Konference, semináře, veřejná slyšení, setkání pořádané pod záštitou Senátu PČR v roce 1999

Sumář akcí za rok 1999
Datum Akce
8. 1. - 9. 1. 1999 Představení strukturálních fondů
Seminář Phare - přípravný program pro Evropský sociální fond - pořádal Národní vzdělávací fond pod záštitou předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovského.
11. 1. - 19. 3. 1999 Výstava výtvarných prací dětí trpících epilepsií
Výstava se v prostorách Valdštejnského paláce konala pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
19. 1. 1999 Pracovní setkání s poslanci a senátory
S poslanci a senátory z budoucího libereckého kraje se na pracovní schůzce setkal místopředseda Senátu P. Sobotka.
28. 1. 1999 Lesy a velkoplošná chráněná území
Seminář pořádal Národní lesnický komitét pod záštitou místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Vl. Oplta.
3. 2. 1999 Legislativní zakotvení, organizační struktury a uskutečňování konkrétních diplomaticko-charitativních programů Komunity sv. Jiljí
Přednáška spojená s následnou diskusí. Přednášel Dr. L. Emberti, ředitel sekce pro střední a severní Evropu Komunity sv. Jiljí.
10. 2. 1999 Přijetí delegace Sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi - DUHA
Zástupce sdružení přijala předsedkyně Senátu L. Benešová.
11. 2. 1999 Diskusní setkání pro rozvoj občanského sektoru
Setkání pořádal Senát, Fórum dárců a Informační centrum nadací pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka za účasti zástupců ministerstev financí, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy a zástupců vládní Rady pro nestátní a neziskové organizace.
11. 2. 1999 Posuzování vlivů energetické koncepce na životní prostředí - analýza praktických zkušeností s precedentním uplatněním zákona č. 244/1992 Sb.
Pracovní seminář se konal pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Seitlové.
11. 2. 1999 Seminář o Evropské lidové straně
Seminář pořádala Nadace Konráda Adenaura spolu se senátorským klubem KDU-ČSL a Junior klubem KDU-ČSL.
12. 2. 1999 Slavnostní slib nových členů České komory architektů
Slib se konal pod záštitou předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu K. Burdy.
17. 2. 1999 Veřejné slyšení na téma Zkušenosti s aplikací novely zákona o rodině
Veřejné slyšení bylo pořádáno za účasti zástupců navrhovatele zákona, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, odborníků na oblast rodinného práva, zástupců soudců, kojeneckých ústavů a dětských center. Veřejné slyšení uspořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku spolu s Ústavně-právním výborem.
17. 2. 1999 Veřejné slyšení na téma Spoluúčast pacientů na úhradě léčebných přípravků
Veřejné slyšení pořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva financí ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Diabetologické společnosti a Svazu diabetiků.
18. 2. 1999 Seminář Ekologické aspekty tržní ekonomiky v České republice ve vztahu k normám Evropské unie
Pod záštitou senátora M. Müllera seminář pořádal Institut pro evropskou politiku a ekonomiku.
22. 2. 1999 Památky potřebují reklamu
Vyhlášení vítězů novinářské soutěže, která se koná pod patronací České komise UNESCO, pod záštitou senátorky J. Moserové.
23. 2. 1999 Druhé setkání místopředsedy Senátu P. Sobotky s poslanci a senátory za budoucí liberecký kraj
23. 2. 1999 Česká vesnice v rumunském Banátu
Vernisáž výstavy fotografií Dany Vitáskové se konala pod záštitou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.
24. 2. - 26. 2. 1999 Právo Evropské unie
Seminář pořádaný Výborem pro evropskou integraci a Parlamentním institutem.
24. 2. 1999 Módní přehlídka firmy Hoffmann
Módní přehlídka se konala pod záštitou místopředsedy Senátu P. Sobotky.
25. 2. 1999 Mezinárodní epileptický kongres 1999
Kongres se konal pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
25. 2. 1999 Vernisáž výstavy
Vernisáž výstavy prací dětí trpících epilepsií.
2. 3. 1999 Setkání starostů měst a obcí pořádajících folklórní festivaly
Setkání se uskutečnilo pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
3. 3. 1999 Pracovní snídaně předsedkyně Senátu L. Benešové s novináři
4. 3. 1999 Sociální postavení Romů
Setkání romských iniciativ probíhalo pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka a navazovalo na aktivitu Senátu v minulém funkčním období, kdy proběhla již tři setkání romských iniciativ s představiteli Senátu.
5. 3. 1999 Budoucnost lobbování
Seminář pořádaný Informačním centrem nadací se konal v rámci projektu Prosazování skupinových zájmů na místní a celostátní úrovni. Seminář se konal pod záštitou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.
10. 3. 1999 60 let od hitlerovské okupace českých zemí - osudný 15. březen 1939
Seminář pořádaný pod záštitou místopředsedy Senátu J. Musiala.
19. 3. 1999 Úmluva o právech dítěte v České republice a její plnění v letech 1995 - 1999
VI. seminář pořádaný Českou sekcí DCI - Sdružení zastánců dětských práv, Českým helsinským výborem, Nadací Naše dítě a Fondem ohrožených dětí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR pod záštitou Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu.
22. 3. - 19. 4. 1999 Výstava uměleckých předmětů dílny KŮŽE-ART-ATELIER pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové
29. 3. 1999 Frankofonie jako brána k rozmanitosti
Diskusní fórum pořádané Nadací Bohemiae za přítomnosti předsedy kanadského Senátu G. L. Molgata pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
7. 4. 1999 Veřejné slyšení na téma Problémy českého soudnictví
Veřejné slyšení pořádal Ústavně-právní výbor za účasti ministra spravedlnosti O. Motejla, předsedkyně Nejvyššího soudu ČR E. Wagnerové a mnoha dalších hostů.
13. 4. 1999 Pracovní setkání místopředsedy Senátu P. Sobotky s poslanci a senátory za budoucí Liberecký kraj
14. 4. 1999 Setkání romských poradců
Setkání romských poradců působících v České republice se konalo pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
14. 4. 1999 Vernisáž výstavy umělecké skupiny „Tvrdohlaví”
Slavnostní vernisáž se konala pod záštitou místopředsedy Senátu P. Pitharta.
16. 4. 1999 Konference Evropské nemocnice 21. století
Konferenci pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku uspořádala 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Keele University z Velké Británie.
17. 4. 1999 Konference Kritické zhodnocení Asociační dohody ČR s EU a jejích dopadů v průmyslu ČR v letech 1995 - 1999
Konferenci pod záštitou senátora D. Kroupy pořádalo Evropské hnutí v České republice.
19. 4. 1999 Seminář zaměřený na výrobky, které byly stanoveny předpisy ČR k prokázání shody
Seminář pořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu ve spolupráci s Elektrotechnickým sdružením českým.
20. 4. 1999 Jarní setkání senátorů s novináři
Setkání proběhlo na pozvání předsedkyně Senátu L. Benešové.
27. 4. 1999 Slavnostní vernisáž výstavy „Už nežijí mezi námi”
Po záštitou Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu se konala vernisáž výstavy kreseb dětí ze zaplavené romské osady Jarovnice na Slovensku.
3. 5. 1999 Beseda místopředsedy Senátu P. Pitharta se žáky ZŠ
Místopředseda Senátu P. Pithart besedoval se žáky ZŠ Včelákov (okr. Chrudim) na téma Práce Senátu a jeho funkce.
4. 5. 1999 Vernisáž výstavy malých plastik Tomáše Olši
Výstava se uskutečnila pod záštitou místopředsedy Senátu J. Musiala.
5. 5. 1999 Slavnostní přijetí zástupců občanských sdružení a neziskových organizací
Slavnostní zasedání se konalo pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové ve spolupráci s Národní koordinační radou pro Mezinárodní rok seniorů a bylo spojeno s vyhlášením dvaceti vybraných projektů souvisejících s problematikou zlepšení kvality života seniorů.
7. 5. 1999 Seminář Politická strana v občanské společnosti, regionální rozvojové strategie
Seminář pořádal senátorský klub KDU-ČSL a Junior klub KDU-ČSL.
8. 5. 1999 Den otevřených dveří v sídle Senátu
14. - 16. 5. 1999 Semináře v rámci Mezinárodního romského festivalu KHAMORO´99
Semináře pořádalo Studium Production SAGA pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové a ministra kultury P. Dostála.
15. 5. 1999 Seminář penzijní připojištění ve vztahu k důchodové reformě
Seminář pořádal Institut pro evropskou politiku a ekonomiku pod záštitou senátora J. Rumla.
17. 5. 1999 Přijetí delegace vojáků z asociace Vojáci společně
Předsedkyně Senátu L. Benešová přijala delegaci vojáků z asociace Vojáci společně vedenou jejím prezidentem genmjr. v.v. J. Bretem.
19. 5. 1999 Seminář o multikulturní výchově
Pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka probíhal seminář o multikulturní výchově s důrazem na koexistenci romské kultury v podmínkách české vzdělávací soustavy.
20. 5. 1999 Seminář Obnovitelné zdroje energie a liberalizace české elektroenergetiky
Seminář se konal v souvislosti se zahájením činnosti Podvýboru pro energetiku, pod záštitou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
21. 5. 1999 Veřejné slyšení Návrh rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010 a Posouzení vlivů realizace této koncepce na životní prostředí ve smyslu §14 zákona č. 244/1992 Sb.
Veřejné slyšení ke koncepci Ministerstva dopravy a spojů ČR pořádal Ústav aplikované ekologie Lesnické fakulty České zemědělské univerzity, Kostelec nad Černými Lesy pod záštitou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.
24. 5. 1999 Seminář o problematice vodorozpustných solí a jejich vlivu na stav památkových objektů
Seminář pořádala Společnost pro technologii ochrany památek pod záštitou senátora J. Rückla.
27. 5. 1999 Sociální doktrína České republiky
Pracovní konferenci pořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku spolu se Socioklubem, Sdružením pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
27. 5. 1999 Přátelské setkání u příležitosti schválení zákona o svobodném přístupu k informacím
Setkání pořádal senátní klub US-ODA, slavnostně byly odhaleny dosud nepřístupné informace.
28. 5. 1999 Setkání dětí v Senátu v rámci BAMBIRIÁDY ´99
Setkání probíhalo pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
28. 5. - 30. 5. 1999 Mezinárodní konference sociálně demokratické politiky Romové mezi námi
Pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka pořádal senátorský klub ČSSD a Evropské fórum pro demokracii a solidaritu.
1. 6. 1999 Tři koncerty Virtuosi di Praga
Koncerty pro pražské děti ze základních škol u příležitosti Dne dětí se konaly v Hlavním sále pod záštitou senátorek I. Ondrové a A. Palečkové.
1. 6. 1999 Vernisáž výstavy umělecké skupiny Femina
Vernisáž se konala pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové. Výstava trvala do konce června.
3. 6. 1999 Kolokvium „Přežije Rada Evropy rok 2000?” - Zamyšlení nad prací a smyslem Rady Evropy
Kolokvium pořádala Stálá delegace Parlamentu ČR do Rady Evropy při příležitosti oslav 50. výročí založení RE pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
3. 6. 1999 Postavení Senátu a úprava legislativního procesu v Ústavě ČR
Seminář pořádaný Komisí Senátu pro Ústavu ČR, rozprava za účasti senátorů a pozvaných odborníků nad pracovním návrhem Komise Senátu pro Ústavu ČR k úpravám Ústavy.
4. 6. 1999 Setkání primátorů a starostů měst a obcí s více než 3 000 obyvatel
Setkání pořádal v Jednacím sále klub senátorů KDU-ČSL.
6. 6. - 8. 6. 1999 Setkání Parlamentního výboru Středoevropské iniciativy
Setkání se účastnili zástupci zemí: Běloruska, Bulharska, České republiky, Polska, Chorvatska, Itálie, Slovinska, Maďarska, Makedonie, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny a Moldavska.
8. 6. 1999 Vernisáž výstavy Architektonické dědictví
Výstava byla uspořádána Památkovým ústavem v Brně pod záštitou místopředsedy Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu V. Jehličky a trvala do 25. června 1999.
8. 6. 1999 Setkání místopředsedy Senátu P. Sobotky s poslanci a senátory za budoucí Liberecký kraj
10. 6. 1999 Smuteční rozloučení se senátorem PhDr. Václavem Bendou
11. 6. 1999 Slavnostní ceremoniál udílení cen Pražského Quadriennale a UNESCO
Vyhlášení vítězů 9. ročníku mezinárodní soutěžní přehlídky scénografie a divadelní architektury.
11. 6. 1999 Slováci vo Valdštejnskej záhrade
Prezentace slovenské lidové kultury spolu s propagací české účasti na 45. slovenském folklórním festivalu ve Východné.
15. 6. 1999 Prezentace prvního dílu televizního vzdělávacího cyklu s názvem AMARE ROMA
Prezentace se konala pod záštitou Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu.
16. 6. 1999 Vernisáž výstavy SOS KOSOVO, EXODUS ´99
Prodejní výstava fotografií fotografů MF Dnes, LN, Reflexu, ČTK a zahraničních agentur trvala do 30. 6. 1999. Výtěžek z prodaných fotografií bude prostřednictvím společnosti Člověk v tísni použit na přímou pomoc obětem kosovského konfliktu.
17. 6. 1999 Slib nových členů České komory architektů
Slib pořádala Česká komora architektů pod záštitou K. Burdy, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
22. 6. 1999 Česká republika v NATO
Konference byla pořádaná Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie ve spolupráci se senátorským klubem ČSSD.
23. 6. 1999 Kolokvium Co sponzorům přináší kultura
Kolokvium pořádalo Sdružení sponzorů kultury Corona pod záštitou Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu.
23. 6. 1999 Odborný seminář k aktuální problematice obětí trestných činů
Seminář pořádal Bílý kruh bezpečí pod záštitou senátorky J. Seitlové.
23. 6. 1999 Pracovní schůzka s primátory velkých měst
Schůzku na téma „Satelitní letiště - pohled z hlediska projektů EU” pořádal místopředseda Senátu P. Sobotka.
23. 6. 1999 Zahradní slavnost u příležitosti ukončení akademického roku 1998/99
Slavnost pořádal Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy pod záštitou Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu.
24. 6. 1999 Seminář o dodržování lidských práv a zákonů v souvislosti s pobytem zahraničních dělníků
Seminář se konal pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
24. 6. 1999 Barokní taneční divadlo z Nizozemí
Prezentace projektu barokního divadla z Nizozemí se konala pod záštitou senátora M. Dvořáka.
25. 6. 1999 "Malostranské vyvádění"
Na ukončení školního roku pořádalo Sdružení rodičů při ZŠ Josefská, Praha 1 pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
29. 6. 1999 Přednáška místopředsedy Senátu P. Pitharta
Přednáška se konala v rámci semináře „Ten Years After” pro skupinu 25 amerických profesorů.
29. 6. 1999 Vernisáž výstavy obrazů chorvatských malířů - krajanů
Výstava obrazů se konala pod záštitou místopředsedy Senátu J. Musiala a bude trvat do 30. 7. 1999.
29. 6. 1999 Setkání předsedkyně Senátu L. Benešové a dalších senátorek se šéfredaktorkami časopisů určených především pro ženy
30. 6. 1999 Seminář Partnerství pro strukturální fondy
Seminář pořádalo Centrum pro komunitní práci Střední Morava pod záštitou Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu.
30. 6. 1999 Setkání předsedkyně Senátu L. Benešové, místopředsedů I. Havlíčka, P. Sobotky, P. Pitharta, J. Musiala a dalších senátorů se zástupci diplomatického sboru
30. 6. 1999 Čtvrté pracovní setkání poslanců a senátorů za budoucí Liberecký kraj
Pracovní setkání se konalo za účasti místopředsedy Senátu P. Sobotky.
12. 7. 1999 Seminář Konzervativní agenda 2000
Seminář pořádal Klub Mediator.
14. 7. 1999 Setkání u příležitosti kolaudace nových prostor Valdštejnského paláce
20. 7. 1999 Odhalení busty T. G. Masaryka
Odhalení busty umístěné v prostorách klasicistního schodiště probíhalo za přítomnosti představitelů Senátu a prof. Z. Mařatky.
2. 9. - 3. 9. 1999 Veřejné slyšení Koncepce reformy soudnictví
Veřejné slyšení pořádal Ústavně-právní výbor Senátu společně s Ústavně-právním výborem Poslanecké sněmovny.
8. 9. 1999 Seminář a vzpomínkové shromáždění „60 let od rozpoutání II. světové války Německem”
Seminář se konal pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové a místopředsedy Senátu J. Musiala za přítomnosti účastníků bitvy o Anglii.
13. 9. 1999 Prohlídka Sala terreny pořádaná pro zástupce médií
Informační schůzka s novináři spojená s následnou prohlídkou Sala terreny přímo na lešení se konala z podnětu vedoucího Kanceláře Senátu při příležitosti zahájení restaurátorských prací na Sala terreně.
22. 9. 1999 Valné shromáždění Kruhu sdružení dětí a mládeže v ČR
Shromáždění se konalo pod záštitou senátorského klubu ČSSD.
28. 9. 1999 Diskuse předsedy senátorského klubu ODS M. Topolánka se starosty z oblasti Nový Jičín
Diskuse probíhala za účasti předsedkyně Senátu L. Benešové.
6. 10. 1999 Seminář České plynárenství na cestě do Evropské unie?
Seminář pořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu pod záštitou předsedy Podvýboru pro energetiku M. Topolánka.
7. 10. 1999 Seminář Jednota Evropy tvořená z jejího středu
Seminář pořádala Evropská akademie pro demokracii pod záštitou místopředsedy Senátu P. Pitharta.
8. 10. 1999 Setkání „99” představitelů sdružení dětí a mládeže
Setkání pořádal 1. místopředseda Senátu I. Havlíček ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže.
13. 10. 1999 Veřejné slyšení Památník doby nesvobody a jeho poselství
Veřejné slyšení pořádal Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu ve spolupráci s navrhovateli návrhu senátního návrhu zákona o Památníku doby nesvobody.
14. 10. 1999 Seminář Senát v České republice - proč a jaký
Seminář pořádala Komise Senátu pro Ústavu České republiky.
14. 10. 1999 Slavnostní shromáždění účastníků mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989
Shromáždění se konalo pod záštitou místopředsedy Senátu P. Pitharta.
18. 10. 1999 Slib nových architektů
Slib se konal pod záštitou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
20. 10. 1999 Slavnostní setkání členů Parlamentu ČR s představiteli České obce sokolské a s činovníky XIII. všesokolského sletu
Setkání se uskutečnilo pod záštitou místopředsedy Senátu J. Musiala.
21. 10. 1999 Setkání ředitelů folklorních festivalů FoS ČR
Setkání se uskutečnilo pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
25. 10. 1999 Národní dětský parlament
Záštitu nad akcí převzala předsedkyně Senátu L. Benešová.
27. 10. 1999 Setkání s účastníky třetího odboje
U příležitosti státního svátku 28. října setkání pořádal senátorský klub ODS.
27. 10. 1999 Prezentace knihy „Český fašismus 1922 - 1945 a kolaborace 1935 - 1945”
Prezentace se konala pod záštitou místopředsedy Senátu P. Pitharta.
28. 10. 1999 Den otevřených dveří
Den otevřených dveří u příležitosti státního svátku České republiky.
29. 10. 1999 Seminář Vytváření pozitivního obrazu Romů v médiích
Seminář se konal pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
4. 11. - 5. 11. 1999 Valná hromada Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí
Valná hromada se konala pod záštitou místopředsedy Senátu P. Pitharta.
5. 11. 1999 Seminář k reformě veřejné správy
Seminář pořádal senátorský klub US-ODA.
5. 11. 1999 Setkání k 20. výročí založení Českého svazu ochránců přírody
Setkání se konalo pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
8. 11. - 9. 11. 1999 Seminář o vývoji regionalizace zemí střední a východní Evropy
Seminář pořádal Kongres místních a regionálních orgánů při Radě Evropy ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
16. 11. 1999 Seminář bezpečnostní komunita v České republice
Seminář se konal pod záštitou místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Krámka.
15. 11. 1999 Křest CD „Romská dívenko”
Slavnostní křest CD pořádala Nadace Dílo pro národ, Český rozhlas a občanské sdružení Etnic Art pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
16. 11. 1999 Vernisáž výstavy Prohry a naděje let 1939 - 1999
Výstavu fotografií a dobových dokumentů z daného období připravila Jazzová sekce - Artforum pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové. Výstava trvala do 10. 12. 1999 a denně byla volně přístupná veřejnosti.
16. 11. 1999 Vernisáž putovní výstavy „Pomocné technické prapory - vojenské tábory nucených prací z let 1948 až 1954”
Výstava trvala do 10. 12. 1999 a byla instalována v předsálí Jednacího sálu pod záštitou senátora K. Bartáka.
16. 11. - 17. 11. 1999 Mezinárodní konference „Končí éra rodiny nebo je rodina nadějí společnosti? - Praxe a perspektivy rodinné politiky”
Mezinárodní konference se konala pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
17. 11. 1999 Setkání předsedkyně Senátu L. Benešové s pamětníkem událostí roku 1939 V. Brožem
17. 11. 1999 Slavnostní setkání senátorek a senátorů u příležitosti výročí 17. listopadu
23. 11. 1999 Seminář Žena a trh práce
Seminář pořádal Český svaz žen v rámci celosvazového programu Žena na trhu práce a právní předpoklady pro odstraňování nerovnosti pohlaví na trhu práce pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
24. 11. 1999 Seminář k novelizaci zákoníku práce ve vztahu k legislativě Evropské unie
Seminář pořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.
24. 11. 1999 Kolokvium Efektivní sponzoring
Kolokvium pořádal Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu spolu se společností CORONA.
24. 11. 1999 Seminář Iniciativa posledního času
Seminář, který si kladl za cíl seznámit hosty s různými celospolečenskými iniciativami - např. KAIROS 98, IMPULS 99, pořádal 1. místopředseda Senátu I. Havlíček.
30. 11. 1999 Seminář k přípravě zákona o inovacích
Seminář pořádal 1. místopředseda Senátu I. Havlíček.
30. 11. 1999 Seminář o autismu
Seminář se konal pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
6. 12. 1999 Konference NATO po konfliktu v Kosovu a další perspektivy rozšiřování
Konferenci pořádal senátorský klub ČSSD ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie pod záštitou ministra zahraničních věcí senátora J. Kavana.
6. 12. 1999 Prezentace knihy „Kronika českých zemí”
Prezentace populárně naučné knihy se uskutečnila pod záštitou místopředsedy Senátu P. Pitharta. Kniha byla vydána pod patronací České komise pro UNESCO.
13. 12. 1999 Setkání senátora T. Julínka se starosty měst a obcí jeho volebního obvodu
Setkání se zúčastnila předsedkyně Senátu L. Benešová a místopředseda Senátu P. Sobotka.
13. 12. 1999 Slavnostní setkání starostů měst a obcí při příležitosti předání ocenění vítězům soutěže Obec seniorům
Setkání pořádal Svaz měst a obcí v rámci Roku seniorů pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
15. 12. 1999 Seminář Veřejná diskuse k návrhům energetické legislativy
Seminář pořádal Podvýbor pro energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
15. 12. 1999 Seminář Patenty a léčiva - polemika o návrhu zákona na ochranu průmyslového vlastnictví
Seminář byl pořádaný pod záštitou Výboru pro evropskou integraci a byl věnován polemice o variantním, méně nákladném návrhu řešení patentové ochrany léčiv a obhajobě jeho slučitelnosti s právem EU.
16. 12. 1999 Diskusní setkání senátorů, poslanců, odborníků a podnikatelů
Setkání pořádal Nadační fond Demokracie a rozvoj pod záštitou Ústavně - právního výboru při příležitosti prezentace knihy doc. JUDr. K. Klímy,CSc. Ústavní právo (2. vydání).
17. 12. 1999 Panelová diskuse na téma Liberální a konzervativní zdroje české pravice v období transformace
Panelovou diskusi pořádal senátorský klub US-ODA.
21. 12. 1999 Slavnostní předání zlatých a stříbrných plaket Dr. Janského bezpříspěvkovým dárcům krve
Slavnostní předání pořádal Český Červený kříž pod záštitou senátora V. Zemana.

Připravil informační odbor Kanceláře Senátu.