Konference, semináře, veřejná slyšení, setkání pořádané pod záštitou Senátu PČR v roce 2005

Sumář akcí za rok 2005
Datum Akce
4. 1. Setkání místopředsedkyně Výboru pro záležitosti Evropské unie A. Gajdůškové se zahraničními studenty, kteří jsou zapojeni v projektu International Youth leadership Conference.
5. 1. Pracovní oběd místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice V. Roubíčka a odborníka na historii a identitu Romů I. Hanocka za účasti členů výboru Z. Bárty, M. Mejstříka a J. Zlatušky
6. 1. Pracovní jednání předsedy Senátu P. Sobotky s předsedou vlády S. Grossem
11. 1. Vernisáž výstavy Sklo v pohybu, spolupořádaná senátorem V. Jehličkou
12. 1. 2. zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství, pořádané Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
13. 1. Pracovní jednání P. Sobotky a L. Zaorálka
17. 1. Setkání místopředsedy Senátu E. Outraty se členy Evropského hnutí
18. 1. Seminář na téma Postavení daňové správy v rámci ústředních orgánů státní správy a její význam v oblasti naplňování příjmů státního rozpočtu, pořádaný Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu
19. 1. Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s úspěšnými sportovci po jejich návratu z 20. deaflympijských her 2005 v Melbourne
25. 1. Setkání senátora K. Schwarzenberga s univerzitními studenty
25. 1. Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s diplomatickým sborem
25. 1. Komorní koncert Ambassador´s Concert Series, spolupořádaný místopředsedou Senátu E. Outratou
26. 1. Diskuse na téma Vývoj česko-německých vztahů vycházejících z křesťanské odpovědnosti, spolupořádaná 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem
26. 1. Novoroční setkání senátorek a senátorů se zástupci sdělovacích prostředků, pořádané předsedou Senátu P. Sobotkou
27. 1. Pietní setkání 60 let osvobození Osvětimi, spolupořádané 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem
1. 2. Setkání členů Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí s regionálními politiky
1. 2. Koncert Kühnova smíšeného sboru Doba postní, spolupořádaný místopředsedou Senátu J. Liškou
4. 2. Seminář Nakládání s radioaktivními odpady a veřejnost, spolupořádaný senátorkou J. Seitlovou
15. 2. Setkání předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga se studenty Univerzity Collega London
15. 2. Seminář na téma Paleativní péče v České republice, pořádaný Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a občanské Sdružení Cesta domů
21. 2. Prezentace velvyslanectví Japonska, spolupořádaná místopředsedou Senátu E. Outratou
23. 2. Diskuse na téma Lisabonská strategie, pořádaná Výborem pro záležitosti Evropské unie společně s Výborem pro hospodářství zemědělství a dopravu a Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
23. 2. Vyhlášení nejlepších mládežnických fotbalistů fotbalového klubu Slavia Praha u příležitostí zahájení jarní fotbalové sezóny 2005, spolupořádané senátorem J. Pavlatou
25. 2. Konference Čína: výzva pro demokracii v Evropě a v Americe, pořádaná Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
25. 2. Seminář Nové směry ve školství IS 4 VS, pořádaný Sdružením přátel Bankovního institutu a spolupořádaný senátorem J. Zlatuškou
1. 3. Seminář Veřejné zakázky v Evropské unii, pořádaný Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací
1. 3. Slavnostní slib nových architektů České komory architektů, spolupořádaný senátorkou D. Filipiovou
7.3. Seminář Czech pension reform. spolupořádaný Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu
8. 3. Seminář Výhody a nevýhody privatizace státních podniků přes kapitálový trh, pořádaný Klubem ODS a senátorem Robertem Kolářem
11. 3. Konference O Lisabonské agendě, pořádaná senátorem Richardem Sequensem s programovou podporou UEF (Unie evropských federalistů v ČR)
14. 3. Sympozium Náboženská svoboda v kontextu demokratické společnosti a polarizovaného světa, spolupořádané 1. mpř. Senátu P. Pithartem
15. 3. Seminář Členství ČR v EU,spolupořádaný mpř.Senátu E. Outratou
16. 3. Slavnostní večer ke konferenci Evropské fondy, spolupořádaný senátorem J. Šnebergerem
17. 3. Koncert Khünova smíšeného sboru, spolupořádaný mpř. Senátu J. Liškou
21. 3. Seminář Poslání Evropského parlamentu v oblasti daní, spolupořádaný předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou a spolupořádaný Komorou daňových poradců ČR
23. 3. Prezentace velvyslanectví Řecké republiky, spolupořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou
25. 3. Kulatý stůl na téma Dosažení reálné nezávislosti Běloruska, pořádaný senátory Jaromírem Štětinou a Martinem Mejstříkem za odborné podpory občanského sdružení Svaz Bělorusů v zahraničí
30. 3. Koncert Srdce na dlani, spolupořádaný senátorem J. Vaculíkem
7. 4. Seminář Dopravní ekologie – obor zabývající se vlivy dopravy na životní prostředí, pořádaný senátorkou S. Paukrtovou
8. 4. Předávání cen výtvarné a literární soutěže Národnosti mezi námi - v rámci Mezinárodního dne Romů, spolupořádané senátorem M. Mejstříkem a občanským sdružením Romae
10. 4. Slavnostní zakončení Akademického debatování, které pořádá klub studentů a přátel Univerzity Karlovy a spolupořádané místopředsedou Senátu J. Liškou
12. 4. Konference Dva sektory - jeden cíl, spolupořádaná mpř. Senátu P.Smutným
13. 4. Konference Dva sektory - jeden cíl, spolupořádaná mpř. Senátu P.Smutným
13. 4. Setkání hejtmanů, primátorů a starostů se senátory PČR za účasti předsedy Senátu P. Sobotky a předsedy ODS M. Topolánka, pořádané klubem ODS
13. 4. Přijetí delegace studentů MBA místopředsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu I. Bárkem
13. 4. Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s předsedy výborů a komisí Senátu PČR
14. 4. Seminář Cena Petra Parléře – nová strategie, nové možnosti, pořádaný senátorem J. Oberfalzerem
14. 4. Koncert ČT Oslava Baroka
18. 4. Generální shromáždění Evropské hnutí v ČR, pořádané mpř. Senátu E. Outratou
19. 4. Recepce pořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou pro členy České euroatlantické rady
19. 4. Setkání žáků střední školy GEMINI se senátorkami D. Filipiovou, A. Palečkovou a senátory T. Julínkem a V. Vavrouškem
19. 4. Setkání politických vězňů se senátory klubu ODS
21. 4. Seminář PPP ve zdravotnictví, spolupořádaný senátorem J.Stříteským
21. 4. Seminář Média na pomoc památkám, spolupořádaný senátorem V.Jehličkou
22. 4. Koncert Japonská inspirace, spolupořádaný předsedou Senátu P.Sobotkou
23. 4. Setkání mpř. Senátu P.Smutného s Pražany a obyvateli Postřekova
25. 4. VI. mezinárodní konference rodinná politika jako nástroj prevence sociálního vyloučení, spolupořádaná senátorem K. Bartákem
26. 4. VI. mezinárodní konference rodinná politika jako nástroj prevence sociálního vyloučení, spolupořádaná senátorem K. Bartákem
26. 4. Seminář Nejhezčí kniha roku, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
27. 4. Přednáška A. C. Carlssona, Ph. D. – Neúspěch evropské rodinné politiky, pořádaná senátorem M. Mejstříkem a Klubem otevřené demokracie
29. 4. Národní seminář na téma Rozvojové a globální vzdělávání v ČR, pořádaný výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a Petice spolu s Rozvojovým střediskem Ústavu mezinárodních vztahů Ministerstva zahraničních věcí ČR
3. 5. Seminář Konvergenční program České republiky, pořádaný Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu
4. 5. Vernisáž výstavy „Pěšky první válkou”, pořádaná předsedou Senátu P.Sobotkou
4. 5. Mezinárodní konference Rok poté – One Year On, spolupořádaná mpř. Senátu E. Outratou
7. 5. Setkání senátora Ivo Bárka s Pražany a obyvateli Vyškova
16. 5. Oslava světového dne Červeného kříže, spolupořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou
17. 5. Koncert České komorní filharmonie, spolupořádaný předsedou Senátu P.Sobotkou
18. 5. Slavnostní večer First class evering, záštita mpř. Senátu J. Liška
19. 5. Mezinárodní konference „Europe in action 2005”, spolupořádaná 1. mpř. Senátu P. Pithartem
20. 5. Konference European Neighbourhood….., spolupořádaná 1. mpř. Senátu P. Pithartem
21.5. Konference European Neighbourhood…., spolupořádaná 1. mpř. Senátu P. Pithartem
22. 5. Koncert v rámci 60. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2005, spolupořádaný Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
24. 5. Prezentace Projektu Občan – Alkohol a mládež, Šikana ve škole, pořádaná Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
24. 5. Seminář Dlouhodobý záměr vzdělávací politiky ČR a postavení soukromého a církevního školství ve společnosti, pořádaný výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
25. 5. Prezentace knihy Politická kultura – Německo – Česká republika, spolupořádaná senátory T. Jirsou a M. Škaloudem
26.5. Setkání ke konferenci Doprava bez bariér, spolupořádané Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu
27. 5. Koncert Vyvrcholení humanitární republikové akce Škola dětem Srí Lanky v rámci Bambiriády 2005, spolupořádaný J. Zoserem
27. 5. Festival Pražské dny harmoniky, spolupořádaný mpř. Senátu E. Outratou
28. 5. Veřejné shromáždění Všichni jsme lidi, spolupořádané 1. mpř. Senátu P.Pithartem
29. 5. Veřejné shromáždění Všichni jsme lidi, spolupořádané 1. mpř. Senátu P. Pithartem
30.5. Seminář Sněm dětí a mládeže, spolupořádaný senátorkou A. Gajdůškovou
31. 5. Veřejné slyšení Hrozba komunismu, pořádané Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
1. 6. Setkání členů Výboru pro záležitosti Evropské unie s účastníky studijní cesty organizované Evropským centrem Bádenska - Virtemberska
2. 6. Konference k 20. výročí přístupu EU k technickým normám a harmonizaci, spolupořádaný senátorem J. Zlatuškou
6. 6. Seminář Regenerace Pražské památkové rezervace, pořádaný Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
6. 6. Setkání zástupců českého sdružení Občanské Bělorusko a zahraniční organizace Vjasna, pořádané senátorem K. Schwarzenbergem
7. 6. Valná hromada malých a středních podniků a živnostníků ČR, spolupořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou
7. 6. Výstava Reliéfní obrazy českých panovníků, spolupořádaná senátorkou V. Domšovou
8. 6. Setkání senátora J. Štětiny se členy Společnosti pro Literární noviny
9. 6. Koncert II.mezinárodního festivalu kytarových a mandolinových orchestrů Pražská struna, spolupořádaný senátorkou A. Palečkovou
10. 6. Koncert II.mezinárodního festivalu kytarových a mandolinových orchestrů Pražská struna, spolupořádaný senátorkou A. Palečkovou
13. 6. Finále dětské soutěže Paragraf 11/55, spolupořádané VHZD
13. 6. Koncert Japonská pocta Beethovenovi, spolupořádaný mpř. Senátu E. Outratou
14. 6. Představení projektu Asi-milovaní? – Soužití národností v České republice, pořádaný Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
14. 6. Slib nových architektů České komory architektů, spolupořádaný senátorkou D. Filipiovou
14. 6. 6. ročník mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury 9 bran, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
15. 6. 6. ročník mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury 9 bran, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
16. 6. 6. ročník mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury 9 bran, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
16. 6. Udílení cen Společnosti pro vědu a umění Praha, pořádané Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí
17. 6. 6. ročník mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury 9 bran, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
18. 6. 6. ročník mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury 9 bran, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
21. 6. Konference Česko – afgánské smíšené obchodní komory, spolupořádaná 1. mpř. Senátu P. Pithartem
21. 6. Raut pro účastníky konference Česko – afgánské smíšené obchodní komory, spolupořádaný 1. mpř. Senátu P. Pithartem
21. 6. Vernisáž výstavy Lety – příběh zamlčené genocidy, pořádaná 1. mpř. Senátu P. Pithartem/td>
22. 6. Prezentace velvyslanectví Lucemburského velkovévodství, spolupořádaná Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
23. 6. Setkání stipendistů Konta Bariéry, spolupořádané předsedou Senátu P. Sobotkou
23. 6. Panelová diskuse na téma Rozvoj transatlantických vztahů, spolupořádaná Výborem pro záležitosti Evropské unie
23. 6. Vernisáž výstavy fotografií bulharského fotografa Hadjimisheva „Kulturní dědictví Bulharska”, spolupořádaná senátorem Brýdlem
24. 6. Setkání Nadace Bernarda Bolzana se zástupci Německo-česko-slovenské společnosti z Berlína, spolupořádané 1. mpř. Senátu P. Pithartem
25. 6. Setkání Nadace Bernarda Bolzana se zástupci Německo-česko-slovenské společnosti z Berlína, spolupořádané 1. mpř. Senátu P. Pithartem
24. 6. Koncert Dětské opery Praha, spolupořádaný senátorkou D. Filipiovou
26. 6. Sympozium EUROPACE 2005, spolupořádané 1. mpř. Senátu P. Pithartem
28. 6. Konference Dozrála Evropa pro Evropskou ústavu?, spolupořádaná senátorkou A. Gajdůškovou
28. 6. Konference k 150. výročí prvního vydání Babičky Boženy Němcové, pořádaná 1. mpř. Senátu P. Pithartem
29. 6. Konference Antimonopolní politika EU, pořádaná pod záštitou senátora M. Balabána
29. 6. Slavnostní představení oratoria Mistr Jan Hus, spolupořádané předsedou Senátu P. Sobotkou
30. 6. Konference Jak zvýšit výkonnost a konkurenceschopnost, spolupořádaná senátorkou A. Gajdůškovou
30. 6. Zahradní slavnost Univerzity Karlovy, spolupořádaná senátorem K. Bartákem
1. 7. Koncert Dětská opera Praha, spolupořádaný senátorkou D. Filipiovou
4. 7. Koncert barokní hudby v rámci 6. ročníku mezinárodního hudebního festivalu „Letní slavnosti staré hudby”, spolupořádaný 1. mpř. Senátu P. Pithartem
12. 7. Seminář „Ústav paměti národa”, pořádaný mpř. Senátu J. Liškou
14. 7. Celorepublikové setkání zástupců Krajských informačních středisek, spolupořádané předsedou Senátu P. Sobotkou
14. 7. 6. ročník sportovně-motoristické akce historických vozidel Retro Prague 2005, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
25. 7. Přednáška ke studentům, pořádaná mpř. Senátu E. Outratou
3. 8. Koncert komorní filharmonie, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
5. 8. Koncert Dětské opery Praha, spolupořádaný senátorkou D. Filipiovou
21. 8. 14. mezinárodní hudební festival „Mladá Praha”, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
22. 8. 14. mezinárodní hudební festival „Mladá Praha”, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
3. 9. Plzeňské dny v Senátu Parlamentu ČR, pořádané pod záštitou senátora J. Šnebergera
4. 9. Plzeňské dny v Senátu Parlamentu ČR, pořádané pod záštitou senátora J. Šnebergera
8. 9. Setkání Dámské sekce Money Clubu České spořitelny, spolupořádané předsedou Senátu P. Sobotkou
9. 9. Prezentace „Od Solidarity k Evropě”, pořádaná 1. mpř. Senátu P. Pithartem a mpř. Senátu E. Outratou
13. 9. „Problematika odkanalizování obcí” - seminář VUZP
13. 9. Vernisáž výstavy „Barvy přírody”, spolupořádaná senátorem V. Roubíčkem
14. 9. Diskuse k novele zákona…, pořádaná VUZP
14. 9. Předávání plaket J. Janského dárcům krve, spolupořádané VZSP
15. 9. Seminář „Krajané na Slovensku”, pořádaný SKPKŽZ
15. 9. Koncert „Venezuela zpívá Praze”, spolupořádaný mpř. Senátu J. Liškou
17. 9. Mistrovství ČR ve znalostech Bible, spolupořádané 1. mpř. Senátu P. Pithartem
17. 9. Festival folklorních, tanečních a hudebních souborů, spolupořádaný senátorkou A. Palečkovou
19. 9. Prezentace knihy, spolupořádaná mpř. Senátu J. Liškou
21. 9. Konference „Město bez emisí”, spolupořádaná senátorkou J. Seitlovou
22. 9. Mezinárodní konference „INTERREG IIIC ZONES”, spolupořádaná senátorkou A. Gajdůškovou
22. 9. Slavnostní setkání „AEGEE20 – The Happening”, pořádané mpř. Senátu E. Outratou
26. 9. Slavnostní udělení Evropské jazykové ceny LABEL 2005, spolupořádané senátorkou A. Gajdůškovou
26. 9. Konference „Terorismus překračuje hranice”, spolupořádaná senátorem J. Štětinou
28. 9. Oratorium Mistra Jana Husa, spolupořádané předsedou Senátu P. Sobotkou
29. 9. Slavnostní koncert pěveckého souboru ADASH, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
30. 9. Přijetí běžců mezinárodního týmu projektu World Harmony Run, zajišťované předsedou Senátu P. Sobotkou a pořádané mpř. Senátu J. Liškou
1. 10. Setkání s občany Bruntálska, pořádané senátorem J. Žákem
1. 10. Koncert u příležitosti oslav 60. výročí konce 2. světové války, spolupořádané VZVOB
3. 10. Seminář „Lékař a pacient” – pokračování dialogu”, spolupořádaný VZSP
4. 10. Setkání starostek volebvního obvodu č. 48, pořádané senátorkou V. Domšovou
10. 10. „Otevřená univerzita” – Seminář o financování vědy a výzkumu, pořádaný senátorem J. Stříteským
11. 10. Konference „Business and Security – Who will pay the price”, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
11. 10. Koncert švýcarského klavíristy, spolupořádaný mpř. Senátu E. Outratou
12. 10. Konference „Business and Security – Who will pay the price”, polupořádaný předsedou senátu P. Sobotkou
12. 10. Prezentace velvyslanectví Španělského království, spolupořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou
13. 10. Seminář Moderní trendy elektronického vzdělávání, spolupořádaný senátorem E. Matykiewiczem
17. 10. Pracovní setkání se zástupci vysokoškolských a vědeckých institucí USA, pořádané VVVK
18. 10. Konference „Připravenost ČR na EURO”, spolupořádaná VHZD
18. 10. Seminář „Sociální aspekty řízení osobních financí”, spolupořádaný senátorem R. Kolářem
19. 10. Odborný seminář „Na cestě ke znalostní společnosti”, pořádaný VVVK
19. 10. Seminář „Problematika Národního parku Šumava”, pořádaný VUZP
20. 10. Diskusní seminář na téma „Digitalizace”, pořádaný Stálou komisí Senátu pro sdělovací prostředky
20. 10. Koncert České komorní filharmonie, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
21. 10. Seminář „EU a její historický vývoj”, spolupořádaná senátorem E. Sequensem
24. 10. Slavnostní slib nových architektů, spolupořádaný senátorkou D. Filipiovou
26. 10. Pracovní setkání k problematice dětských dopravních úrazů a možnosti jejich prevence, spolupořádaný senátorkou S. Paukrtovou
26. 10. Konference „Český výzkum v rámci evropského výzkumného prostoru…”, spolupořádaná senátorem R. Sequensem
26. 10. Slavnostní koncert Rumunského velvyslanectví, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
1. 11. Setkání manažerek a podnikatelek ČR – SK VENKOV, pořádané SK SRV
2. 11. Konference „Efektivní stát – partner samosprávy”, spolupořádaná VUZP
2. 11. Setkání senátora M. Balabána s představiteli ÚSP pro mentálně postižené Ostrava
4. 11. „PROINVA 2005”, akce spolupořádaná mpř. Senátu P. Smutným a senátorem E. Matykiewiczem
8. 11. Seminář „Nelegální migrace a její řešení pomocí regularizace”, pořádaný senátorem J. Štětinou
8. 11. Slavnostní vyhodnocení zástupců ČR v Evropské soutěži Entente Florale – Kvetoucí sídla, pořádané SKSRV
9. 11. Seminář „Interoperabilita zdravotní péče”, pořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
11. 11. Konference „Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností”, pořádaná VÚZP
12. 11. Mezinárodní konference „Odkaz Berty Suttnerové-Kinské dnešku”, pořádaná mpř. Senátu P. Pithartem
13. 11. Mezinárodní konference „Odkaz Berty Suttnerové-Kinské dnešku”, pořádaná mpř. Senátu P. Pithartem
14. 11. II. výroční bezpečnostní konference 2005 „Česká bezpečnostní politika a její perspektivy”, spolupořádaná VZOB
14. 11. Zasedání národního parlamentu dětí a mládeže, pořádané senátorkou A. Gajdůškovou
14. 11. Koncert Vojenské konzervatoře Roudnice nad Labem, spolupořádaný VZOB
15. 11. II. výroční bezpečnostní konference 2005, spolupořádaná VZOB
15. 11. Křest knihy „Svět 2005”, spolupořádaný VZOB
15. 11. Prezentace výstavy fotografií „Almanach DECURIA”, spolupořádaná VHZD
15. 11. Koncert Pražské konzervatoře, spolupořádaný VHZD
16. 11. Koncert České komorní filharmonie, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
21. 11. Kulatý stůl „Podoby a příčiny násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách”, pořádaný VZSP
21. 11. Mezinárodní konference „4. pražské fórum o vzdělávacích reformách v Evropě”, spolupořádaná VVVK
22. 11. Mezinárodní konference „4. pražské fórum o vzdělávacích reformách v Evropě”, spolupořádaná VVVK
22. 11. Konference „Kontrolní mechanismy SF/CF”, spolupořádaná VHZD
22. 11. Prezentace výrobků Nožířství Otakar Pok, spolupořádaná mpř. Senátu P. Smutným
23. 11. Mezinárodní konference „4. pražské fórum o vzdělávacích reformách v Evropě”, spolupořádaná VVVK
24. 11. Konference „Elektronická právní kancelář v EU”, spolupořádaná senátorem J. Zlatuškou
28. 11. Slavnostní večer u příležitosti zakončení úspěšné účasti na EXPO v japonské prefektuře AICHI, spolupořádaný 1. mpř. Senátu P. Pithartem
29. 11. Diskuse „Moderní systémy řízení jako významný faktor ovlivňující úspěšnost a konkurenceschopnost”, spolupořádaná VZEU
29. 11. Konference „Evropské občanství – přínos nebo prázdný pojem”, spolupořádaná VZEU
29. 11. Prezentace „Komentáře k Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod”, pořádaná Stálou komisí pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
30. 11. Seminář „Rozpočtové určení daní pro obce a města”, pořádaný SKSRV
1. 12. Seminář „Třetí den podnikatelů”, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
6. 12. Slavnostní prezentace knihy Jana Pavla II, spolupořádaná Klubem KDU-ČSL
6. 12. Výstava „Průřez tvorbou manželů Moravcových”, spolupořádaná senátorem V. Jehličkou
7. 12. Benefiční koncert Nadace na ochranu zvířat, spolupořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou
8. 12. Mezinárodní konference „Ochrana kritické infrastruktury a plán kontinuity obchodní činnosti”, spolupořádaná VHZD
9. 12. Mezinárodní konference „Ochrana kritické infrastruktury a plán kontinuity obchodní činnosti, spolupořádaná VHZD
12. 12. Konference „Bezdomovectví v ČR”, pořádaná senátorem R. Sequensem
12. 12. Dobročinný vánoční koncert, spolupořádaný senátorkou A. Palečkovou
13. 12. Setkání s velvyslancem Ruské federace, spolupořádaný VHZD
13. 12. Koncert Symfonického orchestru pěveckého souboru Pražské konzervatoře, spolupořádaný VHZD
14. 12. Setkání senátora Oberfalzera se členy klubu Zvonek
16. 12. Vánoční koncert orchestru a pěveckého sboru žáků ZUŠ Prahy 10, spolupořádaný senátorem J. Nádvorníkem
19. 12. Vědomostní soutěž žáků II. stupně ZŠ „Tajemná komnata EU”, pořádaná 1. mpř. Senátu P. Pithartem
20. 12. Vánoční setkání spojené s koncertem, pořádané předsedou Senátu P. Sobotkou