Konference, semináře, veřejná slyšení, setkání pořádané pod záštitou Senátu PČR v roce 2002

Sumář akcí za rok 2002
Datum Akce
10. 1. Zkušenosti s komplexní péčí o pacienty s poraněním páteře
Pořádaný Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
12. 1. Turnaj v halové kopané v hale AC Sparta
Pod záštitou senátora Rostislava Harazina
15. 1. Energetické hospodářství a životní prostředí v regionech
Pořádaný Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
15. - 18. 1. Výstava Regenerace panelových objektů - doprovodná akce
Gestor J. Brýdl
22. 1. Ocenění jednotlivců při příležitosti 10 let realizace Programu obnovy venkova v ČR
Pořádaný Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
28. 1. 9. onkologicko – urologické sympozium
Pod záštitou senátora MUDr. Karla Bartáka
6. 2. Člověk a biosféra a problematika biosférických rezervací
Pořádaný Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
7. - 8. 2. Setkání žen starostek
Pořádané pod záštitou senátorky Jitky Seitlové
12. 2. Účast veřejnosti na přípravě závažných společenských rozhodnutí
Pořádaný Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
13. 2. Současnost a perspektivy poskytování rané péče o děti se zdravotním postižením
Pořádaný Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
14. 2. Zákony o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání
Pořádaný Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
18. 2. Seminář „Ozdravění podnikatelského prostředí v ČR”
Pod záštitou předsedy Senátu Petra Pitharta
19. 2. Slavnostní slib nových členů České komory architektů
Pod záštitou senátora K. Korytáře
20. 2. – 13 .3. Výstava klientů společnosti DUHA
Pod záštitou senátorky D. Filipiové
25. 2. Příprava účasti České republiky v 6. Rámcovém programu EU pro výzkum a technologický vývoj
Pořádané pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
27. 2. – 28 .2. Seminář „Aktuální otázky reformy veřejné správy”
Pod záštitou senátora K. Korytáře
9. 3. Přátelské hokejové utkání s Kanceláří Národní rady Slovenské republiky
Pořádané pod záštitou místopředsedy Senátu pana Přemysla Sobotky
11. 3. Diskuse na téma „Evropská integrace”
Pod záštitou senátora Edvarda Outraty
14. 3. Národní strategie pro práci policie ve vztahu k etnickým menšinám v ČR
Pořádané Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
15. - 16. 3. Budoucnost Evropy
Pořádané od záštitou senátora Daniela Kroupy
18. 3. Seminář „Ozdravění podnikatelského prostředí v ČR”
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
19. 3. Přijetí handicapovaných sportovců po návratu ze ZOH v Salt Lake City
předsedou Senátu P. Pithartem
27. 3. Slavnostní vyhlášení V.ročníku novinářské soutěže „Média na pomoc památkám”
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
30. 3. Přátelské fotbalové utkání v Libušíně u Kladna
Pořádané pod záštitou pana Ladislava Svobody
2. 4. Slavnostní otevření Valdštejnské zahrady
Pod záštitou předsedy Senátu pana Petra Pitharta
5. 4. Seminář ECPRD – Macro – Economic Working Group
Pod záštitou místopředsedy Senátu Z. Vojíře
6. 4. Valdštejnská zahrada - koncert pěveckého sboru „Čerchovan”
Pod záštitou senátora Petra Smutného
8. 4. Seminář „Zemědělská politika a bezpečnost potravin”
VHZD
12. 4. Národní akční plán proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a intoleranci
Pod záštitou místopředsedy Senátu pana Zdeňka Vojíře
15. 4. Seminář „Ozdravění podnikatelského prostředí v ČR”
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
16. 4. Veřejné slyšení „Úmluva o právech dítěte ve vztahu k ratifikaci Opčního protokolu, jenž se týká obchodování s dětmi, dětské prostituce a dětské pornografie a příprava nevládní zprávy pro OSN”
Pořádané Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
22. 4. Debata „Budoucnost Evropy a úloha parlamentů”
Pořádaná Univerzitou Karlovou a Ministerstvem zahraničních věcí ČR
Pod záštitou předsedy Senátu pana Petra Pitharta
26. 4. Setkání místopředsedy Senátu Z. Vojíře se zástupci Unie nájemníků
Pod záštitou místopředsedy Z. Vojíře
6. 5. Zasedání čestné rady festivalu „Khamoro”
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
8. 5. Den otevřených dveří
9. 5. Setkání Dámské sekce Bankovního klubu – Money clubu
Pod záštitou senátora Ivana Havlíčka
10. 5. Fotbalové utkání s týmem Soudního dvora spolkové republiky Bádensko-Würtenbersko
Pod záštitou senátora Josefa Pavlaty
13. 5. Setkání společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce u příležitosti Světového dne Červeného kříže
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
15. 5. Typizace a standardizace provozních a investičních procesů ve zdravotnictví
Pořádané Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
15. 5. Koncert ve Valdštejnské zahradě na závěr Květinového dne
Pod záštitou 1.místopředsedy Senátu MUDr. Přemysla Sobotky
16. 5. Společenská akce „Naše paní Božena Němcová”
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
16. 5. Budoucnost EU
Pořádané Výborem pro evropskou integraci
16. 5. Spolupráce k realizaci výstavy „Florenťané - Umění z doby medicejských velkovévodů”
Pod záštitou předsedy Senátu pana Petra Pitharta
17. 5. Losování turnaje národnostních menšin
Pod záštitou místopředsedy Senátu pana Zdeňka Vojíře
20. 5. Seminář „Ozdravění podnikatelského prostředí v ČR”
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
21. 5. Go Digital Conference
Pod záštitou senátora I. Havlíčka
25. 5. Slavnostní večer na závěr Leteckého filmového festivalu
Pod záštitou SKSK
25. 5. Turnaj národnostních menšin „O cenu místopředsedy Senátu PČR”
Pod záštitou místopředsedy Senátu pana Zdeňka Vojíře
26. 5. Valdštejnská zahrada - koncert Hradní stráže v rámci festivalu Pražské jaro
Pod záštitou SKPPKS
27. 5. Finále dětské soutěže „Paragraf 11:55”
Spolupořádá Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
27. - 28. 5. Akce senátorského klubu US-ODA a Friedrich Naumann Stiftung
Senátorský klub US-ODA
29. 5. Koncert Pražské konzervatoře ve Valdštejnské zahradě
Spolupořádá VPET
30. 5. Kongres světové unie velkotržnic
Pod záštitou 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky
30. 5. Setkání GE Capital Bank (komerční akce)
Pod záštitou sen. M. Balabána
31. 5. Zasedání komise pro humanitní vědy, pořádané Grantovou agenturou ČR
Pod záštitou senátora J. Jařaba
6. 6. Přijetí skupiny amerických odborníků na problematiku rodin a rodinného práva
Pořádané Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
8. 6. Komponovaný večer –nonstop čtení spolu s koncertem orchestru G.Broma pořádaný ve Valdštejnské zahradě
Pod záštitou sen. K. Korytáře
10. 6. Seminář „Ozdravění podnikatelského prostředí v ČR“
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
11. 6. Výstava „Zmizelí sousedé”
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
11. 6. Ke kořenům naší ústavnosti
Pořádá Ústavně právní výbor
17. 6. Slavnostní slib nových členů České komory architektů
Pod záštitou senátora K. Korytáře
20. 6. Předávání cen a titulů „Ekoškola” za rok 2002
Pod záštitou senátorky Jitky Seitlové
25. 6. Benefiční koncert Palladium Consulting
Pod záštitou senátorky A. Palečkové
26. 6. Zahradní slavnost UK ve Valdštejnské zahradě
Pod záštitou senátora K. Bartáka
27. 6. Setkání dětí z uprchlických táborů ve Valdštejnské zahradě
Spolupořádá předseda Senátu P. Pithart
27. 6. – 2. 7. Mezinárodní festival česko-německo-židovské kultury „9 bran”
Spolupořádá předseda Senátu P. Pithart
21. 7. Hudebně-taneční vystoupení souborů Chorea historica a Collegium Marianum
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
4. 9. Problematika tzv. domácího násilí a právní možnosti jeho řešení
Pořádá Ústavně-právní výbor
10. 9. Česká justice a Evropská unie: ante portas
Pořádá předseda Senátu P. Pithart
26. 9. Rozdělení kompetencí mezi EU a členskými státy
Pořádá Výbor pro evropskou integraci
30. 9. – 1. 10. 2.celostátní konference nadací v ČR
Spolupořádá předseda Senátu P. Pithart
2. 10. Křest knižního souboru T.G.Masaryka
Spolupořádá předseda senátu P. Pithart
5. 10. Přátelské fotbalové utkání s týmem Soudního dvora spolkové země Badensko-Würtenbersko
Pod záštitou senátora Josefa Pavlaty
5. 10. Konference ECBA, pořádaná Českou advokátní komorou
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
7. - 8. 10. Projekt „Tvoříme novou Evropu”
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
10. - 11. 10. Veřejné slyšení „6. Rámcový program EU pro výzkum a technologický vývoj - účast českého průmyslu” a prezentace knihy Fr. Mezihoráka "Galerie velkých Evropanů"
Pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
11. 10. Koncert Hornického pěveckého sboru
Pod záštitou místopředsedy Z. Vojíře
14. 10. - 1. 11. Výstava „Dílo Albína Poláška”
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
16. 10. Slavnostní vyhodnocení folklorních festivalů za rok 2002
Pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
16. 10. Křest knihy Petra Placáka „Svatováclavské milenium”
Spolupořádá předseda Senátu P. Pithart
25. 10. Setkání ministrů zemí SVE a EU
Pod záštitou M. Štěcha
28. 10. Den otevřených dveří
28. 10. Státní svátek - přátelské setkání
Předseda Senátu P. Pithart
29. 10. - 22. 11. Výstava „Tóny kovu”
Pod záštitou sen. J. Seitlové
30. - 31. 10. Udržitelný rozvoj: Integrace životního prostředí s pomocí fondů EU
Pořádá Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
4. 11. - 6. 12. Výstava „Česká Bible”
Pod záštitou sen. M. Špačka
4. 11. Seminář „Stav zdravotní péče v ČR”
Pod záštitou sen. J. Seitlové
5. 11. Konvent a perspektivy podnikání v Evropské unii
Pořádá Výbor pro evropskou integraci
13. 11. Deset let Ústavy České republiky
Pořádá Komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
18. 11. Seminář „Budoucnost výzkumu - výzkum budoucnosti”
VHZD
20. - 21. 11. NATO Future Conference - Hlavní sál a přilehlé salonky
Spolupořádá Výbor pro zahraniční věci,obranu a bezpečnost
29. 11. Křest knihy Evropa a Evropané
Spolupořádá předseda Senátu P. Pithart
2. 12. Aukce „Obrázky na pomoc”
Pod záštitou sen.A.Palečkové
9. 12. Český Červený kříž - Jánského plaketa
Pod záštitou se.Z.Roithové
9. 12. Výstava „Před válkou jsem měl hračky”
Pod záštitou sen. J.Rumla
10. 12. Koncert Francouzsko - české hudební akademie
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
11. 12. Zpráva o přístupových kritériích do EU
Pod záštitou sen. J. Moserové
12. 12. Rozhodovací proces v EU a jeho aktéři
Pořádá Výbor pro evropskou integraci
16. 12. České zemědělství
Pořádá Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
17. 12. Setkání členů senátního klubu ČSSD
Pořádá Klub ČSSD
17. 12. Setkání pracovníků a dobrovolníků Českého Červeného kříže
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
18. 12. Vánoční benefiční koncert
Pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
20. 12. Vánoční koncert
Pod záštitou sen. A. Palečkové