Konference, semináře, veřejná slyšení, setkání pořádané pod záštitou Senátu PČR v roce 2004

Sumář akcí za rok 2004
Datum Akce
10. 1. Zkušenosti s komplexní péčí o pacienty s poraněním páteře
Pořádaný Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
5.1. Mezinárodní studentská konference
Jednací sál pořádá: VHZD
9.1. Koncert ČT
Hlavní sál
13.1. Výstava Fotografie Slavonic
Předsálí Jednacího sálu pořádá: V.Jehlička
16.1. Ocenění nejlepším leteckých sportovcům v ČR za rok 2004
Hlavní sál, Zaháňský salónek pořádá: D. Kroupa
22.1. Koncert českolipského dětského sboru
Hlavní sál pořádá: J.Ruml
26. a 27.1. Mezinárodní konference „Náboženství a konflikt“
Jednací sál, Jičínský salónek, Hlavní sál, Rytířská síň pořádá“ D. Kroupa
26.1. Koncert Korejského sboru
pořádá: J.Votava Hlavní sál
27.1. Seminář „Motivačně zaměřená personální politika v podnicích – zahraniční zkušenosti se slučitelností profesní a rodičovské role“
Jednací sál a Jičínský salónek pořádá: VZSP
5.2. Seminář „Volební právo a korespondenční volba“
Jednací sál, Jičínský a Frýdlantský salónek pořádá: SKKŽZ
6.2. Komorní koncert ČT
Hlavní sál
11.2. Konference „ Dvě stě let konzervatismu v českých zemích“
Jednací sál a Jičínský salónek pořádá: P. Pithart
13.2. Seminář „Greenways – zelené stezky pro města a venkov v regionech Evropské unie“
Jednací sál pořádá: V.Jehlička
18.2. Mezinárodní konference Křesťanská sebereflexe
pořádá: P.Pithart Hlavní sál
24.2. Setkání ministra průmyslu s podnikateli
pořádá: VHZD Zaháňský salonek
27.2. Seminář Komise cenných papírů AWAY DAY
pořádá: P.Pithart Frýdlantský salonek
2.3. Mezinárodní studentská konference
pořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Frýdlantský salónek
3.3. Seminář Autismus
pořádá: D.FIlipiová Zaháňský salonek
3.3. Křest knihy Karel IV.
pořádá: P.Pithart Valdštejnova pracovna
3.3. Seminář: Priority udržitelného rozvoje České republiky v rámci EU
pořádá: Výbor pro evropskou integraci Jednací sál
3.3. Veřejné slyšení: Obranná politika a reforma AČR
pořádá: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Hlavní sál
5.3. Komorní koncert ČT
Hlavní sál
8.3. Seminář Evropská unie
pořádá: E.Outrata Hlavní sál
9.3. Diskuse čelních představitelů kandidátek do EU
pořádá: E.Outrata Hlavní sál
9.3. Výstava Exil
pořádá: P.Pithart předsálí Jednacího sálu
10.3. Seminář Reforma zdravotnictví
pořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Zaháňský salónek
11.3. Konference Horizontální plán rozvoje venkova
pořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Jednací sál
12.3. Seminář Terciární sféra (sociální oblast, kultura, školství, zdravotnictví)
pořádá: Senátorský klub ČSSD Jednací sál
17.3. Pravidla pevných cen léčiv – kulatý stůl
pořádá: T.Julínek Frýdlantský salonek
17.3. Seminář Důsledky vstupu do Evropské unie pro oblast zdravotního pojištění
pořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Hlavní sál
17.3. Zasedání Klubu Českých hlav
pořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Hlavní sál
20.3. Mezinárodní konference Bělorusko - náš nový soused
pořádá: J. Ruml Jednací sál
22.3. Konference Česká republika v EU, EU ve světě
pořádá: E. Outrata Jednací sál
23.3. Setkání s politickými vězni
pořádá: Senátorský klub ODS Hlavní sál
25.3. Konference Systém podporování projektů
pořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Hlavní sál
30.3. Udílení autorizace novým členům ČKA
pořádá: D.Filipiová Jednací sál
1.4. Koncert vítězů ZUŠ
pořádá: D.Kroupa Hlavní sál, Zaháňský salonek
2.4. Koncert ČT
Hlavní sál
5.4. Prezentace knihy Zlatá kniha české poezie
pořádá: P.Pithart Hlavní sál+salonky
5.4. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství
pořádá: Výbor pro územní rozvoje, veřejnou správu a životní prostředí Jednací sál
6.4. Výstava Vamberecká krajka
pořádá: I.Domšová Předsálí Jednacího sálu, Jičínský salonek
7.4. Seminář Dopravní alternativa pro Prahu
pořádá: J. Ruml Jednací sál
7.4. Koncert Pražského žesťového kvinteta
pořádá: Nezařazení Hlavní sál
8.4. Média na pomoc památkám
pořádá: P.Pithart Hlavní sál, Zaháňský salonek
8.4. Konference Systém podporování projektů v rámci Operačního programu Infrastruktura
pořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Hlavní sál
10.4. Kulturní karavana – koncert
pořádá: P.Pithart Hlavní sál+salonky
15. a 16.4. Mezinárodní konference Globální obchodování s emisemi skleníkových plynů
pořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Jednací sál
16. a 17.4. Seminář Zdravotní péče řízená občanem
pořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Zaháňský salónek
17.4. Koncert Klatovský Šumavan
pořádá: P.Smutný Valdštejnská zahrada
18.4. Shromáždění proti antisemitismu
pořádá: P.Pithart Valdštejnská zahrada
19.4. Koncert Irského velvyslanectví
pořádá: P.Pithart Hlavní sál+salonky
19.4. IV. Konference visegradské mládeže
pořádá: místopředseda Senátu P. Sobotka Jednací sál, Zaháňský, Chebský, Hlohovský salónek, Valdštejnova pracovna
19.4. Generální shromáždění Evropského hnutí v ČR
pořádá: E. Outrata Jednací sál
20.4. VI. Krušovické rozhovory
pořádá: P.Pithart Hlavní sál+salonky
21.4. Valná hromada podnikatelů
pořádá: J.Ruml Jednací sál+Jičínský salonek
21.4. Panelová diskuse „Domácí násilí – sdílená zkušenost a společné hledání řešení“
pořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu a petice Jednací sál
21.4. Koncert FZF
pořádá: VVVKLPP Hlavní sál, Zaháňský salonek
22.4. IV. Konference v rámci Operačního systému Infrastruktura
pořádá:Výbor pro hospodářství zemědělství a dopravu Jednací sál
22.4. Kulatý stůl Nadace Forum 2000 – Democracy and Security
pořádá: VZVOB Hlavní sál, Zaháňský salonek
1.5. Koncert ke vstupu do EU
pořádá: Liška Hlavní sál, Zaháňský salonek
2.5. Koncert ZUŠ
pořádá: J.Ruml Valdštejnská zahrada
5.5. Seminář Procesování pohledávek
pořádá: J.Pavlata Hlavní sál, Zaháňský salonek
6.5. Koncert mladých Chotěboř
pořádá: P.Pithart Valdštejnská zahrada
10.5. Festival Zlatá Praha – slavnostní večeře k ukončení festivalu
pořádá: P.Pithart Sala terrena
10.5. Beseda - Federální struktury v České republice
pořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu a petice Frýdlantský salónek
12.5. Oběd pro světové finančníky
pořádá: VIA PERFECTA Sala terrena
12.5. Konference „Podnikatelský potenciál ČR a jeho podpora při vstupu do EU“
pořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Hlavní sál
13.5. Koncert na závěr Květinového dne
pořádá: P.Sobotka Sala terrena
17.5. Seminář Projekt rozvoje paliativní péče
pořádá: D. Kroupa Jednací sál
17. a 18.5. Mezinárodní konference „Jak bránit Západ“
pořádá: J. Ruml Hlavní sál a Hlohovský salónek
18.5. Seminář „Spolupráce veřejného a soukromého kapitálu v ČR“
pořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Frýdlantský salónek
18.5. II. Prezentační seminář GREENWAYS – Zelené stezky v ČR
pořádá: V. Jehlička Jednací sál
19.5. Křest knihy „Přišli jsme odjinud“
pořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Frýdlantský salónek
21.5. Mezinárodní konference „Nechte nás vybrat evropskou vládu“
pořádá: D. Kroupa Hlavní sál
22.5. Dětský sněm – Bambiriáda
pořádá: P.Pithart Jednací sál
24.5. Oslavy Světového dne ČK
pořádá: P.Pithart Jednací sál+ salonky
25.5. Koncert Apollon Kvarteta
pořádá: V.Jehlička Hlavní sál+salonky
25.5. Ocenění komisaře EU
pořádá: V.Jehlička Hlavní sál+salonky
25. a 26. 5. Mezinárodní konference „Rodina z perspektivy dětí chudoba jako objektivní a subjektivní problém“
pořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Jednací sál, Frýdlantský salónek, Valdštejnova pracovna
26.5. Koncert Olivovy nadace ke vstupu do EU
pořádá: J.Šula Hlavní sál +salonky
27.5.-28.5. Konference Místo a úloha zákona
pořádá: SKÚ Hlavní sál,Zaháňský salonek
27.5. Koncert Pražské jaro
pořádá: P.Pithart Valdštejnská zahrada
27.5. Veřejné slyšení „Násilí a televize“
pořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu , lidská práva a petice Jednací sál
29. a 30.5. Dny Těšínského Slezska
pořádá: P. Pithart, E. Škrabiš Hlavní sál, Valdštejnova zahrada
2.6. Konference Prostředí pro podnikání
pořádá: M.Topolánek Jednací sál
4.6. Konference „Dopady přijetí Ústavní smlouvy EU na vnitrostátní ústavní pořádek“
pořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie Jednací sál
7.6. Paragraf 11/55
pořádá: P.Sobotka Jednací sál+salonky
8.6. Konference „Euroatlantická vazba v čase evropské integrace „
pořádá: V. Jehlička Hlavní sál
8.6. Doprovodná prezentace sochy P.Fidricha
pořádá: V.Jehlička Předsálí Jednacího sálu a Jičínský salonek
8.6. Setkání se zahraničními studenty střediska ÚJOP
pořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Frýdlantský salónek
9.6. Ambassadors koncert
pořádá:J.Ruml Hlavní sál
9.6. Setkání „Možnosti rozvoje lidských zdrojů, konkurenceschopnost ČR v EU“
pořádá: A. Gajdůšková Jednací sál
10.6. Udílení cen Společnosti pro vědu a umění
pořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
14.6. Komunikační řešení pro bezpečnější svět – seminář
pořádá: J.Zlatuška Hlavní sál , salonky
14.6.-15.6. Mezinárodní studentská konference
pořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Hlavní sál
14.6.-16.6. Seminář IOTA
pořádá: L.Svoboda Jednací sál + salonky
15.6. Vzpomínkové setkání „Václav Benda – konzervativní myslitel a pravicový politik“
pořádá: Klub ODS Hlavní sál
15.6. Odborná diskuse „Co si Evropané myslí o zdravotnictví“
pořádá: T. Julínek Hlavní sál
16.6. Veřejné slyšení „Odbojová skupina bratří Mašínů“
pořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva Hlavní sál
16.6. Koncert Musica Quinta Essencia
pořádá: A.Palečková Valdštejnská zahrada
19.6. Festival 9 bran
pořádá: P.Pithart Sala terrena
21.6. Valná hromada podnikatelů
pořádá: J.Ruml Jednací sál, Jičínský salonek
22.6. Národní den Lucemburska
pořádá: P.Pithart Hlavní sál a salonky
23.6. Raut „Život 90“
pořádá: VZSP Jičínský a Frýdlantský salonek
23.6. Seminář „Diskriminace seniorů v ČR, cesty jejího poznání a odstraňování“
pořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Jednací sál
24.6. Odborný seminář o novém úpadkovém právu v ČR
pořádá: P.Pithart Hlavní sál, Zaháňský salonek, Valdštejnova pracovna, tiskové středisko
26.6. Mezinárodní konference ICEER 2004 „Inženýrské vzdělávání a výzkum financování“
pořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jednací sál, Hlavní sál
28.6. Slavnostní slib architektů
pořádá: D.Filipiová Jednací sál
29.6.-23.7. Výstava Horní Hrad
pořádá: V. Kulhánek Předsálí Jednacího sálu,Jičínský salonek
30.6. Zahradní slavnost UK
pořádá: K.Barták Valdštejnská zahrada
30.6. Pilotní projekt „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“
pořádá: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jednací sál
1.7. Koncert Kafka-Borges
pořádá: R.Falbr Valdštejnská zahrada
1. a 2.7. Mezinárodní konference „Udržitelná městská správa a využití půdy – od evropského výzkumu k jeho aplikace na místní úrovni“
pořádá: V. Jehlička Hlavní sál, Rytířská síň,. Předpokoj, Audienční síň, Mytologická chodba, Zaháňský salonek
19.7. Mezinárodní studentská konference
pořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Jednací sál
20.7. St.Hilda‘s Chorale, The Barbershop Group, Saxophone Quartet – Australia
pořádá: E.Outrata Valdštejnská zahrada
26. a 27.7. Mezinárodní konference „Nové oblasti kvantové a mezoskopické termodynamiky“
pořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Hlavní sál, Rytířská síň, Předpokoj, Audienční síň, Zaháňský, Hlohovský a Chebský salonek
6.8. Koncert European Union Baroque Orchestra
pořádá: P.Pithart Hlavní sál, Kožený salonek
23.8. Festival Mladá Praha 13.ročník
pořádá: P.Pithart Valdštejnská zahrada
26.8. Festival Mladá Praha 13.ročník
pořádá: P.Pithart Hlavní sál
26.8. Setkání k 60. výročí SNP
pořádá: P. Pithart Valdštejnská zahrada
7. - 10.9. 54. konference Mezinárodní komise pro dějiny stavovství a parlamentních institucí
pořádá: P. Pithart Jednací sál, Hlavní sál, Zaháňský, Jičínský a Frýdlantský salonek, Valdštejnská zahrada
14.9. Vyhlášení „Dopravní stavby roku“
pořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Hlavní sál, Zaháňský salonek, Valdštejnova pracovna, Předpokoj, Rytířská síň, Mytologická chodba
15.9. Seminář : Zkušenosti z využívání stávajících unijních vzdělávacích programů ve vztahu ke Sdělení Komise: Nová generace unijních programů v oblasti vzdělávání a školství po roce 2006
pořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie Zaháňský salonek
17. - 19.9. Konference Mezinárodního výboru na podporu demokracie na Kubě
pořádá: J. Ruml Jednací sál, Jičínský a Frýdlantský salonek
20.9. Mezinárodní konference „Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj“
pořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Hlavní sál, Zaháňský salonek, Rytířská síň , Předpokoj
20., 21. a 27.9. Přijetí zahraniční delegace z Mexika
pořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Feldovský dům
23.9. Seminář „Možnosti financování environmentálních NNO“
pořádá: J. Seitlová Jednací sál, Frýdlantský a Jičínský salonek
4.10. Konference „Budoucnost strukturální politiky EU“
pořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Jednací sál, Jičínský a Frýdlantský salonek
7.10. Konference „Česká republika jako neznámý soused a nový člen Evropské unie“
pořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Hlavní sál
19.10. Konference „Budoucnost společné zemědělské politiky v zemích EU“
pořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Hlavní sál, Rytířská síň a Předpokoj
25.10. Slavnostní vyhodnocení folklorních festivalů za rok 2004
pořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jednací sál
2.11. Předávání cen zástupcům ČR v evropské soutěži Entente Florale – Kvetoucí sídla
pořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova Hlavní sál
3.11. Konference „Odvaha k míru: dialog mezi náboženstvím v duchu Assisi“
pořádá: D. Kroupa Hlavní sál
10.11. Seminář „Novela energetického zákona – česká energetika na jednotném vnitřním trhu EU“
pořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Hlavní sál
12.11. Seminář: „Trestní prosazování práva životního prostředí“
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Hlavní sál a Zaháňský salonek
19.11. Diskuse s Larrym Siedentopem – Demokracie v Evropě
pořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie Chebský salonek
24.11. Seminář „Destigmatizace a transformace oboru psychiatrie v ČR“
pořádá: P. Pithart Jednací sál, Frýdlantský a Jičínský salonek
24.11. Seminář: „Lisabonská strategie – znalostní společnost, znalostní podnik a znalostní účty“
pořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie Hlavní sál
29. a 30. 11. Konference „Ideje, na nichž stojí Česká republika“
pořádá: M. Mejstřík Hlavní sál
30.11. Přijetí delegace členů Poradního výboru Rady Evropy
pořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jičínský salonek
6.12. Konference: „Teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví“
pořádá: výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Jednací sál
8.12. Seminář „Velkoměsto: Drogy a kriminalita?“
pořádá: P. Sobotka Hlavní sál
16.12. Předání Českých slunečních cen
pořádá: M. Mejstřík Zaháňský salonek