Konference, semináře, veřejná slyšení, setkání pořádané pod záštitou Senátu PČR v roce 1997

Sumář akcí za rok 1997
Datum Akce
26. 2. 1997 Seminář Životní prostředí a myslivost
10. 4. 1997 Setkání starostů za KDU-ČSL
17. 4. 1997 Setkání vítězů 4. ročníku Manažer roku 1996
25. 4. 1997 Setkání účastnic semináře České a německé ženy po IV. Světové konferenci žen
29. 4. 1997 Přijetí zástupců TJ Sokol Praha
7. 5. 1997 Setkání předsedy Senátu se zástupci Akademie věd
13. 5. 1997 Jednání 1. míst.Senátu V. Zemana s představiteli Svazu měst a obcí
20. 5. 1997 Zástupci Hnutí Duha přijatí předsedou Senátu
21. 5. 1997 Vyhlášení nejlepších českých projektů Evropské ceny Henryho Forda
23. 5. 1997 Závěrečné setkání Sněmu dětí
29. 5. 1997 Seminář ke vstupu do NATO
9. 6. 1997 Seminář Cizinci a my
17. 6. 1997 Jednání s misí Mezinárodního měnového fondu
20. 6. 1997 Setkání starostů vol.obvodu Nový Jičín
11. 7. 1997 Seminář Aktuální a perspektivní otázky vysokého školství
17. 7. 1997 Setkání starostů Frýdlantského výběžku
23. 7. 1997 Hudební cesta světem - vystoupení belgického mužského pěv. sboru
28. 7. 1997 Setkání předních světových matematiků
8. 9. 1997 Prezentace legislativních záměrů - M. Žantovský
9. 9. 1997 Koncert pro školní mládež
10. 9. 1997 Koncert pro zrakově postižené žáky
10. 9. 1997 Slavnostní koncert PONTES 97
10. 9. 1997 Setkání organizátorů "Obec obci" - povodně
14. 9. 1997 Koncert Jihotyrolské kapely
23. 9. 1997 Tisková konference - speleoterapie
2. 10. 1997 Veřejné slyšení k připravenosti ČR na vstup do NATO
4.10. 1997 Přátelské fotbalové utkání - Západočeské divadlo
8. 10. 1997 Seminář Racionální protidrogová politika
9. 10. 1997 Setkání se zástupci pražské podnikatelské sféry
20. 10. 1997 Přijetí představitelů sportovních organizací evropských zemí
23. 10. 1997 Setkání starostů okresu Břeclav
23. 10. 1997 Setkání starostů Hodkovicka
4. 11. 1997 Schůzka s přednosty okresních úřadů - ODA
5. 11. 1997 Delegace Agrární komory u předsedy Senátu
6. 11. 1997 Seminář Vzdělávání a romská národnostní menšina
11. 11. 1997 Setkání starostů zvolených za KDU-ČSL
13. 11. 1997 Beseda se studenty z Litvínova
18. 11. 1997 Setkání přednostů - KDU-ČSL
18. 11. 1997 Setkání senátního klubu ODA se zástupci samosprávy ČR
20. 11. 1997 Rozprava nad návrhem ústavního zákona o VÚSC
24. 11. 1997 Panelová diskuse Civilní kontrola armády v ČR a neziskový sektor
25. 11. 1997 Tisková konference - harmonizace práva ČR s právem EU
3. 12. 1997 Setkání se studenty OA v Liberci
17. 12. 1997 Seminář Žena v politice a veřejném životě
17. 12. 1997 Setkání představitelů Senátu s novináři
22. 12. 1997 Koncert Pueri gaudentes