tiskové zprávy

Fotogalerie