Konference, semináře, veřejná slyšení, setkání pořádané pod záštitou Senátu PČR v roce 1998

Sumář akcí za rok 1998
Datum Akce
13. 1. 1998 Ocenění hasičů za zásah v průběhu povodní v roce 1997
Předseda Senátu Petr Pithart předal medaile Za odvahu a statečnost a Za záchranu života 47 členům Hasičského sboru ČR. Setkání se zúčastnili: 1. místopředseda Senátu V. Zeman, ministr vnitra C. Svoboda, vrchní požární rada ČR M. Štěpán, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska R. Matoušek.
28. 1. 1998 Základní psychické potřeby dětí a dospělých
Seminář pořádaný Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR ve spolupráci s Českým výborem pro UNICEF.
Úvodní slovo: F. Bartoš, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR
Přednášející: prof.PhDr. Z. Matějček, doc.PhDr.RNDr. M. Vágnerová, PhDr. J. Kovařík
Moderátor: PhDr. M. Kotek
4. 2. - 6. 2. 1998 Udělení pamětního listu starostům měst a obcí, kteří se podíleli na záchranných a obnovovacích pracích v zaplavených oblastech
Setkání představitelů Senátu v čele s předsedou P. Pithartem s primátory a starosty měst a obcí z okresů: Vsetín, Žďár nad Sázavou, Břeclav, Zlín, Brno-venkov, Uherské Hradiště, Přerov, Kroměříž, Hodonín, Blansko, Olomouc, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Jeseník, Bruntál, Karviná, Ostrava, Opava, Šumperk, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Náchod, Trutnov, Hradec Králové, Pardubice, Liberec, Rychnov nad Kněžnou.
23. 2. 1998 Vyhlášení vítězů I. ročníku novinářské soutěže na téma Památky potřebují publicitu
Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé Senátu PČR, Ministerstva kultury ČR, Kanceláře Senátu a další významní hosté.
25. 2. 1998 Sdružení Jihočeské matky a Nadace proti atomovému nebezpečí
Přijetí předsedou Senátu P. Pithartem v Rytířském sále Valdštejnského paláce.
27. 2. 1998 Úmluva o právech dítěte v České republice
V. seminář pořádaný Českou sekcí DCI - Sdružení zastánců dětských práv, Český helsinský výbor Nadace Naše dítě, Fond ohrožených dětí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Výborem petičním, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu PČR.
4. 3. 1998 Výhledy České republiky ke vstupu do Evropské unie a Severoatlantické aliance, jak je vidí Francie
Diskusní fórum pořádané Skupinou přátel Česká republika - Francie v Senátu PČR za účasti P. Coste, velvyslance Francie v České republice.
5. 3. 1998 Vystoupení generálního tajemníka NATO J. Solany
Vystoupení generálního tajemníka NATO J. Solany před členy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR, členy zahraničního výboru a členy výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a následný briefing.
16. 3. - 18. 3. 1998 7. zasedání Parlamentního výboru přidružení Česká republika - Evropská unie
Jednání se zúčastnili poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropské komise, sekretariátu Evropské unie, velvyslanci členských a přidružených zemí, kteří působí v ČR, a členové Stálé delegace Parlamentu ČR pro spolupráci s Evropským parlamentem. Jednání se v různých fázích účastnili Pavel Telička, vedoucí českého vyjednávacího týmu a náměstek ministra zahran.věcí, místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux, ministr zahran.věcí Jaroslav Šedivý, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Jan Sokol.
17. 3. 1998 Setkání zástupců Českého spolku na Slovensku s představiteli Senátu
Setkání členů Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a členů Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu PČR za účasti předsedy Senátu P. Pitharta se zástupci Českého spolku na Slovensku.
24. 3. 1998 Setkání žen Ekumenické rady církví
Setkání žen Ekumenické rady církví s místopředsedkyní Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu PČR E. Novákovou.
25. 3. 1998 Seminář o rozsahu a využití programu PHARE
Cílem semináře pořádaného Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR bylo přispět k seznámení zástupců samosprávy a občanské veřejnosti s možnostmi dotací a grantů, a tím přispět k rozšíření možností zapojení a spolupráce.
26. 3. 1998 2. veřejné slyšení k posuzování vlivů koncepce energetické politiky na životní prostředí
Slyšení pod záštitou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí za účasti předsedy Senátu P. Pitharta pořádalo Středisko pro efektivní využívání energie "Seven".
31. 3. 1998 Zahájení projektu Prosazování skupinových zájmů na místní a celostátní úrovni
Pod záštitou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR celou akci pořádalo Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací.
8. 4. 1998 Seminář Strukturální fondy a Fond solidarity Evropské unie - předpokládané důsledky rozšíření Evropské unie
Seminář pořádalo Centrum pro demokracii a svobodné podnikání, úvodní slovo pronesl předseda Senátu P. Pithart.
14. 4. 1998 Seminář RESCUE RANGERS ´98 - INTEGROVANÝ SYSTÉM
Seminář na téma součinnost bezpečnostních a záchranářských složek.
15. 4. 1998 Tisková konference na téma Minulost a současnost práv občanů, národů a národnostních menšin
Tisková konference se pořádala za účasti předsedy Senátu P. Pitharta, místopředsedkyně Senátu J. Moserové, senátorky E. Novákové, vedoucího tajemníka České komise pro UNESCO K. Komárka, předsedy Klubu UNESCO Kroměříž A. Lukáše a přednosty Okresního úřadu Kroměříž M. Piláta.
15. 4. 1998 Setkání představitelek nevládních ženských organizací
Setkání se konalo v gesci místopředsedy Senátu I. Havlíčka, poté následovala tisková konference k návrhu Akčního plánu k dosažení rovného postavení žen a mužů, zpracovaného skupinou nevládních organizací.
16. 4. 1998 Seminář na téma Současný stav a trendy vývoje trhu práce v ČR a Zákon o sociální pomoci
Seminář byl pořádaný Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, výborem pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
16. 4. 1998 Pracovní kolokvium Jak dál s naší vědou
Kolokvium pořádal místopředseda Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu PČR J. Jařab spolu s předsedou Senátu PČR P. Pithartem. Na setkání byli pozváni senátoři a poslanci Parlamentu ČR, členové vlády ČR, představitelé vysokých škol, Akademie věd ČR, určených společností, průmyslu, veřejnosti a sdělovacích prostředků.
16. 4. 1998 Veřejné slyšení k peticím č. 22/97 a č. 3/98 a k problematice Slavkovského bojiště
Veřejné slyšení pořádal Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu PČR.
16. 4. 1998 Pracovní setkání 1. místopředsedy Senátu PČR P. Sobotky se starosty okolí Hrádku nad Nisou
17. 4. 1998 Setkání členů Ekonomického výboru NATO se senátorem R. Salzmannem a zástupci ČNB ke vstupu ČR do NATO
21. 4.1998 Vyhlášení výsledků českého kola mezinárodní soutěže - Evropská cena Henryho Forda pro obnovu životního prostředí a kulturního dědictví
Vyhlášení výsledků, předání cen a následná tisková konference za účasti předsedy Senátu P. Pitharta.
24. 4. 1998 Beseda na téma základního školství
Besedu vedl senátor K. Korytář, s pedagogy z Uničova hovořili předseda Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu PČR F. Vízek, předseda Unie rodičů JUDr. Ježek a zástupci MŠMT.
29. 4. 1998 Seminář na téma Civilní kontrola armády v demokratických společnostech, stav a cesty rozvoje
Seminář se uskutečnil pod záštitou senátora J. Krámka.
30. 4. 1998 Přátelské setkání ve Valdštejnské zahradě
Setkání pořádané předsedou Senátu P. Pithartem se konalo u příležitosti schválení přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě, sjednané ve Washingtonu dne 4.dubna 1949. Mezi pozvanými byly osobnosti z vlády, Poslanecké sněmovny PČR i Ministerstva obrany. Setkání bylo přístupné veřejnosti.
4. 5. 1998 Jednání Dětského parlamentu
Jednání se uskutečnilo v rámci Festivalu dětí a mládeže České republiky Hrad patří dětem ´98 konaného pod záštitou manželky prezidenta republiky Dagmar Havlové. Po jednání, kterého se účastnil místopředseda Senátu I. Havlíček, předseda Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu PČR F. Vízek a místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR A. Palečková a zástupci MŠMT a MV si děti prohlédly historické části Valdštejnského paláce.
5. 5. 1998 Seminář Světový étos, politika a ekonomika
Seminář se konal pod záštitou místopředsedy Senátu I. Havlíčka a byl pořádán u příležitosti životního jubilea křesťanského filosofa H. Künga.
5. 5. 1998 Vernisáž výstavy fotografií Jadrana Šetlíka
Vernisáž v prostorách Valdštejnského paláce se konala pod záštitou 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky.
7. 5. 1998 Seminář Úvod do multikultury
Pod záštitou Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu PČR pořádala Nadace Open Society Fund. Náplní semináře bylo seznámení se s multikulturou a jejím možným přínosem pro začleňování minorit do české společnosti a české společnosti do Evropy.
7. 5. 1998 Pracovní setkání 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky se starosty okresu Liberec - oblast Českodubska
8. 5. 1998 Den otevřených dveří
12. 5. 1998 Zasedání mezinárodního občanského sdružení Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí
Zasedání se konalo pod záštitou senátora P. Morávka.
12. 5. 1998 Vystoupení ministra zahraničních věcí Polské republiky B. Geremka
Po vystoupení před členy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR, členy zahraničního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost PČR následoval briefing.
12. 5. 1998 Setkání romských křesťanských iniciativ
Setkání se konalo pod záštitou místopředsedy Senátu I. Havlíčka a dalších senátorů z oblasti severních Čech.
18. 5. 1998 Přijetí předsedy Odborového svazu hasičů V. Mühlfeita předsedou Senátu P. Pithartem
Přijetí se uskutečnilo v souvislosti s projednáváním návrhu novely zákona o požární ochraně.
19. 5. 1998 Setkání komunálních politiků zvolených za KDU-ČSL ze Západočeského, Severočeského, Jihočeského a Středočeského kraje a z Prahy pod záštitou senátora J. Bendy
19. 5. 1998 Přijetí V. Jonáka a I. Brožka, předsedy a místopředsedy Centra pro vzájemné česko-africké obchodní vztahy (Jihoafrická republika), předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Jurečkou, 1. místopředsedou výboru J. Petříkem a členem výboru E. Škrabišem
19. 5. 1998 Diskusní večer na téma Francouzsko-české vztahy ve sdělovacích prostředcích
Diskusní večer pořádala Skupina přátel ČR-Francie v Senátu Parlamentu ČR a Radio Praha pod záštitou velvyslance Francie v ČR P. Costeho.
20. 5. 1998 Seminář k Návrhu zákona o jednacím řádu Senátu Parlamentu ČR a k Návrhu zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR a jejich orgánů mezi sebou a navenek
Semináře se vedle senátorů zúčastnili i odborníci z právnických fakult v Praze a Brně a někteří poslanci.
23. 5. 1998 Koncert Ústřední hudby Armády České republiky v rámci mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro pod záštitou místopředsedkyně Senátu J. Moserové
26. 5. 1998 Setkání komunálních politiků zvolených za KDU-ČSL z Východočeského kraje pod záštitou senátora J. Bendy
28. 5. 1998 Slavnostní zahájení semináře Agenda Habitat a role místních orgánů
Pod záštitou senátora V. Mencla pořádala nadace Platforma projektů N.E.W.S. v ČR. Slavnostního zahájení se zúčastnili představitelé veřejného a politického života v ČR, zástupci velvyslanectví Nizozemska, Slovenska a Nikaraguy, ministr Institutu pro rozvoj municipalit Nikaraguy J. Rizo, starostové a další představitelé zapojených měst.
29. 5. 1998 Seminář Regionální rozvoj a role nevládních neziskových organizací
Cílem semináře bylo mj. setkání senátorů a zástupců nevládních neziskových organizací z České republiky. Byl organizován v rámci programu rozvoje občanské společnosti v ČR a v rámci navazování vztahů mezi občanskými iniciativami a veřejnou správou. Seminář byl organizován pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR senátorky J. Seitlové.
2. 6. 1998 Setkání komunálních politiků zvolených za KDU-ČSL v Severomoravském kraji pod záštitou senátora J. Bendy
4. 6. 1998 Konference Rozšíření NATO: Finanční aspekty a spolupráce kandidátských zemí
Konferenci pořádalo Vzdělávací středisko na podporu demokracie ve spolupráci se senátorským klubem ČSSD a pod záštitou senátora J. Kavana.
5. 6. 1998 Slavnostní vyhlášení a předávání cen v ekologické soutěži "Voda pro všechny"
Slavnostní vyhlášení a předávání cen pořádala organizace Červený kříž ČR pod záštitou místopředsedkyně Senátu PČR J. Moserové.
9. 6. 1998 Setkání komunálních politiků zvolených za KDU-ČSL v Jihomoravském kraji pod záštitou senátora J. Bendy
9. 6. 1998 Přijetí náčelníka generálního štábu Armády ČR generálporučíka J. Šedivého předsedou Senátu P. Pithartem
14. 6. 1998 Charitativní koncert komorního libereckého sboru Collibet
Koncert se konal ve Valdštejnské zahradě pod záštitou 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, okresní pobočce v Liberci.
17. 6. 1998 4. zahradní slavnost Univerzity Karlovy
Zahradní slavnost se konala u příležitosti 450. výročí založení Univerzity Karlovy pod záštitou Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu PČR.
23. 6. 1998 Seminář Důsledky rozšíření Evropské unie
Seminář probíhal za účasti P. Mariniho, předsedy Skupiny přátel Francie - ČR v Senátu Francouzské republiky, senátora P. Gélarda, profesora ústavního práva, L. Zahradníčka, předsedy Skupiny přátel ČR - Francie v Senátu PČR, a dalších senátorů.
23. 6. 1998 Seminář Křesťanství v politice a politika v křesťanství
Seminář se konal pod záštitou místopředsedy Senátu I. Havlíčka za účasti předsedy Senátu P.Pitharta a volně navazoval na seminář Světový étos, politika a ekonomika, který se konal ve Valdštejnském paláci 5. května 1998.
25. 6. 1998 Setkání romských iniciativ
Pod záštitou místopředsedy Senátu I. Havlíčka se konalo již druhé setkání romských iniciativ za účasti předsedy Senátu P. Pitharta, místopředsedkyně Senátu J. Moserové a dalších senátorů. První části jednání byl přítomen i ministr V. Mlynář.
26. 6. - 27. 6. 1998 Mezinárodní konference „Partneři v Evropě: Učme se společně” s podtitulem Budování evropského domu vzdělávání
Konference ministrů školství členských zemí Evropské unie a zemí zapojených do programu PHARE byla zaměřená především na zlepšování kvality škol a měla umožnit pokračující diskusi ministrů školství zemí EU s jejich kolegy, kteří se na členství ve sjednocené Evropě připravují.
3. 7. 1998 Přítomnost a budoucnost českých komunit v zahraničí
Konference konaná v rámci sympozia Týden zahraničních Čechů organizovaná Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí za účasti cca 300 účastníků.
4. 7. 1998 Koncert Dechového orchestru mladých Praha
Pod záštitou Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu PČR se koncert s dirigentem prof. J. Svejkovským uskutečnil ve Valdštejnské zahradě.
18. 7. - 19. 7. 1998 Vstup středoevropských zemí do Evropské unie a dopad na jejich azylovou politiku
Konference pořádaná Organizací pro pomoc uprchlíkům společně s Evropskou radou pro uprchlíky a exulanty pod záštitou senátora J. Krámka, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR.
22. 8. - 30. 8. 1998 Týden otevřených dveří v nově zrekonstruovaných prostorách Valdštejnského paláce
Zájemcům byla umožněna prohlídka nového Jednacího sálu Senátu a přilehlých prostor spolu s výstavkou dokumentující obnovu areálu.
25. 8. 1998 Módní přehlídka OP Prostějov
Módní přehlídka se konala ve Valdštejnské zahradě pod záštitou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
11. 9. 1998 Slavnostní zakončení mezinárodního sympozia „Univerzita a její studenti”
Slavnostní zakončení sympozia pořádaného k 650. výročí založení Univerzity Karlovy za účasti předsedy Senátu P. Pitharta.
15. 9. - 15. 10. 1998 Výstava „Umělecké dílo ve veřejném prostoru” - projekt Petra Kožíška „K lásce”
Výstava se konala ve Valdštejnské zahradě pod záštitou místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
17. 9. 1998 Seminář o veřejné správě v České republice
Seminář byl pořádán pro skupinu vedoucích úředníků z kraje Vestfold v Norsku pod záštitou senátora V. Mencla.
19. 9. - 20. 9. 1998 Konference o rozhlasovém a televizním vysílání
Výroční konference mezinárodní organizace Transatlantický dialog o rozhlasovém a televizním vysílání se konala pod záštitou senátora M. Žantovského a Ministerstva kultury ČR. Zabývala se otázkami informační společnosti, problémy pirátství, ochrany intelektuálního majetku i otázkou národního obsahu televizního vysílání v globální informační společnosti.
24. 9. 1998 Setkání představitelů občanských iniciativ a senátorů
Setkání se uskutečnilo pod záštitou místopředsedy Senátu I. Havlíčka. Jeho cílem bylo pokračování v přípravě systému spolupráce občanských iniciativ se Senátem a dalšími ústředními orgány České republiky.
30. 9. 1998 Beseda předsedy Senátu P. Pitharta se žáky 9. třídy ZŠ Havlíčkova Borová
1. 10. 1998 Setkání účastníků Konference ředitelů evropských národních knihoven s předsedou Senátu PČR P. Pithartem
5. 10. - 8. 10. 1998 Československo 1918 - 1938 - Osudy demokracie ve střední Evropě
Mezinárodní vědecká konference pořádaná pod záštitou předsedy Senátu PČR P. Pitharta.
9. 10. 1998 Závěrečné setkání účastníků kurzu pedagogického minima pro romské pedagogické asistenty
Závěrečné setkání se konalo pod záštitou místopředsedkyně Senátu PČR J. Moserové a zúčastnili se ho romští pedagogičtí asistenti ze Slovenska, Bulharska, Maďarska a České republiky.
13. 10. 1998 Seminář Radnice a veřejnost
Seminář pořádal Open Society Fund Praha spolu s Mezinárodním institutem marketingu a komunikace Brno pod záštitou Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu PČR. Seminář mj. informoval o výsledcích projektu Komunikující město.
13. 10. 1998 Seminář Regenerace panelových objektů, vědomé energetické a stavební úpravy panelových domů
Seminář pořádala Česká energetická agentura, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Fakulta stavební v Brně a Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR.
14. 10. 1998 Rozprava o romské problematice
Rozprava se konala pod záštitou místopředsedy Senátu PČR I. Havlíčka.
15. 10. 1998 Setkání komunálních politiků zvolených za ODA
15. 10. 1998 Setkání představitelů klubu senátorů KDU-ČSL s vedením Agrární komory ČR
S prezidentem Agrární komory ČR Ing. V. Hlaváčkem, CSc. debatovali senátoři na téma situace v zemědělství a problematika navazujícího zpracovatelského průmyslu.
20. 10. 1998 Pracovní setkání s řediteli folklórních festivalů v České republice a starostů pořádajících měst a obcí
Setkání se pořádalo pod záštitou Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu PČR; zahájeno bylo místopředsedou Senátu PČR I. Havlíčkem a předsedou výboru senátorem F. Vízkem.
21. 10. 1998 Katolicismus a občanská společnost
Na semináři pořádaném pod záštitou místopředsedy Senátu PČR I. Havlíčka přednesl úvodní referát PhDr. Petr Fiala z Masarykovy univerzity v Brně.
22. 10. 1998 Předpoklady sociální ekologie
Společné setkání poslanců a senátorů s univerzitním profesorem T. Halíkem u příležitosti 20. výročí pontifikátu papeže Jana Pavla II. se uskutečnilo pod záštitou předsedy Senátu PČR P. Pitharta.
22. 10. 1998 Diskuse pracovníků odštěpného závodu Kladenské doly Libušín
Diskuse probíhala s místopředsedou Senátu PČR I. Havlíčkem a předsedou senátorského klubu ČSSD Z. Vojířem.
26. 10. 1998 Fórum občanské společnosti k 80. výročí moderní české státnosti
Fórum pořádal senátorský klub KDU-ČSL a senátorský klub US-ODA pod záštitou senátorů M. Špačka, L. Zahradníčka a M. Žantovského.
27. 10. 1998 Slavnostní zahájení výstavy
Výstava dřevěných soch Petra Hnitky se konala pod záštitou 1. místopředsedy Senátu PČR P. Sobotky. Výstava v prostorách Senátu PČR se uskutečnila v rámci projektu Žízeň a trvala do 5. 1. 1999.
28. 10. 1998 Den otevřených dveří v sídle Senátu Parlamentu ČR
Vedle již tradičně zpřístupněného Valdštejnského a Kolovratského paláce měli návštěvníci možnost zhlédnout i nový Jednací sál Senátu PČR. Sídlo Senátu PČR navštívilo cca 2 800 návštěvníků.
30. 10. 1998 Slavnostní večer u příležitosti Výroční konference a zasedání Evropské sítě vzdělávacích organizací pro místní a regionální správu (ENTO)
Slavnostní večer se konal pod záštitou senátora V. Mencla.
3. 11. 1998 Konzultační fórum Ministerstva životního prostředí
Konzultační fórum se konalo pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR J. Seitlové.
20. 11. 1998 Beseda místopředsedy Senátu PČR I. Havlíčka se žáky ZŠ Nové Strašecí
23. 11. - 14. 2. 1998 Výstava fotografií Cesta ke svobodě
Výstava fotografií Jindřicha Štreita se konala pod záštitou senátora K. Korytáře na téma Drogy jsou neustálou diskusí.
25. 11. 1998 Veřejné slyšení zástupců Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
Veřejné slyšení se konalo pod záštitou senátorky I. Ondrové a senátorského klubu ODS.
25. 11. 1998 Přátelské setkání u příležitosti vydání dvanáctého čísla Studií Občanského institutu „Východiska rodinné politiky”
Setkání pořádal Občanský institut pod záštitou Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu PČR.
26. 11. 1998 Slavnostní vyhodnocení 6. onkologicko - urologického sympozia a 2. mammologického sympozia
Slavnostní vyhodnocení organizovala Česká společnost komplexní onkologické péče, Fakultní Thomayerova nemocnice a Nadace onkologického oddělení FTN pod záštitou senátora K. Bartáka.
7. 12. 1998 Národní dětský parlament
Pod záštitou místopředsedy Senátu PČR I. Havlíčka pořádalo Občanské sdružení DUHA - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi v rámci akce "Hrad patří dětem".
10. 12. 1998 Seminář Etické a právní předpoklady ekonomické transformace (média a tunelování)
Pod záštitou předsedy Senátu PČR P. Pitharta pořádal Transparency International ČR. Program semináře byl zaměřen na informační politiku a transparentnost kapitálových trhů, na vliv regulace na ekonomiku, na možnosti trestního postihu bankovní a finanční kriminality, na konkrétní způsoby a praktiky tunelování na kapitálovém trhu, důsledky a možná řešení a na nezastupitelnost vlastnických práv pro efektivní alokaci zdrojů.
11. 12. 1998 Setkání senátorek Parlamentu ČR s Klubem manželek diplomatů
Setkání se uskutečnilo pod záštitou senátorek J. Seitlové a J. Filipové. V rámci setkání byla diskutována problematika postavení žen v politice v ČR. Účastnice setkání se seznámily s okruhy problémů, které projednává Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR a dále s připravovanou novelou zákona o nabývání a pozbývání státního občanství.
15. 12. 1998 Diskuse nad Pravidelnou zprávou Evropské komise o České republice
Diskusi pořádalo Evropské hnutí v ČR pod záštitou předsedy Senátu PČR P. Pitharta. Diskuse byla zaměřena na evropské hnutí v ČR, informační strategie v procesu přidružení, aktuální stav jednání z pohledu Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva zemědělství ČR.
18. 12. 1998 Slavnostní shromáždění ke 2. výročí Ustavující schůze Senátu PČR
Slavnostního shromáždění se zúčastnili i senátoři, kterým mandát již zanikl.